close
دانلود فیلم
مقالات رشته روانشناسی و علوم تربیتی
loading...

ورد پیپر :: دانلود مقالات isi با ترجمه

مرجع کامل دانلود مقالات isi رشته روانشناسی و علوم تربیتی با ترجمه فارسی فرمت word و pdf

مقاله isi تعیین روشی برای بررسی تفاوتهای بین فرهنگی با کنترل تجربی: اثر حق اظهار نظر(صدا) و زمینه های

دانلود ترجمه فارسی مقاله تعیین روشی برای بررسی تفاوتهای بین فرهنگی با کنترل تجربی: اثر حق اظهار نظر(صدا) و زمینه های فرهنگی در رابطه با فاصله قدرت

عنوان انگلیسی: Delineating a method to study cross-cultural differences with experimental control: The voice effect and countercultural contexts regarding power distance
عنوان فارسی: تعیین روشی برای بررسی تفاوتهای بین فرهنگی با کنترل تجربی: اثر حق اظهار نظر(صدا) و زمینه های فرهنگی در رابطه با فاصله قدرت

           
 • مشخصات فایل مقاله: 11 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 31 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله برای بررسی تفاوتهای بین فرهنگی روشی با کنترل تجربی طراحی می کند. با بررسی نحوه¬ی واکنش شرکت کنندگان هندی(فرهنگ با فاصله قدرت بالا) و هلندی (فرهنگ با فاصله قدرت پایین) به وجود یا عدم وجود فرصت برای ابراز عقاید این روش را به تصویر می کشیم. استدلال ما براین است که یک شیوه¬ی ارزیابی تاثیر تفاوتهای فرهنگی مفروض در فاصله قدرت این است که شرایطی برای شرکت کنندگان فراهم نماییم که حالات روانی “ضدفرهنگی” را آشکار سازند، به عبارت دیگر شرایطی که فاصله قدرت پایین در هند و فاصله قدرت بالا در هلند را پیش زمینه سازی کند. بواسطه¬ی میزان تفاوت معنادار نتایج شرایط (آزمایشی) ضد فرهنگی با نتایج مشاهده شده در شرایط کنترل که در آن هیچ ارزشی به صراحت مورد تاکید قرار نمی گیرد، به ابعاد روانی دست پیدا می کنیم که تفاوتهای بین فرهنگی واکنش افراد را توجیه می کنند. درواقع یافته های ارائه شده نشان می دهند که قراردادن تصادفی شرکت کنندگان در معرض شرایط ضدفرهنگی، ابزار قدرتمندی در اختیار محققان بین فرهنگی برای بررسی تاثیر علی ابعاد معنادار قرار می دهد که تصور می شود دربین فرهنگها متفاوت هستند. بعلاوه نتایج نشان میدهند که وقتی فاصله قدرت بالا یا به علت فرهنگ ملی یا نشانه های موقعیتی مورد تاکید است شرکت کنندگان واکنش ضعیفتری نسبت به حق اظهارنظر(صدا) دربرابر نداشتن این حق نشان دادند. نتایج و محدودیتهای این رویکرد آزمایشی-ضدفرهنگی برای بررسی تفاوتهای بین فرهنگی و همچنین روانشناسی حق اظهار نظر و فاصله قدرت مورد بحث قرار می گیرند.
           

دانلود مقاله تعیین روشی برای بررسی تفاوتهای بین فرهنگی با کنترل تجربی: اثر حق اظهار نظر(صدا) و زمینه های فرهنگی در رابطه با فاصله قدرت

مدیر بازدید : 726 چهارشنبه 08 دي 1395 زمان : 4:16 دیدگاه ها ()
مقاله isi فراشناخت و مصرف موادمخدر

دانلود ترجمه فارسی مقاله فراشناخت و مصرف موادمخدر

عنوان انگلیسی: Metacognition and substance use
عنوان فارسی: فراشناخت و مصرف موادمخدر

           
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 12 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

فراشناخت شناخت شناخت تعریف شده است. فراشناخت شامل باورها و نگرش ها درباره رویدادهای شناختی مانند افکار، احساسات طبیعی، خاطرات، تصاویر، ادراک و تاثیرات است. مدل های شناختی اعتیاد نقش اعتقادات و نگرش ها رادرسوءاستفاده از مواد نشان داده است، اما به نقش فراشناخت بی توجهی شده است. عوامل فراشناختی(باورها درباره تاثیر مواد روانگردان بر شناخت) از نتایج فراشناختی(باورها درباره منع از مواد روانگردان بر تجربه شناخت) متمایز است .در این مطالعه 20 نوع تجربه شناختی در 108 فرد سوء استفاده مواد مخدر در جستجوی درمان بررسی شد، اثرات عمده فراشناختی داروها و الکل کاهش یافته بود، جدایی و رویدادهای شناختی تشدید گردید. پیامدهای فراشناختی عمده مصرف مواد شامل باورهایی است که تجربه شناختی یادآورمی شود که زیاد ناراحت کننده نیست، خواب آشفته می شود و تداوم رویداد شناختی، رویداد شناختی را تشدید می کند. تداخل بین اثرات فراشناختی و پیامدها و نوع رویدادشناختی شناسایی شد.فراشناخت در قالب باورها و نگرش ها درباره شناخت تعریف شده است-برای مثال “شناخت شناخت” و “تفکر درباره تفکر” است. Kluwe( 1982) فراشناخت را در قالب یک فرایند بازتابی وفعال در جهت فعالیت شناختی از خویش بیان می کند در حالیکه Yussen (1985) فراشناخت را فعالیت شناختی برای سایر فعالیت های شناختی توصیف می کند که انعکاس هدف هستند. بر اساس نظریه Slife(1987) بدون فراشناخت خودآگاهی رویدادهای شناختی(CEs) شامل افکار، احساسات و خاطرات امکان پذیر نخواهد بود. با وجود این تنوع در تعریف دقیق فراشناخت، اجماع فراشناخت را در قالب دانش و کنترل افراد بر شناخت و تجربیات خویش بیان می کنند. براون(1987) دو بعد فراشناخت را شناسایی کرد: (الف) دانش شناخت- اطلاعات، قابل درک، قابل گزارش و ثابت درباره شناخت فرد از خویش (دانش ثابت) (ب) تنظیم شناخت- برنامه ریزی، ارزیابی، نظارت و فعالیت های تنظیمی که بر فرایند شناخت تاثیر می گذارند( دانش استراتژیک). Flavell و Wellman (1977)تمایز مشابه را ارائه کردند که دانش فراشناخت را از تجربه فراشناختی متمایز می کرد، تجربه فراشناختی شامل نظارت مستمر و تنظیم تجربه شناخت است. متغیرهای فراشناختی بطور گسترده ای برای چگونگی اکتساب مهارتهای راه حلی، نظارت و تنظیم فرایندهای مغزی و کسب دانش توانایی شان بکار می رود. بطور قابل ملاحظه ای توجه کمتری به فراشناخت در بزرگسالان شده است. اهمیت برجسته نظریه های شناختی آسیب شناسی روانی منجر به توجه ویژگی های شناخت و تنظیم آن شده است. خود تنظیمی آگاهانه حالت های شناختی/عاطفی با تاکید ویژه بر چگونگی گفتگوی درونی/ خود گفتگویی ممکن است حالت های شناخت را تغییر دهد که به وسیله متخصصان روانشناسی مطالعه شده است. فراشناخت ممکن است با تحلیل های شناختنی سوء مصرف مواد و وابستگس ارتباط ویژه ای داشته باشد.از نقطه نظرفراشناخت، استفاده از مواد مخدروسیله ای موثر برای تغییر سریع رویدادهای شناختی(CEs)مانند احساسات، افکار، یا خاطرات قضاوت شده یا درک شده مطلوب یا نامطلوب باشد. مواد روان گردان ممکن است رویدادهای شناختی(CEs)به طور مستقیم ( به طور مثال، القاء آرامش، کاهش آزار، فرار از شناخت دردناک، کاهشآگاهی) و یا به طور غیر مستقیم باورها و نگرشرویدادهای شناختی(CEs)( به عنوان مثال،احساس جدایی و یا بی حسی، سرکوب ارزیابی) را تغییر می دهند. چنین تغییرات شناختی ممکن است به طور بالقوه رفتارهای نوشیدن مثبت یا منفی را تشدید کنند. بیشتر اوقات افرادی که از سوء مصرف مواد مخدر دارند نه تنها دانش زیاد، انتظارات و باورهای درباره اثرات مواد روانگردان بر شناخت بدست می آورند اما از دانش پیامدهای شناخت مصرف مواد غافل هستند.تمایل به مصرف مواد روانگردان زمانی صورت می گیرد که همراه با باورها و نگرش های ویژه درباره تاثیر آن بر رویدادهای شناختی(CEs) نیست. مطالعه حاضر یک تحقیق اکتشافی درباره خصوصیات فراشناخت یک نمونه از سوء استفادهکنندگان در جستجوی درمان است. در این مطالعه دو نوع دانش فراشناخت مطالعه شد: اثرات فراشناختی استفاده از مواد و پیامدهای فراشناختی صرفنظر از مصرف مواد مخدر، تاثیرات فراشناختی باورها درباره تاثیر داروها و الکل بر شناخت و پیامدهای فراشناختی درباره اثرات شناختی تجربه مستمر یک رویدادهای شناختی(CEs)خوشایند و نامطلوب
           

دانلود مقاله فراشناخت و مصرف موادمخدر

مدیر بازدید : 119 چهارشنبه 01 دي 1395 زمان : 11:1 دیدگاه ها ()
مقاله isi هوش هیجانی، شدت عاطفه و سازگاری اجتماعی

دانلود ترجمه فارسی مقاله هوش هیجانی، شدت عاطفه و سازگاری اجتماعی

عنوان انگلیسی: Emotional intelligence, affect intensity, and social adjustment
عنوان فارسی: هوش هیجانی، شدت عاطفه و سازگاری اجتماعی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 14 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله با مفهوم هوش هیجانی () (EIسالوی و مایر، 1990) سر و کار دارد که هدف اصلی ان بررسی ادعای ادراک هیجان است. ادراک هیجان در نتیجه دقت در قدرت بصیرت حالات روانی احساس حاد و عادی دیگران اعمال می شود. از یک طرف درک دقیق احساسات دیگران باید با واکنش پذیری شدید در محرکهای محیطی و از سوی دیگر با سازگاری اجتماعی مرتبط باشد. همانطور که EI از طریق دو عامل عملکرد و خودگزارشی بررسی شد، پس در ارتباط با این مفاهیم هم بررسی می شود. این تجزیه و تحلیل بر اساس 282 پاسخ دهنده استوار بود و نشان داد که ادراک هیجان مربوط به دقت بیشتر در ارزیابی شرایط روانی است که توسط دیگران تجربه شده است. نتایج دیگر نشان می دهند که EI ممکن است تا حدی به عنوان واکنش پذیری عاطفی تفسیر شود. یافته های دیگر نشان دادند که سازگاری اجتماعی موفق مربوط به درک دقیقتر تغییرات در خلق و خوی دیگران است و این فرضیه را تقویت می کند که درک احساسات برای سازگاری در سطح اجتماعی ضروری است.
           

دانلود مقاله هوش هیجانی، شدت عاطفه و سازگاری اجتماعی

مدیر بازدید : 104 چهارشنبه 01 دي 1395 زمان : 10:36 دیدگاه ها ()
مقاله isi تفاوت های میان فرهنگی در مقیاس تعهد اجتماعی ارزیابی شده ی والدین (SRS)؟ ارزیابی نسخه ی فنلاند

دانلود ترجمه فارسی مقاله تفاوت های میان فرهنگی در مقیاس تعهد اجتماعی ارزیابی شده ی والدین (SRS)؟ ارزیابی نسخه ی فنلاندی در میان پسران با عملکرد بالا همراه با ابتلا یا عدم ابتلا به اختلال طیف اوتیسم در سنین مدرسه

عنوان انگلیسی: Cross-cultural differences in the Parent Rated Social Responsiveness Scale (SRS)? Evaluation of the Finnish version among high-functioning school aged males with and without autism spectrum disorder
عنوان فارسی: تفاوت های میان فرهنگی در مقیاس تعهد اجتماعی ارزیابی شده ی والدین (SRS)؟ ارزیابی نسخه ی فنلاندی در میان پسران با عملکرد بالا همراه با ابتلا یا عدم ابتلا به اختلال طیف اوتیسم در سنین مدرسه

            
 • مشخصات فایل مقاله: 7 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 15 صفحه word
            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

با ورود پرسشنامه ی غربالگری ASD، مشخص گردید که دخالت/گزارش والدین در رابطه با صفات درخودماندگی تحت تاثیر عوامل فرهنگی قرار دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی مقدماتی نسخه ی فنلاندی مقیاس تعهد اجتماعی (SRS) ارزیابی شده ی والدین و تعیین اثرگذاری این مقیاس در غربالگری انجام گرفت. نمونه ی مورد مطالعه شامل بیماران ASD مذکر سرپایی بیمارستان آموزشی اول و با عملکرد بالا در سنین مدرسه می باشد (n=44, سن: 11.8±2.4 سال). همسانی درونی نیز مانند روایی همگرا و تشخیصی با تحقیقات پیشین همسو بود. هرچند نتایج نشان داد که بخش انتشاریافته در راهنمای SRS، ممکن است فراتر از محدوده ی قابل استفاده در فنلاند باشد. نتایج ما موید اهمیت تعیین طیف هنجاری برش های بالینی در فرهنگ های گوناگون به هنگام ورود پرسشنامه های غربالگری تشخیصی در جلوگیری از بالا رفتن درصد منفی کاذب در فازهای غربالگری، و همچنین ریسک عدم تشخیص و توان بخشی مناسب برای بسیاری از کودکان می باشد.
            

دانلود مقاله تفاوت های میان فرهنگی در مقیاس تعهد اجتماعی ارزیابی شده ی والدین (SRS)؟ ارزیابی نسخه ی فنلاندی در میان پسران با عملکرد بالا همراه با ابتلا یا عدم ابتلا به اختلال طیف اوتیسم در سنین مدرسه

مدیر بازدید : 100 چهارشنبه 01 دي 1395 زمان : 9:31 دیدگاه ها ()
مقاله isi یاد گیری کلامی، حافظه و آسیب شناسی روانی در اسکیزوفرنی

دانلود ترجمه فارسی مقاله یاد گیری کلامی، حافظه و آسیب شناسی روانی در اسکیزوفرنی

عنوان انگلیسی: Verbal learning and memory and psychopathology in schizophrenia
عنوان فارسی: یاد گیری کلامی، حافظه و آسیب شناسی روانی در اسکیزوفرنی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 4 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 9 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

پیش زمینه و اهداف: یادگیری کلامی و حافظه (VLM) پر عیب ترین کارکردهای شناختیِ قابل ملاحظه در اسکیزوفرنی می باشند. با وجودی که دائما ارتباط آنها با نشانه های منفی کشف می شود، مقایسات کمی در این رابطه در تجویزات غیر دارویی ضد روان پریشی صورت گرفته است. بنابراین هدف این تحقیق مقایسه ی کارکرد های VLMدر اسکیزوفرنی و مقیاس های استاندارد آنها و یافتن ارتباط آن با نشانه های منفی در تجویزات غیر دارویی ضد روان پریشی می باشد. روش: 78 نمونه بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی که مصرف دارویی نداشتند،جنسیت آنها متفاوت و سنشان بین 18 تا 45 سال بود و نیز 30 نفر کهسن، جنسیت و تحصیلاتِ آنها با مقیاس های استاندارد سازگار بود توسط آزمایش شنیداریِ یادگیری کلامی (RAVLT) برای سنجش میزان VLM مورد ارزیابی قرار گرفتند.گروه مبتلا به اسکیزوفرنی در پایان دوره ی درمانیشش هفته ای با روش RAVLTبرای یافتن نشانه های مثبت، منفی و یا افسرده سازبه طور استاندارد ارزیابی شدند. نتیجه: گروه اسکیزوفرنی در زمینه ی VLM در هر دو زمانِ مشخص در مقایسه با مقیاس های استاندارد به طرز چشمگیری ضعیف عمل کرد، با این وجود در طی شش هفته درمان پیش رو پیشرفت قابل ملاحظه ای داشت. تنها نشانه های منفی بودند که به طور معکوس با گستره ی حافظه ی فوری و یادگیری کلامی به طور استاندارد پیوستگی داشتند، و در مجموع یادگیری کلامی در مدت شش هفته با وجود تغییر در هریک از ابعاد آسیب شناختی روانی (ارزیابی شده در خصوص نشانه های مثبت، منفی و افسرده ساز) با تغییر در میزان کارکردهای شناختی همبستگی نداشت. اختتام: با این وجود کهکمبودهایVLM در اسکیزوفرنی با نشانه های منفی همبستگی دارند، پیشرفت در درمان را نمیتوان به پیشرفت در علم آسیب شناختی روانی نسبت داد.
           

دانلود مقاله یاد گیری کلامی، حافظه و آسیب شناسی روانی در اسکیزوفرنی

مدیر بازدید : 98 چهارشنبه 01 دي 1395 زمان : 8:31 دیدگاه ها ()
مقاله isi رابطه تأثیر همسالان و جو مدرسه با مصرف مواد در میان نوجوانان آسیایی آمریکایی

دانلود ترجمه فارسی مقاله رابطه تأثیر همسالان و جو مدرسه با مصرف مواد در میان نوجوانان آسیایی آمریکایی

عنوان انگلیسی: Relation of peer effects and school climate to substance use among Asian American adolescents
عنوان فارسی: رابطه تأثیر همسالان و جو مدرسه با مصرف مواد در میان نوجوانان آسیایی آمریکایی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 13 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 27 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله با استفاده از نمونه طولی نماینده ملی از نوجوانان/بزرگسالان جوان آسیایی آمریکایی (26-18 ساله)، پیوند بین تأثیر همسالان و جو مدرسه از یک طرف و مصرف مواد شامل تنباکو، الکل و سایر مواد غیرقانونی تغییردهنده خلق و خوی، از طرف دیگر، را بررسی می کند. نمونه (N=1585) از مطالعه طولی ملی سلامت نوجوانان (موج های 1 و 3) برگرفته شده است. این مطالعه برای آزمودن تجربی نظریه های تناسب محیط با مرحله، سرمایه اجتماعی و نسلی تنظیم شده است. متغیرهای اکتشافی شامل مقیاس های سطح فردی (وضعیت نسل مهاجران، خاستگاه قومی، همسالان هم‌قوم یا هم‌نسل-همسالان از یک نسل مهاجران) و سطح مدرسه (جو مدرسه و وضعیت متوسط اجتماعی-اقتصادی مدرسه) هستند. برای برآورد مصرف مواد از مدلسازی چندسطحی (رگرسیون دوجمله ای لجیستیک و منفی) استفاده شد. نتایج نشان می دهند که اولویت برای دوستان هم نسل دارای ارتباط معکوس با تعداد دفعات مصرف حشیش و سایر مواد غیرقانونی بوده و اولویت برای همسالات هم قوم دارای ارتباط معکوس با مصرف سایر داروهای غیرقانونی است. ما همچنین دریافتیم که جو مدرسه عامل پیش بینی کننده قوی و منفی برای تعداد دفعات مصرف حشیش و سایر مواد غیرقانونی و همچنین برای مشروب خواری دوره ای شدید است. به لحاظ خط مشی، این یافته ها نشان می دهند که دانش آموزان آسیایی آمریکایی باید در مدرسه از شبکه های همسالان هم نسل و هم قوم و بالاتر از همه، از بهبود جو مدرسه برخوردار شوند.
           

دانلود مقاله رابطه تأثیر همسالان و جو مدرسه با مصرف مواد در میان نوجوانان آسیایی آمریکایی

مدیر بازدید : 98 چهارشنبه 01 دي 1395 زمان : 8:2 دیدگاه ها ()
مقاله isi نگرانی ها و وسواس ها در افرادی با اختلال وسواس اجباری با و بدون اختلال اضطراب تعمیم یافتۀ (ف

دانلود ترجمه فارسی مقاله نگرانی ها و وسواس ها در افرادی با اختلال وسواس اجباری با و بدون اختلال اضطراب تعمیم یافتۀ (فراگیر یا منتشر)

عنوان انگلیسی: Worries and obsessions in individuals with obsessive–compulsive disorder with and without comorbid generalized anxiety disorder
عنوان فارسی: نگرانی ها و وسواس ها در افرادی با اختلال وسواس اجباری با و بدون اختلال اضطراب تعمیم یافتۀ (فراگیر یا منتشر)

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 8 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

شرکت کنندگانی از آزمایش میدانی DSM-IV برای اختلال OCD (N=381)، بر اساس مصاحبۀ SCID به دو گروه تقسیم شدند: افرادی که نشانه های رایج برای اختلال وسواس اجباری (OCD) را مشاهده کرده اند، اما نشانه های اضطراب تعمیم یافته (GAD) را ندارند و آنهایی که نشانه های رایج تشخیصی برای هر دو اختلال را دارند. این گروه ها بر اساس شدت نشانه های وسواسی و اجباری، و نیز درصد افرادی که نگرانی بیش از حدی را در رابطه با مسائل روزمره (مثل سلامتی و مسائل مالی) گزارش کردند، با هم مقایسه می شوند. میزان هم بودی 20% بود، در حالی که حضور GAD نشانه های OCD را به خودی خود افزایش نداد، این امر به میزان بیشتر مسئولیت پاتولوژیک و بی تصمیمی مربوط می شد. نگرانی های بیش از حد اساساً در افرادی با OCD و GAD همراه، رایج تر بود. ارتباط بین وسواس ها و نگرانی ها در مقاله به بحث گذاشته می شود.
           

دانلود مقاله نگرانی ها و وسواس ها در افرادی با اختلال وسواس اجباری با و بدون اختلال اضطراب تعمیم یافتۀ (فراگیر یا منتشر)

مدیر بازدید : 96 چهارشنبه 01 دي 1395 زمان : 6:36 دیدگاه ها ()
مقاله isi شیوع و عوامل پیش بینی کننده افسردگی پس از سکته مغزی خفیف

دانلود ترجمه فارسی مقاله شیوع و عوامل پیش بینی کننده افسردگی پس از سکته مغزی خفیف

عنوان انگلیسی: Depression after Minor Stroke: Prevalence and Predictors
عنوان فارسی: شیوع و عوامل پیش بینی کننده افسردگی پس از سکته مغزی خفیف

           
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 17 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

هدف: شدت سکته مغزی و نا توانی پس از آن عوامل اصلی پیش بینی کننده افسردگی پس از سکته مغزی می باشد (PSD). از آنجاییکه سکته مغزی خفیف به عنوان نوعی اختلال عملکردی خفیف در عصب شناسی مشخص شده است، در بیماران مبتلا به سکته مغزی خفیف شیوع کمی برای PSD انتظار می رود. هدف این پژوهش بررسی شیوع و عوامل پیش بینی کننده PSD در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک خفیف می باشد. روش: بیمارانی که برای اولین بار به سکته مغزی ایسکمیک خفیف مبتلا شده اند (n=757)،ماه 3، 6 ماه و یک سال پس از سکته مغزی به مدت2 ± 14 روز مورد پیگیری قرار گرفتند. حالت افسردگی بیمار در هر جلسهِ پیگیری مورد ارزیابی قرار می گرفت. بیمارانی که در جلسات پیگیری به PSD مبتلا بودند با توجه به زمان تشخیص PSD در دو گروه قرار گرفتند: بیمارانی که بیماری آن ها در 2 ± 14 روز تشخیص داده شده بود در گروه افراد مبتلا به PSD زود هنگام قرار گرفتند؛ و آنهایی که بیماری شان در هر کدام از جلسات پیگیری متوالی تشخیص داده شده بود، گروه PSD دیر هنگام را تشکیل دادند. نتیجه: شیوع یک ساله PSD در بیماران مبتلا به سکته مغزی خفیف 29.0% بوده است (95% CI، 32.8-25.2). در رابطه جنس مونث، سیگار کشیدن در اوایل سکته مغزی، اختلال شناختی خفیف جهانی در 2 ± 14 روز و عود سکته مغزی به طور مستقل با خطر بالای سکته مغزی خفیف در طول جلسات پیگیری یکساله همراه بود. عوامل پیش بینی کننده PSD زود هنگام شامل مونث بودن، سیگار کشیدن در زمان بیماری و اختلال شناختی خفیف جهانی در 2 ± 14 روز می باشد، در حالیکه عوامل پش بینی کننده PSD دیر هنگام، سیگار کشیدن و عود سکته مغزی می باشد. نتیجه گیری: تقریبا ممکن در هر ده بیماری که برای اولین بار به سکته مغزی ایسکمیک خفیف مبتلا شده اند است سه نفر در سال اول پس از سکته به افسردگی مبتلا شوند. پس از ابتلا به سکته مغزی ایسکمیک خفیف، عواملی از جمله مونث بودن، سیگار کشیدن، اختلال شناختی جهانی خفیف و عود سکته مغزی ابتلا به PSD زود هنگام و دیر هنگام را پیش بینی می کنند.
           

دانلود مقاله شیوع و عوامل پیش بینی کننده افسردگی پس از سکته مغزی خفیف

مدیر بازدید : 105 چهارشنبه 01 دي 1395 زمان : 6:4 دیدگاه ها ()
مقاله isi مکانیسم‌های متمایز آسیب‌شناختی در زبان‌پریشی پیش‌رونده‌ی اولیه

دانلود ترجمه فارسی مقاله مکانیسم‌های متمایز آسیب‌شناختی در زبان‌پریشی پیش‌رونده‌ی اولیه

عنوان انگلیسی: Distinctive pathological mechanisms involved in primary progressive aphasias
عنوان فارسی: مکانیسم‌های متمایز آسیب‌شناختی در زبان‌پریشی پیش‌رونده‌ی اولیه

           
 • مشخصات فایل مقاله: 11 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 22 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

زبان‌پریشی پیش‌رونده‌ی اولیه (PPA) شامل گروه ناهمگنی از شرایط نورودژنراتیو می‌شود که می‌توان آن را در سه سندروم نوروآناتومی بالینی دسته‌بندی کرد. هرچند، اطلاعاتی محدودی درخصوص الگوهای گسترش نوروپاتولوژیک (آسیب‌شناسی عصبی) و تغییرات میکروسکوپیک برای تأیید هر سندرم وجود دارد. ما در این مقاله، تحلیلی طولی بر دو گروه درون جانداری (in vivo) و کالبدشکافی PPA اجرا کردیم تا روند نورودژنراتیو را در گذر زمان بررسی کنیم و میزان تغییرات میکروسکوپی را در مناطق کلیدی زبان در مغز به دست آوریم. تحلیل‌های طولی نشان‌دهنده‌ی الگوهای متمایز کشش توپولوژیکی اتروفی مغز است. هرچند نوع معنایی زبان‌پریشی (sv-PPA) الگویی ناهم‌مرکز را نشان می‌دهد، انواع غیرفصیح/غیرنحوی زبان‌پریشی (nfv-PPA) و لگوپنیک زبان‌پریشی (lv-PAA) نشان‌دهنده‌ی گسترش افزوده‌ی چندکانونی هستند. آسیب‌شناسی کمیتی نشان می‌دهد که sv-PPA با کاهش یاخته‌های عصبی و کوچک‌شدن ناحیه‌ی BA 38 همراه است، درحالیکه در nfv-PPA شاهد کوچک‌شدن BA 44/45 و شواهدی مبنی بر تغییرات میکروسکوپیک مربوط به BA 40/22 هستیم. هرچند lv-PPA نشان‌دهنده‌ی کاهش یاخته‌های عصبی متمرکز در BA 40/22 است، نتایج تصویربرداری حاکی از اتروفی گسترده‌ در نیم‌کره‌ی چپ مغز است. این تحلیل‌ها توجیهی برای [انجام] فرآیندی آسیب‌شناختی است که از طریق آن هر یک از انواع زبان‌پریشی، الگوهای استریوتیپیک (قالبی) گسترش آتروفی مغز را نشان می‌دهند. این الگوها را تا حد زیادی با یکی از انواع مشخص آسیب‌شناسی می‌توان تشخیص داد.
           

دانلود مقاله مکانیسم‌های متمایز آسیب‌شناختی در زبان‌پریشی پیش‌رونده‌ی اولیه

مدیر بازدید : 98 چهارشنبه 01 دي 1395 زمان : 5:34 دیدگاه ها ()
مقاله isi مشخصات شناختی خلاقیت در طراحی

دانلود ترجمه فارسی مقاله مشخصات شناختی خلاقیت در طراحی

عنوان انگلیسی: The cognitive profile of creativity in design
عنوان فارسی: مشخصات شناختی خلاقیت در طراحی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 24 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

هدف این مطالعه بررسی مشخصات شناختی خلاقیت در طراحی با استفاده از رویکردی جدید در ارزیابی خلاقیت بر اساس نظریه ی معناشناسی بود (کریتلر و کریتلر). ارزیابی معنا امکان شناسایی فرآیندهای شناختی منحصر به فرد و همچنین فرآیندهای لازم برای عملکرد خوب برخی از رفتارهای شناختی همچون خلاقیت را فراهم می کند. فرضیه ی ما این بود که خلاقیت در طراحی تا حدودی شامل مؤلفههای شناختی مشخص شده در مطالعات قبلی خلاقیت و تا حدودی مؤلفه های جدید می شود. شرکت کنندگان 52 دانشجوی دانشکده ی طراحی بودند که یک کار طراحی و آزمون معناشناسی بر روی آنها اجرا شد که محدوده ی وسیعی از فرآیندهای شناختی را ارزیابی می کند. میزان خلاقیت محصولات طراحی توسط سه مهندس معماری ارزیابی شد. فرآیندهای شناختی به عنوان عوامل ساختاری مشخصات شناختی خلاقیت در طراحی شناخته شد؛ فرآیندهای شناختی دانشجویانی که طراحی های خلاقانه تری داشتند، با دانشجویان دارای طرح های کمتر خلاق، تفاوت چشمگیری داشت. مشخصات بدست آمده با فرضیه تطابق داشت و اطلاعاتی در مورد فرآیندهای شناختی خلاقیت در طراحی ارائه داد که می توان از آن برای ارتقاء خلاقیت در دانشجویان طراحی نیز استفاده کرد.
           

