close
دانلود فیلم
مقالات رشته سازمان و مدیریت
loading...

ورد پیپر :: دانلود مقالات isi با ترجمه

مرجع کامل دانلود مقالات isi رشته سازمان و مدیریت با ترجمه فارسی فرمت word و pdf

مقاله isi نفوذ اجتماعی در الگوهای پذیرش فناوری اطلاعات بهداشتی سالمندان، رویکرد رفتار استفاده ی مبت

دانلود ترجمه فارسی مقاله نفوذ اجتماعی در الگوهای پذیرش فناوری اطلاعات بهداشتی سالمندان، رویکرد رفتار استفاده ی مبتن بر رهیافت نهادی

عنوان انگلیسی: Social Influence on Health IT Adoption Patterns of the Elderly: An Institutional Theory Based Use Behavior Approach
عنوان فارسی: نفوذ اجتماعی در الگوهای پذیرش فناوری اطلاعات بهداشتی سالمندان، رویکرد رفتار استفاده ی مبتن بر رهیافت نهادی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 7 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 11 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

هدف از این مطالعه بررسی نیروهای اجتماعی تاثیرگذار بر رفتار استفاده از پورتال بیمار در میان سالمندان و بهبود شناخت ما از این نیروهاست. مدل پیشنهادی ما مبتنی بر رهیافت نهادی و استفاده از نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, UTAUT) است و سه عامل محیطی و اجتماعی نیروهای هیجانی، نیروهای تقلیدی و نیروهای جبری را در زمینه فناوری اطلاعات بهداشتی (HIT) محک می زند. این مدل با استفاده از مطالعه ای تجربی که در ایالات متحده آمریکا با 117 موضوع انجام شده است آزمایش شد. استفاده از روش حداقل مربعات جزئی در این مطالعه نشان داد که نیروهای اجباری و تقلیدی، رفتار استفاده از پورتال بیمار را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. یافته ها گویای آنند که سالمندان به توصیه های ارائه دهندگان خدمات خود و رفتار همتایان عالی شأن و قابل احترام از شبکه خود عمل می کنند. مشخص شد که فشار هیجانی نیروی چندان قابل توجهی نیست. این امر موید آن است که سالمندان از اثر ارابه ای پیرو نمی کنند.
           

دانلود مقاله نفوذ اجتماعی در الگوهای پذیرش فناوری اطلاعات بهداشتی سالمندان، رویکرد رفتار استفاده ی مبتن بر رهیافت نهادی

مدیر بازدید : 236 شنبه 04 دي 1395 زمان : 4:16 دیدگاه ها ()
مقاله isi مدل‌‏سازی تشکیل همکاری با رهیافت نظریه بازی

دانلود ترجمه فارسی مقاله مدل‌‏سازی تشکیل همکاری با رهیافت نظریه بازی

عنوان انگلیسی: Modeling collaboration formation with a game theory approach
عنوان فارسی: مدل‌‏سازی تشکیل همکاری با رهیافت نظریه بازی

            
 • مشخصات فایل مقاله: 13 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 37 صفحه word
            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در حالی که استراتژی کسب و کار اتخاذ شده توسط بیشتر شرکت‌ها توسعه محصول مشترک (CPD) است، هنوز تحقیقات کامل بر روی شرایطی که تحت آن همکاری تشکیل ‌شود انجام نشده است. این مقاله مدلی ریاضی با ادغام ابعاد اعتبار، همکاری، یادگیری مشترک و نوآوری مشترک CPD پیشنهاد می‌کند. این ابعاد به همراه پارامترهای دیگر از جمله سرمایه‌گذاری دانش، قابلیت جذب، کارآیی و مکمل بودن باعث مشاهده رفتار همکاری تحت سناریوهای مختلف شده است. تحلیلِی با رهیافت نش چانه‌زنی برای بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر تشکیل کار مشترک و همچنین سهیم در درآمد انجام شده است. خلاصه تحلیل استراتژی‌های مطلوب برای هر سناریو ارائه می‌کند.
            

دانلود مقاله مدل‌‏سازی تشکیل همکاری با رهیافت نظریه بازی

مدیر بازدید : 196 چهارشنبه 01 دي 1395 زمان : 23:4 دیدگاه ها ()
مقاله isi عامل انسانی در مدیریت زمان

دانلود ترجمه فارسی مقاله عامل انسانی در مدیریت زمان

عنوان انگلیسی: Human Factor in Time Management
عنوان فارسی: عامل انسانی در مدیریت زمان

           
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 13 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

زمان مهمترین منبع برای رهبران است. منابعی مانند نیروی کار، سرمایه و یا امکانات برای رهبران از اهمیت بسیاری برخوردارند، اما زمان حکم فرماست. کارآمد بودن افراد و افزایش بازدهی سازمان ها به شدت با میزان بهره وری آنها از زمان در ارتباط است. بنابراین، رهبران به طور ویژه میبایست هوشیاری بسیاری نسبت به هویت زمانی خود داشته باشند. هرچند، زمان مفهومی نیست که رهبران به سادگی آن را مدیریت و یا حتی درک کنند. زمان وجهه های مختلفی در بین مردم دارد. چالشی در رابطه با ترتیب زمانی وجود دارد، یعنی وقتی که کسب و کار و مدیریت به طور همزمان انجام میشوند، رسیدگی همزمان به روابط انسانی و مدیریت را نامناسب می سازد. تجربه ی هر شخص از زمان با شخص دیگر تفاوت دارد و شرایط گوناگون به طور پیوسته تجربه ی افراد را دستخوش تغییر قرار می دهد. بنابراین، اغلب اوقات رهبران متوجه میشوند که برنامه ریزی و هماهنگی با آن یا تصمیم به عملی سازی در یک زمان توافقی کار مشکلی است. برخی افراد بهتر از دیگران خود را با هم زمانی حقیقی رهبران وفق می دهند. در نتیجه برای رهبران نیز درک چگونگی تجربه ی اعضای سازمان از زمان بندی خود و میزان آگاهی آنها کار دشواری است. پیش از اینکه این امکان فراهم باشد تا یک فرد میزان بهره مندی خود از زمان، جهت گیری زمانی فردی و نگرش خود نسبت به زمان را مدیریت کند، لازم است تاشرایط را هوشیارانه بسنجد. این مقاله با تحقیقاتیدر مورد شناخت ماهیت زمان در حوزه ی رهبری و مدیریت و آگاهی افراد نسبت به زمان و واقعیت زمانی آنها سر و کار دارد. تحقیقات توسط برنامه ی پیشرفته و سودمند کرونوس و کِیروس انجام شده است که هدف اصلی آن فراهم کردن زمینهبرای تحقیق در مورد تجربه های متفاوت زمانی افراد می باشد. شناخت ماهیت زمان در حوزه ی رهبری و مدیریت به علاوه، تحقیق و نتایج تفاوت های واقیعت زمانی افراد ارائه شده است. مقاله در این مورد بحث می کند که آگاهی افراد نسبت به زمان متفاوت است و این تفاوت باید قابل تشخیص باشد، به خصوص در جایگاه رهبری. جنبه ها و پیشنهادات آینده ی این تحقیق نیز در این مقاله به چاپ رسیده اند.
           

دانلود مقاله عامل انسانی در مدیریت زمان

مدیر بازدید : 265 چهارشنبه 01 دي 1395 زمان : 22:34 دیدگاه ها ()
مقاله isi شاخص بین کشوری حقوق مالکیت فکری در اختراعات دارویی

دانلود ترجمه فارسی مقاله شاخص بین کشوری حقوق مالکیت فکری در اختراعات دارویی

عنوان انگلیسی: A cross-country index of intellectual property rights in pharmaceutical inventions
عنوان فارسی: شاخص بین کشوری حقوق مالکیت فکری در اختراعات دارویی

            
 • مشخصات فایل مقاله: 11 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 30 صفحه word
            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

با توجه به اثر اصلی گینارت و پارک (1997، خط مشی پژوهشی.26، 283-301) شاخصی برای حقوق مالکیت در اختراعات دارویی، شاخص حفاظت از مالکیت فکری دارویی (PIPP)، را برای 154 کشور از سال 1960 ا 2005 ایجاد کردیم. این شاخص از موارد زیر استفاده می کند: پنج نوع حق مالکیت در صنعت دارویی، شش مقیاس قانونی اجرا و پیروی از سه توافق بین المللی که امتیاز و اجرای حقوق را به خارجی ها ارایه می دهد. در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، شاخص PIPP در سال 1960 در سطوح پایین شروع شد و به آهستگی در اوایل دهه 1990 افزایش یافت و سپس با توجه به تعیین حداقل استانداردها توسط قرارداد TRIPS 1995 رشد شدیدی یافت.
            

دانلود مقاله شاخص بین کشوری حقوق مالکیت فکری در اختراعات دارویی

مدیر بازدید : 173 چهارشنبه 01 دي 1395 زمان : 15:34 دیدگاه ها ()
مقاله isi آیا هنگامی که رقیب یک شرکت از تبعیض قیمت استفاده می کند شرکت نیز باید از روش تبعیض قیمت مبتن

دانلود ترجمه فارسی مقاله آیا هنگامی که رقیب یک شرکت از تبعیض قیمت استفاده می کند شرکت نیز باید از روش تبعیض قیمت مبتنی بر رفتار استفاده کند؟ تحلیل نظریه بازی

عنوان انگلیسی: Should a firm engage in behaviour-based price discrimination when facing a price discriminating rival? A game-theory analysis
عنوان فارسی: آیا هنگامی که رقیب یک شرکت از تبعیض قیمت استفاده می کند شرکت نیز باید از روش تبعیض قیمت مبتنی بر رفتار استفاده کند؟ تحلیل نظریه بازی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 13 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 35 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله توازن سیاست قیمت گذاری را در انحصار اقتصادی دوگانه تحلیل می کند. این تحلیل برای زمانیست که یک شرکت در حالیکه رقیبش از روش تبعیض قیمت استفاده می کند، یا باید تبعیض قیمت مبتنی بر رفتار را بر گزیند یا قیمت گذاری یکسان را. سوالی که با آن مواجه ایم این است: آیا هنگامی که رقیب یک شرکت از تبعیض قیمت استفاده می کند شرکت نیز باید از روش تبعیض قیمت مبتنی بر رفتار استفاده کند؟ مهم ترین نتیجه گیری ما این است که اگر مشتریان به اندازه کافی آینده نگر نیستند، بهتر است به جای استفاده از روش تبعیض قیمت از قیمت گذاری یکسان استفاده کنند. این مسئله با رضایت عمومی که از طریق نظریه تبعیض قیمت کلاسیک در تضاد است و نشانگر این است که هنگامی که یک شرکت با شرکتی انعطاف پذیر مواجه می شود بهتر است به صورت یک جانبه از انعطاف پذیری قیمت ها سرباز زند.
           

دانلود مقاله آیا هنگامی که رقیب یک شرکت از تبعیض قیمت استفاده می کند شرکت نیز باید از روش تبعیض قیمت مبتنی بر رفتار استفاده کند؟ تحلیل نظریه بازی

مدیر بازدید : 150 چهارشنبه 01 دي 1395 زمان : 14:6 دیدگاه ها ()
مقاله isi فرمول بندی تئوری بازیها و رقابتهای تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و خطرپذیری

دانلود ترجمه فارسی مقاله فرمول بندی تئوری بازیها و رقابتهای تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و خطرپذیری

عنوان انگلیسی: A game theory formulation of decision making under conditions of uncertainty and risk
عنوان فارسی: فرمول بندی تئوری بازیها و رقابتهای تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و خطرپذیری

           
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 18 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

برای تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و خطرپذیری در مورد دسته ی کلی مشکلات، یک محیط بازی ایجاد میگردد. این روش با استفاده از فرضیات حاکم بر قیمتهای آینده ی نفت و تخریب محیطی و به منظور ارزیابی گزینه های دراز مدت سرمایه گذاری شرح داده شده است.
           

