close
دانلود فیلم
مقالات رشته مدیریت منابع انسانی
loading...

ورد پیپر :: دانلود مقالات isi با ترجمه

مرجع کامل دانلود مقالات isi رشته مدیریت منابع انسانی با ترجمه فارسی فرمت word و pdf

مقاله isi ارزیابی مشتری‌مداری در روابط خریدار/تامین‌کننده با استفاده از مدلسازی قضاوتی

دانلود ترجمه فارسی مقاله ارزیابی مشتری‌مداری در روابط خریدار/تامین‌کننده با استفاده از مدلسازی قضاوتی

عنوان انگلیسی: Assessing customer orientation in the context of buyer/supplier relationships using judgmental modelling
عنوان فارسی: ارزیابی مشتری‌مداری در روابط خریدار/تامین‌کننده با استفاده از مدلسازی قضاوتی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 12 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 21 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

خرید خرده شکل خاصی از خرید صنعتی است. ویژگی این خرید این است که به منظور فروش مجدد به مشتری نهایی انجام می‌شود و نه به منظور استفاده. خریداران خرده نقش پیچیده‌ای دارند. آن‌ها وظیفه دارند خواسته‌های مشتریان هدف را برآورده کرده و همچنین باید به منظور حصول بهترین شرایط و قیود، روابط با تامین‌کنندگان را مدیریت نمایند. همچنین یکی از ویژگی‌های خرده‌فروشی مدرن، میزان بالای تراکم و تمرکز عمل خرید است. خریداران می‌توانند به طور مستقل یا در یک گروه خرید، فعالیت نمایند. فروشندگان یا بازاریاب‌هایی که هدفشان خریداران تجاری هستند، باید برای موثر بودن، نیازهای خریدار را درک کنند. آن‌ها می‌بایست کسب‌وکارهای خریداران و چگونگی توسعه روابط با ایشان را درک کنند. یکی از عواملی که توسعه روابط با مشتریان را تسهیل می‌کند، مشتری‌مداری است. یک عامل اساسی برای بازارمحور بودن، مشتری‌مداری است، اما با وجود اهمیت مشتری‌مداری و بازارمحوری، تحقیقات اندکی در این باره انجام شده است که میزان درک تامین‌کنندگان نسبت به مشتریانشان در فضای تجاری چقدر است. در این تحقیق مصاحبه‌هایی شخصی با خریداران خرده فرآورده‌های نساجی انجام شد و از نرم‌افزار تحلیل تصمیم کمک گرفته شد تا معناداری (اهمیت) معیارهایی که ایشان در موقعیت تعریف‌شده خرید استفاده می‌کنند، مشخص شود. همین روش در مورد تامین‌کنندگان نیز تکرار شد تا مشخص شود که میزان درک تامین‌کنندگان نسبت به تصمیم‌گیری خریداران در بازارشان چقدر است. فرآیند مدلسازی با استفاده از یک رویکرد جبرانی (تعدیلی) مدلسازی شده و شش معیار تصمیم‌گیری برای انتخاب شیوه تامین منابع در نظر گرفته شد. بخشی از این معیارها از یک طرح آزمایشی گرفته شد که در مورد هشت خرده‌فروش در انگلستان انجام گرفت و بخشی دیگر از بررسی پیشینه تحقیق و به‌ویژه از کارهای پژوهشی نیلسون و هوست، و وبر و همکاران، گرفته شد. این تحقیق دریافت که اگرچه خریداران قادرند اهمیت نسبی معیارهای تصمیم‌گیری را به خوبی درک کنند، با این حال بعضی از معیارها را کم‌اهمیت می‌پندارند. نتایج نشان می‌دهد که مدلسازی قضاوتی می‌تواند در ارزیابی مشتری‌مداری نقش داشته باشد.
           

دانلود مقاله ارزیابی مشتری‌مداری در روابط خریدار/تامین‌کننده با استفاده از مدلسازی قضاوتی

مدیر بازدید : 111 جمعه 26 آذر 1395 زمان : 0:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی از طریق نوآوری و یادگیری سازمانی

دانلود ترجمه فارسی مقاله تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی از طریق نوآوری و یادگیری سازمانی

عنوان انگلیسی: Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation
عنوان فارسی: تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی از طریق نوآوری و یادگیری سازمانی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 11 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 22 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مطالعه تاثیر رهبری تحول گرا را بر عملکرد سازمانی از طریق قابلیت های پویای یادگیری سازمانی و نوآوری تجزیه و تحلیل می کند. اگر چه این روابط متقابل غیر مستقیم در بهبود عملکرد سازمانی بسیار مهم محسوب می شود، پژوهش های قبلی معمولا این روابط را بررسی نمی کردند. مطالعه حاضر این تاثیرات را به صورت تجربی که براساس تجزیه و تحلیل نمونه ای از 168 شرکت اسپانیایی بوده، تایید می کند. نتایج نشان می دهد که (1) رهبری تحول گرا به طور مثبت از طریق یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد؛ (2) یادگیری سازمانی به طور مثبت هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد؛ (3) نوآوری سازمانی به طورمثبت بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد.
           