دانلود مقاله مشخصات شناختی خلاقیت در طراحی

مدیر بازدید : 100 سه شنبه 30 آذر 1395 زمان : 23:31 دیدگاه ها ()
مقاله isi رابطه بین رشد شغلی و تعهد سازمانی

دانلود ترجمه فارسی مقاله رابطه بین رشد شغلی و تعهد سازمانی

عناون انگلیسی: The relationship between career growth and organizational commitment

عنوان فارسی: رابطه بین رشد حرفه ای و تعهد سازمانی

           

 • عناون انگلیسی: The relationship between career growth and organizational commitment
 • عنوان فارسی: رابطه بین رشد حرفه ای (شغلی) و تعهد سازمانی
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 21 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2010
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه
رشد شغلی و تعهد سازمانی
رشد شغلی و تعهد مؤثر
رشد شغلی و استمرار تعهد
رشد شغلی و تعهد اصولی
روش‌ها
معیارها
رشد شغلی
تعهد سازمانی
متغیرهای نظارت
جدول ۱: مشخصات آماری
نتایج
جدول ۲: نتایج تحلیل همبستگی
جدول ۳: نتایج تحلیل رگرسیون
تعهد مؤثر به‌عنوان متغیر وابسته
تداوم تعهد به‌عنوان متغیر وابسته
تعهد اصولی به‌عنوان متغیر وابسته
بحث
مفاهیم مدیریتی
محدودیت هاو تحقیق آینده
قدردانی

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این تحقیق رابطه بین رشد شغلی کارمندان و تعهد سازمانی را بررسی می‌کند. رشد شغلی با چهار عامل تفسیر می‌شود: پیشبرد هدف شغلی، توسعه مهارت حرفه‌ای‌ای، سرعت رشد و افزایش حق‌الزحمه، درحالی‌که تعهد سازمانی با کاربرد مدل میر و وسه مدل آلن تعبیر می‌شود. اطلاعات تحقیق از ۹۶۱ کارمند در ۱۰ شهر جمهوری چین جمع‌آوری شده است که نشان می‌دهد چهار بعد از رشد شغلی به‌طور مثبت با تعهد مؤثر و سه بعد دیگر به‌طور مثبت با تعهد مستمر و اصولی ارتباط دارد. فقط سه هیجده‌ام تعامل طرفین در میان عوامل رشد شغلی بر تعهد سازمانی تأثیر می‌گذارد، پیشنهاد می‌کند که عوامل رشد شغلی به‌جای رفتار افزاینده برافزایش تعهد تأثیر می‌گذارد.

           
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

اقتصاد جدید روش ساختاری و مدیریتی سازمان‌ها را تغییر داده است. همچنین روابط سازمان- کارمند را اصلاح‌کرده است و سؤالاتی را مطرح کرده است درباره کیفیت فعالیت‌های رشد شغلی که امروزه برای تبادل روابط بین سازمان‌ها و کارمندان مناسب است. آن روزها گذشت که شغل شخص به یک سازمان متصل باشد، درحالی‌که شغل متغیر و حرفه پویا پدیده متداولی است. این تغییرات بر افراد و سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد. تحقیق نشان دادده است که رشد شغلی یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم‌گیری شغلی دانشجویان است. امروزه، درعین‌حال، افراد در جستجوی کسب رشد شغلی شخصی در میان سازمان‌های متفاوت هستند. اگر چنین فرصت‌هایی برای کارفرمای مهیا نباشد، تعهد سازمانی در میان افراد بی‌اهمیت می‌شود. فقدان چنین قابلیتی، به‌عبارت‌دیگر، برای سازمان‌ها زیان‌آور است، طوری که سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا از کمبود چنین قابلیتی با افزایش نیروی کاری متعهد جلوگیری کنند. هدف این مقاله بررسی روابط بین رشد حرفه‌ای‌ای فردی و درخواست سازمان به نیروی کاری متعهد است. بخش‌ها و قسمت‌های تحقیق تائید می‌کنند که رشد شغلی با تعهد سازمانی نسبت دارد. آلوی و احمد در بررسی ۲۰۰۰ کارمند پاکستانی، دریافت که کارمندانی که فرصت‌های پیشرفت بشری در سازمان دارند میزان تعهد سازمانی بالاتری دارند. فرصت رشد فردی، تساوی حق ترفیع و آموزش و فرصت یادگیری به‌طور مستقل نشان داده شده است که بر تعهد کارمندان سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد. چنین تحقیقی تائید می‌کند که، به‌طورکلی، قابلیت کارمندان به رشد فردی و توسعه جایگاه کاری‌شان بر رابطه روانی با کارفرما تأثیر می‌گذارد. بعلاوه، این تحقیق تائید می‌کند که سازمان‌ها با شناسایی و تصدیق چنین رشدی می‌توانند بر تعهد کاری تأثیر بگذارند. مشخصه‌های مرتبط با این روابط کمی نامشخص است. برای مثال، تعهد سازمانی مفهوم چندبعدی است، این تحقیق که کدام بعد تعهد تحت تأثیر رشد شغلی قرار می‌گیرد، همچنان ادامه دارد. بعلاوه، رشد شغلی به‌عنوان یک ساختار چندبعدی همچنین می‌تواند موردبررسی قرار بگیرد. ونگ و هیو تائید کردند که رشد شغلی شامل تأمین اهداف شغلی، توسعه قابلیت‌های حرفه‌ای شخصی و دریافت ترفیع و پاداش متناسب با این قابلیت‌ها هستند. ابعاد رشد شغلی به‌طور مشخص بر تعهد سازمانی تأثیر می‌گذارند.

           

دانلود مقاله رابطه بین رشد شغلی و تعهد سازمانی

مدیر بازدید : 97 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 8:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi اختلالات شخصیت ضد اجتماعی و مرزی بازبینی شده

دانلود ترجمه فارسی مقاله اختلالات شخصیت ضد اجتماعی و مرزی بازبینی شده

عناون انگلیسی: Antisocial and borderline personality disorders revisited

عنوان فارسی: اختلالات شخصیت ضد اجتماعی و مرزی بازبینی شده

           

 • عناون انگلیسی: Antisocial and borderline personality disorders revisited
 • عنوان فارسی: اختلالات شخصیت ضد اجتماعی و مرزی بازبینی شده
 • مشخصات فایل مقاله: 5 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 9 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2013
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
1.تعریف اختلال‌ها
2.بررسی همه‌گیرشناسی و بالینی
3.علائم هشداردهنده
4.نتیجه‌گیری و درمان
5.جنسیت، شخصیت و آسیب‌شناسی
6.مرزهای تشخیصی
7.نتیجه‌گیری

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

اختلال شخصیت ضداجتماعی (ASPD)‌ و اختلال شخصیت مرزی (BPD) در علائم هشداردهنده با هم همپوشانی دارند که نشان میدهد آسیب‌شناسی روانی‌ در این دو اختلال به یک شکل و تحت تأثیر جنسیت‌ است. البته مجموعه‌ شواهد دیگر حاکی از وجود وجوهی از صفات است که باوجود اشتراکهایی تاحدی منحصربهفرداند، به ویژه بیثباتی عاطفی؛ که وجه تمایز اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال شخصیت مرزی‌اند. طبق نتیجهای که حاصل شد، اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال شخصیت مرزی دو اختلال مجزا هستند.

           

دانلود مقاله اختلالات شخصیت ضد اجتماعی و مرزی بازبینی شده

مدیر بازدید : 97 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 8:1 دیدگاه ها ()
مقاله isi شخصیت و رضایت شغلی : نقش خودشیفتگی

دانلود ترجمه فارسی مقاله شخصیت و رضایت شغلی : نقش خودشیفتگی

عناون انگلیسی: Personality and job satisfaction: The role of narcissism

عنوان فارسی: شخصیت و رضایت شغلی : نقش خودشیفتگی

           

 • عناون انگلیسی: Personality and job satisfaction: The role of narcissism
 • عنوان فارسی: شخصیت و رضایت شغلی : نقش خودشیفتگی
 • مشخصات فایل مقاله: 5 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 14 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2013
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
1.1نارسیسیسم و مدل پنج فاکتور شخصیت
1.2.نارسیسیسم و رضایت شغلی
2.مطالب و شیوه‌ها
2.1.شرکت‌کنندگان و رویه‌ی کار
2.2مقیاس
2.2.1.رضایت شغلی
2.2.2.نارسیسیسم
2.2.3.پرسشنامه‌ی پنج مهم
جدول 1: میانگین، انحراف از معیار و ارتباط میان نارسیسیسم، ویژگی‌های FFM و رضایت شغلی (N=224)
3.نتایج
3.1.همبستگی میان متغیرهای تحقیق
3.2.BFI بازگشتی و نارسیسیسم و درک نوع رهبری در رضایت شغلی
4.توضیحات
جدول 2:رگراسیون خطی سلسله‌مراتبی در خصوص رضایت شغلی (N=224)
4.1.محدودیت‌ها و مسیرهای آینده

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

نارسیسیسم در رابطه با رهبری و بهره‌وری در محیط کار مورد بررسی قرار گرفته است. اما در مورد چگونگی تاثیرگذاری نارسیسیسم بر نگرش‌های کاری، مطالعات اندکی انجام شده است. اولین هدف این پژوهش، بررسی ارتباط میان نارسیسیسم و مدل پنج فاکتور (FFM) شخصیت را در یک نمونه‌ی سازمانی می‌باشد. هدف دوم، تعیین میزان تاثیر نارسیسیسم بر رضایت شغلی در هنگام کنترل ویژگی‌های FFM است. در مجموع 224 کارمند از یک سازمان دولتی، فرم خودارزیابی سنجش رضایی شغلی، ویژگی‌های FFM و مقیاس نارسیسیسم را پر کرده‌اند. نتایج نشان داد نارسیسیسم با برون‌گرایی FFM و پذیرا بودن دربرابر تجربیات دارای ارتباط مثبت و با موافقت و سازگاری دارای ارتباط منفی می‌باشد. نارسیسیسم حتی در هنگام کنترل ویژگی‌های FFM، تاثیر قابل توجهی دارد. به اعتقاد ما تاکید نتایج این تحقیق بر این است که به‌منظور بررسی مزایا و معایب به‌کارگیری یا ارتقاء کارمندان نارسیسیست، درک بهتر نقش نارسیسیم در نگرش کارکنان اهمیت بسیار بالایی دارد.

           
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

نارسیسیسم را می‌توان به‌صورت «یک تفاوت فردی نسبتا پایدار شامل عظمت، پرطمطراقی، عشق به خود و خودبزرگ‌بینی» تعریف نمود (کمپبل ، هافمن ، کمپبل و مارچیسیو ، 2011، صفحه‌ی 269). افراد نارسیسیست در رویکرد ویژگی‌ها (مدل پنج فاکتور یا پنج مهم) به‌عنوان «برونگراهای ناسازگار» در نظر گرفته می‌شوند (پائولوس ، 2001)، افراد نارسیسیت در مورد شهرت و قدرت دچار توهم بوده، خودشان را باهوش‌تر و جذاب‌تر از آن‌چه هستند می‌بینند (گابریل ، سریتلی و ای 2006؛ راسکین و نوواسک 1991) و دائما در پی پذیرش نزد دیگران و برتری می‌باشند (مورف و رودوالت 2001). با وجود این‌که مطالعات نشان می‌دهند دانشجویان رشته‌ی بزرگانی در مقایه با دانشجویان رشته‌های دیگری نمرات بالاتری در نارسیسیسم دارند (برگمن ، وسترمن و دالی 2010؛ روباک ، چیفریلر ، و زاپون 2007؛ وسترمن، برگمن و دالی 2010) اما اخیراً علاقه به مطالعه‌ی این مفهوم در موقعیت‌های صنعتی/سازمانی بالا رفته است. در حقیقت کیت کمپبل و همکاران (پژوهش سال 2011، صفحه‌ی 281) دیدگاه‌شان در مورد نارسیسیسم در محیط کار را با این کلمات به پایان رساندن: «در نهایت، به اعتقاد ما تنها و مهم‌ترین موضوع در تحقیقات نارسیسیسم در سازمان‌ها این است که نیاز به تحقیقات بیش‌تر وجود دارد» این پژوهشگران نشان دادند که گرچه نارسیسیسم ممکن است در یک فرایند انتخابی جذاب باشد و حتی در کوتاه مدت به موفقیت‌هایی منجرشود اما نهایتاً در بلند مدت پیامدهای ویرانگری برای سازمان در بر خواهد داشت (کمپبل و همکاران 2011). درواقع آن‌ها نشان دادند نارسیسیسم مشکلات متعددی را به بار خواهد آورد که مستقیما به مسائل منابع انسانی مانند رفتارهای کارهای ضدتولیدی (خشونت و قلدری کردن) و یک محیط کاری به شدت جنسیتی مرتبط می‌شود. (کیت کمپبل و همکاران 2011). پژوهش‌های معدودی به بررسی رابطه‌ی میان نارسیسیسم و دیدگاه‌های کارمندان مانند رضایت‌مندی شغلی پرداخته‌اند. از آن‌جایی که رضایت شغلی به نحوه‌ی عملکرد کاری کارکنان (قاضی تورسن ، بونو و پاتون 2001) و نیت‌های بازگشتی (هلمن 1997) مربوط می‌شود، ما اعتقاد داریم بررسی نقش نارسیسیسم در سطح رضایت‌مندی شغلی کارکنان بسیار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر قرار است ابتدا، ارتباط میان نارسیسیسم و ویژگی‌های FFM را در یک نمونه‌ی سازمانی اندازه گیری نماید. هدف دوم این مقاله، تعیین ارتباط میان نارسیسیسم و رضایت شغلی در هنگام کنترل ویژگی‌های FFM می‌باشد.

           

دانلود مقاله شخصیت و رضایت شغلی : نقش خودشیفتگی

مدیر بازدید : 124 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 7:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi پژوهش در بازی درمانی : یک بررسی 10 ساله در تایوان

دانلود ترجمه فارسی مقاله پژوهش در بازی درمانی : یک بررسی 10 ساله در تایوان

عناون انگلیسی: Research in play therapy: A 10-year review in Taiwan

عنوان فارسی: پژوهش در بازی درمانی : یک بررسی 10 ساله در تایوان

           

 • عناون انگلیسی: Research in play therapy: A 10-year review in Taiwan
 • عنوان فارسی: پژوهش در بازی درمانی : یک بررسی 10 ساله در تایوان
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 28 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2013
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
واژه های کلیدی
1- مقدمه
2- مواد و روش ها
2-1 فرآیند غربالگری و نمونه
2-2 فرآیند رمز گذاری
3- نتایج
3-1 سئوال تحقیق 1: چه تعداد تز و پایان نامه در مورد بازی درمانی انجام شده است؟
جدول 1. تعداد تز و پایان نامه های بازی درمانی در تایوان از 2002 تا 2011
3-2 سئوال تحقیق 2: اهداف پژوهش چه بود؟
3-2-1 بچه ها
3-2-2 والدین/مراقبین بچه ها
3-2-3 معلمان بچه ها
3-2-4 بازی درمانگران
3-2-5 سایر موارد
3-3 سئوال تحقیق 3: ویژگی های جامعه پژوهش چه بود؟
3-3-1 سن و نمره
3-3-2 جنس
3-3-3 تعداد شرکت کنندگان
3-3-4 موسسه تحقیقاتی
3-4 سئوال تحقیق 4: ویژگی های بازی درمانی چه بود؟
3-4-1 نظریه بازی درمانی
3-4-2 نوع درمان در بازی درمانی
3-4-3 تعداد و طول جلسات بازی درمانی
3-4-4 دفعات بازی درمانی
3-5 سئوال تحقیق 5: روش های اصلی تحقیق چه بودند؟
3-5-1 روش تحقیق
3-5-2 مصاحبه
3-5-3 اهمیت آماری، عملی و بالینی
3-6 سئوال تحقیق 6: چه نوع ابزاری در تحقیق استفاده شده بود؟ اگر ابزاری وجود داشت؟
4- بحث یافته ها
4-1 مشخصات شرکت کنندگان
4-1-1 تک مورد
4-1-2 تنوع
4-1-3 معلم به عنوان یک متخصص
4-2 ویژگی های بازی درمانی
4-2-1 اثربخشی بازی درمانی
جدول 2. نام و تعداد ابزارهای انجام تحقیق در کل مطالعات
4-2-2 تعداد جلسات بازی درمانی
4-2-3 کاربرد تئوری
4-3 روش تحقیق
4-3-1 روش کیفی
4-3-2 اهمیت گزارش دهی
4-4 بازی درمانی و آموزش تحقیق در دوره های کارشناسی ارشد
4-4-1 دوره بازی درمانی و اتاق بازی
4-4-2 انتشار تز یا پایان نامه
4-5 محدودیت های مطالعه
4-6 کاربردها
5- نتیجه گیری

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مطالعه مرور ده ساله 86 پایان نامه فوق لیسانس و دکتری در مورد بازی درمانی را ارائه می کند که در طی سال های 2002 تا 2011 در تایوان انجام شده است. توجه خاصی به نیت تحقیق، ویژگی های شرکت کنندگان، ویژگی های بازی درمانی و روش های تحقیق مبذول شده است. نتایج نشان می دهد گروهی که بیشتر از همه مورد مطالعه قرار گرفته است، بچه ها و نوجوانان می باشند (6/54درصد)، سپس بازی درمانگرها (6/25 درصد)، والدین/مراقبین بچه ها (3/16 درصد) و معلمان بچه ها (2/1 درصد) در رده بعدی هستند. یافته ها حاکی از آن است که انواع تحقیقات انجام شده شامل کیفی (59 مورد، 6/68 درصد)، کمی (7 مورد، 1/8 درصد) و روش مختلط (20 مورد، 3/23 درصد) بوده است. نتایج در رابطه با کاربرد آنها برای آموزشگران مشاور و تحقیقات آینده بر بازی درمانی، مورد بحث قرار می گیرند.

           
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

بازی واسطه اصلی و طبیعی برقراری ارتباط بین بچه ها است (آلکسین ، 1974؛ اریکسون ، 2000؛ لاندرث ، 2002؛ پیاژه ، 1962؛ راس ، 2004؛ ویگوتسکی ، 1967). مشاور عالی سازمان ملل متحد در حقوق بشر بازی را به عنوان حق هر بچه ای شناخته است. این کمیته ادعا کرده است که مشارکت در بازی های متناسب با سن بچه کلید توانایی بچه ها است تا بتوانند به طور کامل شخصیت، استعدادها، توانایی ها روانی و جسمی خود را تا بالاترین حد ممکن توسعه بخشند (حقوق بشر سازمان ملل متحد ، 2006). انجمن بین المللی آموزش کودکان (ACEI) نه تنها نیاز به بازی را برای گروه های سنی مختلف به رسمیت شناخته، بلکه به نقش مهم بازی در تکامل بچه ها تاکید کرده است (آیزنبرگ و کویزنبری ، 2002). اندیشمندان به اهمیت رابطه بین بازی و تکامل بچه ها صحه گذاشته اند. گینزبرگ (2007) نتیجه گرفت که بازی برای تکامل بچه حیاتی است و با سلامت شناختی، جسمی، اجتماعی و عاطفی بچه ها همیاری دارد. مولف همچنین اشاره کرده است که بازی شانس مفیدی برای والدین است تا به طور کامل با بچه خود ارتباط برقرار کنند. گمیتروا و گمیتروف (2004) دریافتند که بازی الکی تحت هدایت بچه به طور مثبت و معناداری با رفتار شناختی و عاطفی وی در ارتباط است. بچه ها از طریق بازی نمادین می توانند آزادانه تجارب خود را بدون محدودیت محیطی تلفیق کنند و احساس خود ارزشی و خویشتن پذیری آنها افزایش می یابد (لاندرث، 2002؛ ویسلون و رایان ، 2005). برای فراهم کردن خدمات مناسب حرفه ای و تکاملی برای بچه ها و نوجوانان، تمامی مداخلات بهداشت روانی در بچه ها و نوجوانان بایستی از چهار اصل تبعیت کند: اختصاصی بودن، رویکردی متناسب با سن و تکامل بچه، تنوع و قابلیت پیش بینی و ارزیابی و بررسی و شناخت اثربخشی آنها (رمشمیدت و بلفر ، 2005). از آنجایی که ظرفیت برقراری ارتباط کلامی بچه ها به اندازه بالغین تکامل نیافته است، بازی طبیعتاً می تواند راهی برای ابراز تجارب و احساسات، برقراری ارتباط با دیگران و با بازی درمانگرها، بیان نیازها و تمایلات آنها، و همچنین درک بهتر خودشان باشد (لاندرث، 2002). نشان داده اند که بازی درمانی یک مداخله موثر برای نگرانی های عاطفی و رفتاری بچه ها است (بارتون و ری ، 2000؛ بارتون، ری، رین و جونز ، 2005؛ لابلانک و ریتشی ، 2001). به علاوه، درمان رابطه بچه-والدین فراهم کننده شیوه ای است که در آن والدین بهتر و موفقتر سازگار شوند (گورنی ، 2000؛ لاندرث و بارتون، 2006؛ وانفلیت ، 2000). در سال های اخیر، رشته بازی درمانی توسعه یافته و به صورت بین المللی گسترش یافته است، با استفاده از بازی درمانی به عنوان مداخله اصلی در بچه ها و نوجوانان، بازی درمانگران حرفه ای نیز تربیت شده است. مطابق سازمان های بازی درمانی از قبیل انجمن بازی درمانی (APT)، انجمن بازی درمانی تایوان (ATPT)، انجمن بچه و بازی درمانی کانادا (CACPT)، بازی درمانی بین الملل (PTI)، انجمن بازی درمانگران بریتانیا (BAPT) و انجمن بازی درمانی اسیااقیانوسیه (APPTA)؛ اعضای آنها دارای زمینه تخصصی و حرفه ای متفاوتی از قبیل مشاور، مددکار اجتماعی، روانشناس، روانکاو، متخصص روان درمانی، تبار درمانگر، یا درمانگران هنرهای تجسمی می باشند. در تایوان بازی درمانی هنوز در مراحل اولیه تکامل خود است. قانون حاکم بر مجوز دهی به مشاوران حرفه ای در تایوان در سال 2001 اجرایی شده است. انجمن بازی درمانی تایوان (ATPT) در دسامبر 2005 تاسیس شده است. ماموریت های ATPT عبارتند از: (الف) ارائه تعلیم، آموزش و نظارت بر بازی درمانی،(ب) افزایش درک و فهم عموم و پذیرش بازی و بازی درمانی،(ج) انتشار تحقیقات مبتنی بر شواهد و مطالعات عملی و(د) ترویج تبادلات و مشارکت های بین المللی (ATPT، 2006). همانطور که در مجمع انجمن استانداردهای برنامه مشاوره و آموزش مربوطه (CACREP، 2009) آمده است، برنامه های مشاوره ارائه کننده تعلیم و نظارت حیطه های هسته ای متنوعی است. آموزشگران مشاور دارای چالش ارائه مدل هایی برای مشاوره هستند که با تحقیقات و عملکرد حرفه ای جاری هماهنگ بوده و در جهت کمک به مشاوران در حال تعلیم برای توسعه مدل فردی خود برای مشاوره باشد. علاوه بر این، CACREP اهمیت تحقیقات در پیشرفت حرفه مشاوره، ارزش روش های تحقیق و آماری مورد استفاده در انجام تحقیقات و استفاده از مطالعه برای عملکرد مبتنی بر شواهد آگاهانه و مانند اینها، را تذکر داده است. انجام پایان نامه کارشناسی ارشد یا پایان نامه دکتری موجب تسهیل تلفیق فرصت های تحقیق و تجربه بالینی برای اعضای هیئت علمی و مشاوران در حال تعلیم می گردد (CACREP).اورکویزا (2010) نشان داد که آموزش درمانگران جوان و دانشجویان کارشناسی در فرآیند انجام تحقیقات مداخله ای راهی برای اعتباربخشی به تحقیقات بازی درمانی است. به علاوه، بهبود پیکره نظری، دانش و مهارت های بازی درمانی به دانشجویان کارشناسی مشاوره کمک می کند تا مدل شخصی برای مشاوره بچه ها و نوجوانان ایجاد کنند. با مرور تزها و پایان نامه های موجود، می توانیم به درک بهتری در مورد روند جاری تحقیقات بازی درمانی در برنامه های مشاوره ای برسیم. هرچند، چنین بررسی تحقیقات بازی درمانی در تایوان به ندرت در ادبیات و متون مربوطه یافت می شود. هدف از مطالعه حاضر بازنگری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری با موضوع بازی درمانی است که در طی سال های 2002 تا 2011 در تایوان انجام شده است، تا توصیف و درک مفصلی از تحقیقات متمرکز بر رشته بازی درمانی به دست آید. شش سئوال اصلی در مطالعه حاضر مد نظر بود. آنها عبارتند از: (الف) چه تعداد پایان نامه و تز در مورد بازی درمانی انجام شده است؟ (ب) نیت و هدف این تحقیقات چه بوده است؟ (ج) ویژگی های جامعه پژوهش چیست؟ (د) ویژگی های بازی درمانی چه بوده است؟ (ه) روش تحقیق اصلی آنها چیست؟ (و) چه نوع ابزاری، در صورت وجود، در این تحقیق ها استفاده شده است؟

           

دانلود مقاله پژوهش در بازی درمانی : یک بررسی 10 ساله در تایوان

مدیر بازدید : 97 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 7:2 دیدگاه ها ()
مقاله isi خاطرات نادرست عاطفی در کودکان با ناتوانی های یادگیری

دانلود ترجمه فارسی مقاله خاطرات نادرست عاطفی در کودکان با ناتوانی های یادگیری

عناون انگلیسی: Emotional false memories in children with learning disabilities

عنوان فارسی: خاطرات نادرست عاطفی در کودکان با ناتوانی های یادگیری

           

 • عناون انگلیسی: Emotional false memories in children with learning disabilities
 • عنوان فارسی: خاطرات نادرست عاطفی در کودکان با ناتوانی های یادگیری
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 17 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2014
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
کلمات کلیدی
1- مقدمه
2- مطالعه حاضر
3- روش
3-1- شرکت کنندگان
جدول 1. میانگین و انحراف معیار سن، توانایی های شناختی، وضعیت اجتماعی-فرهنگی و آزمون های استفاده شده برای مشخص کردن سه گروه کودکان
3-2- مواد
3-2-1- محرک تصویری
3-2-2- آزمون شناخت
3-3- رویه
3-3-1- مرحله کدگذاری
3-3-2- مرحله شناخت
4- نتایج
4-1- شناخت صحیح
4-2- شناخت نادرست
جدول 2. میانگین نسبت ها(و انحراف معیار) خطاهای پرکردن جاهای خالی و علّی
شکل 1. میانگین نسبت های خطاهای حافظه در سه گروه شرکت کننده
5- بحث

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

تحقیقات نشان داده است که کودکان دارای ناتوانی های یادگیری (LD) درنتیجه اختلال در تواناییشان برای شرکت در پردازش معنایی، کمتر توهمات حافظه از خود نشان می دهند. هرچند، مشخص نیست که آیا این مشاهده برای رویدادهای نوشته شده زندگی، مخصوصا وقتی شامل محتوای عاطفی اند یا در طیف گسترده ای از ناتوانی های یادگیری نیز صدق می کند. مطالعه حاضر ازطریق ارزیابی حافظه شناختی برای اطلاعات نوشته-مانند در کودکان با ناتوانی یادگیری غیرکلامی (NLD)، کودکان مبتلا به خوانش‌پریشی، و کودکان با رشد عادی (51N=) به این مسائل پرداخت. شرکت کنندگان تصاویری درمورد 8 رویداد عادی (مثل شام خانوادگی) دیدند، و درهر قسمت نتیجه منفی یا خنثی عملی دیده نشده قرار داشت. سپس، حافظه کودکان در یک تمرین شناخت بله/خیر که شامل تصاویر قدیمی و جدید بود سنجیده شد. نتایج نشان داد که هرسه گروه در شناسایی تصاویر مقصد عملکرد مشابهی داشتند، اما در خطاهای حافظه تفاوت هایی نشان دادند. درمقایسه با گروه های دیگر، کودکان مبتلا به NLD با احتمال بیشتری تصاویری را به اشتباه شناسایی کردند که علت دیده نشده رویداد دیده شده ی عاطفی را نشان دادند و پاسخ های «به یاد می آورم» بیشتری را به این خطاها مربوط دانستند. کودکان مبتلا به خوانش‌پریشی با احتمالی مساوی هردوی علت های دیده نشده تصاویر دیده شده و تصاویر همخوان با متن را به صورت اشتباه شناسایی کردند، درحالی که گروه های شرکت کننده دیگر با احتمال بیشتری علت های دیده نشده را درمقایسه با گزینه های نادرست همخوان با متن به اشتباه شناسایی کردند. نتایج از لحاظ مکانیزم های تشکیل خاطرات نادرست دیده نشده در جمعیت های بالینی متفاوت کودکان مبتلا به LD تفسیر می شوند.