دانلود مقاله فرمول بندی تئوری بازیها و رقابتهای تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و خطرپذیری

مدیر بازدید : 82 یکشنبه 21 آذر 1395 زمان : 5:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi اخلاق در پژوهش عملیاتی و علوم مدیریت: تلاش بی پایان برای ترکیب سختی و اشتیاق

دانلود ترجمه فارسی مقاله اخلاق در پژوهش عملیاتی و علوم مدیریت: تلاش بی پایان برای ترکیب سختی و اشتیاق

عنوان انگلیسی: Ethics in Operations Research and Management Sciences: A never-ending effort to combine rigor and passion
عنوان فارسی: اخلاق در پژوهش عملیاتی و علوم مدیریت: تلاش بی پایان برای ترکیب سختی و اشتیاق

            
 • مشخصات فایل مقاله: 5 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 12 صفحه word
            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

از عمل تا تئوری، ما مقاله های جریان آخرین مدل هنر را معرفی می کنیم که به ترویج ملاحظات جامع و مکمل هر دو روش تحلیلی و ارزش های اخلاقی در پژوهش عملیاتی و علوم مدیریت (OR / MS) می پردازد . ما چشم اندازی پیشنهاد می دهیم که بر طبق آن، ملاحظات اخلاقی در پژوهش عملیاتی و علوم مدیریت به منزله غنی سازی نظم و انضباط ما باشد و همچنین به طور کلی به آینده ای پایدار تر کمک کند.
            

دانلود مقاله اخلاق در پژوهش عملیاتی و علوم مدیریت: تلاش بی پایان برای ترکیب سختی و اشتیاق

مدیر بازدید : 77 یکشنبه 21 آذر 1395 زمان : 5:5 دیدگاه ها ()
مقاله isi دستورالعمل‌ها و ضوابط اخلاقی در تحقیقات عملیات

دانلود ترجمه فارسی مقاله دستورالعمل‌ها و ضوابط اخلاقی در تحقیقات عملیات

عنوان انگلیسی: Ethical guidelines and codes in operations research
عنوان فارسی: دستورالعمل‌ها و ضوابط اخلاقی در تحقیقات عملیات

           
 • مشخصات فایل مقاله: 7 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 16 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

ما تلاش‌های گذشته ORSها برای تعیین دستورالعمل‌ها یا ضوابط اخلاقی را بررسی می‌کنیم که اعضای آن‌ها باید با آنها توافق کنند. چنین فعالیت‌هایی را با فعالیت‌های انجمن بین‌المللی جوامع حرفه‌ای مرتبط مقایسه می‌کنیم. آشکار است که ORSها در سراسر جهان ویژگی اساسی مهم حرفه به عبارتی اتخاذ و پیروی از دستورالعمل‌ها و ضوابط اخلاقی را نشان نمی‌دهند. چنین اتخاذهایی توسط سازمان‌های حرفه‌ای OR به ندرت انجام می‌گیرند
           

دانلود مقاله دستورالعمل‌ها و ضوابط اخلاقی در تحقیقات عملیات

مدیر بازدید : 79 یکشنبه 21 آذر 1395 زمان : 4:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi دشواری پیش‌روی کمیته‌های اخلاق برای پژوهش در مورد ماهیت تحقیق در عملیات

دانلود ترجمه فارسی مقاله دشواری پیش‌روی کمیته‌های اخلاق برای پژوهش در مورد ماهیت تحقیق در عملیات

عنوان انگلیسی: Challenge of Research Ethics Committees to the nature of operations research
عنوان فارسی: دشواری پیش‌روی کمیته‌های اخلاق برای پژوهش در مورد ماهیت تحقیق در عملیات

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 13 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله به بررسی رویه تحقیق در عملیات (OR)در رابطه با افزایش نگرانی‌ها پیرامون مدیریت مسائل اخلاقی می‌پردازد. سوال این است که با توجه به رشد مقررات کمیته‌های اخلاق در پژوهش (REC)، آیا مسائل اخلاقی خاصی وجود دارد که تحت تاثیر بستر تحقیق در عملیات بوده و باید در آن لحاظ شود؟بحث حاضر، برخی از دغدغه‌های اصلی پیرامون کمیته‌های اخلاق در پژوهش و ماهیت OR را بررسی می کند.
           

دانلود مقاله دشواری پیش‌روی کمیته‌های اخلاق برای پژوهش در مورد ماهیت تحقیق در عملیات

مدیر بازدید : 80 یکشنبه 21 آذر 1395 زمان : 4:5 دیدگاه ها ()
مقاله isi مدلسازی مشکلات تصمیم گیری های پیچیده اخلاقی با تحقیق عملیاتی

دانلود ترجمه فارسی مقاله مدلسازی مشکلات تصمیم گیری های پیچیده اخلاقی با تحقیق عملیاتی

عنوان انگلیسی: Modelling complex ethical decision problems with operations research
عنوان فارسی: مدلسازی مشکلات تصمیم گیری های پیچیده اخلاقی با تحقیق عملیاتی

            
 • مشخصات فایل مقاله: 9 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 23 صفحه word
            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله به بررسی سهم عملی روش های تحقیق عملیاتی (OR) در مدلسازی مشکلات تصمیم گیری های اخلاقی می پردازد. اینگونه مشکلات در سراسر جهان وجود دارد: امروزه در مسائل پایداری بسیاری مثل تعارض های مثلث جامعه، اقتصاد و محیط زیست دیده می شوند. نشان می دهیم که پیش فرض های مدلسازی مشکلات اخلاقی عبارتند از: تعریف اصول اخلاقی، ارزیابی مفهوم تصمیم، مشارکت سهامداران، جمع آوری چند ضابطه ای داده، و درک اتصالات داخلی سیستماتیک. ابزارهای کلاسیک OR، که بیشتر در مسائل لجستیک و بهینه سازی استفاده می شوند، برای غلبه بر جنبه های اخلاقی جدید پایداری کفایت نمی کنند
            

دانلود مقاله مدلسازی مشکلات تصمیم گیری های پیچیده اخلاقی با تحقیق عملیاتی

مدیر بازدید : 86 یکشنبه 21 آذر 1395 زمان : 3:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi تجارت، نابرابری و اقتصاد سیاسی موسسات

دانلود ترجمه فارسی مقاله تجارت، نابرابری و اقتصاد سیاسی موسسات

عنوان انگلیسی: Trade inequality and the political economy of institutions
عنوان فارسی: تجارت، نابرابری و اقتصاد سیاسی موسسات

           
 • مشخصات فایل مقاله: 32 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 47 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله رابطه بین تجارت بین‌المللی و کیفیت نهادهای اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد. ما موسسات را در چارچوبی که دارای دو ویژگی مهم است، به صورت هزینه‌های ثابت ورودی، مدل می‌کنیم. اول این که ترجیحات مربوط به هزینه‌های ورودی در بین شرکت‌ها متفاوت بوده و به اندازه شرکت بستگی دارد. شرکت‌های بزرگ‌تر برای کاهش رقابت ترجیح می‌دهنده که هزینه‌های ورودی بالاتری داشته باشند. دوم، این هزینه‌ها به صورت درونی در یک تعادل اقتصادی سیاستی تعیین شده‌اند. شروع تجارت وقتی که قدرت سیاسی در راستای اهداف چند صادر‌کننده برتر که آن ها نیز به نوبه خود ترجیح می‌دهند موانع بزرگی بر سر راه ورود ایجاد کنند تغییر می‌کند، می‌تواند منجر به هزینه‌های ورودی بالاتری شود.
           

دانلود مقاله تجارت، نابرابری و اقتصاد سیاسی موسسات

مدیر بازدید : 82 یکشنبه 21 آذر 1395 زمان : 3:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi سنجش عملکرد مدیریت دانش با استفاده از یک دیدگاه رقابتی: یک مطالعه تجربی

دانلود ترجمه فارسی مقاله سنجش عملکرد مدیریت دانش با استفاده از یک دیدگاه رقابتی: یک مطالعه تجربی

عنوان انگلیسی: Measuring knowledge management performance using a competitive perspective: An empirical study
عنوان فارسی: سنجش عملکرد مدیریت دانش با استفاده از یک دیدگاه رقابتی: یک مطالعه تجربی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 11 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 31 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله به پیشنهاد رویکردی برای سنجش عملکرد مدیریت دانشِ (KM) دانشگاه علوم فناوری از دیدگاه رقابتی می پردازد. این رویکرد فرایند شبکه تحلیلی (ANP) – نظریه تصمیم گیری چند مقوله ای- را یکپارچه می سازد و مناسب برای پرداختن به اطلاعات ملموس و ناملموس، همراه با کارت امتیازی متوازن (BSC) حاوی چهار چشم انداز از جمله چشم انداز مشتری، چشم انداز کسب و کار داخلی، چشم انداز یادگیری و نوآوری و چشم انداز مالی است، چشم اندازهایی که به عنوان شاخص های سنجش عملکرد KM (KMPM) انتخاب شده اند. این مقاله سه هدف مهم را دنبال می کند: (1) روشی برای مقایسه‏ی عملکرد مدیریت دانش سازمان با رقبای عمده اش پیشنهاد می کند تا اطلاعاتی موثر برای بهبود KM، افزایش کیفیت تصمیم گیری و درک مشخص جهت گیری فعالیت برای کسب مزیت رقابتی ارائه کند؛ (2) به بررسی موردی شامل یافته های فراوان می پردازد که وضعیت های سازمان موردی را در برابر رقبای عمده اش نشان می دهد و به طور ضمنی می گوید که دانشگاه علوم فناوری باید خلق و انباشت دانش را برای رسیدن به رقبای خود تقویت کند؛ و (3) این مقاله ماهیتی عمومی دارد و هر سازمانی می تواند از آن منتفع شود. نتایج اثبات می کنند که روش پیشنهادی به عنوان ابزار سنجشِ کل KM سازمان قابل اجرا است.
           

دانلود مقاله سنجش عملکرد مدیریت دانش با استفاده از یک دیدگاه رقابتی: یک مطالعه تجربی

مدیر بازدید : 82 یکشنبه 21 آذر 1395 زمان : 2:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi درک نیت مصرف کننده برای استفاده از خدمات موبایلی

دانلود ترجمه فارسی مقاله درک نیت مصرف کننده برای استفاده از خدمات موبایلی

عنوان انگلیسی: Understanding consumer intention to use mobile services
عنوان فارسی: درک نیت مصرف کننده برای استفاده از خدمات موبایلی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 7 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 21 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

با توجه به رشد سریع خدمات فناوری موبایل در برخی از کشورها و رشد نسبتا آهسته‌اش در برخی از کشورهای دیگر، درک عواملی که منجر به پذیرش این اپلیکیشن ها در استرالیا می‌شوند اهمیت دارد. این مطالعه با استخراج از مدل پذیرش فناوری، تحقیقات اهلی سازی، و تحقیقات کاربردها و کامیابی، مدلی را برای نیات مصرف کنندگان برای استفاده از خدمات موبایلی (خدمات-m) تدوین می‌کند. محرکان اصلی نیات مصرف کنندگان برای استفاده از خدمات-m عبارتند از رضایت همراه با سودمندی ادراکی. علاوه بر این، این مطالعه نشان می‌دهد که سهولت کاربرد ادراکی یک پیش بین قوی برای سودمندی ادراکی است. این مطالعه دریافت که سودمندی ادراکی، سهولت کاربرد ادراکی، و لذت ادراکی تاثیر مثبتی بر رضایت از خدمات-m دارند، در حالیکه هزینه ادراکی اثری منفی دارد. از سوی دیگر، ثابت شد که تصویر ادراکی تاثیر معناداری بر رضایت مشتریان از خدمات-m ندارد. مجموع یافته های این مطالعه به بدنه‌ی رو به رشد تحقیقات در حوزه‌ی خدمات-m می‌افزایند و به کارورزان در تدوین استراتژی‌های بهتر برای حفظ کاربران فعلی خدمات-m کمک می‌کنند.
           