           
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

توهمات حافظه در آزمایشگاه و زندگی واقعی مکررا رخ می دهند و مسیر توسعه آنها به ماهیت توهم بستگی دارد. زمانی که توهمات حافظه از پردازش اطلاعات معنایی مرتبط (مثلا پارادایم دیس-ریبیگر-مکدرموت (DRM): بیرنرد، هالیدی و رینا، 2004؛ پارادایم های معنی متصل: هو، 2006) ریشه می گیرد، کودکان با رشد عادی اغلب افزایش مبتنی برسنی در تناوب خطاهای حافظه نشان می دهند (بیرنرد، رینا و سسی، 2008؛ بیرنرد، رینا و زمبر، 2011؛ اما قتی، کین و گودمن، 2002؛ لمپینن، لدینگ، رید و اودگارد، 2006 را ببینید). پارادایم DRM شامل ارائه ی فهرست های مختلفی از کلمات مرتبط معنایی (مثل بیمار، پرستار، دارو) می شود. درون هر فهرست، تمام کلمات مربوط به یک کلمه اند که درطی کدگذاری ارائه نشده است و آن کلمه فریب حیاتی (در اینجا پزشک) است. در بازیابی، افراد بالغ و کودکان بزرگتر فریب های حیاتی را تقریبا با نرخ مشابهی مثل کلمات مقصد به اشتباه شناسایی می کنند. کودکان کوچکتر فریب های حیاتی را به میزان کمتری از کودکان بزرگتر و افراد بالغ شناسایی می کنند؛ بنابراین، مرتکب خطاهای حافظه کمتری می شوند. این الگوی رشد حتی در استفاده ی محرک های احساسی به جای محرک های خنثی نیز ادامه می یابد (برینرد، هالیدی، رینا، یانگ و توگلیا؛ هو، 2007؛ هو، کندل، اوتگار، مالون و ویمر، 2010، آزمایش دو). هرچند، مشخص نیست که به چه میزان این الگوهای مشاهده شده ممکن است در حافظه برای رویدادهای زندگی و جمعیت های بالینی خاص اعمال شود. اکثر پژوهش های موجود در تشکیل خاطره نادرست در جمعیت های بالینی خاصی از کودکان عمدتا بر مفهوم حافظه شاهدان عینی و یا تلقین در کودکان بدرفتاری (هو، سیچتی، توث و سریتو، 2004)، کودکان در اختلالات طیف اوتیسم (مکوری، هنری و هپ، 2007)، یا دیگر معلولیت های شدید رشد مثل معلولیت های فکری (برون، لویس، لامب و استفانز، 2012؛ هنری و گاجونسان، 1994، 2004؛ یانگ، پول و داجن، 2003) متمرکز است. هدف اکثر این مطالعات ارزیابی بهترین روش برای مدیریت مصاحبه ای شناختی درزمانی است که کودکان قربانی یا شاهدان بدرفتاری هستند و باید در دادگاه به ارائه اتهامات بپردازند. هرچند، اطلاعات کمی درمورد نحوه عملکرد فرایندهای حافظه نهفته اساسی در این جمعیت در دسترس است. علاوه براین، تنها مطالعات کمی دقت حافظه و تحریف حافظه در جمعیت های خاص کودکان مبتلا به مشکلات تحصیلی از جمله کودکان دارای مشکلات خواندن و درک مفاهیم (میراندولا، دل پرتی، قتی و کورنولدی، 2011؛ ویکس، همیلتون، اوکهیل و هالیدی، 2008)، کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD) (میراندولا، پاپارلا، ری، قتی و کورنولدی، 2012) و کودکان دارای ناتوانی های یادگیری کلی (برینالد، فورست، کاریبین و رینا، 2006) را بررسی کرده است. تحقیقات انجام شده پیرامون پارادایم DRM (ریدیگر، مکدرموت، 1995) نشان داده است که کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری خطاهای حافظه کمتری نسبت به کودکان با رشد عادی (برینارد و همکاران، 2006؛ ویکز و همکاران، 2008) ایجاد می کنند. این نتیجه را به توانایی پردازش معنایی کمتر مربوط دانسته اند که کودکان معلول را از تکیه بر کلیت فهرست کلمات و درنتیجه تقلید الگوی خطاها در زمان مقایسه کودکان کوچکتر با کودکان بزرگتر باز می دارد. باید متذکر شد که این مطالعات به صورت خاصی برروی خطاهای حافظه تمرکز کرد و مشخص نیست که آیا مشکلات پردازش معنایی مربوط به ناتوانی های یادگیری ممکن است تاثیری بر نحوه نگهداری اطلاعات صحیح از سوی کودکان نیز داشته باشد. پارادایمی که به طور خاص برای بررسی حافظه شناختی و یادآوری جزئیات مبتنی بر متن در نوجوانان با توانایی پردازش معنایی متن ضعیف طراحی شده است شناخت کلی مختل جملات و یادآوری مربوطی (یعنی نسبت کمتری از قضاوت های «به یاد می آورم» دررابطه با جملات هدفی که به طور صحیح شناخته شدند) را در این دانش آموزها درمقایسه با گروه کنترل فاش کرد. علیرغم اینکه هردو گروه برای کلمات مجزا، حافظه شناختی مشابهی نشان دادند (میراندولا، 2011). مطالعه ی حاضر برای بررسی دقت و خطاهای حافظه در دو گروه مجزای کودکان با ناتوانی های یادگیری یعنی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری غیرکلامی (NLD)، و کودکان مبتلا به خوانش‌پریشی طراحی شد. ویژگی کودکان مبتلا به خوانش‌پریشی، توانایی ضعیف آنها در رمزگشاییِ خواندن است و برخی اوقات نیز توانایی کمی در پردازش معنایی از خود نشان می دهد (بتاجامن و کینان، 2008) که این مساله در مطالعات اخیری که fMRI و ERP را باهم ترکیب کرده اند به اثبات رسیده است (شولز و همکاران، 2008، 2009). درحالی که کودکان مبتلا به خوانش‌پریشی در مهارت های زبانی و خواندن اختلال دارند، کودکان مبتلا به NLD مهارت های کلامی خوبی دارند اما اختلال عصب روان شناسی در توانایی های غیرکلامی دارند (رورک، 1995). یکی از ویژگی های متمایز NLD عملکرد قابل توجه بهتر در کارهایی است که هوش کلامی را نسبت به فعالیت هایی که هوش دیداری فضایی را می سنجد (کورنولدی، ونری، مارکوناتو، مولین و مونتیناری، 2003؛ جانسون، 1987؛ مامارلا و همکاران، 2009؛ وینتراب و مسولام، 1983). یک عامل که باعث این تفاوت می شود این است که کودکان مبتلا به NLD دارای توانایی های دیداری فضایی و دیداری ساختاری ضعیفی هستند که توضیح دهنده ی دشواری آن ها در طیف گسترده ای از فعالیت های روزانه مدرسه و زندگی از جمله ریاضیات، طراحی، جهت یابی فضایی و دیگر فعالیت ها است (کورنولدی، دالا وچینا و ترسولدی، 1995؛ کورنولدی، ریجونی، ترسولدی و ویو، 1999؛ کورنولدی و وچی، 2003؛ مامارلا و کورنولدی، 2005). مساله مهمتر برای هدف کنونی ما این است که کودکان مبتلا به NLD اغلب دشوارهای عاطفی و ارتباطی از خود نشان می دهند که آنها را از پردازش کافی اطلاعات عاطفی باز می دارد (پتی، ولکر، شور، و هیمن-آبلو، 2003؛ رورک، 1995؛ همچنین ورلینگ، هامفریس و تانوک، 1999 را هم ببینید.) درنهایت، دریافته اند که کودکان مبتلا به NLD از اختلالات متعددی در حل مساله اجتماعی دارند که بیان کننده ی تاثیری دوطرفه بین عوامل اجتماعی شناختی، رشد و نگهداری علائم آسیب شناسی، و انطباق با محیط است (گالوی و متسالا، 2010). به طور خلاصه، کودکان مبتلا به LD جمعیت مهمی هستند که باید در مطالعه توهمات حافظه به آنها توجه نمود. الگوهی رفتاری متعددی می تواند از مطالعه ما پدید بیاید: از این جمعیت کودکان باید عملکرد عمومی ضعیفتری در حافظه شناختی انتظار داشت. متناوبا، عملکرد حافظه، مخصوصا توهمات حافظه، ممکن است بسته به مکانیزم های توهم در بین این گروه های منحصربه فرد کودکانِ معلول جلوه ی متفاوتی داشته باشد.

           

دانلود مقاله خاطرات نادرست عاطفی در کودکان با ناتوانی های یادگیری

مدیر بازدید : 109 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 6:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi شخصیت و تفاوت های فردی خلاقیت و اثر تداخل استروپ

دانلود ترجمه فارسی مقاله شخصیت و تفاوت های فردی خلاقیت و اثر تداخل استروپ

عناون انگلیسی: Creativity and the Stroop interference effect

عنوان فارسی: شخصیت و تفاوت های فردی خلاقیت و اثر تداخل استروپ

           

 • عناون انگلیسی: Creativity and the Stroop interference effect
 • عنوان فارسی: شخصیت و تفاوت های فردی خلاقیت و اثر تداخل استروپ
 • مشخصات فایل مقاله: 5 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 16 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2014
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
واژگان کلیدی
1. مقدمه
2. روش
1.2. شرکت کنندگان
2.2. آزمون های روان سنجی
3.2. آزمون نام گذاری رنگ استروپ
3. نتایج
1.3. تفاوت ها گروهی در عملکرد استروپ
2.3. همبستگی بین خلاقیت و عملکرد استروپ
4. بحث
جدول 1: همبستگی های درونی سنجه های خلاقیت
جدول 2: همبستگی های بین سنجه های عملکرد تکلیف استروپ و سنجه های خلاقیت

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

پتانسیل خلاق با بازداری و توجه غیرمتمرکز، توجه متمرکز و کنترل شناختی مؤثر یا انطباق انعطاف پذیر کنترل شناختی ارتباط داده شده است. مطالعه ی حاضر به بررسی رابطه ی بین خلاقیت و کنترل شناختی در نمونه ای از دانشجویان و گروه کنترل پرداخته است. کنترل شناختی از طریق تکلیف نام گذاری رنگ های استروپ اصلاح شده سنجیده شد که در آن کلمه ی رنگی و دو رنگ فونت برای ایجاد شرایط همخوان و ناهمخوان مورد استفاده قرار گرفتند. دانشجویان طراحی کنترل شناختی قوی تری نشان دادند که عدم حضور اثر تداخل استروپ حاکی از آن بود و به طور کلی این دانشجویان نسبت به دانشجویان گروه کنترل بهتر (سریع تر) عمل کردند. به علاوه، تحلیل همبستگی حاکی از وجود روابط بین کنترل شناختی قوی تر و نمرات بالاتر اصالت، زبان وری و رفتار اندیشه ای در تکالیف خلاقیت روان سنجی بود. این نتایج حاکی از آنند که یکی از ویژگی های شناختی افراد خلاق سرکوب مؤثر گرایش به پاسخ های مسلط اما بی ربط است.

           
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

فرآیند تفکر واگرا از یک طرف توسط فرآیندهای خودکاری نظیر توجه غیرمتمرکز، بازداری و تداعی های رهاتر (کارون، پیترسون و هیگینز، 2003؛ ایزنک، 1995؛ مدنیک، 1962) مشخص شده، اما ظاهراً از طرف دیگر به فرآیندهایی با کنترل سخت تر مانند توجه متمرکز و بازداری مؤثر بستگی دارد. به ویژه، پتانسیل خلاقانه از لحاظ توانایی تفکر واگرا ارتباط مثبتی با کنترل شناختی سنجیده شده توسط تکلیف استروپ یا تکلیف تولید حرکت تصادفی داست )بندک، فرنز، هین و نیوبائر، 2012؛ گولدن، 1975؛ گروبونز و نکا، 2003؛ زابلینا، رابینسون، کانسیل و برسین، 2012). نه تنها رویکردها و نظریه های مختلفی – بعضاً متناقض – به خلاقیت وجود دارند، بلکه ظاهراً خلاقیت به خودی خود اصل مخالفی است، که در تلاش های مختلف برای تعریف خلاقیت نیز منعکس می شود. استرنبرگ و لوبارت (1996) به خلاقیت به عنوان «توانایی تولید کاری که هم جدید (یعنی اصیل، غیرمنتظره)است و هم مناسب (یعنی مفید، سازگار با محدودیت های تکلیف)» اشاره می کنند (ص 677). بر طبق این تعریف، افراد خلاق نه تنها توانایی تولید ایده های اصیل کافی را دارند بلکه همچنین می توانند ارزیابی کنند که کدام یک از این ایده ها مناسب هستند و کدام ها مناسب نیستند. همان طور که گروبورز و نکا (2003) گفتند «این دو فرآیند – تولید ایده ها و ارزیابی – به ظاهر مستلزم عملیات فکری ای هستند که ماهیتاً متناقض هستند» (ص 183). آن ها بر اساس این نکته فرض را بر این گذاشتند که توانایی برقراری تعادل بین این دو فرآیند جنبه ی اصلی خلاقیت است. یعنی، بازداری، توجه متمرکز و پردازش کنترل شده و همچنین عدم بازداری، توجه غیرمتمرکز و پردازش خودکار با تولید ایده های خلاق در ارتباطند. بسیاری از مؤلفان با این مفروضه موافقند، اگرچه اصطلاحات استفاده شده برای فرآیندهای مورد نیاز از مؤلفی به مؤلف دیگر متفاوت هستند. مارتیندیل (1999) در تأکید بر نقش توجه در پردازش خلاق فرض را بر این گذاشت که تعادل بین توجه متمرکز و غیرمتمرکز عامل مهمی برای تفکر خلاق است. بر طبق این دیدگاه، افراد خلاق باید توانایی بیشتری برای سازگار کردن تمرکز توجهی بسته به ملزومات تکلیف واقعی داشته باشند. توجه غیرمتمرکز در مراحل اولیه ی پردازش خلاق، وقتی مسئله به خوبی تعریف نشده و مبهم است، سودمند است. در این مرحله، اطلاعات تداخل کننده و به ظاهر نامربوط مؤلفه های مربوط راه حل را فراهم می آورند. باوجوداین، تمرکز توجه گسترده از سرعت پردازش تکلیف می کاهد. در مقابل توجه متمرکز سرعت پردازش را افزایش می دهد و در مراحل بعدی پردازش خلاق وقتی ایده های توسعه یافته تأیید و ارزیابی می شوند مفید است (دورفمن، مارتیندیل، گاسیمووا و وارتانیان، 2008؛ مارتیندیل، 1999؛ وارتانیان، مارتیندیل و کویاتوسکی، 2007). اولین شواهد تجربی انواع تمرکز توجه حاصل مطالعاتی است که نشان دادند افراد خلاق تر زمان واکنش سریع تری در تکالیف ساده ای دارند که تداخل در آن ها دخیل نیست، اما زمان واکنش آن ها در تکالیفی که مستلزم بازداری اطلاعات تداخلی هستند از افراد دارای خلاقیت کم تر آهسته تر است (دورفمن و همکاران، 2008؛ وارتانیان و همکاران، 2007). زابلینا و رابینسون (2010) پیشنهاد کردند که خلاقیت به طور کلی با بازداری ضعیف اطلاعات مداخله گر در ارتباط نیست. در عوض آن ها فرض را بر این گذاشتند که خلاقیت با مدولاسیون انعطاف پذیر کنترل شناختی در ارتباط است (به نقل از وارتانیان، 2009). اگر منابع کنترل شناختی تنها در بافت هایی به کار گرفته شوند که در آن ها تداعی هایی که به طور خودکار فراخوانده می شوند مستعد خطا هستند پردازش در مؤثرترین حالت خود خواهد بود. کرنز و همکاران (2004) و کرنز (2006) به کارگیری کنترل شناختی را در مورد تکالیف مستلزم تعارض پاسخ متمرکز بر مکانیسم های خنثی دخیل در این پردازش بررسی کردند. آن ها از دو تکلیف مختلف مستلزم تعارض پاسخ، یعنی تکلیف نام گذاری رنگ استروپ. تکلیف سیمون استفاده کردند و متوجه شدند که افراد عملکرد خود را از آزمایشی یه آزمایش دیگر تنظیم می کنند. برای مثال، در تکلیف استروپ کلمه ی سبز که با جوهر سبز نوشته شده آزمایش همخوانی کم تعارضی است در حالی که کلمه ی سبز که با جوهر قرمز نوشته شده آزمایش ناهمخوانی با تعارض بالاست، زیرا به طور همزمان دو پاسخ مختلف را فعال می کند. این امر به طور خودکار واکنش خواندن کلمه را فرا می خواند و آن را سبز قلمداد می کند، اما در همین زمان دستورالعمل خواهان پاسخ به رنگ جوهر است (یعنی قرمز). کرنز و همکاران (2004) و کرنز (2006) نشان دادند که وقتی به جای آزمایش های همخوان (CI) آزمایش-های ناهمخوان (II) در ابتدا می آیند افراد عملکرد سریع تری در آزمایش های ناهمخوان دارند. همچنین، وقتی به جای آزمایش های همخوان (CC) آزمایش های ناهمخوان در ابتدا می آیند افراد عملکرد آهسته تری در آزمایش های همخوان دارند. مؤلفان این یافته ها را از لحاظ فرضیه ی نظارت بر تعارض تفسیر می کنند که «این سازگاری های رفتاری را نتیجه ی تعارض زیاد در آزمایش های ناهمخوان می داند که به به کارگیری کنترل شناختی بیشتر بر آزمایش بعدی منجر می شود» (کرنز و همکاران، 2004، ص 1024). در تکلیف استروپ به کارگیری کنترل شناختی برای بازداری پردازش خواندنی که به صورت خودکار فراخوانی شده و در آزمایش های دارای تعارض بالا سودمند است لازم است. از طرف دیگر، وقتی پردازش خودکار اثربخش تر است، مثلاً به این دلیل که تفکر مولد و تداعی گرا را پیش می برند، فعال سازی کنترل شناختی سودمند نیست. یعنی، پردازش خودکار از یک طرف خلاقیت را ارتقا می دهد، اما از طرف دیگر آسیب پذیری در برابر محرک مداخله گر را افزایش می دهد و بدین وسیله عملکرد در تکلیف را بدتر می کند. در مقابل پردازش کنترل شده این مزیت را دارد که پردازش به شیوه ای هدف گرا حفظ می شود و نقطه ضعف آن دسترسی کم تر به ایده های دور است. از آن جا که هر دوی اسن فرآیندها با پردازش خلاق در ارتباطند، افراد خلاق قادرند بسته به مقتضیات بافت حاضر به سرعت بین کنترل شناختی قوی و سست تغییر مسیر دهند. زابلینا و رابینسون (2010) از تکلیف استروپ رنگ-کلمه ای استفاده کردند تا کنترل شناختی و انعطاف پذیری آن را بسنجند. کلمات «قرمز» و «سبز» به صورت پی در پی در صفحه ای سیاه ارائه می شدند و از شرکت کنندگان خواسته شد رنگ این کلمات را به عنوان قرمز یا سبز دسته بندی کنند. هر آزمایش هم به عنوان پرایم به کار می رفت و هم به عنوان هدف و به گونه ای کدگذاری شده بود که همخوانی آزمایش کنونی و قبلی را منعکس می نمود. مؤلفان متوجه شدند که انعطاف پذیری کنترل شناختی معنادار در هر دو سطح خلاقیت پایین و بالا مشهود است، اما نتایج حاکی از آنند که افراد دارای خلاقیت بالا در مقایسه با افراد دارای خلاقیت پایین میزان بیشتری از این اثر را نشان می دهند. این یافته که اصالت و عملکرد خلاق پیش بین های مثبت معنادار انعطاف پذیری کنترل شناختی هستند نیز از این مفروضه حمایت کرد. به علاوه، در آن مطالعه خلاقیت با عملکرد با عملکرد بهتر یا بدتر در تکلیف استروپ در ارتباط نبود. بنابراین زابلینا و رابینسون از این امر حمایت می کنند که به جای خود کنترل شناختی، سطوح بالاتر انعطاف پذیری کنترل شناختی مسئول اصالت خلاق است. ما در این مطالعه از تکلیف نام گذاری رنگ استروپ، مشابه تکلیفی که توسط زابلینا و رابینسون (2010) استفاده شده بود، استفاده کردیم تا به بررسی این امر بپردازیم که آیا پردازش های شناختی دخیل در این تکلیف (به ویژه کنترل شناختی) با خلاقیت در ارتباط هستند و میزان این ارتباط چقدر است. ما دو گروه از دانشجویان را که از نظر مقتضیات مربوط به خلاقیت در رشته ی تحصیلی خود متفاوت بودند مورد آزمون قرار دادیم. یک گروه شامل دانشجویان طراحی با ملزومات مربوط به خلاقیت بالا در رشته ی تحصیلی خود و گروه کنترل متشکل از گروهی مرکب از دانشجویانی دارای ملزومات مربوط به خلاقیت کم تری قلمداد می شدند. برای سنجش خلاقیت به شیوه ای جامع، از سنجه های روان سنجی خلاقیت مختلف شامل آزمون های تفکر واگرای مجازی و همچنین دو سنجه برای خودسنجشی رفتار خلاق استفاده کردیم. آن گاه تفاوت های فردی در خلاقیت (از نظر گروه های خلاقیت و نمرات به دست آمده از سنجه های خلاقیت) با سنجه های عملکرد مختلف اقتباس شده از تکلیف استروپ ارتباط داده شدند (مثلاً گولدن، 1975؛ گروبورز و نکا، 2003؛ وارتانیان و همکاران، 2007؛ زابلینا و رابینسون، 2010) و هیچ فرضیه ی پیشینی در مورد رابطه ی خلاقیت و عملکرد استروپ تضمین شده نیست.

           

دانلود مقاله شخصیت و تفاوت های فردی خلاقیت و اثر تداخل استروپ

مدیر بازدید : 96 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 6:1 دیدگاه ها ()
مقاله isi هوش، خلاقیت و نوآوری

دانلود ترجمه فارسی مقاله هوش، خلاقیت و نوآوری

عناون انگلیسی: Intelligence, creativity, and innovation

عنوان فارسی: هوش، خلاقیت و نوآوری

           

 • عناون انگلیسی: Intelligence, creativity, and innovation
 • عنوان فارسی: هوش، خلاقیت و نوآوری
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 18 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2014
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
واژگان کلیدی
1.مقدمه
تصویر1: انتقال هوش به رشد از طریق نوآوری
2. خلاقیت و نوآوری
3.راهبرد تجربی
3. 1. داده ها
3. 2.  مشخص سازی و روش شناسی
4.یافته های تجربی
جدول1:خلاصۀ آمار (n:50)
5. استواری یافته ها
تصویر2: نمودار پراکندگی IQو اختراعات سودمند ثبت شده به ازای هر میلیون نفر
جدول2: نتایج نهایی برآورد OLS
6. بحث و نتایج
جدول3: نتایج برآورد رگرسیون قوی
جدول4: نتایج برآورد رگرسیون چندک
جدول5: خطاهای استاندارد OLSبوت استراپ شده
جدول6: خطاهای استاندارد QREGبوت استراپ شده

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مطالعه نخستین آزمونِ فرضیۀ هوش-نوآوری است که با مبحث هوش-خلاقیت در مطالعات روانشناسی و مقولۀ نوآوری-رشد در مباحث اقتصاد هم بخشی دارد. نتایج این مطالعه، که با داده های سطحِ ایالتی در ایالات متحده انجام شده است، نشان می دهد که صرف نظر از سایر عوامل، ایالت های با IQ بالا، طبق سنجش با مقیاس یک نتیجۀ مهم نوآوری، یعنی اختراعات سودمند ثبت شده، نوآورتر هستند. این مطالعه بر لزوم درک بهتر ارتباط بین هوش، دستاوردهای خلاقانه، و نوآوری، که زمینۀ پژوهشی ای نوظهور و تحت مطالعه است، تأکید می ورزد. هم چنین، پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که، آیا تلاش برای پروراندن هوش، گامی الزامی جهت افزایش قابلیت شناخت پیشرفت های نوآورانه است.

           
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

درک اقتصاددانان و روان شناسان از ارتباط بین هوش، خلاقیت و نوآوری به ندرت یکسان و مشابه است و از این رو، این مبحث، حوزه ای بارور برای پژوهش و به ویژه پژوهش های میان رشته ای است؛ زیرا مسئله ها در رابطه با تأثیر هوش هم بر خلاقیت و هم نوآوری فراوانند. در واقع، تمرکز اصلی این مقاله بر این سوال است که: آیا جوامع و گروه هایی که باهوش تر هستند، نوآورترند؟ اگرچه روان شناسان ارتباط میان هوش و نوآوری را به روشنی ترسیم نکرده اند، برای درک ماهیت نقش هوش در خلاقیت، که زمینه ای مرتبط است، تلاش کرده اند، اما اساساً در سطح فردی. با این حال، نبود یک تعریف واحد از خلاقیت این امر را نه تنها چالش برانگیز بلکه جنجالی سـاخته است. به علاوه، پژوهش های مرتبط با این حوزه، بیشتر با پیچیدگی های برخاسته از این واقعیت مواجهند که هوش و خلاقیت متفاوت از هم ساخت یافته و در معرض پیشرفت های متفاوت نظری و روان سنجشی بوده اند (به عنوان مثال، نگاه کنید به Kaufman & Plucker, 2011)) مطالعات تجربی، به طور کلی، گزارش های بسیار اندک و ناچیزی دربارۀ هم بستگی میان هوش و خلاقیت ارائه کرده-اند. دو نمونۀ قابل ذکر عبارتند از والاچ و کوگان (1965) و کیم (2005)، که هم بستگی متوسطی میان هوش و خلاقیت، به ترتیب 0/09 و 0/17، گزارش کرده اند . هم بستگی پایین بین هوش و خلاقیت، تا حدی از تعاریف و شاخصه های نه چندان روشنی ناشی می شود که در مطالعات تجربی برای خلاقیت به کار رفته است. در واقع، نوسبام و سیلویا (2011) تأکید می کنند که پژوهش-های مدرن در باب خلاقیت بر تفاوت بین هوش و خلاقیت تأکید می ورزد و توجه خاصی به کار کوفمن (2011) و ساویر (2006) مبذول می دارند. با این حال، نوسبام و سیلویا دیدگاه متفاوتی اتخاذ می کنند و بیان می دارند که هوش بیش از آنچه که عموماً پذیرفته شده است، برای شناخت خلاقانه اهمیت دارد. اقتصاددانان نیز، درست مانند روان شناسان، توجه خاصی به نقش نوآوری در رشد اقتصادیِ برانگیزاننده مبذول می-دارند. چارچوب های نظری بسیار مستحکمی در چهار شاخۀ تفکر اقتصادی وجود دارد: تکاملی (Nelson & Winter, 1982; Schumpeter, 1934)؛ نئوکلاسیک (Solow, 1956, 1957)؛ پساکینزی ؛ و رشد درون زا (Romer, 1986, 1990). اگرچه مکانیسم انتقالی میان نوآوری و رشد اقتصادی با توجه به چارچوب نظری تفاوت می یابد، شواهد به طور مداوم پیش بینی می کند که نوآوری بیشتر به رشد اقتصادی بزرگ تری منجر می-شود (Guellec & van Pottelsberghe de la Potterie, 2001; Lederman & Maloney, 2003) نوآوری بهره وری را افزایش می دهد، رقابت پذیری اقتصادی را بهبود می بخشد و به شکل دهی اقتصادها و جوامع دانش بنیان یاری می رساند. هوش جنبۀ مهمی از سرمایۀ انسانی در هر جامعه است و سرمایۀ انسانی نقش مهمی در نظریۀ رشد اقتصادی ایفا می کند. برای مثال، منکیو ، رومر و ویل (1992) یک متغیر سرمایۀ انسانی را نیز به آزمون تجربی مدل سولو (1957) اضافه می کنند؛ آنها سرمایۀ انسانی را با نام نویسی مدرسۀ راهنمایی می سنجند. دیگر شاخصه های سرمایۀ انسانی، نام نویسی مدرسۀ ابتدایی(Sala-i-Martin, 1997) و معدل سال های مدرسه(Barro & Lee, 1993) را شامل می شود. در مطالعه ای جدیدتر، جونز و اشنایدر (2006) در آزمون تجربی فرضیۀ سرمایۀ انسانی-رشد اقتصادی، IQ را یک شاخصۀ سرمایۀ انسانی در نظر می گیرند. آنها نیز، مانند وید و کمپف (2002) دریافتند که هوشی که با IQ سنجیده می شود، تأثیر مستقیم و مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. با توجه به این که، هوش یک عنصر مهم سرمایۀ انسانی است، ما نشان می دهیم که، به سه دلیل، جوامعی که افراد آن سطح IQ بالاتری دارند، نوآورتر هستند. نخست، افراد باهوش تر افق های درازمدت تری دارند؛ این امر هم در نتیجۀ مطالعات روان شناسی و هم اقتصادی محرز شده است (Potrafke, 2012; Shamosh & Gray, 2008) که باعث می شود این افراد درک بهتری از افزایش بازده در اثر نوآوری، کارآفرینی" target="_blank">کارآفرینی و رفتارهای ریسک پذیر داشته باشند. دوم، در گروه های با IQ بالا، دانش سرریزشده از «فن آوری های اجتماعی» (Nelson & Sampat, 2001) احتمالاً بیشتر است. سوم، از آن جا که بخش مهمی از نوآوری، اکتشاف علمی و مهندسی و کارکردهایی است که به واسطۀ این اختراعات در استعداد فکری و عقلانی مجسم می شود، ما نشان می دهیم که افراد باهوش تر توانایی بیشتری برای مواجهه با چالش های فکری مربوط به خلق دانش و نوآوری دارند. درواقع، شواهد محکمی وجود دارد که، در مواردی که یک حرفه ماهیتاً کم تر آموختی است، هوش تأثیر مستقیمی بر عملکرد شغلی دارد؛ مانند شغل هایی که با حل مسئلۀ خلاقانه، تصمیم سازی مستقل و سازگاری نوآورانه ارتباط دارد (Gottfredson, 2004). اینها مهارت های اصلی برای کار مولد در یک نظام نوآوری است. مکانیسم انتقال از هوش به رشد اقتصادی، که تأییدی است بر این گزاره که نوآوری تأثیر مستقیم و مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، در اینجا ارائه می شود (تصویر1).