دانلود مقاله درک نیت مصرف کننده برای استفاده از خدمات موبایلی

مدیر بازدید : 71 یکشنبه 21 آذر 1395 زمان : 2:2 دیدگاه ها ()
مقاله isi یادتان می ماند که این مقاله را بعداً زمانی که وقت دارید بخوانید؟ رابطه بین حافظه آینده نگر

دانلود ترجمه فارسی مقاله یادتان می ماند که این مقاله را بعداً زمانی که وقت دارید بخوانید؟ رابطه بین حافظه آینده نگر و مدیریت زمان

عنوان انگلیسی: Will you remember to read this article later when you have time? The relationship between prospective memory and time management
عنوان فارسی: یادتان می ماند که این مقاله را بعداً زمانی که وقت دارید بخوانید؟ رابطه بین حافظه آینده نگر و مدیریت زمان

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 11 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

فرآیند مدیریت زمان و حافظه که مفاهیم و اهداف مشترک گوناگونی را در بردارند، به معنی مونیتورینگ زمان لازم برای تکمیل وظایف کنونی و پس از آن یادآوری انجامکارهای مورد نظر است. در این مطالعه، مقیاس های اندازه گیری مولفه های مدیریت زمان را به مقیاس های اندازه گیری حافظه آینده نگر و گذشته نگرمربوط می کنیم. همبستگی های قابل انتظار و قابل توجه نشان می دهند، افرادی که اعلام می کنند مدیریت زمان خوبی دارند، حافظه آینده نگر و گذشته نگر موفقی نیز دارند. از این مهم تر آن هایی که به اهداف و الویت های خود متعهد هستند و برای سازمان الویت قائل اند، حافظه بهتری نسبت به بقیه دارند.
           

دانلود مقاله یادتان می ماند که این مقاله را بعداً زمانی که وقت دارید بخوانید؟ رابطه بین حافظه آینده نگر و مدیریت زمان

مدیر بازدید : 76 یکشنبه 21 آذر 1395 زمان : 1:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی دانشجویان تربیت معلم بر اساس مدیریت زمان

دانلود ترجمه فارسی مقاله بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی دانشجویان تربیت معلم بر اساس مدیریت زمان

عنوان انگلیسی: Investigation of teacher trainees’ psychological well-being in terms of time management
عنوان فارسی: بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی دانشجویان تربیت معلم بر اساس مدیریت زمان

           
 • مشخصات فایل مقاله: 7 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 11 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مطالعه وضعیت بهزیستی روانشناختی دانشجویان تربیت معلم را بر اساس متغیرهای مدیریت زمان، جنسیت، روابط خانوادگی، میزان درآمد، سطح تحصیلات پدر و مادر، محل اقامت و میانگین نمرات، بررسی می کند. شرکت کنندگان در این مطالعه، 186 دانشجوی بین سنین 20 و 25 سال بودند. داده ها با استفاده از یک فرم اطلاعات شخصی، پرسشنامه ی مدیریت زمان و مقیاس (پرسشنامه) بهزیستی روان شناختی جمع آوری شدند و با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون t و تحلیل واریانس یک طرفه ، تجزیه و تحلیل شدند. در این بررسی ها، رابطه ی مثبتی بین بهزیستی روانشناختی و برنامه ریزی زمانی کشف شد ولی روابط بین بهزیستی روانشناختی و نگرش نسبت به زمان و کارهای زمانبر معنی دار نبود. تفاوت های معنی دار دیگر در رابطه با روابط خانوادگی و سطح تحصیلات پدر بودند.
           

دانلود مقاله بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی دانشجویان تربیت معلم بر اساس مدیریت زمان

مدیر بازدید : 70 یکشنبه 21 آذر 1395 زمان : 1:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi چه عواملی به موفقیت EPR پس از پیاده سازی منجر می شوند؟ مطالعه ای تجربی بر روی صنعت خرده فروشی

دانلود ترجمه فارسی مقاله چه عواملی به موفقیت EPR پس از پیاده سازی منجر می شوند؟ مطالعه ای تجربی بر روی صنعت خرده فروشی چین

عنوان انگلیسی: What leads to post-implementation success of ERP? An empirical study of the Chinese retail industry
عنوان فارسی: چه عواملی به موفقیت EPR پس از پیاده سازی منجر می شوند؟ مطالعه ای تجربی بر روی صنعت خرده فروشی چین

           
 • مشخصات فایل مقاله: 12 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 34 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در سطح جهان پیاده سازی شده اند و در طول دهه گذشته پیاده سازی آن‌ها به شکل گسترده تحت مطالعه قرار گرفته است. باوجود این، بسیاری از سازمان‌ها هنوز در حال تقلا زدن برای کسب مزایایی از سیستم های ERP پیاده سازی شده هستند؛ بنابراین، تضمین موفقیت بعد از پیاده سازی به موضوع تحت تمرکز این تحقیق ERP تبدیل شده است. در این مطالعه بر اساس نظریه محیط-سازمان-فن آوری، مدلی یکپارچه برای توضیح دادن موفقیت بعد از پیاده سازی ERP توسعه داده می شود. ما فرض میکنیم کیفیت پیاده سازی ERP شامل مدیریت پروژه و پیکربندی سیستم است،آمادگی سازمانی شامل دخالت رهبری و تناسب سازمانی است و پشتیبانی خارجی تأثیر مثبتی بر روی موفقیت بعد از پیاده سازی ERP اعمال خواهد کرد.یکآزمون تجربی بر روی صنعت خرده فروشی چین انجام شد. نتایج نشان می دهند که کیفیت پیاده سازی ERP و آمادگی سازمانی به مقدار قابل توجهی بر روی موفقیت بعد از پیاده سازی تأثیر می گذارند، درحالی که پشتیبانی خارجی این تأثیرگذاری را ندارد. پیامدهای نظری و عملی یافته ها بحث شده اند.
           

دانلود مقاله چه عواملی به موفقیت EPR پس از پیاده سازی منجر می شوند؟ مطالعه ای تجربی بر روی صنعت خرده فروشی چین

مدیر بازدید : 71 یکشنبه 21 آذر 1395 زمان : 0:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi شبیه سازی عددی اجزاء محدودفرونشست زمین و استخراج آبهای زیرزمینی بر اساس نظریه تحکیم بایوت

دانلود ترجمه فارسی مقاله شبیه سازی عددی اجزاء محدودفرونشست زمین و استخراج آبهای زیرزمینی بر اساس نظریه تحکیم بایوت لزجی-ارتجاعی-پلاستیکی

عنوان انگلیسی: Finite element numerical simulation of land subsidence and groundwater exploitation based on visco-elastic-plastic biot’s consolidation theory
عنوان فارسی: شبیه سازی عددی اجزاء محدودفرونشست زمین و استخراج آبهای زیرزمینی بر اساس نظریه تحکیم بایوت لزجی-ارتجاعی-پلاستیکی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 25 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

فرونشست زمین بر اساس استخراج زیرزمینی با توجه به کاهش سطح زیرین آبهای زیرزمینی ماهیتی مشخصاً پسماند (هیسترسیس‌) دارد، و نشست نابرابر اغلب منجر به ایجاد شکافهای زمینی می شود. برای بررسی این ویژگی های مهم، یک رابطه ی مشخصه ی لزجی-ارتجاعی-پلاستیکی به همراه جفت گیری فرورفت و تغییر شکل خاک پیشنهاد شده، و یک مدل اجزاء محدود به همراه ضرایب متغیر بر اساس نظریه ی تحکیم بایوت ایجاد شده است. با توجه به کنترل استخراج آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین در شهر کانگژو، استان هبی، انواع سطح های زیرین آبهای زیرزمینی و گسترش فرونشست زمین بدلیل استخراج آبهای زیرزمینی شبیه سازی شده و شکاف های زمین با محاسبات افقی جابجایی پیش بینی شده اند. نتایج نشان می دهد که فاصله ی زمانی بین فرونشست زمین و نشیب سطح زیرین آبهای زیرزمینی حدود یک ماه است، و نتایج شبیه سازی شده شکاف ها نیز با داده های مشاهده شده همخوانی دارد. این مدل بخوبی خصوصیت تعامل بین فرونشست زمین و استخراج آبهای زیرزمینی را اثبات می کند.
           

دانلود مقاله شبیه سازی عددی اجزاء محدودفرونشست زمین و استخراج آبهای زیرزمینی بر اساس نظریه تحکیم بایوت لزجی-ارتجاعی-پلاستیکی

مدیر بازدید : 80 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 23:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi قواعد متناقض و جرقه های خلاقیتی : بهبود خلاقیت فردی از طریق تعارض و یکپارچگی

دانلود ترجمه فارسی مقاله قواعد متناقض و جرقه های خلاقیتی : بهبود خلاقیت فردی از طریق تعارض و یکپارچگی

عنوان انگلیسی: Paradoxical frames and creative sparks: Enhancing individual creativity through conflict and integration
عنوان فارسی: قواعد متناقض و جرقه های خلاقیتی : بهبود خلاقیت فردی از طریق تعارض و یکپارچگی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 12 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 39 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در همه صنایع، سازمان‌ها در محیط‌هایی با پیچیدگی و عدم اطمینان روزافزون فعالیت می‌کنند. برای موفقیت در چنین محیط‌هایی، سازمان‌ها نیازمند آن هستند که اعضایشان خلاقانه اندیشیده و خواسته های متضاد را یکپارچه سازند. اعتقاد ما این است که اتخاذ قواعد متناقض – قالب‌های ذهنی که افراد را به تشخیص و پذیرش تناقض‌ها ترغیب می‌کنند – باعث افزایش خلاقیت می‌گردد. در چهار مطالعه آزمایشگاهی با استفاده از آزمایشات خلاقیت و دست‌کاری های مختلف جهت فراخواندن قواعد متناقض، شرکت کنندگانی که قواعد متناقض را اتخاذ نمودند بیشتر از آن‌هایی که این کار را نکردند خلاقیت نشان دادند. نتایج ما دلالت بر آن دارند که تأثیر مثبت قواعد متناقض بر خلاقیت به سبب ارتباط متناقض بین مؤلفه‌های آزمایش در کنار فعال‌سازی مشترک آن‌ها است. این ارتباط متناقض در افراد حس تعارض ایجاد می‌نماید و توانایی آن‌ها برای یکپارچه نمودن تناقض‌ها را افزایش می‌دهد که در عوض خلاقیت را بهبود می‌بخشد.
           

دانلود مقاله قواعد متناقض و جرقه های خلاقیتی : بهبود خلاقیت فردی از طریق تعارض و یکپارچگی

مدیر بازدید : 81 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 23:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi فناوری های دولت در شبکه های بخش عمومی: در جستجوی همکاری ازطریق نوآوری های کنترل مدیریت

دانلود ترجمه فارسی مقاله فناوری های دولت در شبکه های بخش عمومی: در جستجوی همکاری ازطریق نوآوری های کنترل مدیریت

عنوان انگلیسی: Technologies of government in public sector’s networks: In search of cooperation through management control innovations
عنوان فارسی: فناوری های دولت در شبکه های بخش عمومی: در جستجوی همکاری ازطریق نوآوری های کنترل مدیریت

            
 • مشخصات فایل مقاله: 9 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 24 صفحه word
            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

بخش عمومی در سالهای اخیر در تعداد قابل توجهی از کشورها موضوع ارزیابی مجدد کامل بوده است. مسائلی از قبیل همکاری درون سازمانی و نوآوری مدیریتی درطول فرایند مدرنیزه کردن به تدریج در صف مقدم عمل و پژوهش قرار گرفت. به طور خاص، تعدادی از کشورها اخیرا بخش های عمومی خود را پیرامون شبکه های کم و بیش رسمی و یا اشکال ترکیبی درون سازمانی باسازی کردند، که اغلب توسط یک مجموعه نظارتی هدایت می شود و توسط توافق نامه همکاری کنترل می شود. منابع موجود در روابط درون سازمانی در بخش عمومی همراه با توسعه این قبیل توافق نامه های همکاری و اشکال نوآورانه سازمانی تکامل می یابند. با این حال، باوجود این واقعیت که شبکه های ایجاد شده توسط سازمان های دولتی، و نه سازمان های غیرانتفاعی، و شرکت های خصوصی خدمات مهمی را برای جوامع مرتبط خود ارائه می دهند.
            

دانلود مقاله فناوری های دولت در شبکه های بخش عمومی: در جستجوی همکاری ازطریق نوآوری های کنترل مدیریت

مدیر بازدید : 73 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 22:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi انتخاب زندگی بواسطه اجرای تئوری بازی فازی

دانلود ترجمه فارسی مقاله انتخاب زندگی بواسطه اجرای تئوری بازی فازی

عنوان انگلیسی: Dwelling selection by applying fuzzy game theory
عنوان فارسی: انتخاب زندگی بواسطه اجرای تئوری بازی فازی

            
 • مشخصات فایل مقاله: 17 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 21 صفحه word
            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله بواسطه تئوری بازیهای فازی به توصیف انتخاب الگوی زندگی می پردازد. دو نوع ساختمان مد نظر هستند: خانه آپارتمانی سنتی و خانه آپارتمانی لوفت (Loft). چهار سیستم گرمایشی جایگزین مورد توجه هستند: ذغالی، گازی، سوخت گیاهی یا حیوانی، و سیستمهای ترکیبی گیاهی- حیوانی و گازی. انواع جایگزین آن بواسطه مجموعه ای از معیارها توصیف می شوند. ارزشهای این معیارها از طریق شبیه سازی و بر اساس آمار تعیین می شوند. بازیهای فازی برای کمک به تصمیم گیری اعمال شدند. نتیجه حل مسئله نشان می دهد که تئوری بازیهای مارتیسی فازی برای چنین هدفی مناسب است.
            

دانلود مقاله انتخاب زندگی بواسطه اجرای تئوری بازی فازی

مدیر بازدید : 86 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 22:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi اعمال نظریه ی بازی تو در تو در مکانیسم مشارکت عمومی در تصمیم گیریِ پروژه های بزرگ مهندسی

دانلود ترجمه فارسی مقاله اعمال نظریه ی بازی تو در تو در مکانیسم مشارکت عمومی در تصمیم گیریِ پروژه های بزرگ مهندسی

عنوان انگلیسی: The application of nested-game theory in the public participation mechanism in the decision-making of large engineering projects
عنوان فارسی: اعمال نظریه ی بازی تو در تو در مکانیسم مشارکت عمومی در تصمیم گیریِ پروژه های بزرگ مهندسی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 5 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 9 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

نظریه ی بازی تودرتو افق جدیدی را برای مطالعه ی مکانیسم مشارکت عمومی در تصمیم گیریِ پروژه های مهندسی بزرگِ عمومی گشود. مشارکت عمومی جدا نشد بلکه در پروژه های دیگر جای گرفت. این مقاله سعی دارد تا عمل متن های اصلی را در تصمیم گیری طیِ مشارکت عمومی از جانب متن اصلیِ پروژه و مطلوبیت و… بررسی کند، پس از آن درمورد رویکرد موثر برای ساختِ مکانیسم متعادلِ چند منفعتی بنابر رابطه ی لانه ای جدیدِ تصمیم گیری در پروژه های مهندسی بزرگِ عمومی بحث و گفتگو می کند
           

دانلود مقاله اعمال نظریه ی بازی تو در تو در مکانیسم مشارکت عمومی در تصمیم گیریِ پروژه های بزرگ مهندسی

مدیر بازدید : 81 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 21:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi بحث روش بهینه ارسال اخطار آتش سوزی مبنی بر اصول تحقیق عملیاتی

دانلود ترجمه فارسی مقاله بحث روش بهینه ارسال اخطار آتش سوزی مبنی بر اصول تحقیق عملیاتی

عنوان انگلیسی: Discussion of Optimize Method of Fire Alarm Dispatching Based on Operation Research Principle
عنوان فارسی: بحث روش بهینه ارسال اخطار آتش سوزی مبنی بر اصول تحقیق عملیاتی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 14 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در سالهای اخیر، آتش سوزی در چین به تدریج به سمت مناطق پیچیده، بزرگ و فرامرزی و دیگر مناطق در حال گسترش است. احتمال چندین حادثه بزرگ آتش سوزی همزمان در حال افزایش است. چگونگی بهینه سازی، ماشینهای آتش نشانی نکته کلیدی پیشگیری از آتش سوزی در مرحله حاضر می شود. این مقاله به روش بهینه سازی ارسال ماشین های اخطار آتش سوزی مبتنی بر مدل حمل و نقل و مسئله انتقال، ایجاد یک مدل ریاضی از این مشکل می پردازد که راه حل آن توسط نرم افزار LINDO/LINGO بدست آمده است. این راه حل امکان پذیری و کارآمدی این روش بهینه را از طریق نمونه واقعی مشخص می کند.
           

دانلود مقاله بحث روش بهینه ارسال اخطار آتش سوزی مبنی بر اصول تحقیق عملیاتی

مدیر بازدید : 83 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 21:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi اثرات سبک های یادگیری و مدیریت زمان بر موفقیت های آکادمیک

دانلود ترجمه فارسی مقاله اثرات سبک های یادگیری و مدیریت زمان بر موفقیت های آکادمیک

عنوان انگلیسی: Effects of learning styles and time management on academic achievement
عنوان فارسی: اثرات سبک های یادگیری و مدیریت زمان بر موفقیت های آکادمیک

           
 • مشخصات فایل مقاله: 7 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 15 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در این تحقیق نتایج آزمایش انجام شده در فاصله زمانی نوامبر سال 2009 و فوریه 2011 ارائه می شود. فرضیه اصلی این مطالعه تحقیقاتی مبنی بر این است که مدیریت بهینه زمان، با توجه به راهنمایی های یک مشاور آموزشی، منجر به افزایش قابل توجه در عملکرد تحصیلی دانشجویان خواهد شد و در نهایت نیز موفقیت های تحصیلی را برای آنها در پی دارد. در این مطالعه 130 نفر شرکت کننده با عملکرد تحصیلی ضعیف پس از گذراندن دو ترم آموزشی (اکتبر 2009 الی فوریه 2010 به عنوان ترم اول، مارس الی ژوئن 2010، به عنوان ترم دوم) مشارکت نمودند. تمام شرکت کنندگان توانایی ذهنی بالاتر از میانگین را برخوردار بودند (براساس نتایج آزمون ورودی به دانشگاه). مشاوره تحصیلی که در این مطالعه به ما کمک می کرد، به طراحی برنامه های منحصربه فرد و قابل انعطاف برای هر فرد شرکت کننده در این آزمایش تحقیقاتی بر مبنای سبک یادگیری دانشجویان، ریتم شبانه روزی بدن (ساعت فیزیولوژیک بدن)، و ریتم خورد و خوراک آنها و منحنی های تلاش روزانه و هفتگی آنها پرداخت. این برنامه شامل برنامه ریزی برای تمامی فعالیت هایی بودکه شرکت کنندگان باید در طی دو ماه انجام کارآزمایشی، به انجام می رساندند. نتایج این تحقیق فرضیه های ما را به تایید رساند و نشان داد که برنامه های منحصر به فرد مدیریت زمان موثر هستند و از بازدهی خوبی برخوردارند.
           

دانلود مقاله اثرات سبک های یادگیری و مدیریت زمان بر موفقیت های آکادمیک

مدیر بازدید : 87 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 20:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، نهادها، و توسعه

دانلود ترجمه فارسی مقاله سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، نهادها، و توسعه

عنوان انگلیسی: Trust-based social capital, institutions, and development
عنوان فارسی: سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، نهادها، و توسعه

            
 • مشخصات فایل مقاله: 12 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 29 صفحه word
            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

ما اثرات ثابت و معادلات GMM آرلانو-باند را با استفاده از داده های پانل از یک گروه بزرگ از کشورهای در حال توسعه را تخمین می زنیم و بررسی میکنیم که آیا سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، با جایگزینی پول قرارداد بر، مکمل نقش نهادها در توسعه خواهد شد یا خیر. نتایج ما شواهد قوی به دست آورده است مبتنی بر اینکه سرمایه اجتماعی سهم نهادها را زمانی که ما در نهادهای سیاسی متمرکز میشویم افزایش و هنگامی که ما از آزادی های مدنی استفاده میکنیم شواهد ضعیف تری به دست می آید. هم سرمایه و هم نهادهای اجتماعی اثرات مثبت بر درآمد دارند اما روابط این متغیرها با درآمد متمایل به غیر یکنواخت شدن است. علاوه بر این، سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر اثربخشی سرمایه انسانی نیز دارد.
            

دانلود مقاله سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، نهادها، و توسعه

مدیر بازدید : 77 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 20:4 دیدگاه ها ()
مقاله isi نظارت IMF و بازارهای مالی- تجزیه و تحلیل اقتصاد سیاسی

دانلود ترجمه فارسی مقاله نظارت IMF و بازارهای مالی- تجزیه و تحلیل اقتصاد سیاسی

عنوان انگلیسی: IMF surveillance and financial markets—A political economy analysis
عنوان فارسی: نظارت IMF و بازارهای مالی- تجزیه و تحلیل اقتصاد سیاسی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 18 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 44 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

صندق بین المللی پول (IMF)در حال اصلاح خودش بانظارت دو جانبه و چند جانبه است که به عنوان عملکردی کلیدی در حال ظهور است. این مقاله تحلیل می کند که چگونه ممکن است اطلاعیه های نظارت IMF تحت تأثیر قدرت سیاسی کشورهای عضو IMF قرار گیرد. ما در ابتدا مطالب ماده ی چهارم آگهی نامه های اطلاعات عمومی (PIN) را تجزیه و تحلیل می کنیم و سپس از واکنش بازار مالی به PINهای منتشر شده به عنوان وسیله ای برای شناسایی نقش عوامل اقتصاد سیاسی در نظارت IMF استفاده می کنیم. این مقاله با تحقیق روی مجموعه ای از اقتصادهای بازار نوظهور در می یابد که بازارهای مالی برای کشورهای عضوی که از نظر سیاسی تأثیرگذار هستند، واکنش مطلوب تری بهPINهای انتشار یافته نشان می دهند. علاوه بر این، به نظر می رسد که نظارت IMF به طور سازماندهی شده ای برای کشورهایی که وام های پرداخت نشده ی بزرگتری دارند مطلوب تر است که این موضوع با یافته های تحقیقات قبلی مبنی بر اینکه IMF ممکن است در “نظارت تدافعی”مشارکت داشته باشد سازگار است.
           