           

دانلود مقاله هوش، خلاقیت و نوآوری

مدیر بازدید : 293 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 5:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi آموزش خلاقیت هدف گرا و پردازش اطلاعات را افزایش می دهد

دانلود ترجمه فارسی مقاله آموزش خلاقیت هدف گرا و پردازش اطلاعات را افزایش می دهد

عناون انگلیسی: Creativity training enhances goal-directed attention and information processing

عنوان فارسی: آموزش خلاقیت هدف گرا و پردازش اطلاعات را افزایش می دهد

           

 • عناون انگلیسی: Creativity training enhances goal-directed attention and information processing
 • عنوان فارسی: آموزش خلاقیت هدف گرا و پردازش اطلاعات را افزایش می دهد
 • مشخصات فایل مقاله: 9 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 17 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2014
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
شکل1. نمودار طرح تحقیقاتی
2. روش ها
1. 2 شرکت کنندگان
جدول 1: اطلاعات شرکت کنندگان
2.2. مداخله
2.3 معیارها
2.3.1 سیستم عملکرد اجرایی دلیس-کاپلان (D-KEFS)
2.3.2 مقیاس هوش وکسلر به صورت مختصر-II
جدول 2: تجزیه و تحلیل به از خطاها در آزمون CWIT
2.3.3 نظرسنجی جمعیت شناختی و جایگاه اجتماعی-اقتصادی
2.4. تحلیل آماری
3. نتایج
3.1. ویژگی های مدل نمونه
3.2. عملکرد اجرایی سطح پایین
3.3. عملکرد اجرایی سطح بالا
شکل 2. پیش و پس مداخله رنگ-واژه D-KEFS
3.4. مقایسه عملکرد اجرایی سطح بالا و سطح پایین
3.5 دقت پاسخ
3.6 تسلط کلامی و طراحی D-KEFS
4. بحث و بررسی
شکل 3. مداخله رنگ-واژه D-KEFS

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

مطالعات نشان می دهد که افراد با پتانسیل خلاقیت بالا دارای افزایش عملکرد بیشتری هستند. در اینجا ما این فرضیه را آزمایش می کنیم که مداخله در آموزش خلاقیت می تواند هر دو سطح کم و زیاد عملکرد های اجرایی را افزایش دهد. پانزده شرکت کننده برنامه ی 5 هفته ای ظرفیت سازی خلاق (CCBP) را به پایان رساندند و 15 شرکت کننده برنامه مداخله شاهد 5 هفته ای موازی شامل آموزش ظرفیت سازی کلامی (LCBP) را تکمیل کردند. توجه هدف گرا و سرعت پردازش با سیستم عملکرد اجرایی دلیس-کاپلان (D-KEFS) آزمون تداخل رنگ-واژه اندازه گیری شدند. نتایج نمرات بالاتری را پس از آموزش برای CCBP در مقایسه با LCBP و در اندازه گیری D-KEFS اولیه تحت شرایط رنگ-نام گذاری و واژه-خوانی نشان داد و معیار متقابل اولیه در زمان تکمیل آزمون ترکیب رنگ-نامگذاری و واژه-خوانی در مقایسه با زمان تکمیل آزمون مهار تغییر کرد. CCBP نسبت به LCBP به بهبود عملکرد در اقدامات منعکس کننده ی عملکردهای اجرایی سطح پایین (توجه هدف گرا و پردازش اطلاعات) منجر می شود و این امر با عملکردهای اجرایی سطح بالا که هیچ تفاوتی را بین گروهها نشان نداد، در تضاد بود.

           
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

خلاقیت با هوش عمومی، تفکر واگرا، ابعاد شخصیت و بیشتر از همه با عملکردهای اجرایی در ارتباط است. در تعریف کلی، عملکردهای اجرایی «سطح پایین» شامل توجه و سرعت پردازش است، در حالیکه عملکردهای اجرایی «سطح بالا» شامل مهار، انعطاف پذیری شناختی، تسلط، حافظه فعال و تشکیلات افکار و رفتارها است. تا به امروز، ارتباط بین عملکردهای اجرایی و خلاقیت به صورت مقطعی مطالعه شده است (به عنوان مثال، در یک مورد خاص در مقطع زمانی). در این مقاله ما به بررسی تغییرات طولی در عملکردهای اجرایی مرتبط با آموزش خلاقیت هدفمند که برای افزایش ظرفیت خلاق در بزرگسالان سالم طراحی شده اند، می پردازیم. درطی این پژوهش ها که بیشتر بر روی کودکان و نوجوانان در محیط های آموزشی انجام شده، بررسی کرده اند که آیا ظرفیت خلاق یک فرد را می توان با آموزش این اقدامات افزایش داد به طوریکه خلاقیت فرد تحریک شده یا افزایش یابد. اسکات و همکاران (2004) در بررسی هفتاد پژوهش مرتبط با مداخله مبتنی بر آموزش خلاقیت، تغییراتی مرتبط با آموزش را در شرکت کنندگان جوان تر در اندازه اثر متوسط تا زیاد را در حالت، محیط و جمعیت دریافتند. اگر چه تعداد زیادی از پژوهش ها اثربخشی آموزش هدفمند برای افزایش ظرفیت خلاق در کودکان را نشان می دهد، برخی از مطالعات نیز نشان می دهد که دستاوردهای حاصل از این آموزش در تمامی حوزه ها قابل انتقال نیست و بنابراین، شواهد متضادی را برای ساختارهای دامنه کلی در افزایش ظرفیت خلاق ارائه می کنند. مطالعات اندکی درباره اثربخشی آموزش خلاقیت دامنه خاص به بزرگسالان (سالومن، 1990) انجام گرفته است و نیز این مداخلات شامل سنجش عملکردهای اجرایی بزرگسالان نبوده است. ما از یک مداخله آموزش خلاقیت مبتنی بر تفکر طراحی استفاده کرده ایم تا تغییرات بالقوه علملکرد اجرایی سطح بالا و پایین را بررسی کنیم. بررسی اینکه آیا خلاقیت بالقوه با تغییر شناختی ارتباط دارد، درک ما را از شکل پذیری مغز افزایش خواهد داد و پتانسیلی برای کشف مداخلات جایگزین در درمان اختلالات عملکرد مرتبط با شرایط عصبی و روانی خواهد بود. خلاقیت قبلا به عنوان رفتار یا محصولی جدید و نیز به تناسب مفید تعریف شده است (استرنبرگ و لوبارت، 1996). به طور خاص، خلاقیت به عنوان «فرآیند حساس شدن به مشکلات، کمبودها یا شکاف ها در دانش، عناصر گمشده، ناسازگاریها و مانند آن؛ شناسایی مشکل جستجو برای راه حل ها، گمانه زنی ها، و یا تدوین فرضیات درباره کمبودها، آزمایش و آزمایش مجدد این فرضیات و احتمالا اصلاح و آزمایش مجدد آنها، و در نهایت مراوده نتایج تعریف شده است» (تورنس، 1965). به تازگی، ساختار های دامنه خاص خلاقیت نیز در فرضیات قرار گرفته اند (بائر، 2012، 2011)، و دسته بندی های مختلفی در حوزه های خلاقیت ارائه شده اند. در راستای هدف این تحقیق، ما خلاقیت را «وضعیتِ ماندن و سازگاری مجموعه مهارت های فردی تعریف کرده ایم که شخص را قادر می سازد تا پیوندهای تازه را با هم بیامیزد و نتایج معنی داری را از آن ابراز نماید(هاتورن و همکاران، 2013). افرادی که نمرات بالاتری را در سنجش خلاقیت به دست می آورند (از این پس به اختصار «افراد خلاق» نامیده می شوند) توانایی های را در هر دو سطح عملکردها اجرایی سطح بالا و پایین از خود نشان می دهند. افراد خلاق به ویژه مهارت های پیشرفته ای در توجه هدفگرا، نمونه ای از عملکرد اجرایی سطح پایین از خود به نمایش می گذارند (انسبرگ و هیل، 2003؛ زابلینا و بیمن، 2013). افراد خلاق در انجام تکالیف محوله با تداخل شناختی کمتر، زمان واکنش کوتاه تری دارند و در تکالیفی با تداخل شناختی بیشتر، زمان واکنش طولانی تری دارند، که تفاوت های زیادی را در عملکرد اجرایی سطح بالا و پایین بنا به ضروریات تکلیف نشان می دهد(دورفمن، مارتیندال، گاسیمووا، وارطانیان، 2008؛ کویاتکوفسکی، وارطانیان، و مارتیندال، 1999؛ وارطانیان، مارتیندال، و کویاتکوفسکی، 2007). از سوی دیگر، در یک پژوهش انجام گرفته، توجه مرتبط با عملکرد خلاق به طور گسترده تری نشان داده شد، به گونه ای که وقتی عملکرد خلاق در معرض محرک های کم توجهی قرار گرفت، کاهش پیدا کرد. افراد خلاق همچنین کنترل شناختی بیشتری در برابر اثر استروپ در هنگام انجام یک کار از خود نشان می دهند (گروبورز و نکا، 2003). گیلهولی، فیوراتو، آنتونی، و وین (2007) نشان دادند که ظرفیت اجرایی بیشتر در تغییر استراتژی یعنی سطح بالاتر در مهارت عملکرد اجرایی، با افزایش خلاقیت همراه است. آنها دریافتند که نحوه عملکرد در آزمون تسلط کلامی یا «تکلیف بار اجرایی» می تواند میزان تسلط فرد در ایجاد کاربردهای جدید کلامی و به عنوان معیاری از خلاقیت در نظر گرفته شود (گیلفورد، 1967). ایجاد کاربردهای آشنا در حافظه بلند مدت که نیاز به دخالت کمتر سطح بالای عملکرد اجرایی نسبت به تکلیف تسلط کلامی دارد، ارتباطی با عملکرد وظیفه کاربردهای جایگزین نداشت. به همین ترتیب، نازبام و سیلویا (2011) دریافتند که افزایش تغییرات اجرایی در تکلیف واگرا حد واسط اثر معیارهوش سیال در خلاقیت است.افراد خلاق در شرایط خاص آزمون رنگ-واژه استروپ نیز در ارزیابی انعطاف مهاری و شناختی که عملکردهای اجرایی سطح بالا هستند، عملکرد بهینه ای از خود نشان می دهند(گلدن، 1975؛ گروبزو نکا، 2003؛ زابلینا و رابینسون، 2010). بنابراین، شواهدی از داده های مقطعی وجود دارد که خلاقیت با مهارت ها یا توانایی عملکرد اجرایی در ارتباط است. موضوع محوری تحقیق حاضر این است که آیا مداخله آموزشی خلاقیت عملکرد سطح پایین و سطح بالای اجرایی را افزایش می دهد؟ ما به دنبال پاسخ این سوال بودیم، با 5 هفته طراحی گروه های موازی و واگذاری تصادفی که در آن شرکت کنندگان آموزش خلاقیت یا آموزش کنترل کلامی می دیدند. آموزش خلاقیت بر مبنای دامنه-عمومی و بر اساس چندین نظریه اعم از مهارت های حل مسئله، پردازش عاطفی، جنبه های انگیزشی، و اعتماد سازی خلاق تشکیل شده و بخشی از پروژه بزرگتری بود که ارتباطات عصبی خلاقیت را بررسی می کرد(هاتورن و همکاران، 2013). در مقاله ای مشابه در همین مجله، ما جزئیات بیشتری از این دوره ی آموزشی را ارائه داده ایم (کینتز و همکاران، 2014). با استفاده از آزمون خلاقیت تورنس، نسخه مجازی، (TTCT-F) (تورنس، 1981)، مقیاس استاندارد تفکر واگرا در خلاقیت، ما متوجه شدیم که اندازه ی تاثیر این آموزش در مقیاس TTCT-F از متوسط تا زیاد افزایش پیدا کرده است، و امتیازات تجزیه و تحلیل آموزش ها اشاره به گستردگی ایده ها پس از آموزش دارد. بنابراین، ما پیش بینی کردیم که آموزش خلاقیت باید با افزایش توانایی های اجرایی سطح پایین به خصوص با موضوع توجه هدفگرا و سرعت پردازش درارتباط باشد و نیز این آموزش با عملکردهای اجرایی سطح بالا به ویژه با تسلط، مهار و انعطاف پذیری در ارتباط است.

           

دانلود مقاله آموزش خلاقیت هدف گرا و پردازش اطلاعات را افزایش می دهد

مدیر بازدید : 119 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 5:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi سلامت ذهنی و زیر مقیاس آن در دانش آموزان : مطالعه نقش خلاقیت و خودکارآمدی

دانلود ترجمه فارسی مقاله سلامت ذهنی و زیر مقیاس آن در دانش آموزان : مطالعه نقش خلاقیت و خودکارآمدی

عناون انگلیسی: Subjective well-being and its sub-scales among students: The study of role of creativity and self-efficacy

عنوان فارسی: سلامت ذهنی و زیر مقیاس آن در دانش آموزان : مطالعه نقش خلاقیت و خودکارآمدی

           

 • عناون انگلیسی: Subjective well-being and its sub-scales among students: The study of role of creativity and self-efficacy
 • عنوان فارسی: سلامت ذهنی و زیر مقیاس آن در دانش آموزان : مطالعه نقش خلاقیت و خودکارآمدی
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 12 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2014
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
2. فرضیه های پژوهش
3. روش
3.1. جمعیت و نمونه.
جدول 1: میانگین و انحراف معیار متغیر.
جدول 2: ماتریس همبستگی خلاقیت، اجزای آن، خودکارآمدی، سلامت ذهنی و ابعاد آن.
3.2. ابزار پژوهش
4. نتایج
جدول 3: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام پیش بینی SWB بر اساس خلاقیت و اجزای آن و خودکارآمدی – مدل مختصر شده
جدول 4: آنالیز واریانس یک طرفه برای مقایسه استفاده از خلاقیت و خودکارآمدی متغیرهای مستقل برای پیش بینی سلامت ذهنی  (متغیر وابسته).
جدول 5: ضرایب متغیرهای مستقل در تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی سلامت ذهنی.
5. بحث
6. نتیجه گیری

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

هدف از این مطالعه، بررسی سلامت ذهنی و زیر مقیاس های آن در میان دانش آموزان بود: مطالعه نقش خلاقیت و خودکارآمدی. نمونه پژوهش شامل 355 نفر دانشجو (176 زن / 179 پسر) دانشگاه کاشان بودند که با نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم جمعیت انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی – توصیفی بود. برای ارزیابی خلاقیت، پرسشنامه خلاقیت (1994)، برای ارزیابی خودکارآمدی، مقیاس خودکارآمدی عمومی (1982) و به منظور ارزیابی سلامت ذهنی و زیر مقیاس های آن، پرسشنامه سلامت ذهنی (2003) استفاده شد. آزمون های مهم و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 18 با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین خلاقیت و سلامتی ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی وجود دارد. همچنین خودکارآمدی و سلامت ذهنی و ابعاد آن ارتباط قابل توجهی داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون خطی قابلیت پیش بینی سلامت روانی از طریق خلاقیت و خودکارآمدی را نشان داد. با توجه به ارتباط معنی دار بین سلامت ذهنی، خلاقیت و خودکارآمدی، یافته ها حاکی از بهبود سلامت دانش جویان از طریق تقویت خودکارآمدی و بهینه سازی شرایط ایجاد خلاقیت است.

           
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

سلامت موضوعی است که ذهن متفکران را برای قرن ها به خود مشغول کرده است و به تازگی به نقطه کانونی از شاخه های متعدد روانشناسی از جمله روانشناسی مثبت گرا (آقابابایی و فراهانی، 2011) تبدیل شده است. سلامت ذهنی (SWB ) یکی از جذاب ترین حوزه ها در روانشناسی مدرن است. افزایش ناگهانی علاقه مندی برای مطالعه این پدیده به خصوص در 10 سال گذشته دیده میشود، از ایجاد روانشناسی مثبت گرا به عنوان یک رشته علمی (سلیگمن و sikszentmihalyi، 2000؛ اسنایدر و لوپز، 2002) گرفته تا به رسمیت شناختن اهمیت سلامت ذهنی در سطح فرد و جامعه به عنوان یک کل (دینر و سلیگمن، 2004؛ Veenhoven، 2004). سلامت ذهنی به عنوان ارزیابی شخصی و درک از کیفیت زندگی خود (از جمله کیفیت تعاملات اجتماعی، روانی و عاطفی خود) (جورج، 2000) تعریف شده و رشد تعادل و سلامت انسان را فراهم می کند و راه را برای توسعه دقیقتر و گسترده تر استعداد شخص را هموار می کند (Peyvastegar، دستجردی، و دهشیری، 2010). سلامت ذهنی شامل اصول مهم است که می تواند از طریق تاثیر احساسات بر تمام جنبه های رفتار و پیشرفت انسان (از جمله سلامت جسمی و روانی، آموزش و پرورش و توسعه مهارت ها، شایستگی اجتماعی و ایجاد روابط اجتماعی مثبت) مشخص شود (پل، مارجی و Zaff، 2002 ). این مفهوم دارای اجزای شناختی و عاطفی است. جنبه های شناختی شامل ارزیابی شناختی افراد از رضایت از زندگی و جنبه عاطفی شامل برخورداری از تاثیر مثبت بیشتر و حداقل تاثیر منفی است (اید و لارسون، 2008). با توجه به طبقه بندی Keyes و Moe -Magyar (2003) سه زیر مقیاس برای سلامت ذهنی وجود دارد: عاطفی، روانی و اجتماعی. فدراسیون جهانی سلامت دهنی را به عنوان “یک شکل سلامت ذهنی تعریف میکند وقتی افراد احساس می کنند که از عهده چیزی بر می ایند، نسبتا زندگی خود را تحت کنترل دارند، قادر به رویارویی با چالش ها هستند، و مسئولیت میپذیرند. (فانک، درو، فریمن، و فایدی،). Ryff 2010 ( (1995 سلامت روانی را به عنوان “تلاش برای کمال به منظور اثبات پتانسیل واقعی فرد” تعریف می کند. از این نقطه نظر، سلامت به معنی تلاش برای تقویت و تعالی در ایجاد پتانسیل شخصی و شکوفایی استعدادها معنا میشود. مولفه های سلامت روانی از آیتم های زیر تشکیل شده است: استقلال، تسلط محیطی، روابط مثبت با دیگران، هدف در زندگی، رشد شخصی، و پذیرش خود (Ryff، 1989). کیز (1998) پیشنهاد می کند که سلامت دارای یک پایه اجتماعی است و این تعریف را ارائه می دهد:، سلامت اجتماعی ارزیابی شرایط فرد و عملکرد در جامعه است(ص 122). سلامت اجتماعی از پنج عنصر زیر تشکیل شده است: پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، بروز اجتماعی و انسجام اجتماعی. یکی از متغیرهایی که با سلامت ذهنی افراد مرتبط است خلاقیت می باشد (کالینز،2006 ؛مک للان، گالتون، استیوارد، و پج، 2012). خلاقیت یک پدیده پیچیده است که باعث شد محققان به ایجاد تعاریف مختلف (MATUGA، 2004) بپردازند. در هسته ای از این تعاریف اغلب این عقیده است که خلاقیت شخص را قادر می سازد تولید ایده ها نو و مفید داشته باشد (Runco، 2004). تورنس و گوف (1986) با طبقه بندی خلاقیت می نویسد: این مهارت به اختصار متشکل از چهار عامل اصلی است : سیالیت (استعداد برای تولید ایده های بسیاری)، تجزیه و تحلیل (استعداد توجه به جزئیات)، و اصالت (استعداد تولید ایده های جدید، غیر معمول و تازه)، انعطاف پذیری (استعداد برای تولید ایده ها و یا راه های مختلف). بسیاری از مطالعات نشان داده اند که خلق و خوی شاد توانایی فکر برای حل مشکلات در راه های جدید را ساده می کند و عاطفه منفی از توانایی تفکر انعطاف پذیر (گاسپر، 2003) جلوگیری می کند. احساسات مثبت توجه مردم را وسیع می کند، آنها را از محیط فیزیکی و اجتماعی وسیع تر آگاه می کند و باعث می شود افراد بیشتر از شرایط معمول خلاق باشند(کار، 2003). قابل توجه است که احساسات مثبت از بینش های جدید می آیدد به طوری که استرنبرگ (1988) رضایت شخصی و احتمالا شادی دیگران را به عنوان نتیجه تفکر خلاق پیشنهاد می کند. نیوتن (2013) استدلال میکند که احساسات می تواند در تفکر تفاوت ایجاد کنند. بر اساس تحقیق گریوز و Farbus (2006) توسعه و تشویق فعالیت های خلاق افزایش سلامت و تغییرات مثبت در سلامت افراد مسن را به دنبال دارد. کالینز (2006) استدلال می کند که خلاقیت اثر مثبت، سلامت جسمی، تنظیم روانی، و نشاط را پیش بینی میکند. همچنین به نظر باستیک (2003) خلاقیت دارای قدرت چنین پیش بینی است. در یک متاآنالیز از 60 مطالعه تجربی و 10 مطالعه غیر تجربی، نتایج نشان داده است که خلق و خوی مثبت باعث افزایش خلاقیت می شود (دیویس، 2009). باس و همکاران (2008) در یک متاآنالیز از 102 مطالعه نشان دادند که خلق و خوی مثبت باعث خلاقیت بیشتری در مقایسه با خلق و خوی خنثی است. (Maltz 1984) معتقد است که با کمک تفکر خلاق ما به شادی کمک می کنیم که زمیته ای برای کاهش سختی ها و مشکلات زندگی است. خودکارآمدی متغیر دیگری است که بسیار به سلامت مربوط است(؛ 2012 Datu، Bhupinder و Rakhi به 2009). این مفهوم توسط بندورا توسعه داده شد. خودکارآمدی “اعتقاد به توانایی های خود در سازماندهی و اجرای دوره های عمل مورد نیاز برای مدیریت شرایط آینده نگر است.” به عبارت دیگر، خود کارآیی، اعتقاد یک فرد به توانایی خود برای موفقیت در یک وضعیت خاص است. بندورا این اعتقاد را عوامل تعیین کننده چگونگی تفکر، رفتار و احساس توصیف کرد (بندورا، 1994). درباره تاثیر مستقیم خود کارآمدی بر تجربه های عاطفی، بندورا (1997) معتقد است که اثر این باورها بر تجربه های عاطفی از طریق افکار، اعمال، و یا جهت گیری احساسات اثر دارد. افراد مبتلا به کم خودکارآمدی تصادفات و حوادث را سخت تر از آنچه که واقعا هستند باور دارند، و این به افزایش استرس و اضطراب منجر شود. برای مثال، خودکارآمدی بالا مربوط است به عزت نفس بالاتر برای تنظیم فرایند استرس، سلامت بهتر، شرایط فیزیکی بهتر، سازگاری بهتر و بهبود از بیماری های حاد و مزمن (بندورا، 1997؛ Bisschop، Knegsman، BEEKMAN، و Deeg، 2004). در واقع، حس بالایی از خودکارآمدی سلامت شخصی، توانایی به انجام وظایف و کارها به شیوه های مختلف را بهبود داد. مردمی که در مورد توانایی های خود اعتماد به نفس دارند، وظایف دشوار را به عنوان چالش هایی که باید فتح شود در نظر میگیرند. به جای تلقی آنها به عنوان تهدید و اجتناب از آنها، اهداف چالش برانگیز را انتخاب میکنند و قاطعانه بر انجام آنها متعهد باقی می مانند. آنها در توانایی خود برای بهره برداری از تهدیدات بالقوه، برای انطباق با شرایط و تجربه نگرانی و افسردگی روانی کمتر و سلامت بیشتری اعتماد به نفس دارند (آرگایل و لو، 1990) می باشد. همچنین، در این مورد، Raggi، لئوناردی، Mantegazza، کاسال، و فیوراوانتی (2010) نشان داد که داشتن یک حس کنترل بر رویدادها و خودکارآمدی بالا منجر به سطوح بالاتر از سلامت روانی و رضایت از زندگی می شود. 1.آیا رابطه معنی داری بین خلاقیت و سلامت ذهنی و زیر مقیاسهای آن وجود دارد؟ 2.آیا رابطه معنی داری بین خودکارآمدی و سلامت ذهنی و زیر مقیاسهای آن وجود دارد؟ 3. کدام برای پیش بینی سلامت ذهنی موثر تر است؟ خلاقیت و یا خودکارآمدی

           

دانلود مقاله سلامت ذهنی و زیر مقیاس آن در دانش آموزان : مطالعه نقش خلاقیت و خودکارآمدی

مدیر بازدید : 93 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 4:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi تاثیر سن و آموزش در خلاقیت : یک رویکرد طراحی تئوری برای مطالعه اثرات ثابت

دانلود ترجمه فارسی مقاله تاثیر سن و آموزش در خلاقیت : یک رویکرد طراحی تئوری برای مطالعه اثرات ثابت

عناون انگلیسی: The impact of age and training on creativity: A design-theory approach to study fixation effects

عنوان فارسی: تاثیر سن و آموزش در خلاقیت : یک رویکرد طراحی تئوری برای مطالعه اثرات ثابت

           

 • عناون انگلیسی: The impact of age and training on creativity: A design-theory approach to study fixation effects
 • عنوان فارسی: تاثیر سن و آموزش در خلاقیت : یک رویکرد طراحی تئوری برای مطالعه اثرات ثابت
 • مشخصات فایل مقاله: 9 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 19 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2014
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
کلید واژه ها
1. مقدمه
2. اثر تثبیت، پدیده شناختی در طراحی
تصویر 1 :  ویژگی های نظریه C-K : گسترش دو فضا
3. نظریه طراحی- چارچوب نظری حاصل برای مدل سازی تثبیت
3. 1 مبانی نظریه ی C – K
3. 2  استفاده از نظریه C-K  به عنوان چارچوبی نظری برای مدل سازی آثار تثبیت
تصویر 2 : مدل اثر تثبیت به صورت مجموعه ای از روش حل مسأله اکتشافی محدود کننده
4. آزمایش درباره اثر تثبیت
4. 1 مدلسازی توزیع جایگزین های احتمالی برای مسأله خلاق
تصویر3.  مدلسازی استدلال گسترش دهنده و محدود کننده در « مسأله تخم مرغ»
جدول 1. ترکیب گروه ها در منطقه 1
4. 2 مطالعه 1 : تأثیر سن و سال بر تثبیت طراحی
4 . 2 .1 شرکت کنندگان و روش
4. 2. 2 نتایج و بحث
تصویر 4. تکامل نتایج درصد جواب ها در هر دسته محدود کننده به مرور سنّ.
تصویر 5.  مدل سازی تفاوت های تثبیت بسته به سنّ و سال با استفاده از چارچوب C-K حاصل شده
جذول 2. ترکیب گروه ها در منطقه 2
4. 3 مطالعه 2 : تأثیر آموزش بر تثبیت طراحی
4. 3. 1 شرکت کنندگان و روش
4. 3. 2  نتایج و بحث و بررسی
تصویر 6 :  تکامل نتایج درصد پاسخ ها در هر دسته محدود کننده بسته به سوابق و آموزش.
تصویر 7. مدلسازی تفاوت های تثبیت برای افراد بالغ بسته به ماهیت آموزش آنان با استفاده از چارچوب C-K
5. بحث کلی

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

با وجود مطالعات گوناگونی که جوانب مختلف فرآیند تثبیت را در خلاقیت و استدلال طراحی بدست می-آورند، ساز و کارهای مبنایی تثبیت یعنی فرآیندهایی که در طی استدلال خلاق دخالت دارند و منجر به تثبیت شدن در تعداد اندکی از راه حل های نامتغیر می شوند، هنوز مبهم هستند. بویژه، باید به منظور مدل-سازی تثبیتی که در طی استدلال طراحی اتفاق می افتد،پیوند بین برخی شناخت های فعال شده و راه حل-هایی که متعاقباً کشف می شوند به طور دقیق درک شود. هدف این مقاله بررسی ماهیت تثبیت در بافت های خلاق و تأثیر سنّ و سال و آموزش بر مهارت های خلاقانه است. در این مقاله، چارچوبی نظری را برای مدل-سازی تثبیت بر اساس نظریه طراحی C–K پیشنهاد می دهیم که در آن تثبیت به عنوان مجموعه ای از روش های حل مسأله ی اکتشافی محدود کننده ( با استفاده از تجارب گذشته)شناخته می شود که در استدلال خلاق فعال شده است. چارچوب مان را در کار خلاقانه اعمال می کنیم و این رویکرد نظری را با مجموعه ای از تجارب روبرو می کنیم. در دو مطالعه نشان دادیم که چگونه سنّ و آموزش در رابطه با تثبیت به طرق مختلف بر افراد تأثیر می گذارند و چگونه روش پیشنهادی امکان معنا دادن به این نوع تثبیت را در فرآیندهای طراحی فراهم می کند. با پیشنهاد دادن سه قابلیتی که برای درک تثبیت و غلبه بر آن لازم هستند، یعنی توسعه روش های حل مسأله ی اکتشافی محدود کننده، کنترل بازداشتی و گسترش به نتیجه گیری پرداختیم.