دانلود مقاله نظارت IMF و بازارهای مالی- تجزیه و تحلیل اقتصاد سیاسی

مدیر بازدید : 81 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 19:34 دیدگاه ها ()
مقاله isi اقتصاد سیاسی حاکمیت شرکتی در کشورهای در حال توسعه: مورد بنگلادش

دانلود ترجمه فارسی مقاله اقتصاد سیاسی حاکمیت شرکتی در کشورهای در حال توسعه: مورد بنگلادش

عنوان انگلیسی: The political economy of corporate governance in developing economies: The case of Bangladesh
عنوان فارسی: اقتصاد سیاسی حاکمیت شرکتی در کشورهای در حال توسعه: مورد بنگلادش

           
 • مشخصات فایل مقاله: 14 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 24 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در این مقاله به بررسی تاثیر سهام متمرکز، سیاست های هیأت مدیره و صاحبان شرکت در کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت های ذکر شده می پردازد. این نشان می دهد که کنترل اعمال نفوذ سهامداران در سیاست های هیئت مدیره از طریق تراز بندی هیئت مدیره و مدیریت اجرایی امکان پذیر می شود. شواهد نشان می دهد که مالکیت متمرکز، هیئت مدیره و مدیریت تراز بندی شده، و ارتباطات سیاسی کنترل کننده سهامداران، به صورت معکوس با کیفیت حاکمیت شرکتی در یک شرکت در ارتباط است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که سیاست های گروه صاحبان شرکت که بر ترجیحات سیاسی و سیاست های کنترل شرکت های بزرگ تاثیر می گذارند،‌ سهم قابل توجهی بر جریان حاکمیت شرکتی در کشورهای در حال توسعه دارند.
           

دانلود مقاله اقتصاد سیاسی حاکمیت شرکتی در کشورهای در حال توسعه: مورد بنگلادش

مدیر بازدید : 85 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 19:4 دیدگاه ها ()
مقاله isi استراتژی های تکامل دانش و عملکرد سازمانی: تحلیل تناسب استراتژیک

دانلود ترجمه فارسی مقاله استراتژی های تکامل دانش و عملکرد سازمانی: تحلیل تناسب استراتژیک

عنوان انگلیسی: Knowledge evolution strategies and organizational performance: A strategic fit analysis
عنوان فارسی: استراتژی های تکامل دانش و عملکرد سازمانی: تحلیل تناسب استراتژیک

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 28 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

رشد سریع تجارت الکتروینک در اینترنت سکویی برای تغییر سریع تر از همیشه دانش سازمانی فراهم می کند. فرایندی که به وسیله آن دارایی های دانش سازمان طی زمان تغییر می کنند تا بر فشار ناشی از تغییر محیط غلبه شود تکامل دانش نامیده می شود. در این مقاله به منظور بررسی این مسئله که آیا استراتژی های مختلف تکامل دانش بر عملکرد سازمانی در شرایط مختلف تأثیر می گذارند نظریه تناسب استراتژیک را انتخاب می کنیم. این مفهوم را از تکامل طبیعی انتخاب می کنیم تا دو استراتژی تکامل دانش را تعریف کنیم: جهش دانش که به منابع داخلی دانش تکیه دارد و انتقال دانش که از منابع خارجی از قبیل جوامع آنلاین و مشاوران حرفه ای بهره می جوید. به منظور بررسی آثار استراتژی های مختلف بر عملکرد سازمانی ارزیابی با کارت امتیاز متوازن (BSC) صورت گرفت. نتایج نشان می دهند که جهش و انتقال دانش بر جنبه های مختلف عملکرد سازمانی تأثیر دارند. به علاوه، دیده شده که بسیاری از عوامل صنعتی از قبیل تغییر محیط، فشردگی دانش و عوامل سازمانی از جمله توانایی IT و اشتراک گذاری فرهنگ تأثیر تعدیل کننده ای دارند. یافته های این پژوهش به سازمان ها کمک خواهد کرد که استراتژی مناسبی برای افزایش دانش انتخاب کنند و مسیرهای جدید بیشتر را روشن کنند.
           

دانلود مقاله استراتژی های تکامل دانش و عملکرد سازمانی: تحلیل تناسب استراتژیک

مدیر بازدید : 165 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 18:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi استفاده از روش گروسون در برنامه نویسی ریاضیاتی و تحقیق عملکرد

دانلود ترجمه فارسی مقاله استفاده از روش گروسون در برنامه نویسی ریاضیاتی و تحقیق عملکرد

عنوان انگلیسی: The use of grossone in Mathematical Programming and Operations Research
عنوان فارسی: استفاده از روش گروسون در برنامه نویسی ریاضیاتی و تحقیق عملکرد

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 21 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

مفهوم بی نهایت بزرگ و بی نهایت کوچک در ریاضیات به زمان یونان قدیم برمی گردد و همواره توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. اخیرا، روش جدیدی توسط سرجیو (sergeyev) برای انجام محاسبات مقادیر بی نهایت بزرگ و بی نهایت کوچک، با معرفی یک واحد اندازه گیری بی نهایت بزرگ که با شماره 1 (grossone) نشان داده می‌شود، پیشنهاد شده است. یک خصوصیت مهم این روش نو توجه آن به جنبه‌های عددی است. در این مقاله به بیان برنامه‌های کاربردی ممکن و استفاده از 1 در تحقیق عملکرد و برنامه نویسی ریاضیاتی می‌پردازیم. خصوصاً، ما نشان خواهیم داد که چگونه استفاده از 1 برای روش ضد-دوره ای در متد معروف سیمپلکس برای حل مسائل برنامه نویسی خطی و تعریف دقیق توابع خطای دیفرانسیلی در برنامه‌های غیرخطی می‌تواند مفید باشد
           

دانلود مقاله استفاده از روش گروسون در برنامه نویسی ریاضیاتی و تحقیق عملکرد

مدیر بازدید : 2041 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 18:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi بررسی مفهوم هوش بازاریابی از طریق یک تحلیل موردی: دانش پیوسته برای مدیریت استراتژیک بازاری

دانلود ترجمه فارسی مقاله بررسی مفهوم هوش بازاریابی" target="_blank">بازاریابی از طریق یک تحلیل موردی: دانش پیوسته برای مدیریت استراتژیک بازاریابی" target="_blank">بازاریابی و متمم بودن آن برای هوش رقابتی

عنوان انگلیسی: Approaching Market Intelligence Concept through a Case Analysis: Continuous Knowledge for Marketing Strategic Management and its Complementarity to Competitive Intelligence
عنوان فارسی: بررسی مفهوم هوش بازاریابی" target="_blank">بازاریابی از طریق یک تحلیل موردی: دانش پیوسته برای مدیریت استراتژیک بازاریابی و متمم بودن آن برای هوش رقابتی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 15 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

هدف این مقاله درک با جزئیات مفهوم هوش بازاریابی (MI) با بررسی تئوریک و یک تحلیل مطالعه‌ی موردی است. تعریف MI یک فرآیند پیوسته و چرخه‌ای، که برای تولید پیوسته‌ی دانش از اطلاعات و داده‌ی خام و پراکنده طراحی شده است، همراه با ایده‌ی اعمال این دانش بر مدیریت بازاریابی استراتژیک برای یک بخش کسب‌و‌کار است. در آخر، یک مطالعه‌ی موردی طراحی شده است، که تعریف مفهوم MI توسط متمم آن برای فرآیند سازمانی هوش رقابتی را با تایید یافته‌های تئوریک بهبود می‌بخشد.
           

دانلود مقاله بررسی مفهوم هوش بازاریابی از طریق یک تحلیل موردی: دانش پیوسته برای مدیریت استراتژیک بازاریابی و متمم بودن آن برای هوش رقابتی

مدیر بازدید : 82 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 17:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi بررسی عوامل موثر بر هزینه در بخش پروژه های ساخت و ساز

دانلود ترجمه فارسی مقاله بررسی عوامل موثر بر هزینه در بخش پروژه های ساخت و ساز

عنوان انگلیسی: An exploration into cost-influencing factors on construction projects
عنوان فارسی: بررسی عوامل موثر بر هزینه در بخش پروژه های ساخت و ساز

           
 • مشخصات فایل مقاله: 11 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 22 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

افزایش پیش بینی نشده هزینه های ساخت و ساز مشکل شایعی در صنایع ساخت و ساز به شمار می آید. هدف از این پژوهش این است که عوامل اصلی موثر بر هزینه را با مفهوم و روش جدید به منظور بررسی مخارج و هزینه ها استخراج کنیم. از این رو، در این تحقیق روش دلفی اصلاح شده (MDM) با2 گروه و 2 دور و روش کاواکیتا جیرو(KJ) را به منظور تحکیم نظرات کارشناسان و شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی اقتباس کردیم که بر هزینه های پروژه تاثیر می گذارد. در حدود نود عامل موثر برهزینه با بررسی آثار و مصاحبه های صورت گرفته با کارشناسان با تجربه عملی در بخش کنترل هزینه در شرکت های ساخت و ساز جمع آوری شد (گروه 1). روش KJ برای تثبیت این عوامل در 4 دسته مورد استفاده قرار گرفت و در کل تعداد عوامل به 42 مورد رسید. سپس برای فیلتر کردن عوامل کلیدی پرسشنامه ها 2 دور پخش شد. به منظور تایید نظرات اینها در گروه اول، درگروه 2 کارشناسان با تجربه ای بخش های دولتی، شرکت های مشاوره ای و شرکت های ساخت و ساز به عنوان مقایسه گنجانده شدند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که 16 عامل کلیدی موثر بر هزینه وجود دارد. سپس محاسبه شاخص شدت برای رتبه بندی این عوامل کلیدی موثر بر هزینه انتخاب شد. در این مطالعه نشان داده می شود که محدوده تعریف شده پروژه در قرارداد و کنترل هزینه عوامل تعیین کننده اصلی اضافه هزینه است
           

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر هزینه در بخش پروژه های ساخت و ساز

مدیر بازدید : 182 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 17:4 دیدگاه ها ()
مقاله isi استفاده از سیستم‌های کنترل مدیریت جهت مدیریت راهبرد CSR: دیدگاه اهرم‌های کنترل

دانلود ترجمه فارسی مقاله استفاده از سیستم‌های کنترل مدیریت جهت مدیریت راهبرد CSR: دیدگاه اهرم‌های کنترل

عنوان انگلیسی: The use of management control systems to manage CSR strategy: A levers of control perspective
عنوان فارسی: استفاده از سیستم‌های کنترل مدیریت جهت مدیریت راهبرد CSR: دیدگاه اهرم‌های کنترل

           
 • مشخصات فایل مقاله: 17 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 49 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

درباره‌ی نقش سیستم‌های کنترل مدیریت (MCS) در مدیریت فرایندهای راهبردی‌ که از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها پشتیبانی می‌کنند (CSR) آگاهی اندکی داریم. جهت بالابردن درک خود از این پدیده، این مطالعه چارچوب اهرم‌های کنترل سیمونز (1995) (Simons’ levers) را بکار می‌برد تا پی برد که سازمان‌ها چگونه بمنظور انگیزش نوسازی راهبردی و تغییر سازمانی، MCS را به روش‌های متفاوت اعمال می کنند و در عین حال بطور همزمان از دستور جلسه وسیع‌تر پایداری جامعه پشتیبانی می‌کنند. با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده از بزرگ‌ترین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس فرانسه – اعضای CAC 40_ اطلاعاتی راجع به ساختارها و فرایندهایی فراهم می‌کنیم که شرکت‌ها از آن‌ها جهت طراحی، اجرا و نظارت بر راهبرد CSR خود استفاده می‌کنند. جهت انجام این امر، شواهدی بر روش سازمان‌ها در بدست آوردن اهدافCRSشان و شواهدی بر رابطه‌ی بین مدیریت CRS و دیگر فرایندهای کسب و کار ارائه می‌کنیم. یکی از موضوعات خاص نقش اهرم‌های کنترل در توانمندسازی مدیران جهت شناسایی و مدیریت تهدیدات و فرصت‌های همراه با راهبرد CSR و از این رو شکل گرفتن فرایندهای مدیریت خطری است که سازمان‌ها را در دستیابی به اهداف راهبردیشان حمایت می‌کنند. بعلاوه، این مطالعه شواهدی فراهم می‌آورد که نشان می‌دهند استفاده از MCS بواسطه‌ی فرایندهایی که نوآوری، مخابره، گزارش و شناساییِ تهدیدها و فرصت‌ها را ممکن می‌گردانند دارای پتانسیل کمک به دستور جلسه‌ی پایداری وسیع‌تر جامعه است.
           