           
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

امروزه انتظارات زیادی نسبت به نوآوری و خلاقیت وجود دارد. تأثیر سنّ و سال و آموزش بر شکل گیری مهارت های خلاق به مسأله ای مهم تبدیل شده است، زیرا خلاق بودن کیفتی است که در جامعه ما بیشتر و بیشتر جستجو می شود. به هر حال، ایجاد و توسعه ی ایده های جدید ممکن است آن طور که به نظر می رسد آسان نباشد و افراد اغلب در تعیین مجموعه های خلاق به مشاجره می پردازند. خلاقیت کیفتی ذاتی نیست و نیازمند شکل گیری مهارت های استدلالی پیچیده است. فرآیندهای شناختی که از تولید ایده پشتیبانی می-کنند هنوز هم باید هر چه بیشتر به طور دقیق تعیین شوند طوری که هر دو فرآیند هوشیار و ناهوشیار بتوانند رخدهند ( ریتر، وان بارن و دیکسترهویس، 2012 ). به طور دقیق تر، مطالعات نحوه ی مواجهه ی احتمالی افراد را با مشکلات شناختی در وضعیت های خلاق به طور برجسته نشان داده اند.جانسون و اسمیت (1991) با توجه به یکی از جوانب بسیار زیاد مربوط به خلاقیت نشان داده اند که اولین راه حل کشف شده در کار طراحی به شدت بر کشف راه حل های جدید تأثیر می گذارد. این پدیده به عنوان اثر تثبیت شناخته می شود، یعنی « تبعیت کور، گاهی اوقاتمضر، از مجموعه ای محدود کننده در فرآیند طراحی». اگر اغلب اوقات آثار پیشین در این باره بر اساس این تصور از تثبیت در فرآیندهای طراحی ایجاد شوند ( کریسیکو و وایسبرگ، 2005؛ لینسی، تی سنگ، فو، کاگان و وود، 2009 ؛ پرتولا و لیکانن، 2006؛ پرسل و گرو، 1996 ) و حتی روش شناسی های کاربردی را برای غلبه بر آثار تثبیت پیشنهاد دهند ( هاچوئل، لی ماسون و ویل، 2011 ؛ لینسی و همکاران 2009؛ ون در ولات و وایرینگا، 2002)، ماهیت سازوکارهای واقعی که افراد را به تثبیت در برخی از ایده ها یا راه حل ها رهنمون می شوند هنوز کشف نشده باقی می مانند. مدلسازی مفهوم اثر تثبیت همچنان مبهم باقی است: این مفهوم عمدتاً به عنوان فعالسازی ناهوشیار و خودبخودی مقداری شناخت در رابطه با روش های حل مسأله ی طراحی معینی توصیف می شود ( اسمیت، وارد و فینکه، 1995 ). با وجود مطالعات گوناگونی که جوانب گوناگون تثبیت را در خلاقیت و استدلال طراحی بدست می آورند، ساز و کارهای مبنایی تثبیت یعنی فرآیندهایی که در طی استدلال خلاقانه دخالت دارند و فرآیندهایی که منجر به تثبیت در تعداد اندکی از راه حل های نامتغیر(ثابت) می شوند، هنوز مشخص نیستند. بویژه، باید به منظور مدل سازی تثبیتی که در طی استدلال طراحی اتفاق می افتد، پیوند بین شناخت فعال شده و راه حل هایی که نتیجتاً کشف می شوند به طور دقیق درک شود. در واقع، اگر تحقیق چشم اندازهایی درباره وجود پدیده تثبیت فراهم آورد، باید سازوکارهای مبنایی تثبیت نیز مشخص شود. در واقع، مطالعات درباره تثبیت نیازمند چارچوبی نظری است تا بتواند مسیر کمترین مقاومت یعنی مسیر تثبیت و همچنین مسیرهای خارج از تثبیت را مدلسازی کند. علاوه بر این، چارچوب نظری تثبیت طراحی باید علت تثبیت های مختلفی را توضیح دهد که می توانند اتفاق بیفتند و مدلی را ارائه دهد که ویژگی های تثبیت را توضیح دهد. این مقاله در نظر دارد تا ماهیت تثبیت را در بافت خلاق و تأثیر سنّ و سال و آموزش را بر تثبیت طراحی بررسی کند. برای مدلسازی تثبیت چارچوبی نظری را بر اساس نظریه طراحی C– Kپیشنهاد می دهیم. در واقع، نظریه C-K مدلسازی استدلال خلاق را با جدا کردن دو جنبه یعنی فضای شناخت و فضای مفهوم ارائه می دهد که امکان توضیح علت پیوندهای بین مبانی شناخت مختلف و مسیرهای احتمالی طراحی را فراهم می کند که می توان آنها را با استفاده از بسته های شناخت کشف کرد. در این مقاله چارچوبی نظری را نشان می دهیم که به ما امکان می دهد تا ماهیت ساز و کارهای تثبیت را مشخص کنیم. سپس از مسأله ای خلاق استفاده می کنیم که در آن هدف طراحی روشی برای انداختن تخم مرغ از ارتفاع 10 متری است به طوری که تخم نشکند. این تکلیف آشنا را انتخاب می کنیم زیرا نیازمند کمترین تخصص مهندسی است و امکان راه حل های احتمالی زیاد را فراهم می کند. چارچوب مان را در این تکلیف اعمال می کنیم تا آثار احتمالی تثبیت را مشخص کنیم. دو مطالعه را انجام می دهیم تا تأثیر سنّ و سال و آموزش را بر تثبیت بررسی و کشف کنیم. در هر مطالعه، به جمعیت های مختلف ( با سن های گوناگون در مطالعه اول و سوابق آموزشی مختلف در مطالعه دوم) ده دقیقه فرصت داده می شود تا هر قدر که ممکن است راه حل هایی برای مسأله خلاقانه« تخم مرغ» ارائه کنند. نشان می دهیم که چگونه جمعیت های مختلف بر حسب سنّ و آموزش می توانند در روش های مختلف تثبیت شوند و چگونه چارچوب نظری پیشنهادی امکان معنا دادن به این نوع از تثبیت را در فرآیندهای طراحی فراهم می آورد. با پیشنهاد سه قابلیتی که برای درک تثبیت و غلبه بر آن لازم هستند، به نتیجه گیری می پردازیم: توسعه راه حل های اکتشافی محدود کننده،کنترل بازداشتی و گسترش.

           

دانلود مقاله تاثیر سن و آموزش در خلاقیت : یک رویکرد طراحی تئوری برای مطالعه اثرات ثابت

مدیر بازدید : 77 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 4:1 دیدگاه ها ()
مقاله isi دیدگاه جهانی در افکار مزاحم و ناخواسته

دانلود ترجمه فارسی مقاله دیدگاه جهانی در افکار مزاحم و ناخواسته

عناون انگلیسی: Introduction: A global perspective on unwanted intrusive thoughts

عنوان فارسی: مقدمه: یک دیدگاه جهانی در افکار مزاحم و ناخواسته

           

 • عناون انگلیسی: Introduction: A global perspective on unwanted intrusive thoughts
 • عنوان فارسی: مقدمه: یک دیدگاه جهانی در افکار مزاحم و ناخواسته
 • مشخصات فایل مقاله: 4 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 10 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2014
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
کلید واژه ها
1.مقدمه
2.اهداف پژوهش حاضر
3. تاریخچه و گسترش
4.مسائل خاص

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

به لطف تحقیقات تاثیرگذارِ (Rachman and de Silva’s (1978 در زمینه وسواس های طبیعی و غیرطبیعی،در حال حاضر این امر که افکار بیمارگونه ریشه در افکار مزاحم و ناخواسته نرمالی دارد که مشخص کننده جریانِ خودآگاه هستند،یک اصل اساسی نظریه شناختی رفتاری (CBT) بشمار می رود. بااینحال اکثر تحقیقات تجربی در مورد افکار ناخواسته و مزاحم بر مبنای پرسشنامه‌های بازنگرانه‌ای بوده که اعتبار ساختاری پایینی دارند و نمونه‌های مورد مطالعه عمدتا از جمعیت اروپای غربی و آمریکای شمالی انتخاب شده‌اند.به منظور افزایش دقت اندازه‌گیری و بررسی جهان شمول این حریم گذری‌های ناخواسته، 777 نفر افراد غیربالینی از 13 کشور در مورد افکار مزاحم مورد مصاحبه‌ای یکسان و یکپارچه قرار گرفتند. یافته های بدست آمده از این مجموعه بزرگ داده، در سه مقاله ارائه شدند. از مجموع این داده ها مشخص شد که: افکار مزاحم و ناخواسته توسط اکثر افراد از تمامی کشورها گزارش شده‌است، تفاوت بین فرهنگی قابل توجهی بین محتوای اولیه افکار مزاحم وجود دارد، ارزیابی اشتباه و شیوه‌های کنترل و مواجهه با افکار پریشان و مزاحم در ارتباط است، و اینکه فراوانیِ آلودگی/خاک، شک، و حریم‌گذری‌های گوناگون بویژه با علائم اضطرابِ اجباری وسواسی در ارتباط هستند. نویسندگان این یافته‌ها را از لحاظ همسانی با پیش بینی‌های دیدگاهِ CBT در مورد وسواس، مورد بررسی قرار دادند. پرفسور جک راچمن،مبتکر مفهوم مزاحمت‌های وسواسی، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ها در مورد این موضوع را در مقاله ای ارائه کرده‌است.

           
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

امسال مصادف است با سی و ششمین سالگرد راچمن و د سیلوا (1978)، مقاله اصلی و اولیه‌ای که مفهوم افکار مزاحم و ناخواسته را به عنوان یک عامل اتیولوژیک بالقوه در توسعه اختلال وسواسی جبری (OCD) معرفی کرد.این مقاله، مجموع گزارش سه مطالعه‌ایست که به بررسی این موضوع پرداختند که آیا افراد سالم و غیر بالینی نیز، افکار، تصاویر و یا تکانه‌های ناخواسته‌ایکه در محتوا به وسواس بالینی (به عنوان مثال، افکار آلودگی، شک، پرخاشگری، جنسی، و غیره) مشابه است را تجربه می کنند یا خیر. در مطالعه اولبرطبق پرسشنامه افکار مزاحم 99/124 (80٪) افرادغیر بالینی گزارش متنابهی از افکار ناخواسته یا تصاویر مربوط به محتوای وسواسی ارائه کردند،گرچه به آسانی می توانستند آنها را نادیده بگیرند. مطالعه دوم شامل مصاحبه‌ای دقیق در مورد افکار مزاحم بودکه بر روی 40 نفراز افراد غیر بالینی و 8 بیمارمبتلا به OCD انجام شد. فهرستی از 23 وسواس از نمونه های بالینی و 58 اختلال وسواس‌گونه از افراد غیر بالینی تهیه و در مقاله منتشر شد، و از آن زمان، بعنوان معیار و مبنای بررسی‌های متعدد در مورد افکار مزاحم، در نظر گرفته می‌شود.مقایسه بین نمونه های بالینی و غیر بالینی حاکی از شباهت محتوای افکار بود، هر چند بیمارانOCD، فراوانی، ناراحتی و دشواری بیشتری در کنترل وسواس خود گزارش کردند. در مطالعه سوم از بیماران مبتلا به OCD و شرکت کنندگان غیربالینی خواسته شد تا متناوبا وسواس ها یا افکار مزاحم خود را بیان کنند.در هر دو مورد خوگیری مشاهد شد، گرچه گروه افراد غیربالینی به نسبت بیماران OCD، دشواری بیشتری در بیان و یافتنِ افکار مزاحم خود داشتند. گرچه یافته‌های (Rachman and de Silva’s (1978 موجب طرح ِ سوالات بسیاری در مورد ماهیت افکار مزاحم شد، اما به منزله اولین شواهد تجربی‌ بشمار می رود که نشان می دهد وسواس ها ممکن است ریشه در فرآیندهای فکریِ طبیعی و نرمالی داشته باشند که تشکیل دهنده جریان خودآگاهی هستند. اهمیت مفهومیِ وسواس‌های طبیعی، متعاقبا در متن (Rachman and Hodgson’s (1980، وسواس های فکری و عملی، مورد تاکید قرار گرفت،که از بسیاری جهات بعنوان زیربنای نظری برای مدل‌های معاصر ِ شناختی- رفتاری (CB) ازOCDدر نظر گرفته‌می‌شود. در فصلی تحت عنوان آناتومی وسواس فکری، وقوع افکار یا تصاویرِ ناخواسته، غیرقابل قبول و مزاحم، موجب آغازِ فرایند ارزیابیِ فراشناختی و تلاشهای کنترلیِ معیوبی می شود که میتواند منجر به توسعه وسواس های فکری شود. نشریات بعدی به توضیح دقیق در مورد مدل وسواس فکری و عملی ِ CBTپرداختند و وقوع حریم‌گذری‌های ذهنی و روانی را به منزله کلید تعیین کننده پاتوژنز وسواس های فکری قلمداد کردند(e.g., Clark, 2004; Freeston, Rhéaume, & Ladouceur, 1996; Rachman, 1997, 1998; Salkovskis, 1985, 1989).امروزه جهان شمولیافکار،تصاویر و تکانه‌های مزاحمِ وسواس گونه، اصول محوریِ توضیحاتCBT برای گسترش وسواس هستند. اهمیت مفهومی انتشاراتِ راچمن و دسیلوا (1978) بحدی بوده که بی اغراق، تاثیر قابل توجهی در تحقیقات تجربیدر مورد حریم‌گذری‌های ناخواسته نیز داشته است. در سه دهه گذشته، تحقیقات در مورد افکار مزاحم در دو گذرگاه مبسوط صورت گرفته است؛ متداول‌ترین رویکرد پرسشنامه-محور است، در حالیکه دیگری بیشتر تجربی‌ست،و به بررسیِ تاثیر تلاش‌های کنترل ذهنیِ ارادی بر افکار مزاحم و ناخواسته می‌پردازد. این دو گذرگاهِ تحقیقی گسترده در مطالعات اول و سومِ گزارش شده در انتشارات راچمن و د سیلوا (1978) ارائه شده است. جالب توجه است که در تحقیقات اندکی از روش مصاحبه استفاده شده‌است؛کوتاهی و غفلتی که با توجه به پیچیدگی افکار مزاحم، قابل توجه است. نقاط ضعف روش‌شناختی و مفهومی قابل توجهی درروش‌های پرسشنامه-محور و مقیاس تجربیِ افکار مزاحم و ناخواسته وجود دارد. پرسشنامه، لیستی از پیش تعیین شده از افکار مختلف ارائه می دهد که پاسخ دهندگان می‌بایست آن ها را بر اساس فراوانی وقوع مشخص کنند. با اینحال نگرانی‌هایی در مورد صداقت پاسخ ها وجود دارد(براون و کلارک، 2014). زمانی که افراد با تایید یک مورد، بیان می کنند که فکر مزاحم و ناخواسته ‌ای را اغلب تجربه می کنند،آیا این پاسخ، بازتابی از حافظه واقعی آن ها از وقوع افکاری خاص ا‌ست یا ممکن است انعکاسی از حالتی هیجانی و احساسی یا هویتی، همسو با محتوای گزینه مورد نظر، باشد (Glass & Arnkoff, 1997)؟ بعلاوه محتوای بسیاری از پرسشنامه‌های افکار مزاحم نیز مشکل ساز است زیرا می توانند دربرگیرنده طیف وسیعی از محتوای افکار منفی باشند که اغلب شامل اضطراب عمومی و محتوای افکارِ افسردگی (کلارک و Purdon، 1995)می شود.از آنجاکه فهرست افکار مزاحم همیشه از پیش تعیین شده است، بنابراین در مورد اینکه این موارد از پیش تعیین شده،تا چه حد بیانگر محتوای افکار مزاحم در افراد خاص هستند شک و تردید وجود دارد. راچمن (1981) بیان کرده است که مزاحمت های ذهنی ناخواسته کاملا منحصر به فرد بوده و منتج از نشانه های خارجی هستند.همچنین پرسش های بسیاری در مورد اعتبار اختصاصی و افتراقی پرسشنامه‌های افکار مزاحم (جولین، اوکانر، و Aardema، 2007) مطرح شده است.اینها پرسش‌های اساسی در مورد اعتبار سازه گزارش‌های بازنگرانه در مورد افکار مزاحم و ناخواسته هستند که موجب شک و تردید در مورد تفسیر امتیازات بالا در چنین مقیاس‌هایی می شود. هنگامی که شخص اشاره به بروز مکرر ِفکری مزاحم می کند (به عنوان مثال، «من افکار، تصاویر و یاتکانه‌های مزاحم و ناخواسته‌ای مبنی بر بیان چیزی گستاخانه یا بی‌شرمانه که موجب آسیب به احساسات یک شخص می شود دارم»)، آیا این امر حاصل از یادآوری افکار مزاحم، به خاطر آوردن زمان هایی که از تعاملات کلامی فردی دچار اضطراب شدید و یک تجربه اخیر از «شرمندگی کلامی»‌ست یا حاصل از شناخت و آگاهی‌ست که نشان می دهد شما فردی هستید که نگران تاثیر خود بر دیگران هستید؟در مجموع، پرسشنامه دقیق‌ترین روش برای ارزیابی تجارب واقعی مردم از افکار مزاحم و ناخواسته محسوب نمی‌شود. متاسفانه روش‌های تجربی برای بررسی مزاحمت های ذهنی ناخواسته و کنترل آن ها،اشکالات قابل توجهی دارد. مشکل اول، اعتبار بوم‌شناختی‌ست. زمانیکه فردی را در محیطی آزمایشگاهی قرار داده و ازو میخواهیم که به افکار مزاحمش فکر کند،آن افکار دیگر مزاحم به حساب نمی آیند.تولیدارادیِ فکردیگرغیرارادی محسوب نمی شود، بنابراین قابلیت تعمیم به مزاحمت های ناخواسته و خود‌انگیخته‌ای که در در دنیای واقعی رخ می دهد را ندارد.همچنین با توزیع مسوولیت مواجه‌ایم، بطوریکه شرکت کننده اکنون می تواند مسوولیتِ تولید افکار مزاحم را به آزمونگر نسبت دهد تا به خود. این انتقال مسئولیت به آزمونگر به طور قابل توجهی می تواند بر ارزیابی شرکت کنندگان از نظرِ افکار مزاحم تاثیربگذارد. حتی اگر این افکار مزاحم در اثر تحریک و القا تولید شده باشد باز هم مشکلاتی وجود خواهد داشتزیرا نمی توان اطمینان حاصل کرد که این القا و تحریک در تمامی شرکت‌کنندگان موفق بوده‌است. در نهایت اینکه، کنترل افکار منفی ناخواسته، تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی برای دوره های زمانی بسیار کوتاه، کاملا متفاوت از تجربه مکررِ افکار مزاحم و ناخواسته در یک بازه زمانی طولانی و در یک موقعیت طبیعیِ متغیر و پرمفهوم خواهد بود. بنابراینسوالات بسیاری در مورد ارتباطِ یافته‌های به دست آمده از پدیده هایمزاحمِ تولید شده در محیطِ آزمایشگاهی با افکار، تصاویر و تکانه‌های خودانگیخته،مزاحم و آزاردهنده‌ای که در زندگی روزمره افراد «آمد‌ و شد» دارد مطرح می شود.

           

دانلود مقاله دیدگاه جهانی در افکار مزاحم و ناخواسته

مدیر بازدید : 82 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 3:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi استفاده از اقدامات محدود کننده در مرکز خدمات بهداشت روان حاد کودکان و نوجوانان بستری

دانلود ترجمه فارسی مقاله استفاده از اقدامات محدود کننده در مرکز خدمات بهداشت روان حاد کودکان و نوجوانان بستری

عناون انگلیسی: The Use of Restrictive Measures in an Acute Inpatient Child and Adolescent Mental Health Service

عنوان فارسی: استفاده از اقدامات محدود کننده در مرکز خدمات بهداشت روان حاد کودکان و نوجوانان بستری

           

 • عناون انگلیسی: The Use of Restrictive Measures in an Acute Inpatient Child and Adolescent Mental Health Service
 • عنوان فارسی: استفاده از اقدامات محدود کننده در مرکز خدمات بهداشت روان حاد کودکان و نوجوانان بستری
 • مشخصات فایل مقاله: 3 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 8 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2014
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
طرح تحقیق
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج
جدول 1. جنسیت و سن بیمارانی که حداقل یکبار محدود شده بودند
جدول 2. دلایل استفاده از اقدامات محدود کننده
جدول 3. راهبردهای مورد استفاده قبل یا حین استفاده از اقدامات محدود کننده
بحث یافته ها

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

مسائل مهمی در رابطه با استفاده از اقدامات محدود کننده از قبیل جداسازی و مهار در مراقبت بهداشت روان کودکان و نوجوانان وجود دارد. درک و فهم بیشتر از چگونگی استفاده از اقدامات محدود کننده اهمیت زیادی در ایجاد راهبردهای آگاهانه کاهش استفاده از آنها دارد. در این گزارش مختصر، ما بازرسی 12 ماهه ای (1-1-2010 تا 31-12-2011) از بکارگیری اقدامات محدود کننده (جدا سازی، مهار فیزیکی) در یک مرکز مراقبت روانی بیماران کودک و نوجوان حاد بستری در استرالیا انجام دادیم. این مطالعه نیاز به تلاش های مستمر برای کاهش استفاده از اقدامات محدود کننده در خدمات مراقبت بهداشت روان کودکان و نوجوانان را آشکار ساخت. اقدامات محدود کننده ای از قبیل مهار کردن و جداسازی در مراقبت بهداشت روان و در جهت اداره بیمارانی استفاده می شود که تهاجمی بوده، قصد خودکشی داشته یا ریسک صدمه زدن به خودشان و یا دیگران را دارند. مسائل قانونی و اخلاقی پیچیده ای در ارتباط با استفاده از آنها وجوو دارد (مویلان ، 2009)، علاوه بر این که پتانسیل آسیب جسمی و روانی به بیماران نیز وجود دارد (مارتین، کریگ، اسپوزیتو، استاب و کاردونا ، 2008). در نتیجه، تلاش های جهانی برای کاهش استفاده از اقدامات محدود کننده در تمامی محیط های مراقبت روانی وجود داشته است. نرخ نسبتاً بالایی از بکارگیری جداسازی و مهار در خدمات مراقبت بهداشت روانی سراسر دنیا گزارش شده است. در بازنگری نظامدار ادبیات و متون بین المللی موضوع که اخیراً توسط دی هرت، دیریکس، دیمانتر و کورل (2011) انجام شده است، نرخ جداسازی در 26% بیماران (67 نفر از هر 1000 روز بیمار) و نرخ مهار کردن 29% (7/42 به ازای هر 1000 روز بیمار) گزارش شده است. در استرالیا، موسسه بهداشت و رفاه استرالیا (AIHW) (2013) گزارش کرده است که بطور ملی، بخش های کودکان و نوجوانان دارای نرخ جداسازی (9/20 مورد در هر 1000 روز بستری) بالاتری در مقایسه با بخش های بزرگسالان (9/11 به ازای هر 1000 روز تخت) در دوره 2011 – 2012 بوده اند. درک چگونگی استفاده از اقدامات مهاری در مراقبت بهداشت روان گامی مهم به سوی کاهش یا حذف این اقدامات است. اطلاعات بیشتری در مورد استفاده از این اقدامات در خدمات بهداشت روان کودکان و نوجوانان لازم است (پوژه، پاپالاردو، بوچلو و هاروی ، 2013). بخصوص داده های ناکافی در مورد رفتارهای مرتبط با استفاده از اقدامات مهاری در این گروه جمعیتی در دسترس است، و هیچ اطلاعاتی در مورد راهبردهای مورد استفاده برای آرام کردن بیماران قبل یا در حین استفاده از این اقدامات وجود ندارد (دی هرت و همکاران، 2011؛ پوژه و همکاران، 2013). در این گزارش مختصر، ما بازرسی کاربرد اقدامات محدودساز (جداسازی و یا مهار فیزیکی) را در بخش های مراقبت روانی کودکان و نوجوانان در استرالیا را ارائه نموده ایم.

           

دانلود مقاله استفاده از اقدامات محدود کننده در مرکز  خدمات بهداشت روان حاد کودکان و نوجوانان بستری

مدیر بازدید : 85 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 3:5 دیدگاه ها ()
مقاله isi اثر متقابل فرد و محیط بر بزهکاری نوجوانان : هیجان خواهی انحراف همکار و نظارت والدین

دانلود ترجمه فارسی مقاله اثر متقابل فرد و محیط بر بزهکاری نوجوانان : هیجان خواهی انحراف همکار و نظارت والدین

عناون انگلیسی: Person × environment interactions on adolescent delinquency: Sensation seeking, peer deviance and parental monitoring

عنوان فارسی: اثر متقابل فرد و محیط بر بزهکاری نوجوانان : هیجان خواهی انحراف همکار و نظارت والدین

           

 • عناون انگلیسی: Person × environment interactions on adolescent delinquency: Sensation seeking, peer deviance and parental monitoring
 • عنوان فارسی: اثر متقابل فرد و محیط بر بزهکاری نوجوانان : هیجان خواهی انحراف همکار و نظارت والدین
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 14 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2015
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
کلید واژه ها
1.مقدمه
1.1اهداف مطالعه حاضر
2. روش تحقیق
2.1 شرکت کنندگان
2.2 مقیاس های اندازه گیری
2.2.1تحصیلات والدین
2.2.2هیجان خواهی
2.2.3انحراف همسالان
شکل 1: نمودار مسیر شامل مسیرهای تعدیلی و میانجی گر در بزهکاری نوجوانان
2.2.4نظارت والدین
2.2.5بزهکاری
2.3تحلیل داده ها
3.نتایج
جدول 1: همبستگی های سطح صفر، آمارهای توصیفی و پایایی
جدول 2: اثرات کلی، مستقیم و غیر مستقیم بر بزهکاری
4.بحث
شکل2: اثر مشترک هیجان خواهی * انحراف همسالان * نظارت والدین بر بزهکاری

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

هیجان خواهی یک ویژگی شخصیتی است که رابطه تنگاتنگی با رفتار بزهکارانه در نوجوانان دارد. مطالعه حاضر به سنجش عوامل بافتی می پردازد که بر اساس فرضیات، این عامل خطر برای بزهکاری در نوجوانان را تقویت، تشدید یا تضعیف می کنند. تفاوت های فردی در هیجان خواهی، انحراف همسالان، نظارت والدین و رفتارهای بزهکارانه ای (بر اساس گزارش خود فرد) در بین 470 نوجوان مورد سنجش قرار گرفت. انحراف همسالان تا حدودی روی هیجان خواهی و نظارت والدین در نوجوانان تاثیر داشت. به علاوه شواهدی از اثر متقابل هیجان خواهی، نظارت والدین و انحراف همسالان به دست آمد، برای مثال بیشترین میزان بزهکاری حاصل کنار هم جمع شدن هیجان خواهی و انحراف بالای همسالان و میزان کم نظارت والدین بود. نتایج بر اهمیت در نظر گرفتن فرآیندهای سطوح همسالان و خانواده در هنگام ارزیابی خطر شخصیتی و رفتار مشکل دار نوجوانان تاکید دارند.

           
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

هیجان خواهی تحت عنوان تمایل به انتخاب و ترجیح تجربه های جدید، محرک یا مهیج تعریف می شود و یک عامل خطر درونی برای رفتار بزهکارانه است (هاردن، کوین و توکر-دراب 2012؛ هاردن و توکر-دراب 2011؛ پفم، کنیسون و بردلی 2011). دلیل بیشتر رفتارهای بزهکارانه نوجوانان را می توان ناشی از افزایش هیجان خواهی و رفتار بزهکارانه در جمعیت متوسط جامعه (مفیت 1993؛ اشتینبرگ و همکاران 2008) و همین طور تغییرات طولی بین افراد و نوجوانان از لحاظ هیجان خواهی دانست (هاردن و همکاران 2012). زیرا خطر شخصیتی بزهکاری نوجوانان و هیجان خواهی ممکن است شاخصی از ” واکنش های مختلفی” باشند که باعث بروز بزهکاری می شوند (نیگ 2006)، و احتمالا بافت های محیطی هم این خطر را تشدید و/یا تضعیف می کنند. در نتیجه، محققان شروع به بررسی عوامل بافتی ویژه ای کرده اند که خطر شخصیتی بروز رفتار بزهکارانه را تسهیل، تضعیف یا تشدید می کند. در مقاله حاضر، ما رابطه دو بافت اجتماعی را با هیجان خواهی بررسی می کنیم: همسالان منحرف و نظارت والدین. انحراف همسالان همبستگی بافتی قوی با رفتار بزهکارانه در نوجوانان دارد (کندل 1986)، ارتباطی که بازتاب انتخاب اجتماعی و تاثیرات اجتماعی است (برک، ورست، کر و استاتین 2011؛ ویلز و کلیری 1999). انتخاب اجتماعی فرآیندی است که به وسیله آن نوجوانان دارای تمایلات بزهکارانه گروه همسالان منحرف را انتخاب می کنند (و به وسیله آنها انتخاب می شوند) (گاتفردسون و هرشی 1990؛ کندل 1978). تاثیرات اجتماعی وقتی رخ می دهد که دوستی و معاشرت با همسالان منحرف احتمال داخل شدن فرد در رفتار بزهکارانه را افزایش دهد. در این نعامل بین همسالان، هیجان خواهی هم می تواند نقش میانجی و هم نقش تعدیل کننده داشته باشد. هیجان خواهی، در نقش میانجی، ممکن است یک سازوکار روان شناختی از انتخاب اجتماعی باشد که شیوه انتخاب دوستان را در نوجوان شکل دهد. برای مثال، دوستی با همسالان منحرف می تواند راهی برای یافتن جای پای محکم اجتماعی-بوم شناختی پیش روی نوجوانان دارای هیجان خواهی بالا بگذارد و منجر به انحراف رفتاری و انگیزشی آنان گردد. در راستای این فرضیه، نتایج نشان می دهند که دوستی با همسالان منحرف بر رابطه بین هیجان خواهی و سوء مصرف ماری جوانا تاثیر دارد (همپسون، اندروز و بارکلی 2008؛ یانویتزکی 2005). هیجان خواهی ممکن است در تاثیر اجتماعی، نقش یک تعدیل کننده را هم بازی کند و بر نحوه پاسخگویی فرد به تاثیرات همسالان اثر بگذارد. ممکن است افراد داری هیجان خواهی بالا، بیشتر نسبت به پاداش آنی تعامل همسالان و تائید آنها واکنش نشان دهند و در نتیجه بیشتر در برابر تاثیرات اجتماعی ناسالم آسیب پذیر باشند. تحقیقات انجام شده در حوزه رفتار ژنتیکی، در تائید روابط تعدیل کننده بین شخصیت و خطر بافتی، شواهدی از تاثیرات ژن و تعامل بزهکارانه همسالان یافته که نشان دهنده تشدید خطر ژنتیکی مصرف مواد مخدر در نوجوانان دارای دوستان منحرف است (هاردن، هیل، ترکمر و امری 2008). اگرچه ریشه های خاص ژنتیکی این تاثیرات شناخته شده نیستند، اما سایر تحقیقات نشان داده اند که هیجان خواهی یک ویژگی شخصیتی ارثی است (کوپمانز، بومسما، هیث و ون دورنن 1995) و تا حدودی موجب تغییرات ارثی در بزهکاری نوجوانان می شود (هاردن و همکاران 2012). این یافته ها نشان می دهند که ممکن است وجود خطر ژنیتیکی بزهکاری -از جمله خطری که با هیجان خواهی بالا به وجود می آید- تاثیرات گروه همسالان در بروز رفتارهای بزهکارانه را تشدید کند. در آخر، ممکن است تاثیرات منفی هیجان خواهی بر بزهکاری نوجوانان در محیط های حمایت گر کاهش یابد. نظارت والدین، که دیشیون و مک ماهون (1998، ص 61) آنرا رفتارهای فرزندپروری می دانند-که شامل توجه به فعالیت های فرزند، محل هایی که به آن رفت و آمد می کند و شیوه انطباق او و همین طور پیگیری این مسائل می شود- یک عامل محافظتی است که می تواند تاثیرات بزهکارانه مخاطرات رفتاری مختلف بر رفتار نوجوان را کاهش دهد (هیل و تیسون 2009؛ لک و کرانو 2009). از دیدگاه نظریه کنترل اجتماعی (هیرشی 1969)، ارتباط تنگاتنگ با جامعه معمولی، از جمله والدین، جلوی رفتارهای ضد اجتماعی را می گیرد. نظارت والدین، از طریق محدود کردن برخی رفتارهای خاص و آگاهی دادن و توجه به فعالیت های نوجوانان، ممکن است به عنوان یک سازوکار کلیدی کنترل اجتماعی عمل کند (لانگمور، منینگ و گیوردانو 2013). به ویژه، نظارت والدین ممکن است با جلوگیری از دوستی نوجوان با همسالان منحرف و محدود نمودن تاثیر آنها جلوی اثرات منفی هیجان خواهی بالا را بگیرد (پولین و دیشیون 2010؛ استینبرگ، فلچر و دارلینگ 1994). در یک گروه نمونه پرتعداد از نوجوانان، سطح پایین بزهکاری در گروه همسالان بر تاثیر نظارت والدین درباره مصرف الکل اثر گذاشت (کیم و نف 2010). علاوه بر این، مطالعه ای درباره افرادی که سالهای آخر نوجوانی را می گذرانند نشان داد که نظارت والدین موجب متعادل شدن رابطه بین اثر گروه همسالان و رفتارهای مربوط به نوشیدن الکل می شود (وود، رید، میشل و برند 2004). در نهایت، تحقیقات ژنتیک مولوکولی شواهدی از تاثیر متقابل ژنتیک و نظارت والدین بر هم یافته است که به واسطه آن مخاطرات ژنتیکی بروز یک رفتار با نظارت بالای والدین کاهش می یابد (دیک و همکاران 2009، 2011).