دانلود مقاله استفاده از سیستم‌های کنترل مدیریت جهت مدیریت راهبرد CSR: دیدگاه اهرم‌های کنترل

مدیر بازدید : 92 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 16:35 دیدگاه ها ()
مقاله isi رهبران قوی، فرهنگ‌های قوی درس‌های مدیریت جهانی از تویوتا و هیوندای

دانلود ترجمه فارسی مقاله رهبران قوی، فرهنگ‌های قوی درس‌های مدیریت جهانی از تویوتا و هیوندای

عنوان انگلیسی: Strong leaders strong cultures: Global management lessons from Toyota and Hyundai
عنوان فارسی: رهبران قوی، فرهنگ‌های قوی درس‌های مدیریت جهانی از تویوتا و هیوندای

           
 • مشخصات فایل مقاله: 11 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 24 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در مجمع جهانی اقتصاد 2013 در داووس سوئیس، بیش از یک‌هزار نفر از مدیران اجرایی شرکت‌ها، پنجاه نفر از سران کشورها، و سیصد وزیر کابینه برای بحث در مورد موضوعات متنوع از کسری‌ها گرفته تا رقابت‌پذیری و بیماری‌های کشنده، دور هم جمع شدند. در پایان کنفرانس، یک ناظر از «اکونومیست» گفت که این کنفرانس یک مضمون عمده داشت: اهمیت پیشرفت مدیران جهانی- در شرکت‌ها، دولت‌های ملی و NGOها. «دو مورد از مهمترین واژه‌ها در قاموس کسب و کار امروز جهانی و رهبری هستند. قرار گرفتن این دو در کنار هم برای مردم بسیار خوشایند است.» در واقع، رهبری جهانی هم موضوعی مهم است و هم موضوعی است که معلوات ما درباره آن بسیار کمتر از چیزی است که وانمود می‌کنیم. در حوزه مدیریت، بیش از هر موضوعی، در مورد رهبری مطلب نوشته شده‌است. کتاب‌ها و مقالات از نظریه‌های مختلف در مورد بهترین شیوه رهبری دفاع می‌کنند اما تجارب بی‌اساس رهبران شناخته‌شده تویه‌های شخصی و فهرست کارهای لازم‌الاجرا برای موفقیت را ارائه می‌دهند. ظاهراً، هدف این کارها کشف رموز رهبری خوب و انتقال آنها به دیگران است. اگرچه این کشف می‌تواند در یک کشور یا منطقه هم چالش‌برانگیز باشد و هم مشکل‌آفرین، اما تصور کنید که وقتی ما مرزهای منطقه‌ای و ملی را پشت سر گذاشتیم، این کشف تا چه اندازه می‌تواند پیچیده‌تر شود. نقش این چالش مفهومی است. به عبارتی، رهبر خوب چیست؟ وارن بنیس، کارشناس رهبری آمریکایی، اظهار ی‌دارد که رهبری مانند زیبایی است؛ تعریف آن مشکل است اما وقتی افراد آن را دیدند، تشخیص می‌دهند. برعکس، لائو تزو، فیلسوف چینی، اظهار داشت که رهبری خوب اغلب هم هم بی سر و صدا است و هم نامشهود؛ رهبری خوب زمانی به سرانجام می‌رسد که پیروان به این نتیجه برسند که، در حقیقت، خودشان کار را تمام کرده‌اند. هیچکدام از این اظهارات نمی‌توانند صحیح باشند مگر اینکه ما تفاوت‌های فرهنگی در محیط کار را بپذیریم که به تعریف و شکل‌دهی ماهیت و کیفیت رهبری موفق کمک می‌کند. خلاصه، واقعاً ما چه اندازه در مورد رهبری عملیاتی یا پیاده‌سازی شده در فرهنگ‌ها معلومات داریم؟ آیا ما می‌توانیم، برای مثال، فرض کنیم که رهبران موفق در یک کشور در کشور دیگر نیز به همان اندازه موفق می‌شوند؟ آیا رهبری وفق را می‌توان صادر یا وارد کرد؟ اگر چنین باشد، ویژگی‌های کلیدی این رهبری‌های جهانی چیست؟ اگر نه، محدودیت‌های بافتاری، نهادی یا موقعیتی احتمالی اثرگذار بر موفقیت یا شکست آنها کدامند؟ این یک مسئله تجربی است تا یک مسئله فلسفی. از این رو، این سئوال مطرح می‌شود: تحقیقات سازمانی چه اطلاعاتی در مورد نحوه تغییرات نظام‌مند در بافت‌ها و فرهنگ‌های ملی، با توجه به ارتباطی که با سبک رهبری و ایجاد فرهنگ‌های کاری با عملکرد بالا، به ما می‌دهد؟ خلاصه، آیا فرهنگ تغییری در موفقیت رهبری ایجاد می‌کند؟ مطالعه حاضر با مقایسه سبک رهبری و ایجاد فرهنگ‌های سازمانی پشتیبان در دو رقیب در صنعت خودروسازی جهان، به عبارتی، شرکت تویوتا موتور (ژاپن) و گروه هیوندای موتور (کره جنوبی)، این رهبری را بررسی می‌کند. به آسانی می‌توان استنباط کرد که شیوه‌های رهبری و فرهنگ‌های سازمانی در سایر شرکت‌های خودروسازی در کشورهای دیگر می‌توانند تفاوت چشمگیری با دو شرک تحت مطالعه ما داشته باشند. چنین کشورهایی فرهنگ ملی خاص خود را برای رقابت دارند. با این وجود، به اعتقاد ما، دسترسی که ما به این دو شرکت داشته‌ایم چشم‌انداز منحصر به فرد و نقطه مقایسه روابط بین فرهنگ‌های سازمانی و ملی، با توجه به رابطه آنها با اثربخشی رهبری در دو سازنده پیشروی جهان، فراهم می‌کند. ما کشف کردیم که هر دو شرکت راه‌های مجزا اما به یک اندازه موفق را برای پیشرفت در یک محیط نامطلوب رونمایی کرده‌اند.
           

دانلود مقاله رهبران قوی، فرهنگ‌های قوی درس‌های مدیریت جهانی از تویوتا و هیوندای

مدیر بازدید : 78 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 16:4 دیدگاه ها ()
مقاله isi کسب دانش در مشارکت های زنجیره تامین : نقش قدرت

دانلود ترجمه فارسی مقاله کسب دانش در مشارکت های زنجیره تامین : نقش قدرت

عنوان انگلیسی: Knowledge acquisition in supply chain partnerships: The role of power
عنوان فارسی: کسب دانش در مشارکت های زنجیره تامین : نقش قدرت

           
 • مشخصات فایل مقاله: 14 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 45 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

دانش به عنوان منبع مهمی از مزیت رقابتی شناخته می شود و در نتیجه علاقه علمی و عملی زیادی برای درک و تفکیک فاکتورهایی که در انتقال دانش مفید بین زنجیره تامین شرکت می کنند وجود دارد. منابع، قدرت را به عنوان یکی از عوامل برجسته در عملکرد مفید مشارکت زنجیره تامین مشخص می کنند. با اینحال، تحقیقات تجربی کمی در زمینه چگونگی تاثیر قدرت روی کسب دانش و عملکرد شرکای زنجیره تامین انجام شده است. هدف این تحقیق پرداختن به این شکاف با بررسی رابطه بین قدرت، کسب دانش و عملکرد زنجیره تامین بین شرکای زنجیره تامین تولید کننده اصلی فولاد چین است. برای جمع آوری داده های لازم از بررسی ساختار یافته ای استفاده شده است. برای ارزیابی قدرت واقعی و تحقق یافته به ترتیب از دو متغیر مفهومی مستقل – «موجود بودن گزینه های جایگزین» و «محدودیت در از استفاده از قدرت» استفاده شده است. با کنترل احتمالات، دریافتیم هنگامی که عوامل زنجیره تامین جایگزین های محدودی دارد و هنگامی که عامل قدرتمندتر از قدرت کمتری استفاده می کند، جریان دانش افزایش می یابد. علاوه بر آن، رابطه مثبتی بین کسب دانش و عملکرد زنجیره تامین پیدا کردیم. این مقاله با تعمیم تجربی درک ما از چگونگی تاثیر قدرت روی کسب دانش و عملکرد، منبعی غنی ایجاد می کند.
           

دانلود مقاله کسب دانش در مشارکت های زنجیره تامین : نقش قدرت

مدیر بازدید : 96 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 15:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل : نقش بازخورد کار از سرپرست

دانلود ترجمه فارسی مقاله غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل : نقش بازخورد کار از سرپرست

عنوان انگلیسی: Overcoming work-related stress and promoting employee creativity in hotel industry: The role of task feedback from supervisor
عنوان فارسی: غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل : نقش بازخورد کار از سرپرست

           
 • مشخصات فایل مقاله: 9 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 33 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مطالعه مقالات مبتنی بر صدا را تصویب کرده و به بررسی اهمیت بازخورد کار (مثبت و منفی) سرپرستان در تسهیل ظهور خلاقیت، به عنوان یک بیان از رفتار صدا، از دو نوع استرس ناشی از کار (چالش و مانع گرا) می پردازد. ما استدلال می کنیم که هر دو شکل بازخورد با استرس مربوط به چالش و مانع که منجر به خلاقیت کارکنان می گردد، ارتباط دارد. با استفاده از داده های چند منبع از مجموع 265 کارمند تمام وقت چینی در پکن، چین، ما نشان می دهیم که کارکنان تحت استرس مربوط به چالش خلاقیت بیشتری را در زمانی که سطح بازخورد وظیفه مثبت سرپرستان آنها بالا هستند، نشان می دهند. به همین ترتیب، کسانی که با عوامل استرس زای مانع مواجه بودند زمانی که ناظران کمتر بازخورد منفی و بیشتر بازخورد مثبت ارائه می کردند، در کار خلاق تر بودند. پژوهش های آینده نیز مورد بحث قرار گرفته است.
           

دانلود مقاله غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل : نقش بازخورد کار از سرپرست

مدیر بازدید : 105 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 15:2 دیدگاه ها ()
مقاله isi تعریف اهداف مبتنی بر ارزش برای برنامه‌ریزی سیستم‌های ERP

دانلود ترجمه فارسی مقاله تعریف اهداف مبتنی بر ارزش برای برنامه‌ریزی سیستم‌های ERP

عنوان انگلیسی: Defining value-based objectives for ERP systems planning
عنوان فارسی: تعریف اهداف مبتنی بر ارزش برای برنامه‌ریزی سیستم‌های ERP

           
 • مشخصات فایل مقاله: 12 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 36 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی بعدی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) هنوز هم چالش قابل‌توجهی برای اغلب سازمان‌ها ارائه می‌کنند. اگرچه سازمان‌های مشاوره و سازمان‌های مشتری در این زمینه به تجربه و تخصص بیشتری رسیده‌اند، سطح پیچیدگی این سیستم‌ها و تأثیر اجتماعی و سازمانی گسترده‌ی آن‌ها منجر به پیاده‌سازی‌های ناموفق ERP می‌شود. در یک تلاش برای حداقل سازی این نرخ‌های شکست، این مقاله به تعریف یک مجموعه از اهداف مبتنی بر ارزش می‌پردازد که می‌توان از آن‌ها برای غنی‌سازی فرآیند برنامه‌ریزی سیستم‌های ERP استفاده کرد. اهداف برنامه‌ریزی سیستم‌های ERP که بر اساس ارزش‌های ذینفع زمینه‌سازی شده‌اند را می‌توان به‌عنوآن‌یک‌راهنمای مفهومی برای بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری موجود در پروژه‌های ERP به کار برد. با استفاده از روش تفکر مبتنی بر ارزش کینی، یک مجموعه از واسطه‌ها و اهداف اصلی با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق مصاحبه‌های جامع در سه سازمان اروپایی بزرگ شناسایی شد. روابط و وابستگی‌های بین این اهداف نیز ارائه شدند و یک نقطه‌ی شروع را برای تحقیقات آینده فراهم کردند.
           

دانلود مقاله تعریف اهداف مبتنی بر ارزش برای برنامه‌ریزی سیستم‌های ERP

مدیر بازدید : 97 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 14:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi انگیزه خرید مسافران هوایی و رفتارهای اطلاع یابی

دانلود ترجمه فارسی مقاله انگیزه خرید مسافران هوایی و رفتارهای اطلاع یابی

عنوان انگلیسی: Air passengers’ shopping motivation and information seeking behaviour
عنوان فارسی: انگیزه خرید مسافران هوایی و رفتارهای اطلاع یابی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 4 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 9 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این تحقیق به مطالعه ی فروشندگان مسافرت های بین المللی تایوان می پردازد. با یک نمونه ی 500 نفری متوجه شدیم که انگیزه های خرید داخل فرودگاه مشابه است و فاکتوری وابسته به محیط و فرهنگ خرید محلی است. به هر حال سادگی تصمیم گیری مهمترین اطلاعاتی است که مسافران در فرودگاه به دنبال آن هستند و البته فاکتورهایی از جمله میزان زمان آزاد پیش از سفر و همچنین مسافرت های گروهی از جمله همراه داشتن بچه ها نیز بی تاثیر نیست. این نتایج نشان می دهد که اطلاعات همگن می توانند باعث ایجادرفتارهای خرید در فروشگاههای داخل فرودگاه شود.
           

دانلود مقاله انگیزه خرید مسافران هوایی و رفتارهای اطلاع یابی

مدیر بازدید : 97 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 14:1 دیدگاه ها ()
مقاله isi انتشار و نهادینه کردن اصلاحات در عرصه ی حسابداری بخش عمومی در کشورهای کمتر توسعه یافته: یک

دانلود ترجمه فارسی مقاله انتشار و نهادینه کردن اصلاحات در عرصه ی حسابداری بخش عمومی در کشورهای کمتر توسعه یافته: یک تحقیق به منظور مقایسه ی دولت های مرکزی نپال و سری- لانکا

عنوان انگلیسی: Dissemination and institutionalization of public sector accounting reforms in less developed countries: A comparative study of the Nepalese and Sri Lankan central governments
عنوان فارسی: انتشار و نهادینه کردن اصلاحات در عرصه ی حسابداری بخش عمومی در کشورهای کمتر توسعه یافته: یک تحقیق به منظور مقایسه ی دولت های مرکزی نپال و سری- لانکا

           
 • مشخصات فایل مقاله: 18 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 44 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

امروزه، یکی از مهم ترین نگرانی ها در میان کشورهای در حال توسعه، کاهش فقر است و حسابداری در بخش عمومی، نقشی کلیدی در تخصیص صحیح منابع دارد. از دهه ی ۱۹۸۰، اعمال تغییرات در بخش حسابداری عمومی در میان ملل در حال توسعه، تبدیل به یکی از مسائل اصلی در سازمان های بین المللی شده است. این تحقیق، با استفاده از نظریه های جدید در عرصه ی نهادینه سازی، تلاش می کند تا به بررسی اعمال تغییرات در عرصه ی حسابداری عمومی در دو کشور کمتر توسعه یافته ی (LDCها) سریلانکا و نپال بپردازد. یافته های به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که در حالی که نظریه های بین المللی در رابطه با حسابداری در بخش عمومی در کشور نپال از مرحله ی پیشنهاد/ امتحان فراتر نرفته، سیاست های استعماری در سریلانکا، باعث گسترش آموزش حسابداری شده و این کشور را قادر ساخته تا برخی از این اصلاحات را اجراء کند. با این حال، مقاومت در برابر اعمال تغییرات در عرصه ی حسابداری در سطوح پایین تر اداری، نیاز به درک هرچه بیشتر حسابداری LDCها و اعمال پیش شرط های مرتبط با انتشار/ انجام اصلاحات را برجسته تر ساخته است.
           

دانلود مقاله انتشار و نهادینه کردن اصلاحات در عرصه ی حسابداری بخش عمومی در کشورهای کمتر توسعه یافته: یک تحقیق به منظور مقایسه ی دولت های مرکزی نپال و سری- لانکا

مدیر بازدید : 98 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 13:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi پیچیدگی‌های اجرا و نهادینه‌سازی خدمات الکترونیکی در بخش عمومی

دانلود ترجمه فارسی مقاله پیچیدگی‌های اجرا و نهادینه‌سازی خدمات الکترونیکی در بخش عمومی

عنوان انگلیسی: The complexities of electronic services implementation and institutionalisation in the public sector
عنوان فارسی: پیچیدگی‌های اجرا و نهادینه‌سازی خدمات الکترونیکی در بخش عمومی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 9 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 28 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

اجرای خدمات الکترونیکی (ESI) در بخش عمومی تلاش می کند که بازده،‌ کارآمدی و شفافیت بخش‌های دولتی را بهبود بخشد. بسیاری از دولت‌ها علیرغم ارایه زیرساخت و سرمایه‌گذاری لازم تلاش می کنند که چنین اهدافی را به دلیل نیروهای مختلفی تحقق بخشند که اجرا و نهادینه‌سازی را به چالش می کشند. با استفاده از نظریه نهادی به عنوان لنز، نیروهایی را بررسی می‌کنیم که اجرا و نهادینه‌سازی ESI‌ در بخش عمومی را تحت تاثیر قرار می دهند. با اینکه نتایج ما تحقیقات قبلی در مورد تبدیل سازمانی و اجرای IT را تقویت می‌کنند،‌ اما نشان می دهند که ماهیت پویای فناوری فشارهای غیرمنتظره‌ای را تحمیل می کند و این فشارها می توانند مانع فرایند اجرا و نهادینه‌سازی شوند.
           

دانلود مقاله پیچیدگی‌های اجرا و نهادینه‌سازی خدمات الکترونیکی در بخش عمومی

مدیر بازدید : 87 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 13:1 دیدگاه ها ()
مقاله isi فروش دارایی ریلی دولتی و بازگشت به بخش دولتی، در نیوزیلند و تاسمانی

دانلود ترجمه فارسی مقاله فروش دارایی ریلی دولتی و بازگشت به بخش دولتی، در نیوزیلند و تاسمانی

عنوان انگلیسی: Government rail asset sales and return to the public sector in New Zealand and Tasmania
عنوان فارسی: فروش دارایی ریلی دولتی و بازگشت به بخش دولتی، در نیوزیلند و تاسمانی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 7 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 26 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله، به اجاره و فروش ریل های شرکت دولتی راه آهن نیوزیلند (New Zealand Railways Co. )، در سال 1993 در یک کنسرسیوم اشاره دارد، که بر اساس منافع ایالات متحده و نیوزیلند TranzRail Holdings تشکیل شد. این مقاله هم چنین به افزایش سطح بهره وری و رفت و آمد تا سال 1999 به همراه مشکلات متعاقب آن که منجر به توافق نامه دولت نیوزیلند در سال 2003 برای خرید دوباره و احیای مجدد خط آهن شد، اشاره می کند. پس از آن این مقاله، واگذاری مالکیت مؤثر قطارها و خدمات مربوط به آن به یک شرکت استرالیایی را در سال 2003 و سپس واگذاری دوباره آن به دولت نیوزیلند با قیمت خالص قابل توجهی در سال 2008، بیان می دارد.
           

دانلود مقاله فروش دارایی ریلی دولتی و بازگشت به بخش دولتی، در نیوزیلند و تاسمانی

مدیر بازدید : 86 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 12:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi ارزش امنیت عرضه: هزینه‌های قطعی‌های برق بر خانواده‌ها، شرکت ها و بخش عمومی اتریش

دانلود ترجمه فارسی مقاله ارزش امنیت عرضه: هزینه‌های قطعی‌های برق بر خانواده‌ها، شرکت ها و بخش عمومی اتریش

عنوان انگلیسی: The value of supply security: The costs of power outages to Austrian households firms and the public sector
عنوان فارسی: ارزش امنیت عرضه: هزینه‌های قطعی‌های برق بر خانواده‌ها، شرکت ها و بخش عمومی اتریش

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 16 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در این مقاله مدلی برای ارزیابی زیان‌های اقتصادی حاصل از قطعی‌های برق و تمایل برای پرداخت برای جلوگیری از این قطعی‌های برق به عنوان تقریبی در ارزش امنیت عرضه ارائه شده است. اثرات اقتصادی برای قطعی‌های برق شبیه‌سازی شده از 1 تا 48 ساعت را که استان‌های تحت تأثیر را در روز هفته و زمان روز در نظر گرفته است، می‌توان با استفاده از ابزار ارزیابی APOSTEL محاسبه کرد. هزینه‌های حاصل از قطعی‌های برق برای همه بخش‌های اقتصاد و برای خانوارها به طور مجزا محاسبه شده اند. ارزش میانگین بار هدر رفته برای خانوارهای اتریشی و مصرف‌کنندگان غیرخانگی در مورد قطع برق 1 ساعتی در یک صبح روز کاری تابستان برابر با 17.1 یورو در هر کیلووات ساعت برقی است که عرضه نشده است.