           

دانلود مقاله اثر متقابل فرد و محیط بر بزهکاری نوجوانان : هیجان خواهی انحراف همکار و نظارت والدین

مدیر بازدید : 131 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 2:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi تفاوت آموزشی امید به زندگی در افراد فاقد ناتوانی : مطالعه مقایسه ای محدودیت فعالیت طولانی م

دانلود ترجمه فارسی مقاله تفاوت آموزشی امید به زندگی در افراد فاقد ناتوانی : مطالعه مقایسه ای محدودیت فعالیت طولانی مدت در هشت کشور اروپایی

عناون انگلیسی: Educational differences in disability-free life expectancy: a comparative study of long-standing activity limitation in eight European countries

عنوان فارسی: تفاوت آموزشی امید به زندگی در افراد فاقد ناتوانی : یک مطالعه مقایسه ای محدودیت فعالیت طولانی مدت در هشت کشور اروپایی

            

 • عناون انگلیسی: Educational differences in disability-free life expectancy: a comparative study of long-standing activity limitation in eight European countries
 • عنوان فارسی: تفاوت آموزشی امید به زندگی در افراد فاقد ناتوانی : یک مطالعه مقایسه ای محدودیت فعالیت طولانی مدت در هشت کشور اروپایی
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 21 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2015
            
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
کلید واژه ها
مقدمه
روش‌ها
داده‌ها
جدول 1: سال‌های پیگیری مرگ و میر، تعداد شخص-سال و مرگ و توزیع شخص-سال برحسب تحصیلات در مردان و زنان.
جدول 2: نرخ پاسخ فرد و خانواده در داده‌های مطالعه‌ی EU-SILC، و تعداد موارد و نسبت (%) گزارش ناتوانی شدید برحسب جنسیت
تحلیل
نتایج
جدول 3: تفاوت تحصیلی در امید به زندگی نسبی، امید به زندگی نسبی بدون ناتوانی، و نسبت عمر سپری‌شده بدون ناتوانی بین سنین 30 و 79 در بین مردان
جدول 4: تفاوت تحصیلی در امید به زندگی نسبی، امید به زندگی نسبی بدون ناتوانی، و نسبت عمر سپری‌شده بدون ناتوانی بین سنین 30 و 79 در بین زنان
بحث
مسائل روش‌شناختی
مطالعات پیشین
نتایج
تقدیر و تشکر
پیوست الف

            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

امید به زندگی سالم، معیاری مرکب از طول و کیفیت زندگی است و شاخص مهم سلامتی در بین افراد سالخورده تلقی می‌شود. مقایسه‌های بین‌کشوری معدودی در مورد تفاوت‌های اجتماعی-اقتصادی امید به زندگی سالم صورت گرفته است. تمرکز اغلب مقایسه‌های موجود روی اروپای غربی و ایالات متحده، و اغلب متکی به داده‌های قدیمی‌تر است. ما برای رسیدگی به این کاستی‌ها، تفاوت‌های تحصیلی امید به زندگی در افراد فاقد ناتوانی در هشت کشور از تمام نقاط اروپا در اوایل دهه‌ی 2000 را ارزیابی کردیم. ناتوانی شدید قدیمی به عنوان شاخص محدودیت فعالیت جهانی (GALI)، از آمار اتحادیه‌ی اروپا در مورد مطالعه‌ی درآمد و شرایط زندگی (EU-SILC) استخراج شد. اطلاعات مربوط به مرگ و میر مرتبط با سرشماری که طی پروژه‌ای تازه گردآوری شده است، به مقایسه‌ی نابرابری در سلامتی بین کشورهای اروپایی می‌پرداخت (پروژه‌ی EURO-GBD-SE). ما تفاوت‌های تحصیلی جنسیت-ویژه در امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی بین سنین 30 و 79 سال را با استفاده از روش سالیوان محاسبه کردیم. کمترین امید به زندگی در افراد فاقد ناتوانی در بین مردان و زنان لیتوانیایی (به ترتیب 33.1 و 39.1 سال) و بیشترین مربوط به مردان و زنان ایتالیایی بود (به ترتیب 42.8 و 44.4 سال). امید به زندگی و امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی مستقیما با میزان تحصیلات در ارتباط بود، اما تفاوت‌های تحصیلی مورد دوم (امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی) در تمام کشورها بسیار بیشتر بود. تفاوت در امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی بین افراد دارای تحصیلات ابتدایی یا کمتر از متوسطه و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در مورد مردان لیتوانیایی بیش از 10 سال و مردان اتریشی، فنلاندی و فرانسوی و همچنین زنان لیتوانیایی تقریبا 7 سال بود. این تفاوت در ایتالیا از همه کمتر بود (به ترتیب 4 و 2 سال بین مردان و زنان). اروپاییان دارای تحصیلات عالی نسبت به افراد دارای تحصیلات پایین‌تر، امید به زندگی طولانی‌تری دارند و سال‌های بیشتری را در وضعیت سلامت بهتر به سر می‌برند. اندازه‌ی تفاوت تحصیلی در امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی در بین کشورها متغیر است. کمترین و بیشترین تفاوت، به ترتیب در جنوب اروپا و شرق و شمال اروپاست.

            
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

کاهش مرگ و میر و افزایش امید به زندگی در اغلب کشورهای اروپای غربی طی دهه‌های اخیر به خوبی مستند شده است (یورواستات ، 2009). این یافته به خودی خود به معنای سالم‌ترشدن جمعیت نیست. علاوه بر طول عمر، پژوهش‌های تازه‌تر و منافع سیاستی به تعداد سال‌های زندگی همراه با بیماری و بدون بیماری، ناتوانی عملکردی یا محدودیت در فعالیت می‌پردازند. جمعیت‌های سالخورده چالش تداوم سیستم حفاظت اجتماعی را مطرح می‌کنند، و افراد دارای محدودیت‌های عملکردی و شرایط حاد، به طور خاص بخش قابل توجهی از هزینه‌ی مراقبت سلامتی را به خود اختصاص می‌دهند (گروه الِکژی ، شِن ، چان ، تیلور و لویین ، 2010). مسئله‌ی اساسی این است که آیا افزایش امید به زندگی با افزایش یا کاهش ناتوانی در ارتباط است (فرایز ، 1983). این فرایندها به طور مرتب از نظر امید به زندگی سالم سنجش می‌شوند که نرخ مرگ و میر و بیماری را با هم ترکیب کرده و مقیاسی خلاصه از سلامت جمعیت به دست می‌دهد که هم کیفیت و هم کمیت زندگی را توصیف می‌کند (رابین ، جَگِر ، مادرز ، کریمینز و سوزمان ، 2003). این افزایش آشکار طول عمر در تمام گروه‌ها یا زیرگروه‌های جمعیتی یکسان نیست. تفاوت در امید به زندگی در بین کشورهای اروپای شرقی و غربی همچنان قابل ملاحظه است (کارانیکولوس ، لئون ، اسمیت ، و مک‌کی ، 2012؛ مِثله ، 2004). تفاوت‌های اجتماعی-اقتصادی در سلامت و مرگ و میر به خوبی مستند شده‌اند؛ افراد دارای تحصیلات پایین‌تر، مرگ و میر بالاتر (ماکنباخ و همکاران، 2008) و امید به زندگی پایین‌تری دارند (ماجِر ، ناسِلدر ، ماکنباخ و کونست ، 2011). بخش اعظم مطالعات حاکی از افزایش این نابرابری‌ها هستند (ماکنباخ و همکاران، 2003؛ شکولنیکوف و همکاران، 2012). تفاوت‌های اجتماعی-اقتصادی در امید به زندگی سالم تاحدی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. والکونِن ، سیوونِن و لاهِلما (1997) پی بردند که امید به زندگی سالم به میزان زیادی به شاخص‌های مورداستفاده برای سنجش بیماری، نظیر بیماری قدیمی محدودکننده، ناتوانی عملکردی و سلامت خودادراک ضعیف بستگی دارد اما الگوهای تفاوت‌های بین دسته‌بندی‌های اجتماعی-اقتصادی به شدت مستقل از این شاخص‌ها بودند. کریمینز و کامبوا (2003) نقدی جامع بر مقالات منتشرشده در دهه‌های 1980 و 1990 داشتند، و به این نتیجه رسیدند که درکل، تفاوت‌های ناشی از شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی در امید به زندگی سالم، بیشتر از تفاوت‌های امید به زندگی صرف نظر از وضعیت اجتماعی-اقتصادی یا شاخص برآیندی سلامت مورداستفاده هستند. تا جایی که اطلاع داریم، نقدهای مشابهی از آن زمان منتشر نشده‌اند، و تازه‌ترین پیشرفت‌ها در امید به زندگی همچنان نامعلوم هستند. مقایسه‌های بین‌کشوری تفاوت‌های اجتماعی-اقتصادی در امید به زندگی سالم هنوز چندان متداول نیست و اغلب آن‌ها تعداد محدودی از کشورها را دربرمی‌گیرند یا محدود به یک منطقه هستند. به گفته‌ی سیوونِن، کونست، لاهِلما، والکونِن و ماکنباخ (1998)، میزان تفاوت‌های اجتماعی-اقتصادی در امید به زندگی سالم در اواخر دهه‌ی 1980، در فنلاند و نروژ به یک میزان بود. این شباهت موجب تحت‌الشعاع قرارگرفتن این حقیقت می‌شود که اندازه‌ی این نابرابری‌ها از نظر مرگ و میر در فنلاند و از نظر بیماری در نروژ بیشتر بود. ماجِر و همکاران (2011) تفاوت تحصیلی در امید به زندگی بین سنین 50 و 65 سال در ده کشور اروپای غربی را در سال‌های پایانی دهه‌ی 1990 با هم مقایسه کردند. در تمام کشورها اشخاص دارای تحصیلات بالاتر مدت زمان بیشتری را در وضعیت سلامت زندگی می‌کردند، اما بیشترین میزان امید به زندگی در افراد فاقد ناتوانی در اسپانیا مشاهده شد. بیشترین نابرابری‌های مطلق دربین گروه‌های تحصیلی، در پرتغال و فرانسه بود. با وجود این مطالعات، هنوز تعدادی از کشورهای اروپایی نظیر لیتوانی وجود دارند که پیش از این گزارشی در مورد تفاوت‌های اجتماعی-اقتصادی در امید به زندگی سالم ارائه نشده بود. برخی کشورها نظیر ایتالیا ممکن است اطلاعاتی پیرامون تفاوت‌های اجتماعی-اقتصادی در امید به زندگی سالم داشته باشند اما این داده‌ها محدود به گروه‌های سنی سالخورده‌تر هستند (سنین بازنشستگی). برخی از مطالعات برای محاسبه‌ی امید به زندگی سالم از معیارهای مبتنی بر محدودیت فعالیت به عنوان شاخص سلامت استفاده کرده‌اند. طبق دسته‌بندی بین‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت (ICF) سازمان بهداشت جهانی، سلامت و ناتوانی در ارتباط با توان فرد به فعال‌بودن و مشارکت در جامعه مدنظر قرار داده می‌شوند. محدودیت‌های فعالیتی، دشواری‌های ناشی از اجرای وظایف یا کارها در زندگی روزمره‌ی فرد هستند (سازمان بهداشت جهانی، 2001). درنتیجه، محدودیت در فعالیت می‌تواند نه تنها بیماری‌های خاص یا عملکردهای فیزیکی اصلی لازم برای زندگی روزمره نظیر حمام‌کردن، لباس‌پوشیدن و راه‌رفتن را دربربگیرد، بلکه شامل فعالیت‌های سطح فردی در اجتماع نیز می‌شود (رابین و همکاران، 2003). محدودیت در فعالیت درکل با ناتوانی در توجه به نیازهای فردی به شکل مستقل از دیگران مربوط می‌شود (هاج‌دورن ، 2008). مطالعات مربوط به تفاوت‌های اجتماعی-اقتصادی در محدودیت در فعالیت، محدود هستند اما حکایت از این دارند که در چند کشور اروپای غربی و ایالات متحده، نابرابری‌های اجتماعی در محدودیت‌های فعالیتی وجود دارد (ماجِر و همکاران، 2011؛ مولا و مادانز و واگنر ، 2004). تلاش برای شکل‌دادن به تصویری منسجم از سطوح تازه‌ی نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی در امید به زندگی سالم، امری چالش برانگیز است چون معمولا نتایج مطالعات پیشین مبتنی بر مجموعه‌ داده‌های مختلفی است که از برآیندهای سلامت و شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی متفاوتی استفاده می‌کنند و طیف‌های سنی مختلف را دربرمی‌گیرند. به طور خاص، مقایسه‌های بین‌کشوری با داده‌های تازه‌تر اصلا مشاهده نمی‌شوند. داشتن داده‌هایی که چند کشور را پوشش دهند، اطلاعات هماهنگ در مورد وضعیت اجتماعی-اقتصادی ارائه دهند و شامل معیارهای مربوط به ناتوانی شوند، به ندرت دیده می‌شود. این مطالعه به منظور برطرف‌کردن این کاستی‌ها، شامل هشت کشور از سرتاسر اروپا می‌شود و گروه سنی گسترده‌ای از 79-30 را پوشش می‌دهد، و از یک برآیند سلامت ارزیابی‌شده و جهانی به نام شاخص محدودیت فعالیت جهانی (GALI) استفاده می‌کند و داده‌های مرگ و میر قابل مقایسه و هماهنگ دهه‌ی 2000 را به کار می‌گیرد تا نابرابری تحصیلات در امید به زندگی سالم را مورد مطالعه قرار دهد.

            

دانلود مقاله تفاوت آموزشی امید به زندگی در افراد فاقد ناتوانی : مطالعه مقایسه ای محدودیت فعالیت طولانی مدت در هشت کشور اروپایی

مدیر بازدید : 89 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 2:4 دیدگاه ها ()
مقاله isi تغییر در واکنش انزجار پس از درمان شناختی-رفتاری برای اختلالات اضطرابی دوران کودکی

دانلود ترجمه فارسی مقاله تغییر در واکنش انزجار پس از درمان شناختی-رفتاری برای اختلالات اضطرابی دوران کودکی

عناون انگلیسی: Change in disgust reactions following cognitive-behavioral therapy for childhood anxiety disorders

عنوان فارسی: تغییر در واکنش انزجار پس از درمان شناختی-رفتاری برای اختلالات اضطرابی دوران کودکی

           

 • عناون انگلیسی: Change in disgust reactions following cognitive-behavioral therapy for childhood anxiety disorders
 • عنوان فارسی: تغییر در واکنش انزجار پس از درمان شناختی-رفتاری برای اختلالات اضطرابی دوران کودکی
 • مشخصات فایل مقاله: 7 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 14 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2015
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
کلیدواژه‌ها
روش
شرکت‌کنندگان
اندازه‌گیری‌ها
جدول 1. هم‌بستگی‌های سطح صفر بین مقیاس‌های سطح پایه‌ بر مبنای گزارش شخصی
روش
درمان
ارزیابی
نتایج
شکل 1. تغییر میل انزجار توسط DES-C قبل از اندازه گیری بعد از درمان در کودکان مبتلا به OCD در مقابل سایر اختلالات اضطرابی
بحث

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

انزجار، علاوه بر ترس، حالت مهم عاطفی مربوط به اجتناب از محرک‌های آزاردهنده است. در حالی که بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در حیطه‌ی انزجار در رابطه با اختلال وسواس فکری عملی (OCD) انجام شده است، داده‌های اخیر انزجار را هم به طور عمومی در ریشه‌یابی اختلالات اضطرابی دخیل کرده‌اند. مطالعات نشان داده‌اند که کاهش انزجار کلید کاهش علائم در افراد مبتلا به وسواس است. با این حال، مطالعات تجربی کمی وجود دارد که بررسی کرده‌اند آیا این مداخله‌ها برای اختلالات اضطرابی دوران کودکی کارآمد هستند که عناصر برجسته‌ی انزجار را دارا هستند. این پژوهش بررسی کرد تمایل به انزجار در کودکان مبتلا به اختلالات اضطراب چطور به درمان شناختی-رفتاری (CBT) با تأکید در معرض قرار گرفتن پاسخ می‌دهد. چهل و یک کودک، با سنین 7 تا 17، مبتلا به اختلالات اضطرابی برای گرایش به انزجار مورد بررسی قرار گرفتند و با CBT فشرده و هفتگی درمان شدند. مشخص شد که سطح انزجار بعد از درمان تمام تشخیص‌های اختلال اضطرابی کاهش یافت، که در آن کودکان مبتلا به OCD اولیه کاهش معنادار بیشتری نشان دادند. کاربردها و پیشنهادات بالینی برای پژوهش‌های بیشتر درمان انزجار در رابطه با اختلالات اضطرابی کودکان بحث خواهد شد. © 2014 انجمن روانشناسی بالینی اسپانیا. منتظر شده توسط السویر اسپانیا، دانشگاه سنت لوئیس.

           

دانلود مقاله تغییر در واکنش انزجار پس از درمان شناختی-رفتاری برای اختلالات اضطرابی دوران کودکی

مدیر بازدید : 87 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 1:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi مدیتیشن با تمرکز حواس و آروماتراپی به کاهش استرس و اضطراب

دانلود ترجمه فارسی مقاله مدیتیشن با تمرکز حواس و آروماتراپی به کاهش استرس و اضطراب

عناون انگلیسی: Mindfulness Meditation and Aromatherapy to Reduce Stress and Anxiety

عنوان فارسی: مدیتیشن با تمرکز حواس و آروماتراپی به کاهش استرس و اضطراب

           

 • عناون انگلیسی: Mindfulness Meditation and Aromatherapy to Reduce Stress and Anxiety
 • عنوان فارسی: مدیتیشن با تمرکز حواس و آروماتراپی به کاهش استرس و اضطراب
 • مشخصات فایل مقاله: 2 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 4 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2015
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

خلاصه پژوهش
روش ها
نتایج
بحث و تبادل نظر

           
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

این برنامه درمانی مبتنی بر شواهد (EBP) در یک بازه پنج ماهه انجام شده است. پرسش هدایت کننده این برنامه بدین شکل مطرح شده که در افراد بالغ مبتلا به اختلالات خلقی ، مدیتیشن حضور در لحظه در ترکیب با رایحه درمانی بر میزان استرس و اضطرابی که افراد بستری شده در بخش های مربوط به اختلالات رفتاری اعلام می کنند چقدرتأثیرگذار است؟ در این جا، تجربه ذهنی 32 فرد شرکت کننده در این برنامه قبل و بعد از مدیتیشن حضور در لحظه با رایحه درمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. در اتاق مورد نظر صندلی ها به صورت دایره ای دور یکدیگر چیده شده، نور اتاق ضعیف و رایحه آرام بخشی در تمام اتاق پخش می شد. گروه مورد نظر از 4-18 نفر شرکت کننده و دو تا سه هماهنگ کننده تشکیل شده بود. جلسه های گروه یک بار در هفته و به مدت یک ساعت به صورت چهار قسمت 15 دقیقه ای برگزار می شدند. 15 دقیقه اول به ثبت مشخصات اعضای گروه و ارزیابی آن ها در مورد میزان استرس و اضطراب شان پیش از پیوستن به گروه اختصاص داشت. در قسمت دوم تمرین ساده و مقدماتی مدیتیشن حضور در لحظه انجام می شد. به بیماران آموزش داده می شد تا هر بار بر روی حس کردن نفس خود هنگامی که وارد بدن و از آن خارج می شود تمرکز کنند. همچنین به بیماران آموزش داده می شد تا در صورت از دست دادن حواس و تمرکز بر روی تنفس، بدون توجّه به آگاهی مداخله گر و آزاردهنده، آرام آرام به روند قبلی خود یعنی تمرکز بر تنفس بازگردند. شرکت کنندگان یاد می گرفتند تا دوباره بر روی تنفس خود تمرکز کرده و از آن به عنوان تکیه گاهی برای توقف در زمان حال استفاده کنند. قسمت سوم این جلسه ها به حضور در لحظه هدایت شده بدنی اختصاص داشت که در آن به سمتی هدایت می شدند تا بتواننداین آگاهی را در بدن خود وبه شکل حس های فیزیکی و جسمانی به تدریج در انگشتان پا تا سر خود ایجاد کنند. 15 دقیقه نهایی صرف صحبت گروهی می شد که به واسطه بخش های قبلی راحت تر برگزار می شد و در آن افراد خودشان را معرفی کرده و نظر خود را در مورد میزان استرس و اضطراب بعد از این فعالیّت اعلام می کردند. بعد از آن، هماهنگ کننده ها وارد بحث گروهی شده و افراد می توانستند افکار، ایده ها و نظر خود را در مورد تجربه-گروهی شان با آن ها در میان بگذارند. گزارشی شامل میزان استرس و اضطراب قبل و بعد از این جلسه ها که خود افراد اعلام می کردند به دست آمد که شامل یک مقیاس 10 امتیازی براساس تجربه های ذهنی افراد شرکت کننده بود (1= کمترین میزان استرس، 10= بیشترین میزان استرس; 1= کمترین میزان اضطراب، 10= بیشترین میزان اضطراب).

           

دانلود مقاله مدیتیشن با تمرکز حواس و آروماتراپی به کاهش استرس و اضطراب

مدیر بازدید : 108 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 1:4 دیدگاه ها ()
مقاله isi اثر خودشیفتگی آشکار و پنهان بر عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس

دانلود ترجمه فارسی مقاله اثر خودشیفتگی آشکار و پنهان بر عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس

عناون انگلیسی: The effect of overt and covert narcissism on self-esteem and self-efficacy beyond self-esteem

عنوان فارسی: اثر خودشیفتگی آشکار و پنهان بر عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس

           

 • عناون انگلیسی: The effect of overt and covert narcissism on self-esteem and self-efficacy beyond self-esteem
 • عنوان فارسی: اثر خودشیفتگی آشکار و پنهان بر عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس
 • مشخصات فایل مقاله: 4 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 10 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2015
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
کلید واژه ها
1.مقدمه
2.روش کار
2.1.شرکت کنندگان
2.2. مواد
2.2.1. خودشیفتگی آشکار
2.2.2. خودشیفتگی پنهان
2.2.3. عزت نفس
2.2.4. خودکارآمدی
2.3. روش کار
3. نتایج
3.1. آمارهای توصیفی
3.2 ارتباط بین خود شیفتگی آشکار و پنهان
3.3 آنالیزهای دگرسیون چندگانه، پیش بینی عزت نفس
3.4 آنالیز های دگرسیون چندگانه پیش بینی کننده خودکارآمدی
4. بحث
جدول1 خلاصه آنالیز رگرسیون چندگانه پیش بینی کننده اعتماد بنفس
جدول 2 خلاصه آنالیز رگرسیون چندگانه پیش بینی خودکارآمدی

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

نوشته های پیشین ماهیت دو گانه ویژگی خودشیفتگی را به شکل های آشکار و پنهان پیشنهاد می کند. در حالی که مطالعات متعددی که دو زیر گروه در رابطه با اعتماد به نفس را بررسی کرده اند، مطالعات اندکی زیرگروه خودشیفتگی و خودکارآمدی را بررسی کرده است. 115 دانشجوی روانشناسی اندازه گیری های خودگزارش دهی خودشیفتگی آشکار، خودشیفتگی پنهان، عزت نفس و خودکارآمدی را پر کردند. نتایج نشان داد بین خودشیفتگی آشکار و پنهان رابطه معنی داریوجود ندارد،این نشان می دهد که دو زیرگروه متمایزهستند.شکل های آشکار و پنهان خودشیفتگی به طور قابل باخودکارآمدی مرتبط است و فراتر از اعتماد به نفس است. علاوه بر این، خودشیفتگی آشکار به طور مثبت پیش بینیمی کند که هر دوی عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس است. در مقابل، خودشیفتگی پنهان عزت نفس و خودکارآمدی برای پیش بینی منفی فراتر از اعتماد به نفس پیدا شد. وابستگی اندک خودشیفتگی آشکار نیز با قدرت مرتبط با خودکارآمدی بالا محاسبه شد، اما نه باعزت نفس، که نشان می دهد قدرت یک تطابق بیشتری دارد. مقیاس اندک اختصاصی شخص باعزت نفس بالاو نه خودکارآمدی مرتبط است، که آن را به شکل های هسته ناسازگار از خودشیفتگی آشکار نشان می دهد. عریان گرایی باهماعتماد به نفس یاخودکارآمدی مرتبط نبود.نتایج بنظر می رسد که با نوشته های گذشته همخوانی نداشت، و بینش اضافی به معانی صفت خودشیفتگی با توجه خودکارآمدی داده است.یافته ها نشان می دهدکه صفت خودشیفتگی آشکارساختاری سازگارتر برای فرد خود انگار هدر مقایسه با خودشیفتگی پنهان دارد.

           
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

بنظر می رسد که خودشیفتگی بیمارگونه و اخیرا غیر بیمارگونه دوشکل متفاوت هستند. مطالعات متعددی ارتباط خودشیفتگی آشکار و پنهان و عزت نفس را بررسی کرده است. با این حال،خودشیفتگی و انواع با دامنه مربوطه ازخودکارآمدی ارتباط ندارد. بررسی ارتباط بین انواع خودشیفتگی و خودکارآمدی ممکن است عناصر سازگار و ناسازگار از این ساختار شخصیتی چند وجهی را برجسته نماید.علاوه بر این، تفاوت درخودکارآمدی ممکن است پیامدهایی برای تمایزات رفتاری مربوط بین انواع آشکار و پنهان خودشیفتگی، مانند خشونت باشد. تصور می شود که دو شکل صفت خودشیفتگی، آشکار و پنهان وجود دارد. شکل آشکار، در قالب عریان گرایی بزرگ یعنی حس اغراق آمیزیاز اهمیت خود، بزرگ نمایی و تمایل برای جلب توجه تعریف می شود.در مقابل، شکل پنهان یا حساسیت آسیب پذیری خود شیفتگی باحساسیت به انتقاد مشخص، عدم اعتماد به نفس، انزوای اجتماعی، مشخص می شود،اما مشابه به شکل آشکار خود شیفتگی، عنصری از بزرگ نمایی است.در حالی که خودشیفتگی پنهان شامل بزرگ نمایی در قالب یک بخش اصلی است، که یک عنصر ناامنی دربزرگ نمایی است. از آنجا که مفهوم دوگانه صفت خودشیفتگی، توجه تجربی را به ساختار آشکار و پنهان بررسی کرده است.این پژوهش استقلال انواع آن را اثبات کرده است. علاوه بر این یافته های این پژوهش تفاوت های اساسی رادرتعبیر خودشیفتگی پنهان که باپریشانی بیشترمشخص می شود، نشان می دهد. بنابراین،تفاوت در پریشانی گزارش شده ممکن است تا حدی به گرایش خودشیفته آشکار نسبت به انکار مشکلات مربوط باشد. با این حال،فقدان رابطه معنی دار بین سنجش خودشیفتگی آشکار و پنهان پیشنهاد استقلال شان را تایید می کند. این پژوهش ساختارهای عامل متنوع پرسشنامه شخصیت خودشیفتگی را با دو، سه ،چهار و حتی هفت عامل پیشنهاد شناسایی کرده است. راه حل عامل چهارو هفت منحصرا از طریق تحلیل مولفه های اصلی مشتق شده است.در مقابل، راه حل عامل دو و سه علاوه بر بررسی با استفاده ازتحلیل عامل تایید کننده، با راه حل عامل سه بهترین تناسب را نشان می دهد. بنابراین، پژوهش حاضر به سه مقیاس کوچک قدرت،عریان گرایی و فردخاص به وسیلهKubarychو همکاران شناشایی شده است. دیدگاههای روانکاوی خودشیفتگی بیمارگونه را در قالب بزرگ نمای دفاعی در جبران احساس حقارت اساسی شناسایی کرده اند.به طور متناوب دیدگاه های یادگیری اجتماعی نشان می دهند که خودشیفتگی متشکل از باورهای اساسی حقیقی از برتری است.این پیشنهادات متناوب از خودانگاره با توجه به خودشیفتگی بیمارگونه، تعجب آور نیست که تحقیقات مربوط به صفت خودشیفتگی و اعتماد به نفس توسعه یافته است. عزت نفس ممکن است در قالب دیدگاه مردم از خودشان تعریف شده باشد؛ آیا آنها خودشان را فردی مناسب و با ارزش می بینند یا نه. خودشیفتگی بارز با عزت نفس بالاهمراه است در حالی که باخودشیفتگی پنهان باخودباوری پائین همراه است. بنابراین،یافته های این پژوهش ممکن است با توجه به تفسیر خودپنداره فردی نسان دهد که خودشیفتگی آشکار ساختار سازگارتری نسبت به خودشیفتگی پنهان دارد. به طور یکسان، وابستگی سطح خرده مقیاس با عزت نفس، با فرد خاص و قدرت خرده مقیاسها با افزایش اعتماد بنفس کشف شده است.در مقابل،بین عریان گرایی و عزت نفس ارتباط معنی داری پیدا نشده است.این نشان می دهد اثرات خرده مقیاس متفاوت ممکن است سرکوب گردد اگرمقادیرکل مقیاس به طور انحصاری در نظر گرفته شود. عنصر دیگر در حیطه خودپنداره خودکارآمدی است. خودکارآمدی ممکن است به صورت این تعریف می شود که مردم چگونه توانایی خود را برای هر دو سازماندهی و انجام وظایف قضاوت می کنند. علاوه بر این، در قالب یک مفهوم،آن مستلزم احساسات، افکار، انگیزه و نیز رفتار است.خودکارآمدی ممکن است با موفقیت یا عدم موفقیت در انجام وظایف تحت تاثیر قرار گیرد، از این رو ممکن است بسته به وقایع اخیر متفاوت است. در این رابطه، خودکارآمدی شباهت به اعتماد به نفس دارد که مسئول نوسانات در پاسخ به رویدادهای زندگی، به ویژه در افراد خودشیفته است. بنظرمی رسد که عزت نفس و خودکارآمدی متمایز هستند، اما مفاهیم مرتبط نسبتا بهم مربوط هستند. شباهت بین خودکارآمدی وعزت نفس نشان می دهد که خودکارآمدی به احتمال زیاد بین انواع خودشیفتگی متفاوت است. علیرغم مطالعات متعددی بررسی زیرگروه خودشیفتگی و اعتماد به نفس، این پژوهش در رابطه با خودکارآمدی در نظر گرفته نشده است. بررسی خودکارآمدی در رابطه با خودشیفتگی بیشتر ممکن است درک تفاوت بین انواع خودشیفتگی را گسترش دهد و درک بیشتری در تغییر در مفهوم خود پنداره در ارتباط با ارائه متفاوت از خودشیفتگی را فراهم سازد. این مطالعه خودشیفتگی آشکار، خودشیفتگی پنهان، عزت نفس و خودکارآمدی بررسی می کند. با توجه به اینکه اعتماد به نفس به خودکارآمدی ارتباط متوسطی دارد، به نظر می رسد بهتر است که برای در نظر گرفتن تاثیر خودشیفتگی آشکار و پنهان بر خودکارآمدی، فراتر از واریانس محاسبه شده برای اعتماد به نفس در نظر گرفت. اهداف این مطالعه عبارت از (الف) بررسی رابطه بین خودشیفتگی آشکار و پنهان، (ب) ارزیابی پیوند خودشیفتگی آشکار و پنهان به اعتماد به نفس، و (ج) ارزیابی اینکه آیا خودشیفتگی آشکار و پنهان به طور مستقل خودکارآمدی پیش بینی شده، فراتر از عزت نفس. برای بررسی بیشتر جنبه های اختصاصی خودشیفتگی آشکار، تجزیه و تحلیل پرسشنامه خرده مقیاس شخصیت خودشیفته نیز محاسبه شد..