           

دانلود مقاله ارزش امنیت عرضه: هزینه‌های قطعی‌های برق بر خانواده‌ها، شرکت ها و بخش عمومی اتریش

مدیر بازدید : 83 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 12:1 دیدگاه ها ()
مقاله isi معضلات دانش در درون سازمان ها: راه حل هایی از نظریه ی بازی

دانلود ترجمه فارسی مقاله معضلات دانش در درون سازمان ها: راه حل هایی از نظریه ی بازی

عنوان انگلیسی: Knowledge dilemmas within organizations: Resolutions from game theory
عنوان فارسی: معضلات دانش در درون سازمان ها: راه حل هایی از نظریه ی بازی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 14 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 44 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

منابع پژوهشی مدیریت دانش حاکی از آنند که اکوسیستم دانش سازمان از موقعیت های راهبردی ای تشکیل شده که در آن رفتارهای فردی دانش ورزان با آنچه برای سازمان بهینه خواهد بود تعارض بالقوه ای دارد. این مقاله به دنبال این است که با استفاده از رویکرد نظری بازی نحوه ی مدل دهی و تحلیل این رفتارها را از نظر جریان های دانش بررسی کند. در حالی که پژوهش های پیشین تا حدی استفاده از نظریه ی بازی را در مدیریت دانش بررسی کرده اند، هنوز درک جامعی ازاکوسیستم سازمانی به دست نیامده است. بنابراین رویکرد القایی کیفی ای اتخاذ شد تا ماهیت اکتشافی مسئله ی پژوهش دنبال شود. بررسی های انتقادی منابع پژوهشی کلیدی مدیریت دانش و نظریه ی سازمان چهار معضل دانش سازمانی را شناسایی کردند – «سیلوهای دانش»، «نراژدی مشترکات دانش»، «سایش دانش» و «سمیت دانش». این معضلات در ترکیبات مختلفی مورد استفاده قرار گرفتند تا پنج سناریوی متداول در سازمان ها ایجاد شوند. تحلیل این سناریوها بر اساس نظریه ی بازی با استفاده از چارچوب PARTS درک سودمندی از جریان های دانش درون اکوسیستم های سازمانی را ارائه داد. به طور خاص، این تحلیل به اصول هدایت کننده ی بینش ها و دیدگاه های مهمی در فرمول بندی سیاست ها و راهبردهای دانش برای مبارزه با معضلات دانش اصلی ای که مانع جریان های دانش اثربخش درون سازمان ها می شوند منجر شد.

           

دانلود مقاله معضلات دانش در درون سازمان ها: راه حل هایی از نظریه ی بازی

مدیر بازدید : 84 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 11:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi الگوریتم توزیع برق بر اساس تئوری بازی در سیستم femtocell

دانلود ترجمه فارسی مقاله الگوریتم توزیع برق بر اساس تئوری بازی در سیستم femtocell

عنوان انگلیسی: Power distribution algorithm based on game theory in the femtocell system
عنوان فارسی: الگوریتم توزیع برق بر اساس تئوری بازی در سیستم femtocell

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 13 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله به بررسی مسئله ی کنترل قدرت در سیستم فمتوسل مبنی بر تئوری بازی غیر تعاونی می پردازد. تابع کاربردی را با در نظر گرفتن قدرت انتقال ایستگاه های فم به عنوان متغیر طراحی و آن را با نیازهای سیگنال کاربران فم و کلان با تداخل باضافه ی نسبت پارازیت (SINR) بیان می کند. تابع کاربردی تاثیر محل ایستگاه های فم را در نظر گرفته و بیطرفی بازی غیر تعاونی را بهبود می دهد. این مقاله بر این اساس الگوریتم کنترل قدرت توزیعی را مطرح و وجود و یکتایی نقطه ی بهینه ی پارتو را اثبات می کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که الگوریتم سرعت همگرایی و راندمان سیستم را از طریق اصلاح SINR ی کاربران بهبود می دهد.

           

دانلود مقاله الگوریتم توزیع برق بر اساس تئوری بازی در سیستم femtocell

مدیر بازدید : 92 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 11:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi مذهب، نابرابری درآمد و اندازه دولت

دانلود ترجمه فارسی مقاله مذهب، نابرابری درآمد و اندازه دولت

عنوان انگلیسی: Religion income inequality and the size of the government
عنوان فارسی: مذهب، نابرابری درآمد و اندازه دولت

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 34 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

تحقیقات تجربی اخیر نشان داده اند که کشورهای مذهبی تر نابرابری درآمد بیشتری دارند. معتقدیم که این موضوع به علت سطح پائین تر خدمات دولتی موردتقاضا در این کشورها است. مذهب افراد را تشویق می کند که کمک خیریه کنند و این موضوع باعث می شود که آنها کمک خصوصی و داوطلبانه را به کمک از طریق دولت ترجیح دهند. به میزانی که اولویت های شهروندی در نتایج سیاستی منعکس می شود، مذهبی بودن منجر به سطوح پائین تر مالیات و از این رو سطوح پائین تر مصرف کالای عمومی و بازتوزیع می شود. از این رو معیارهای درآمد معمولاً انتقال های خصوصی را به طور کامل در نظر نمی گیرند و این موضوع نابرابری درآمدی اندازه گیری شده را افزایش می دهد. این ایده ها را در مدل تعادل عمومی اقتصاد سیاسی فرموله می کنیم و همچنین نشان می دهیم که داده های فراکشوری مفاهیم مدل مان را تأیید می کنند.

           

دانلود مقاله مذهب، نابرابری درآمد و اندازه دولت

مدیر بازدید : 105 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 10:35 دیدگاه ها ()
مقاله isi سیستم حمایت از تصمیم گیری برای به کارگیری بهینه شبکه های سانوبوی بر اساس پیش بینی های جریان

دانلود ترجمه فارسی مقاله سیستم حمایت از تصمیم گیری برای به کارگیری بهینه شبکه های سانوبوی بر اساس پیش بینی های جریان دریایی و بهینه سازی تکاملی چند منظوره

عنوان انگلیسی: A decision support system for optimal deployment of sonobuoy networks based on sea current forecasts and multi-objective evolutionary optimization
عنوان فارسی: سیستم حمایت از تصمیم گیری برای به کارگیری بهینه شبکه های سانوبوی بر اساس پیش بینی های جریان دریایی و بهینه سازی تکاملی چند منظوره

           
 • مشخصات فایل مقاله: 14 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 39 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

سیستم پشتیبانی تصمیم برای به کارگیری بهینه شبکه های حسگر صوتی شناور برای تشخیص مسیر مشترک در برنامه های کاربردی نظارت زیر آبی پیشنهاد شده و بر روی سناریوی شبیه سازی شده آزمایش شده است. این سیستم به ادغام پیش بینی های جریان آب دریا، مدل های دامنه حسگر و مدل های ساده حرکتی دریفت شناور برای پیش بینی موقعیت های حسگر و عملکرد شبکه زمانی می پردازد. الگوریتم بهینه سازی ژنتیک چند منظوره برای جستجوی مجموعه‏ای از راه حل های استقرار مطلوب (یعنی موقعیت اولیه شناوری سونوبوی های شبکه) توسط بهینه سازی همزمان دو کیفیت سنجه های خدماتی استفاده شده است: میانگین زمانی پوشش حوزه شبکه و پوشش ردیابی. راه حل های یافت شده پس از بهینه سازی، که نشان دهنده مبادلات کارآمد مختلف بین دو سنجه بوده است، می تواند به راحتی توسط طراح عملیات به منظور انتخاب راه حل با توافق مطلوب بین دو هدف متضاد ارزیابی شود. تجزیه و تحلیل حساسیت از طریق تغییر شکل بی بو نیز به منظور آزمون قدرت راه حل ها با توجه به پارامترهای شبکه و عدم اطمینان محیطی انجام شد. نتایج در سناریوی شبیه سازی شده با استفاده از پیش بینی های فعلی احتمالاتی آب دریا ارائه شده اند که نشان دهنده اثر بخشی روش مفروض است. پیش بینی شده که کار بعدی ساخت ابزار کاملاً عملیاتی و آماده استفاده در سناریوهای واقعی باشد.

           

دانلود مقاله سیستم حمایت از تصمیم گیری برای به کارگیری بهینه شبکه های سانوبوی بر اساس پیش بینی های جریان دریایی و بهینه سازی تکاملی چند منظوره

مدیر بازدید : 92 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 10:5 دیدگاه ها ()
مقاله isi وقتی رهبران قربانی می کنند: نقش رهبران کاریزماتیک در تسهیل فشارهای گروه

دانلود ترجمه فارسی مقاله وقتی رهبران قربانی می کنند: نقش رهبران کاریزماتیک در تسهیل فشارهای گروه

عنوان انگلیسی: When leaders victimize: The role of charismatic leaders in facilitating group pressures
عنوان فارسی: وقتی رهبران قربانی می کنند: نقش رهبران کاریزماتیک در تسهیل فشارهای گروه

           
 • مشخصات فایل مقاله: 14 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 24 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در این مقاله یک مدل مفهومی معرفی می‌شود که در آن فرایندی که از طریق آن کارمندان در پاسخ به رفتارهای قربانی‌کننده‌ی رهبران خود اقدام به جمع آوری و پردازش اطلاعات از بافت اجتماعی می کنند بررسی می شود. بویژه، ما بررسی می کنیم که رهبران کاریزماتیک با ارزشهای شخصی چگونه می توانند فشارهای گروهی را تسهیل کنند که بواسطه‌ی آن اعضای گروه فرد هدف را مجبور به سازگاری با گروه می کنند. پیروان رهبران کاریزماتیک سعی می کنند خود را با مورد توجه رهبرشان قرار دهند. این موضوع باعث می شود که پیروان بی مقدمه خود را با رفتارهای مخرب رهبرشان مطابقت دهند. با استفاده از تحقیقات انجام شده در حوزه تاثیرات اجتماع در مورد اینکه کارمندانی که در مورد رفتارهای قربانی‌کننده‌ی رهبرشان گیج شده‌اند چگونه پذیرای فشارهای گروهی می شوند نظریه پردازی می شود. با استفاده از این مدل نظری ما در مورد نیمه تاریک رهبری کاریزماتیک نظریه پردازی می کنیم، بویژه اینکه رهبران کاریزماتیک چگونه می توانند پیامدهایی منفی در مورد اشخاص هدف، گروه و سازمان را موجب شوند. در خاتمه استنباط های نظری و عملی ارائه می شوند و مسیرهایی برای تحقیقات آینده معرفی می شود.

           

دانلود مقاله وقتی رهبران قربانی می کنند: نقش رهبران کاریزماتیک در تسهیل فشارهای گروه

مدیر بازدید : 88 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 9:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت داخل عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود می بخشد ؟

دانلود ترجمه فارسی مقاله آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت داخل عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود می بخشد ؟

عنوان انگلیسی: Does inward foreign direct investment improve the innovative performance of local firms?
عنوان فارسی: آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت داخل عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود می بخشد ؟

           
 • مشخصات فایل مقاله: 14 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 41 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در طول چند دهه گذشته ،تحقیقات در زمینه ی تجارت بین المللی و استراتژی به افزابش باتوجه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بیرون اختصاص شده بود (FDI).با وجود بررسی گسترده ای از انگیزه شرکت های خاص و عواقب آن ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بیرون ،ما ارتباط کمی درباره ی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به درون،تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت داخل در شرکت کشورهای میزبان میدانیم به خصوص،چگونگی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نوآوری آن دسته از شرکت ها اثر دارد .استدلال نظری موجود اثرات متضادی را پیش بینی می کند.یک خط از تحقیقات عواقب مخرب شرکتهای کشور های میزبان را برجسته می سازدبا استفاده از داده ها از 1799 شرکت تولیدی اسپانیایی از سال1990 تا 2002 ،روابط بین سطح صنعت وسطح شرکت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به درون و عملکرد نوآورانه از شرکت های کشورهای میزبان را بررسی می کنیم .ما سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به سمت اسپانیا جریان دارد را درمی یابیم که روابط منفی با نوآوری سابق از شرکت های محلی هستند.ما این یافته ها را با آن اقدامات متعارف بهره برداری استفاده شده مقایسه می کنیم .

           

دانلود مقاله آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت داخل عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود می بخشد ؟

مدیر بازدید : 121 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 9:2 دیدگاه ها ()

تعداد صفحات : 3