           

دانلود مقاله اثر خودشیفتگی آشکار و پنهان بر عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس

مدیر بازدید : 107 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 0:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi تاثیر مدل سازی در تفکر واگرا و خلاقیت هنری

دانلود ترجمه فارسی مقاله تاثیر مدل سازی در تفکر واگرا و خلاقیت هنری

عناون انگلیسی: Modeling influences on divergent thinking and artistic creativity

عنوان فارسی: تاثیر مدل سازی در تفکر واگرا و خلاقیت هنری

            

 • عناون انگلیسی: Modeling influences on divergent thinking and artistic creativity
 • عنوان فارسی: تاثیر مدل سازی در تفکر واگرا و خلاقیت هنری
 • مشخصات فایل مقاله: 7 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 15 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2015
            
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
کلمات کلیدی
1. مقدمه
1.1. شواهدی مبنی بر این که مدل سازی به طور کلی خلاقیت را افزایش می دهد
2.1. شواهدی مبنی بر این که مدل سازی به طور کلی خلاقیت را افزایش نمی دهد
3.1. مطالعه ی حاضر
2. روش
1.2. شرکت کنندگان
2.2. ابزارها
1.2.2. آزمون خلاقیت عمومی – آزمون تفکر خلاق بیجینگ (BTCT)
3.2. روند و آزمایش
1.3.2. دستورالعمل ها
4.2. نمره دهی
3. نتایج
1.3. پایایی بین ارزیاب
2.3. اثر مدل سازی بر تفکر واگرا
3.3. اثر مدل سازی بر خلاقیت هنری
4. بحث
پیوست الف: دستورالعمل آزمون تفکر واگرای بیجینگ
جدول 1: پایایی های بین ارزیاب بین گروه های مختلف داوران برای ابعاد مختلف موجود در آزمایش های ساخت کلاژ و کشیدن موجود فضایی
جدول 2: تحلیل نتایج واریانس مقایسه ی شاخص های خلاقیت عمومی گروه های کنترل و آزمایشی
جدول 3: تحلیل نتایج واریانس برای مقایسه ی شاخص های خلاقیت هنری گروه های کنترل و آزمایش

            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

علی رغم شواهد گسترده ای که نشان می دهند مدل سازی از دامنه ی گسترده ای از رفتارهای انسان تأثیر می گذارد، حمایت تجربی از نقش مدل سازی در خلاقیت ضد و نقیض و محدود است. در این مطالعه، 138 دانش آموز متوسطه-ی چینی به دو گروه تقسیم شدند، که یکی از این دو گروه تکالیف تفکر واگرا (DT) و گروه دیگر تکالیف خلاقیت هنری را به انجام رسانیدند. نیمی از افراد هر گروه از قبل در معرض مدل های بسیار خلاقانه قرار داده شدند و نیم دیگر با هیچ مدلی مواجه نشدند. نتایج شواهد حاکی از تأثیر معنادار و بزرگ مدل سازی بر DT و خلاقیت هنری هستند، اگر چه تجزیه و تحلیل تعقیبی حاکی از آنند که اثرات DT تا حد زیادی به تکالیف DT کلامی محدود هستند.

            
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

بیشتر رفتارهای انسان از به وسیله ی مشاهده از طریق مدل سازی (بندورا، 1986) فرا گرفته می شوند. دهه هاست که مدل سازی به عناوین مختلف نظیر عامل اجتماعی مهمی برای رفتار خلاقانه (امابایل، 1983؛ کافمن، و کولبرت-وایت، 2011) توجه روان شناختی بسیاری را به خود جلب کرده است. نظریه ی یادگیری اجتماعی (بندورا، 1986) فرض را بر این می گذارد که مدل سازی ابزارهای شناختی و رفتاری ای را برای نوآوری فراهم می کند. بر اساس این نظریه، افراد از طریق شناسایی ویژگی های مرتبط و فهم قوانین زیربنایی، پس از نمایش بصری رفتار به احتمال بیشتری به انجام رفتاری خلاقانه دست می زنند. برخی اوقات نمایش غیرعمدی است و حتی وقتی دیگران از منبع تأثیر بودن خود آگاه نیستند رفتار مشاهده شده ی آن ها بر عملکرد خلاقانه تأثیر می گذارد (امابایل، 1983). تصور فردی بسیار خلاق که کاملاً از سایر افراد یا به طور کلی تر از سایر رفتارهای خلاقانه یا محیطی خلاقانه جدا باشد سخت است. بنابراین، از دیدگاهی اجتماعی-شناختی، می توان خلاقیت به عنوان توانایی را به صورت مجموعه ای از روابط در نظر گرفت که از طریق تعاملات پویای بین افراد، محیط و روابط فرهنگی اجتماعی تحقق یافته اند (گلاوینو، 2011a؛ مک ویلیامز و پلاکر، 2014؛ پلاکر و باراب، 2005؛ پلاکر، بگتو و دو، 2004).

            

دانلود مقاله تاثیر مدل سازی در تفکر واگرا و خلاقیت هنری

مدیر بازدید : 97 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 0:2 دیدگاه ها ()
مقاله isi حل مسئله اجتماعی در دوران اولیه‌ی کودکی: تغییر رشد و تاثیر کمرویی

دانلود ترجمه فارسی مقاله حل مسئله اجتماعی در دوران اولیه‌ی کودکی: تغییر رشد و تاثیر کمرویی

عنوان انگلیسی: Social problem solving in early childhood: Developmental change and the influence of shyness
عنوان فارسی: حل مسئله اجتماعی در دوران اولیه‌ی کودکی: تغییر رشد و تاثیر کمرویی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 9 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 27 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

هدف این مطالعه بررسی تغییرات رشد و تاثیر کمرویی بر توانایی حل مسئله‌ی اجتماعی(SPS) است. کودکانی ( تعداد= 570 نفر) در 24، 36 و 48 ماهگی در حال تعامل با کودک غریبه ای در گروه سنی خود در مورد فعالیت مربوط به توانایی حل مسئله‌ی اجتماعی مشاهده شدند و در24 ماهگی گزارش مادران در مورد کمرویی گردآوری شد.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در تمام نمونه‌گیری‌ها، کودکان سطح پایین و پایداراز SPSکناره گیر و سطح بالایی از قابلیتSPS در برابر رشد را نشان می‌دهد. به‌علاوه، نتایج چندین مسیر از SPS کناره گیر و باکفایت نشان داد. کمرویی در مقایسه با مسیر SPSکناره جو با افزایش کم، با مسیرهای SPS کنارهجو با کاهش بالا و افزایش بالا دارای همبستگی است. یافته‌های این تحقیق رشد قابلیت رشد در دوران اولیه کودکی و تاثیر کمرویی اولیه در این مرحله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی رشد را نشان می‌دهد،برخی از کودکان کمرو پیشرفت مهارت‌‌های SPS نشان دادند و برخی دیگر همچنان در طول زمان با مشکلاتی مواجه بودند.
           

دانلود مقاله حل مسئله اجتماعی در دوران اولیه‌ی کودکی: تغییر رشد و تاثیر کمرویی

مدیر بازدید : 103 چهارشنبه 17 آذر 1395 زمان : 3:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi افزایش استفاده از اینترنت در جامعه و اختلال شخصیت در نوجوانان

دانلود ترجمه فارسی مقاله افزایش استفاده از اینترنت در جامعه و اختلال شخصیت در نوجوانان

عناون انگلیسی: Elevated social Internet use and schizotypal personality disorder in adolescents

عنوان فارسی: افزایش استفاده از اینترنت در جامعه و اختلال شخصیت در نوجوانان

            

 • عناون انگلیسی: Elevated social Internet use and schizotypal personality disorder in adolescents
 • عنوان فارسی: افزایش استفاده از اینترنت در جامعه و اختلال شخصیت در نوجوانان
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 18 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2007
            
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
واژگان کلیدی
1. مقدمه
2. روش ها و ماتریال
2.1. شرکت کنندگان
جدول 1.تشخیص DSM-IV در گروه کنترلی SPD و OPD
جدول 2. مشخصات نمونه ی موجود (n=69)
2.2 فرایند تشخیصی
2.3 روش ها
3. نتایج
جدول3. تفاوت های گروه در استفاده از اینترنت, طرد شدگی اجتماعی و افسردگی
جدول4. روابط بین استفاده از اینترنت و علائم روانی
4. بحث

            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در دهه ی گذشته, استفاده از اینترنت, به عنوان مکانی برای ارتباط برقرار کردن, به صورت نمایی افزایش پیدا کرده است. تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان دهنده ی این است که استفاده ی بیش از حد از اینترنت مرتبط با علائم روانی است. مطالعه ی پیش رو رابطه ی استفاده از اینترنت در بزرگسالان را با اختلالات شخصیتی, با تمرکز روی اختلال شخصیتی اسکیزوفرنی گونه (SPD), بررسی می کند, که بوسیله ی کمبودهای فردی واضح توصیف می شود. به دلیل اینکه اینترنت فضایی با دسترسی آسان برای تعاملات اجتماعی بی نشان فراهم می سازد و محیطی است که در آن ارتباطات بواسطه ی کمبودهای فردی طرف به احتمال بسیار کم منع می شوند, این طور فرض می شود که یک جوان درگیر اختلالات SPD زمان بسیار بیشتری را صرف فعالیت های اجتماعی در اینترنت می کند.

            
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

استفاده از اینترنت یک پدیده ای اجتماعی و تکنولوژیکی به سرعت در حال رشد است که از مقدار 26.2 % در خانه های آمریکایی در سال 1998 به مقدار 41.5% در سال 2000 افزایش یافته است, و تقریبا یک جمعیت 9.6% درصدی از جمعیت جهان (581 میلیون کاربر) از اینترنت استفاده می کنند (NTIA Release, 2000). مقالات بسیاری وجود دارند که نشان می دهند استفاده از اینترنت با علائم و سندروم های روانی مرتبط است. گزارشات متعددی وجود دارند که نشان می دهند کاربرانی که از اینترنت استفاده ی بسیار زیاد, چندین ساعت در روز به غیر از استفاده ی کاری, می کنند از اختلالات روانی رنج می برند (Treuer et al., 2001; Sa’adiah, 2002; Iftene et al., 2004). به طور مشابه مطالعاتی روی نمونه های جوانان بالغ نشان می دهد که تنهایی به نسبت زیادی مرتبط با میزان استفاده از اینترنت است(Engelberg and Sjoberg, 2004; Nichols and Nicki, 2004), و افرادی که استفاده ی بیش از حد از اینترنت را گزارش می کنند, بوسیله ی یک نرخ افزایشی از اختلالات روانی توصیف می شوند (Black et al., 1999; Shapira et al., 2000, 2003; Yoo et al., 2004). اخیرا مطالعه ای انجام گرفته روی دانش آموزان دبیرستان مشخص می سازد که استفاده ی بسیار زیاد از اینترنت با علائم روانی افزایشی روی اندازه گیری های خود سنجی ارتباط دارد(Yang et al., 2005). چند تن از متخصصین سلامت روان در این که استفاده از اینترنت ممکن است تأثیری منفی داشته باشد و به علائم روانی کمک کند ابراز نگرانی کرده اند(Bremer, 2005). برای نمونه, (Shapira et al 2003) می گوید که استفاده ی بیش از حد از اینترنت ممکن است روی عملکرد اجتماعی و عاطفی تأثیر منفی بگذارد. به عنوان بازتاب و نتیجه ای از این نگرانی ها پیشنهاد شد که استفاده ی زیاد از اینترنت باید به عنوان یک اختلال در نظر گرفته شود؛ و محققین آن را به عنوان “اختلال اعتیاد به اینترنت” , “شیدایی انیترنتی” و “استفاده ی بیمارگونه از اینترنت” نام گذاری کردند (Orzack and Orzck , 1999). در مقابل, از طرف چندین محقق پیشنهاد شد که برای بسیاری از افراد اینترنت می تواند به عنوان یک منبع برای حمایت اجتماعی ای که در جاهای دیگر در دسترسشان نیست عمل کند (Berger et al., 2005). برای نمونه, (Wolak et al. 2003)یک نظرسنجی تلفنی جهت بررسی مشخصات جوانانی که روابط نزدیکی از طریق اینترنت شکل داده اند را انجام داد. آن ها دریافتند که جوانانی که روابط آنلاین داشتند, افسردگی, تجاوز جنسی, و روابط ضعیف و پر کشمکش با والدین را نشان دادند. از این رو, جوانانی که مشکل دارند, ممکن است از اینترنت به عنوان مکانی برای درگیر شدن در اجتماع استفاده کنند. البته, یافته های مربوط با نرخ بالای استفاده از اینترنت با مشکلات تطبیقی ممکن است نشان دهنده ی این حقیقت باشد که افرادی که این قبیل مشکلات را دارند به سمت اینترنت کشیده می شوند. به عبارت دیگر, نرخ بالای استفاده از اینترنت ممکن است یک گرایش ناکارآمد جهت ممانعت از تعاملات اجتماعی مستقیم را انعکاس دهد. به دلیل اینکه استفاده از اینترنت یک پدیده ی نو است, تحقیقات سیستماتیک هدف گذاری شده در استفاده از اینترنت با مشخصه های مشکل آفرین و درک رابطه ی آن با اختلالات روانی در ابتدای راه خود است(Goldsmith and Shapira, 2006). به ویژه, در مطالعات تجربی روانی مرتبط با استفاده از اینترنت توسط بزرگسالان کمبود وجود دارد, و هیچ مطالعه ای روی استفاده از اینترنت توسط نمونه های کلینیکی جوانان وجود ندارد. با این وجود, محققین و پزشکان تشخیص می دهند که استفاده از اینترنت به سرعت در حال افزایش است و به نظر می رسد که استفاده ی بیش از حد آن با علائم روانی مرتبط بوده و برای افراد مضر باشد. بواسطه ی این دلایل ذکر شده, نیاز به تحقیقات سیستماتیک هدف گذاری شده در مشخص کردن ماهیت و رابطه ی استفاده از اینترنت توسط جوانان با مشکلات تطبیقی وجود دارد. اختلال شخصیتی اسکیزوفرنی (SPD), شامل چندین کمبود شناختی و اجتماعی است که به عنوان اظهارات تحت بالینی اسکیزوفرنی نامیده می شوند. این اختلالات می توانند در بزرگسالان دیده شده و به عنوان یک فاکتور خطر برای اختلالات روانی باشند (tyrka et al., 1995; Walker et al., 1998). معیار تشخیصی برای SPD شامل اضطراب اجتماعی بیش از حد, سخنان عجیب, اثر محدودیتی, بدگمانی و سوءظن, ایده های مرجع, عقاید عجیب و افکار جادویی, و تجربیات ادراکی غیرمعمول می شود (DSM-IV, 2004). یک معیار مهم برای SPD “کمبود دوستان نزدیک و محرم به غیر از خویشاوندان نزدیک” است(معیار 7, APA, 2000). علائم SPD تحت تأثیر تعاملات اجتماعی فرد است(Ambles, 1992). دردوران بزرگسالی, یک دوره ی زمانی مشخصه سازی شده بوسیله ی درجه ای افزایشی از آزمایشات دقیق و ارزیابی های همتایان, رفتار عجیب و غریب احتمالا مانع از رابطه با همتایان می شود (Wilff, 1991). برای نمونه, اثر نامناسب (معیار 6) مرتبط با SPD, توانایی ارتباطی فرد را تخریب می کند (Dworkin et al., 1993). به علاوه, محققین دریافته اند که درمقایسه با کنترل گرهای روانی و غیر روانی, بزرگسالان با اختلال SPD کمبودهای غیر کلامی شامل حرکات و اشارات محدود و نامعین (Mittal et al., 20060), فرکانس های بالاتر از اختلالات حرکتی (Walker et al., 1999; Mittal et al., 2007b), و مشکلاتی در نشانه های غیر کلامی (Logan, 1999) را نشان می دهند. با توجه به این یافته ها, پذیرفتنی است که به دلیل اینکه اینترنت مکانی است که در آن کمبودهای فردی کمتر در روابط با همتایان به چشم آیند, به سمت اینترنت کشیده شوند. برای نمونه, تمایلی در جهت افکار جادویی یا یک زندگی بیش فعالانه ی فانتزی (معیار 2) ممکن است با ترجیح افراد در استفاده از بازی های فانتزی در اینترنت به عنوان مکانی جهت تعامل با همتایان مرتبط باشد. به علاوه, امکان دارد که ذخایر شناختی ای که به هنگام جبران کمبودهای اجتماعی یا فردی شخص طی تعاملات اجتماعی دنیای واقعی او مورد استفاده قرار گرفته اند (Logan 1999), به هنگام تعاملات او در دنیای مجازی آزاد شوند؛ به دلیل این که این فرصت می تواند به صورت بالقوه منتج به یک بهبود عملکردی در وظایف تعاملی فرد گردد, افراد دارای اختلال SPDاین نوع بازی ها را ترجیح می دهند. نکته ی دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که سخنان عجیب و غریب (معیار 4) و اثرات نامناسب (معیار 6) ممکن است منجر به طرد همسالان و همتایان در مواجهات دنیای واقعی آن ها گردد. با این وجود, آن افرادی که دارای اختلالات SPD هستند و مشتاق به تعامل با همتایان خود هستند اتاق های گفتگوی اینترنتی را به عنوان مکانی که این علائم کمتر به نظر می آیند در نظر گیرند. سرانجام, علائمی وجود دارد که احتمالا مربوط به استفاده از اینترنت جمعی در حوزه های مختلف می باشند. مخصوصا, اضطراب اجتماعی بیش از حد (معیار 9), ممکن است که افراد دارای اختلال اسکیزوفرنی را به سمت انتخاب بازی ها, ایمیل, و چت کردن سوق دهد. فاکتورهایی که به صورت بالقوه به اضطراب اجتماعی کمک می کنند, از قبیل موقعیت های فردی تفسیر کننده ی غلط, و ترس از ارزیابی منفی همتایان, در این محیط محدود می شوند. به علاوه, مشخصا فرار کردن از این اضطراب با تحریک کردن موقعیت های مربوط در اینترنت بسیار ساده تر است. مطالعه ی اخیر فرضیه ای که, در مقایسه با گروه های کنترل, افراد دارای اختلال SPD زمان بیشتری را در اینترنت, شامل اتاق های گفتگو و بازی های آنلاین, می گذرانند را می آزماید. همچنین, بر مبنای یافته های قبلی, پیش بینی می شود که استفاده ی بیشتر از اینترنت با علائم شدیدتری از SPD مرتبط است.

            

دانلود مقاله افزایش استفاده از اینترنت در جامعه و اختلال شخصیت در نوجوانان

مدیر بازدید : 94 شنبه 13 آذر 1395 زمان : 23:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi نرم افزار مدل سازی متغیر پنهان در تحقیقات روانشناسی آموزشی

دانلود ترجمه فارسی مقاله نرم افزار مدل سازی متغیر پنهان در تحقیقات روانشناسی آموزشی

عناون انگلیسی: Preface to the special issue: Applications of latent variable modeling in educational psychology research

عنوان فارسی: مقدمه به موضوع خاص : نرم افزار مدل سازی متغیر پنهان در تحقیقات روانشناسی آموزشی

            

 • عناون انگلیسی: Preface to the special issue: Applications of latent variable modeling in educational psychology research
 • عنوان فارسی: مقدمه به موضوع خاص : نرم افزار مدل سازی متغیر پنهان در تحقیقات روانشناسی آموزشی
 • مشخصات فایل مقاله: 3 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 4 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2007
            

دانلود مقاله نرم افزار مدل سازی متغیر پنهان در تحقیقات روانشناسی آموزشی

مدیر بازدید : 86 شنبه 13 آذر 1395 زمان : 22:35 دیدگاه ها ()
مقاله isi اضطراب ورزشکاران زن جوان با رفتارهای اختلال خوردن

دانلود ترجمه فارسی مقاله اضطراب ورزشکاران زن جوان با رفتارهای اختلال خوردن

عناون انگلیسی: Anxiety of young female athletes with disordered eating behaviors

عنوان فارسی: اضطراب ورزشکاران زن جوان با رفتارهای اختلال خوردن

            

 • عناون انگلیسی: Anxiety of young female athletes with disordered eating behaviors
 • عنوان فارسی: اضطراب ورزشکاران زن جوان با رفتارهای اختلال خوردن
 • مشخصات فایل مقاله: 5 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 10 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2007
            
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
واژگان کلیدی
1-مقدمه
2-روش
2.1.شرکت کنندگان
2.2.واحد های سنجش
2.2.1.آزمایش رفتار های تغذیه ای(EAT-40)
2.2.2.موجودی اضطراب حالت و صفت(STAI)
2.3.رویه
جدول 1 –مقایسه ی خصوصیات عمومی و امتیازات اضطراب ورزشکاران با و/یا بدون رفتار های تغذیه ای نابهنجار
2.4.آنالیز آماری
3-نتایج
جدول 2 –مقایسه ی خصوصیات عمومی،امتیازاتEAT-40 و سطوح اضطراب ورزشکاران مشغول در ورزش های لاغری و غیر لاغری
4-بحث

            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

هدف این مطالعه جست جو در مورد میزان شیوع رفتار های تغذیه ای نابهنجار در ورزشکاران مونث جوان و مقایسه ی سطوح اضطراب در ورزشکاران با و بدون رفتارهای تغذیه ای نابهنجار می باشد. ورزشکاران مونث(n=243) 15 تا 25 ساله از شهر اردین ترکیه در مطالعه ی ما شرکت نمودند. رفتارهای تغذیه ای بی نظم و نابهنجار و سطوح اضطراب شرکت کنندگان به وسیله ی آزمون رفتار های تغذیه ای (EAT-40) و موجودی اضطراب حالت – صفت اندازه گیری شدند. رفتار های تغذیه ای نابهنجار برای 40 نفر از کل ورزشکاران(7/16%) گزارش شد. هم نمرات اضطراب حالت و هم صفت در ورزشکاران با رفتارهای تغذیه ای نابهنجار بیشتر از ورزشکاران بدون این اختلالات بود(p=1.01). نمرات اضطراب و EAT-40 برای ورزشکارانی که در ورزش های لاغری و غیر لاغری مشغول بودند یکسان گزارش شد. در پایان، ورزشکاران با رفتارهای تغذیه ای نابهنجار نمرات اضطراب حالت و صفت بالاتری داشتند.

            
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

تمرینات کنترل وزن ناسالم و عادت های تغذیه ای نامعمول دیگر در میان ورزشکاران به خصوص ورزشکاران مونث شایع می باشد(سودی و همکاران،2004). عموما این امر پذیرفته شده که فاکتور هایی از جمله فشار کاهش وزن، ترس از شکست، مصدومیت یا تمرین بیش از حد ممکن است در میان ورزشکاران مونث باعث ایجاد رفتارهای تغذیه ای نابهنجار شود. واژه ی «تغذیه ی نابهنجار» می تواند به عنوان طیفی از رفتارهای کنترل وزن ناسالم و رفتارهایی از محدودیت های تغذیه ای جدی که در بی اشتهایی –جوعمشاهدهمیشودگرفتهتارفتارهایتغذیهای که به کاهش وزن یا کسب جسمی لاغری کمک می کنند تلقی گردد(هوبارت و اسماکر ، 2000) عموما رفتار های تغذیه ای نابهنجار به عنوان مفهومی غیر پزشکی تلقی گردیده و از سنجش های خود فرد گزارش می شود. فاکتور های فیزیولوژیکی، ژنتیکی و روانی- اجتماعی ممکن است رفتار های تغذیه ای نابهنجار را ایجاد کرده و/یا به طیفی بالینی از ناهنجاری های تغذیه ای منجر شوند. مطالعات اخیر بیان می دارند که رفتارهای نابهنجار تغذیه ای از لحاظ شیوع در میان جنسیت های مرد و زن، و همچنین در مردمان دارای فرهنگ شرقی افزایش داشته اند(ایپن ، مبروک و بن عثمان ، 2006؛ جونز ، بنت ، اولمستد ، لاوسن و رودین ، 2001؛ یونات و بیرمنگام ، 2004؛ یاناکولیا ؛ 2004). ارتباط بین حالت های اضطراب و اختلالات تغذیه ای به وسیله ی بسیاری از محققان شناخته شده است(کای ، بولیک ، ثورنتون ، بارباریش و مسترز ، 2004)هم بیماری زایی تغذیه و اضطراب ممکن است در پنج مدل مختلف شرح داده شود(بولیک، 2004). مدل یک بیان می دارد که اختلالات تغذیه ای در اثر بیمارای های ناشی از اضطراب به وجود می آید. مدل دو این ایده را می دهد که برخلاف مدل یک اضطراب قبل از اختلالات تغذیه ای روی می دهد. مدل سه بیان می دارد که اختلالات تغذیه ای تجلی بیماری های مربوط به اضطراب موجود می باشد. مدل چهارم به این نکته اشاره دارد که اختلالات تغذیه ای و اضطراب تجلیات فاکتور های علی موجود می باشند. طبق مدل پنجم، اختلالات اضطراب و تغذیه ای دو دسته از شرایط مختلف می باشند و ممکن است چندین عامل سبب شناسی را به دست دهند(بولیک، 2002). هم بیماری زایی اختلالات تغذیه ای و اضطراب شرایط مختلفی در مجموعه ی بالینی می باشند. اختلال وسواسی و اختلال اضطراب اجتماعی از رایج ترین اختلالات مربوط به اضطراب در میان بیماران مبتلا به اختلالات تغذیه ای که جویای درمانند می باشند. گزارش شده است که اختلال اضطراب و بیماری های مربوط به آن پیشقدم پیشرفت و توسعه ی اختلالات تغذیه ای در اکثر زمینه ها می باشند(کایه و همکاران، 2004؛ زایدر ، جانسون و کاکل ،2002). بیماری های مربوط به اضطراب ممکن است فاکتور هایی آسیب پذیر برای گسترش اختلالات تغذیه ای باشند. مطالعات انجام شده بر روی اختلالات تغذیه ای نشان داده اند که افراد با AN، BN و ENODS، بیشتر به نظر می رسد که دارای بیماری های مربوط به اضطراب باشند(بکر ، دی ویوا و زایفرت ، 2004؛ کایه و همکاران،2004؛ تامسون و چاد ، 2002(. اگرچه، هیچ مطالعه ای رابطه ی بین تغذیه ی نابهنجار و اضطراب را در بین ورزشکاران مونث مورد بررسی قرار نداده است. ما این فرض را کردیم که سطوح بالای اضطراب ممکن است عامل خطری برای تغذیه ی نابهنجار در حال گسترش در ورزشکاران مونث باشد. هدف ما در این مطالعه کندوکاو در مورد شیوع رفتارهای تغذیه ای نابهنجار در ورزشکاران مونث ترک و مقایسه ی حالت و صفت سطوح اضطراب این ورزشکاران با و یا بدون رفتارهای تغذیه ای نابهنجار بود.

            

دانلود مقاله اضطراب ورزشکاران زن جوان با رفتارهای اختلال خوردن

مدیر بازدید : 94 شنبه 13 آذر 1395 زمان : 22:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi کانون تنظیم مقررات و تعهد سازمانی

دانلود ترجمه فارسی مقاله کانون تنظیم مقررات و تعهد سازمانی

عناون انگلیسی: Regulatory foci and organizational commitment

عنوان فارسی: کانون تنظیم مقررات و تعهد سازمانی

            

 • عناون انگلیسی: Regulatory foci and organizational commitment
 • عنوان فارسی: کانون تنظیم مقررات و تعهد سازمانی
 • مشخصات فایل مقاله: 5 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 10 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2008
            
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده

مقدمه
نظریه‌ی تمرکز نظارتی
تمرکز نظارتی و تعهد
روش‌ تحقیق
1.2 نمونه و روند تحقیق
2.2 مقیاس‌ها
3-2 نتایج
2.3.1 تحلیل‌های مقدماتی
جدول 1: آماره‌های توصیفی (میانگین‌ها، انحراف استانداردها، ضرایب آلفای کرونباخ، و شاخص‌های همگنی درون‌گروهی)، ضرایب همبستگی پیرسون
بحث
1-3 محدودیت‌های تحقیق

            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در مقاله‌ی حاضر از نظریه‌ی تمرکز نظارتی برای انجام پیش‌بینی‌های مربوط به روابط متفاوت تمرکز نظارتی و تعهد استفاده می‌شود. در همین راستا با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 520 کارمند از بخش‌های خصوصی و دولتی الگوی معادله‌ی ساختاری مورد نظر را برآورد کردیم. و همسو با فرضیات مطروحه دریافتیم که (الف) تمرکز پیشبردی نسبت به تمرکز اجتنابی ارتباط قوی‌تری با تعهد عاطفی دارد، (ب) تمرکز اجتنابی اما نسبت به تمرکز پیشبردی بیشتر با تعهد استمرار رابطه دارد، و در نهایت (ج) هم تمرکز پیشبردی و هم تمرکز اجتنابی به یک اندازه بر تعهد هنجاری تاثیرگذار هستند. در این مقاله مفاهیم یافته‌های حاصل از الگوی سه‌مولفه‌ای تعهد خصوصا «ماهیت دوگانه‌ی» تعهد هنجاری و مفاهیم مربوط به مدیریت و رهبری منابع انسانی به بحث و بررسی گذاشته می‌شوند.

            
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

چندین دهه تحقیق و پژوهش نشان داده است که تعهد سازمانی می‌تواند پیامدهای مثبتی برای سازمان‌ها و هر یک از کارمندان به همراه داشته باشد (برای مثال به فراتحلیل‌های ماتیو و زاجاک ، 1990؛ ریکیتا و وان دیک ، 2005 مراجعه نمائید). تعهد سازمانی «نیروی است که میان فرد و سازمان و میان فرد و فعالیت‌های مرتبط با آن سازمان پیوندی مستحکم برقرار می‌سازد» (مِیِر، بکر و وان دیک ، 2006، ص. 666). اما اطلاعات نسبتا اندکی در خصوص منابع این نیرو وجود دارد، خصوصا اگر این دیدگاه متداول را بپذیریم که تعهد از سه مولفه‌ی جداگانه‌ی تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد استمرار تشکیل شده است (مِیِر و آلن ، 1997). فراتحلیل‌های صورت‌گرفته شواهد قدرتمندی بدست می‌دهند مبنی بر آنکه تعهد عاطفی با حضور تایید و عدالت سازمانی و عدم حضور محرک‌های تنش‌زای شغلی از جمله ابهامات یا تعارض‌های مربوط به مسئولیت‌ها در ارتباط است. اما در ارتباط با تعهد هنجاری یا تعهد استمرار شواهد تجربی اندکی وجود دارد اگر نگوییم هیچ گونه شواهد تجربی وجود ندارد. از این حیث زمان آن رسیده است که در مطالعات سازه‌ی تعهد با قلمروی گسترده‌تری از انگیزه تلفیق گردد (مِیِر، بکر و واندنبرگ، 2004). این قلمرو با نیروهایی در ارتباط است که افراد را به انجام کاری که انجام می‌دهند وا می‌دارند. همانطور که برخی از محققان نیز اذعان داشته‌اند، تمرکز نظارتی بر قدرت بخش‌های مختلف تعهد دلالت دارد (جانسون و چانگ ، 2008؛ کارک و وان دیجک ، 2007؛ مِیِر و همکاران، 2004، وان دیجک و کلوگر ، 2004). در مقاله‌ی حاضر به توضیح این نکات می‌پردازیم و به نخستین آزمایش تجربی رابطه‌ی میان تمرکز نظارتی و تعهد اشاره خواهیم کرد. نخست، مروری کوتاه خواهیم داشت بر نظریه‌ی تمرکز نظارتی، سپس به بحث و بررسی این مساله خواهیم پرداخت که چطور این دو تمرکز نظارتی به طور نظری طراحی و به مولفه‌های مختلف تعهد تزریق خواهند شد.

            

دانلود مقاله کانون تنظیم مقررات و تعهد سازمانی

مدیر بازدید : 93 شنبه 13 آذر 1395 زمان : 21:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi خاطرات نادرست کودکان : استخراج ساده تر از وقایع منفی نسبت به یک رویداد خنثی

دانلود ترجمه فارسی مقاله خاطرات نادرست کودکان : استخراج ساده تر از وقایع منفی نسبت به یک رویداد خنثی

عناون انگلیسی: Children’s false memories: Easier to elicit for a negative than for a neutral event

عنوان فارسی: خاطرات نادرست کودکان : استخراج ساده تر از وقایع منفی نسبت به یک رویداد خنثی

            

 • عناون انگلیسی: Children’s false memories: Easier to elicit for a negative than for a neutral event
 • عنوان فارسی: خاطرات نادرست کودکان : استخراج ساده تر از وقایع منفی نسبت به یک رویداد خنثی
 • مشخصات فایل مقاله: 5 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 13 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2008
            
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
کلید واژه ها
1.مقدمه
2.روش
2-1 شرکت‏کنندگان
2-2 مصالح
2-2-1 روایت‏های حقیقی
2-2-2 روایت‏های کاذب
2-2-3 عکس‏ها
2-3 طراحی و فرایند
2-4 حساب کردن
3.نتایج
3-1 وقایع حقیقی
3-2 وقایع کاذب
شکل 1. درصد کودکانی که در مصاحبه 1 و 2 خاطراتی کاذب بدست آوردند
4.بررسی

            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

مطالعه‏ ی کنونی به بررسی نقش والنس (جذابیت ذاتی) در توسعه‏ ی خاطرات کاذب کاشته شده در کودکان می‏پردازد. هفتاد و شش کودک هفت ساله به دو روایت حقیقی و یک روایت کاذب گوش دادند. روایت کاذب یا خنثی بود (رفتن به یک کلاس دیگر) یا از لحاظ احساسی منفی بود (اتهام معلم مبنی بر تقلب از بغل دستی). علاوه بر این، نیمی از کودکان موجود، به هنگام شنیدن روایت‏ها، با عکس کلاس خود مواجه شدند. در طی دو مصاحبه، کودکان تمامی جزئیات ممکن را از وقایع حقیقی و کاذب به یاد آوردند. نتایج نشان داد که واقعه‏ ی منفی، در مقایسه با واقعه ‏ی خنثی، خاطرات کاذب بیشتری استخراح نمود. ارائه‏ ی یک عکس حقیقی تاثیری بر توسعه‏ ی خاطرات کاذب نداشت.

            
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

مقالات زیادی نشان داده‏ اند که استخراج خاطرات کاذب، به معنای خاطرات وقایعی که تجربه نشدند، هم در کودکان و هم در بزرگسالان نسبتا آسان است (برای مثال، لافتوس، 2004). برای مثال، لافتوس و پیکرل (1995) نشان دادند که قرار دادن شرکت‏ کنندگان در معرض روایت‏های تلقینی باعث پرورش توسعه‏ ی خاطرات کاذب می‏شود. در مطالعه‏ ی آنها، بزرگسالان به روایت‏هایی کاذب مبنی بر گم شدنشان در فروشگاهی بزرگ در دوران کودکی گوش دادند. در ادامه، از آنها خواسته شد هر چه می‏توانند در مورد این واقعه به یاد آورند. پس از دو مصاحبه، 25% شرکت‏ کنندگان (n=6) جزئیاتی در مورد واقعه‏ ای‏ که تجربه نکرده بودند توصیف نمودند. اخیرا، وید، گری، رید، و لیندزی (2002) قدرت تلقینی عکس‏های دستکاری شده را نشان دادند. در بررسی آنها، بزرگسالان با عکس‏هایی کاذب مواجه شدند که تصویری از آنها را سوار بر یک بالون هوای گرم نشان می‏داد. در طی سه مصاحبه، از آنها خواسته شد که این واقعه را با تمامی جزئیات ممکن به یاد آورند. در نهایت، پنجاه درصد شرکت‏ کنندگان (n = 10) با این واقعه ‏ی بالون هوای گرم موافقت نمودند. علی رغم این دستاوردهای مستقیم، لیندزی، هاگن، رید، وید و گری (2004) اعتبار محیطی پارادایم عکس دستکاری شده را به چالش کشیدند. طبق استدلال این نویسندگان، مردم در زندگی واقعی به ندرت با عکس‏های دستکاری شده مواجه می‏شوند. ولی آنها گاه به عکس‏های حقیقی نگاه می‏کنند. برخی از روان‏پزشکان با گرایش خاطرات روان‏زخم برای کمک به بیماران خود در به یاد آوردن وقایع منفی کودکی خود، از عکس‏های واقعی استفاده می‏کنند (مقایسه شود با پول، لیندزی، ممون و بل، 1995). برای بررسی تاثیرات عکس‏های حقیقی بر توسعه‏ ی خاطرات کاذب، لیندزی و دیگران (2004) نیمی از شرکت‏ کنندگان بزرگسال خود را با عکس‏های حقیقی کلاسی، در حکم نشانه‏ ی راهنمای حافطه، مواجه کردند (شرط عکس). تمامی شرکت‏ کنندگان روایتی کاذب از گذاشتن “اسلایم” (یک ترکیب ژلاتینی روشن که به عنوان اسباب ‏بازی استفاده می‏شود) درون میز معلم خود در دوران کودکی دریافت نمودند. شصت و شش درصد شرکت ‏کنندگان شرط عکس (n=18) خاطره‏ای کاذب از این واقعه بدست آوردند؛ اتفاقی که تنها برای 25% (n=5) شرکت‏ کنندگان شرط بدون عکس رخ داد. لیندزی و دیگران این بحث را مطرح نمودند که سه مکانیزم ممکن است توجیهی برای این دریافت‏ها باشند. اول، این که ارائه‏ ی عکس ممکن است صحت ظاهری روایت تلقینی را تقویت نموده باشد. دوم، عکس‏ها ممکن است شرکت کنندگان را به حدس و تفکر در مورد جزئیات این واقعه‏ی کاذب تشویق نموده باشند. سوم، عکس ممکن است باعث بروز خاطراتی از جزئیات ادراکی (مانند ظاهر معلم) شده باشد که در ادامه ممکن است با جزئیات تصوری واقعه‏ ی کاذب قاطی شده باشند. مانند مطالعه ‏ی لیندزی و دیگران، مطالعات بعدی متکی بر عکس برای تولید خاطرات کاذب در کودکان و بزرگسالان، به طوری انحصاری بر وقایع نشانگرای بی‏ضرر تمرکز داشته ‏اند (برای دیدی کلی رجوع شود به گَری و گِری، 2005). در نتیجه، وید و دیگران، به خاطرات کاذب یک بالون هوای گرم نگاه کردند در حالی که استرنج، سادرلند، و گری (2006) از نوشیدن یک فنجان چای با عضوی از خانواده‏ ی سلطنتی انگلستان به عنوان یکی از وقایع نشانگرایشان استفاده کردند. اما موارد قانونی معمولا در مورد وقایعی منفی هستند. در نتیجه، این پرسش مطرح می‏شود که آیا ممکن است وقایع منفی به آسانی وقایع خنثی در معرض خاطرات کاذب قرار گیرند یا نه. علاوه بر این، هیچ کدام از مطالعات خاطره‏ ی کاذبی که از عکس‏های حقیقی استفاده نموده بر وقایع نشانگرای خنثی و منفی استفاده نکرده ‏اند. علاوه بر این، مطالاعه‏ ی تاثیر عکس‏های حقیقی بر روی خاطرات وقایع منفی دارای اهمیتی عملی نیز می‏باشد، چرا که بسیاری از درمان‏های روان‏زخم محور از عکس به عنوان ابزاری برای بررسی وقایع احساسی عمدتا منفی استفاده می‏کنند (پول و دیگران، 1995). تنها تعداد قابل شماری از مطالعات از پارادایم روایت کاذب استفاده نموده ‏اند برای بررسی این که آیا جذابیت ذاتی وقایع نشانگرای کاذب بر توسعه ‏ی خاطرات کاذب تاثیر می‏گذارد یا نه. این مطالاعات با نتایجی متفاوت مواجه شده‏ اند. برای مثال، سسی، لافتوس، لیختمان و براک (1994) نشان دادند که تعداد کمتری از کودکان با واقعه‏ ی منفی کاذب (افتادن از سه ‏چرخه و دریافت بخیه در پایشان) در مقایسه با واقعه‏ ی مثبت کاذب (سوار شدن بر بالون هوای گرم) موافقت کردند. از طرف دیگر، هایمن، هازبند، و بیلینگز (1995) یافتند که در بزرگسالانی که در معرض اطلاعات بازخورد کاذب قرار گرفتند، احتمال توسعه‏ ی خاطرات کاذب یک واقعه‏ ی منفی (بستری شبانه در بیمارستان) و یک واقعه‏ ی مثبت (مهمانی تولد همراه با پیتزا و دلقک) مساوی بود. در مجموع، تعداد اندکی از مطالعات شامل کودکان، خاطرات کاذب یک واقعه ‏ی معتبر محیطی منفی را مورد بررسی قرار دادند. هدف مطالعه ‏ی کنونی بررسی نقش جذابیت ذاتی وقایع نشانگرا در توسعه ‏ی خاطرات کاذب کودکان می‏باشد. ما این فرضیه را مطرح کردیم که یک واقعه‏ ی نشانگرای منفی در مقایسه با واقعه‏ای خنثی باعث ایجاد تعداد بیشتری خاطره ی کاذب خواهد بود. این تصور بر اساس یافته‏ های اخیر تالمی و شرکا (2004، 2007) حاکی از این که اطلاعات احساسی منفی در مقایسه با اطلاعات خنثی در خاطره بیشتر مرتبط و واسته است، شکل گرفته بود. علاوه بر این، تحقیقات اشاره دارند که ساختارهای انجمنی موجود در زمینه ‏ی اطلاعات احساسی ممکن است در طی این توسعه، زودتر از اطلاعات خنثی در دسترس باشند (برای مثال پولاک و کیستلر، 2002). در نتیجه، به حدی که خاطرات کاذب به ساختارهای مرتبط انجمنی وابسته هستند (برای بررسی، رجوع شود به گالو، 2006)، انتظار می‏رفت که روایت کاذب یک واقعه‏ ی منفی نسبت به روایتی کاذب از یک واقعه‏ ی خنثی خاطرات کاذب بیشتری استخراج کند. فرضیه‏ ی ما مبنی بر این که یک واقعه‏ ی نشانگرای منفی در مقایسه با یک واقعه‏ ی خنثی، خاطرات کاذب بیشتری بوجود خواهد آورد، بر فرضیه‏ ی احساس منفی متناقض نیز متکی است (پورتر، بلهاوس، مکدوگال، برینک و ویلسون، ارسال برای انتشار؛ پورتر، تیلور و برینک، ارسال برای انتشار). با توجه به این فرضیه، اطلاعات منفی علی رغم گذر زمان به خوبی به یاد می‏آید اما، نسبت به سایر اطلاعات، بیشتر در معرض خطر اعوجاج حافظه است. این پیشبینی متناقض می‏تواند از دیدگاهی تکاملی توصیف شود. بدین معنا که، با اینکه وقایع منفی باید برای جلوگیری از خطرات آینده به خوبی به یاد بمانند، احتساب اطلاعات مربوطه در مورد وقایع منفی از سایر منابع قابل اطمینان (برای مثال، خانواده، روان‏شناسان و یا محققین)، دارای ارزش تطبیقی خواهد بود. در واقع، مطالعات اخیر با استفاده از اطلاعات غلط، پارادایم‏های کاشت اشاره دارند که اطلاعات منفی قابلیت تشکیل خاطره ‏ی کاذب را افزایش می‏دهند (برای مثال، کندل، 2006؛ نوروکووا، برنستین، و لافتوس، 2004؛ پورتر، اسپنسر، و برت، 2003؛ پورتر، یویل و لهمان، 1999). به گفته ‏ی پورتر و شرکا (ارسال برای انتشار) احساس شدید (منفی) مربوط به اطلاعات منفی، حافظه را از تاثیرات خاطره ‏ی کاذب محافطت نمی‏کند بلکه در واقع احتمال اعوجاج خاطره را افزایش می‏دهد. یک از اهداف فرعی مطالعه ‏ی کنونی بررسی این است که آیا ارائه‏ ی عکسی حقیقی بر میزان خاطرات کاذب تاثیر خواهد گذاشت یا نه. برای آزمایش این، یک روایت کاذب منفی یا خنثی در دو حالت همراه عکسی حقیقی و بدون آن، به کودکان ارائه شد. بر اساس مطالعه‏ ی لیندزی و دیگران (2004)، انتظار می‏رفت که یک عکس حقیقی خاطرات کاذب را برای هر دوی وقایع نشانگرای منفی و خنثی ترویج دهد.

            

دانلود مقاله خاطرات نادرست کودکان : استخراج ساده تر از وقایع منفی نسبت به یک رویداد خنثی

مدیر بازدید : 95 شنبه 13 آذر 1395 زمان : 21:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi داده کاوی مبتنی بر دانش با استفاده از وب معنایی

دانلود ترجمه فارسی مقاله داده کاوی مبتنی بر دانش با استفاده از وب معنایی

عنوان انگلیسی: Knowledge-based Data Mining Using Semantic Web
عنوان فارسی: داده کاوی مبتنی بر دانش با استفاده از وب معنایی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 7 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 10 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

وب معنایی نوعی وب سرویس دقیقتر ارائه می کند که تمام داده ها را بر روی وب به شیوه ای منظم هماهنگ و مرتب می کند. در داده کاوی بر اساس وب، دقت انتخاب داده های ضروری با توجه به تقاضای کاربر و انتخاب آنها برای خروجی به عنوان اقدامی مهم و چالش برانگیز در طول سالها در نظر گرفته می شود. این مقاله رویکردی برای نقشه برداری داده ها در سراسر وب 3.0 از طریق هستی شناسی پیشنهاد می کند و از طریق عامل هوشمند به داده های مورد نیاز دسترسی می یابد. عامل تمام داده های جستجو شده مربوط به پرس و جوی کاربر را که کاربر از طریق آن می تواند اطلاعات مورد نظر را پیدا کند ارائه می کند. وقتی کاربر پارامترهای جستجوی کافی را در اختیار نداشته باشد، دانش می تواند از طریق اطلاعات ارائه شده توسط عامل درک شود. استخراج چنین دانشی ناشناخته ای از طریق مفاهیم موجود می تواند با استخراج وب معنایی به دست آید. ما نوعی مدل وب کاوی مبتنی بر عامل هوشمند را ارائه می کنیم که از طریق آن پرس و جوی کاربر با روش های سنتی موجود مانند گوگل بررسی می شود. عامل هوشمند داده های جستجو شده را بررسی می کند و تنها داده هایی را استخراج می کند که از لحاظ معنایی مربوط به پارامتر جستجوی کاربر هستند. مطالعه موردی کارهای در حال پیشرفت اطلاعات هیئت علمى دانشگاه برای بررسی اثربخشی مدل پیشنهادی ارائه شده است.
           

دانلود مقاله داده کاوی مبتنی بر دانش با استفاده از وب معنایی

مدیر بازدید : 223 جمعه 05 آذر 1395 زمان : 2:8 دیدگاه ها ()
مقاله isi وضوح خودانگاری: بررسی و نقش آن در رفتارمصرف کننده

دانلود ترجمه فارسی مقاله وضوح خودانگاری: بررسی و نقش آن در رفتارمصرف کننده

عنوان انگلیسی: Self-concept clarity: Exploring its role in consumer behavior
عنوان فارسی: وضوح خودانگاری: بررسی و نقش آن در رفتارمصرف کننده

           
 • مشخصات فایل مقاله: 13 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 31 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

حتی بعداز دودهه از زمانی که «وضوح خودانگاری» (SCC) درآثار روانشناسی پدیدار شد، این مفهوم موردتوجه روانشناسان حوزۀ مصرف کننده قرارنگرفته است. درآثار روانشناسی این مفهوم ازمفهوم«عزت نفس» متمایز شده است، پژوهش ما نقش SCC در رفتارهای مصرف کنندۀ منتخب را موردبررسی قرار می دهد. نظرخواهی از301 مصرف کننده اثبات کرد کهSCC درمورد رضایت کلی مصرف کننده از زندگی نقش دارد و فقدان آن به رفتارهای مصرف کننده نظیر درمعرض تأثیرات متقابل اشخاص قرارگرفتن، پول پرستی، شک کردن پس ازخرید، خرید برای گریز از واقعیت و استفاده ازمحصولات به عنوان پشتگرمی هویتی، منجر می شود. مجموعۀ نتایج اخیرنشان می دهد که مصرف کنندگانی که وضوح خودانگاری شان پایین است وبخاطر ویژگی هایش با خودسردرگمی ونگرانی حاصل از آن لطمه می بینند از بازار به عنوان تدبیری جهت غلبه برآنها، استفاده می کنند.این نتایج حاکی ازاین هستندکه مفهوم سودمندی، درک ما را در خصوص رفتارهای خاص ومهم مصرف کننده وسعت می بخشد.
           

دانلود مقاله وضوح خودانگاری: بررسی و نقش آن در رفتارمصرف کننده

مدیر بازدید : 110 جمعه 05 آذر 1395 زمان : 1:7 دیدگاه ها ()
مقاله isi نقش تنوع تجارب زندگی در تقویت خلاقیت مشارکتی در گروه‏های دانشجویی با خصوصیات آماری متفاوت

دانلود ترجمه فارسی مقاله نقش تنوع تجارب زندگی در تقویت خلاقیت مشارکتی در گروه‏های دانشجویی با خصوصیات آماری متفاوت

عنوان انگلیسی: The role of diversity of life experiences in fostering collaborative creativity in demographically diverse student groups
عنوان فارسی: نقش تنوع تجارب زندگی در تقویت خلاقیت مشارکتی در گروه‏های دانشجویی با خصوصیات آماری متفاوت

           
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 18 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

یادگیری مشارکتی در انواع موقعیت‏های‏ آموزشی، از تحصیلات ابتدایی تا تحصیلات عالیه، یک ابزار آموزشی کلیدی است. این مقاله نقش تنوع خصوصیات آماری (جنسیت و ملیت) را در خلاقیت مشارکتی بررسی می‏کند. برای ارزیابی تجارب زندگی دانشجویان از لحاظ طرز فکرهای متنوع (تنوع در علایق، دلبستگی‏ها و رفتارها) و تماس درون گروهی (ارتباط با دیگران ناهمسان)از پرسشنامه‏ای خودسنج استفاده شده است و تجزیه و تحلیل گزارش پژوهش خلاقیت مشارکتی گروه‏ها راآشکار می‏ نماید. طبق نتایج، دیدگاه‏های متنوع تاثیر تنوع جنسی بر خلاقیت مشارکتی را به نحوی اداره می‏کنند که گروه‏هایی که اعضایشان از لحاظ علایق، دلبستگی‏ها و رفتارها گرایش گسترده ‏تری دارند در مقایسه با گروه‏هایی که ندارندبیشتر از این نوع تفاوت در خصوصیات آماری سود می‏برند. نتایج از نقش اداری تماس درون گروهی در تاثیر تفاوت خصوصیات آماری بر خلاقیت مشارکتی پشتیبانی نمی‏کنند. نتایج ارائه شده در این مقاله اشاره دارند که تنوع تجارب زندگی در رابطه ‏ی میان خلاقیت گروه و تنوع گروه یک تعدیل کننده‏ ی قابل ملاحظه است و در خصوص شرایط لازم برای خلاقیت مشارکتی بینشی ارائه می‏دهد.
           

دانلود مقاله نقش تنوع تجارب زندگی در تقویت خلاقیت مشارکتی در گروه‏های دانشجویی با خصوصیات آماری متفاوت

مدیر بازدید : 102 جمعه 05 آذر 1395 زمان : 0:4 دیدگاه ها ()
مقاله isi پیش گویی های تفاوت خلاقیت افراد در دانشجویان رشته هنر و علوم

دانلود ترجمه فارسی مقاله پیش گویی های تفاوت خلاقیت افراد در دانشجویان رشته هنر و علوم

عنوان انگلیسی: Individual difference predictors of creativity in Art and Science students
عنوان فارسی: پیش گویی های تفاوت خلاقیت افراد در دانشجویان رشته هنر و علوم

           
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 21 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

دو مطالعه گزارش دادند که برای بررسی تفاوت ها و همبستگی های مربوط به خلاقیت در دانشجویان هنر و علوماز مقیاس های چندگانه ی خلاقیت استفاده کرده اند. مطالعه اول سیالیت تفکر واگرا، خلاقیت خود-ارزیابی شده و مؤفقیت خلاق را در گروه های جور شده از دانشجویان هنر و علوم بررسی کرد. دانشجویان هنر در دو مقیاس از این سه مقیاس نمرات بیشتری از دانشجویان علوم کسب کردند. تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر جمعیت شناختی حوزه آموزشی سازگارترین پیشگو در هر سه مقیاس خلاقیت بود. مطالعه دوم دو عملکرد و دو مقیاس ترجیحی خلاقیت را در دانشجویان علوم طبیعی، علوم اجتماعی و هنر مقایسه کرد، در حالیکه آثار هوش عمومی را کنترل می کرد. نتایج نشان دادند که فقط خلاقیت خود-ارزیابی شده تفاوت های گروهی معناداری را نشان می دهد. تفاوت های موجود در بین گروه ها و مفاهیم ضمنیِ ارزیابی خلاقیت بررسی شدند.
           

دانلود مقاله پیش گویی های تفاوت خلاقیت افراد در دانشجویان رشته هنر و علوم

مدیر بازدید : 108 پنجشنبه 04 آذر 1395 زمان : 18:41 دیدگاه ها ()
مقاله isi تفاوت‌های شخصیتی و فردی اثرات افتراقی بازداری شناختی و هوش روی خلاقیت

دانلود ترجمه فارسی مقاله تفاوت‌های شخصیتی و فردی اثرات افتراقی بازداری شناختی و هوش روی خلاقیت

عنوان انگلیسی: Differential effects of cognitive inhibition and intelligence on creativity
عنوان فارسی: تفاوت‌های شخصیتی و فردی اثرات افتراقی بازداری شناختی و هوش روی خلاقیت

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 15 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

مفاهیم مختلفی در مورد نحوه‌ی ارتباط بازداری شناختی با خلاقیت وجود دارد. خلاقیت یا با بازداری موثر در ارتباط است یا با بازداری‌زدایی یا با مشارکت سازگارانه‌ی بازداری. ما در این مطالعه به بررسی رابطه‌ی بازداری شناختی پرداختیم که از طریق تکلیف ایجاد حرکت تصادفی و با معیارهای مختلف برای خلاقیت، ارزیابی شده بود. به تحلیل میانجیگری یا عدم میانجیگری هوش در این رابطه نیز پرداختیم. درکل به همبستگی مثبت بازداری و معیارهای خلاقیت پی بردیم. علاوه بر این، تحلیل متغیرهای پنهان حاکی از این است که بازداری می‌تواند عمدتا موجب سیالی ایده‌ها شود، در حالی که هوش به طور ویژه موجب اصالت ایده‌ها می‌شود. این یافته‌ها موید این مفهوم هستند که تفکر خلاقانه شامل فرایندهای اجرایی می‌شود و می‌تواند به درک بهتر نقش متفاوت بازداری و هوش در خلاقیت کمک کند.
           

دانلود مقاله تفاوت‌های شخصیتی و فردی اثرات افتراقی بازداری شناختی و هوش روی خلاقیت

مدیر بازدید : 119 پنجشنبه 04 آذر 1395 زمان : 0:5 دیدگاه ها ()
مقاله isi خلاقیت: نقش فرآیندهای ناخودآگاه در شکل گیری ایده و انتخاب ایده

دانلود ترجمه فارسی مقاله خلاقیت: نقش فرآیندهای ناخودآگاه در شکل گیری ایده و انتخاب ایده

عنوان انگلیسی: Creativity: The role of unconscious processes in idea generation and idea selection
عنوان فارسی: خلاقیت: نقش فرآیندهای ناخودآگاه در شکل گیری ایده و انتخاب ایده

           
 • مشخصات فایل مقاله: 7 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 14 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

دنیای امروز که پیوسته در حال تغییر است نیاز به اشخاص خلاق دارد. گزارش های روایتی حاکی از این است که رفتار خلاقانه از فرآیندهای ناخودآگاهانه منشا می گیرد. تحقیقات تجربی در مورد نقش ضمیر ناخودآگاه در خلاقیت پراکنده هستند و بیشتر بر روی یک جنبه از فرآیند خلاقیت – شکل گیری – تمرکز کرده اند. این نخستین پژوهشی است که نقش ضمیر ناخودآگاه را هم در شکل گیری ایده و هم در انتخاب ایده ارزیابی می کند. شرکت کنندگان، ایده های خلاقانه را پس از تفکر آگاهانه تولید می کردند یا پس از یک مدت انحراف ذهن با فرض اینکه تفکر ناخودآگاهانه در این زمان اتفاق افتاده است. پس از نوشتن ایده هایشان شرکت کنندگان خلاقانه ترین ایده خود را انتخاب کردند. عملکرد در شکل دهی ایده بین تفکر خودآگاهانه و ناخودآگاهانه یکسان بود: به هر حال، اشخاصی که تفکر ناخودآگاهانه درباره ایده ها داشتند بهتر توانستند خلاقانه ترین ایده خود را انتخاب کنند. این یافته ها باعث شفاف سازی بیشتر فعالیت های ناخودآگاهانه در خلاقیت می شوند و وسیله ای برای بهبود عملکرد خلاقانه هستند.
           

دانلود مقاله خلاقیت: نقش فرآیندهای ناخودآگاه در شکل گیری ایده و انتخاب ایده

مدیر بازدید : 110 چهارشنبه 03 آذر 1395 زمان : 23:0 دیدگاه ها ()