دانلود مقاله تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی از طریق نوآوری و یادگیری سازمانی

مدیر بازدید : 113 جمعه 26 آذر 1395 زمان : 0:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi تاثیر تصمیم گیری بر یادگیری سازمانی و تراکم اطلاعات

دانلود ترجمه فارسی مقاله تاثیر تصمیم گیری بر یادگیری سازمانی و تراکم اطلاعات

عنوان انگلیسی: Decision-making’s impact on organizational learning and information overload
عنوان فارسی: تاثیر تصمیم گیری بر یادگیری سازمانی و تراکم اطلاعات

           
 • مشخصات فایل مقاله: 7 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 23 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

اگرچه فراوانی متون آکادمیک پردازش اطلاعات سازمانی را در جایگاه مقدم بر تصمیم گیری قرار می دهد، توجه کمی به این احتمال می شود که تصمیم گیری می تواند بر عناصر خاص پردازش اطلاعات سازمانی مقدم باشد. به ویژه این که آیا فرایند تصمیم گیری بر نوع یادگیری سازمانی که در حال اجراست تاثیری دارد؟ آیا رویکردهای مختلف در تصمیم گیری میزان و گوناگونی اطلاعات در دسترس سازمان، یعنی سطح تراکم اطلاعاتی را تغییر می دهند؟ این مقاله تصمیم گیری جامع و تدریجی را برای درک تاثیرات انواع تصمیم گیری های متفاوت بر روی یادگیری سازمانی و تراکم اطلاعات بررسی می کند. فزون گرایی (شیوه تصمیم گیری تغییرات جزئی و تدریجی) اظهار می کند که تصمیم گیری باید در مراحل ابتدایی یا به صورت تدریجی انجام گیرد. این رویکرد تنها چند طرح در تصمیم گیری هایی که نتایج ناچیزی در تغییرات سازمانی دادند را تحلیل می کند. با این حال، تصمیم گیری جامع نیاز به در نظر گرفتن همۀ طرح ها و نتایج احتمالی دارد. در نتیجه هر رویکرد تصمیم گیری دارای تاثیری متفاوت بر یادگیری سازمانی و تراکم اطلاعات می باشد.
           

دانلود مقاله تاثیر تصمیم گیری بر یادگیری سازمانی و تراکم اطلاعات

مدیر بازدید : 140 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 23:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi مسائل طراحی در کارت امتیازی متوازن : چیستی و چگونگی کنترل

دانلود ترجمه فارسی مقاله مسائل طراحی در کارت امتیازی متوازن : چیستی و چگونگی کنترل

عنوان انگلیسی: Design issues in Balanced Scorecards: The “what” and “how” of control
عنوان فارسی: مسائل طراحی در کارت امتیازی متوازن : چیستی و چگونگی کنترل

           
 • مشخصات فایل مقاله: 13 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 24 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

طراحی و استفاده از سیستم اندازه گیری عملکرد (PMS) در تحقیقات مدیریتی بسیار مورد بررسی قرار گرفته است. اما، تحقیق اخیر نشان داده است که پتانسیل اهمیت طراحی معامله و استفاده آن نه به عنوان ابعاد جداگانه، بلکه به عنوان مشخصه های پیچیده متقابل، نیاز به تحقیق بیشتر در تعامل خود دارند. با تمرکز بر تکنیک عملکرد وسیع و خاص اتخاذ شده، ارزیابی متوازن (BSC)، این تحقیق نشان می دهد چگونه استفاده از PMS با بُعد طراحی آن مرتبط است. با بررسی کاربرد PMS، یک امتیاز بین کنترل تشخیصی و تعاملی به عنوان چارچوبی تحلیلی اتخاذ می شود.. در سطح تجربی، تحقیق براساس چند مورد تحقیق دوساله ی هفت شرکت ایتالیاییست.
           

دانلود مقاله مسائل طراحی در کارت امتیازی متوازن : چیستی و چگونگی کنترل

مدیر بازدید : 115 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 23:2 دیدگاه ها ()
مقاله isi وضعیت تأهل و تعادل میان کار و زندگی

دانلود ترجمه فارسی مقاله وضعیت تأهل و تعادل میان کار و زندگی

عنوان انگلیسی: Marital Status and Work-life Balance
عنوان فارسی: وضعیت تأهل و تعادل میان کار و زندگی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 5 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 7 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در جامعه‌ی بسیار شلوغ و گیج‌کننده کوچک‌سازی (تعدیل نیروی کار) می‌تواند به زمان و تلاش کاری بیشتر برای حفظ موقعیت فعلی یا درگیری کمتر در کار به نفع زندگی شخصی منجر شود درنتیجه امکان داشتن شغل شانسی می‌شود. این مطالعه بررسی می‌کند که آیا وضعیت تأهل بر تعادل میان کار و زندگی تأثیر می‌گذارد به‌طوری‌که سازمان‌ها می‌توانند خط‌مشی‌های انگیزشی مناسب را اجرا و درک کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهند که چهار دسته از کارمندان موجود در این مطالعه (مجرد، متأهل بدون فرزند، متأهل با فرزند زیر 18 سال، متأهل با بچه بالای 18 سال) ازنظر تعادل میان کار و زندگی تفاوت معناداری ندارند. بینش‌های جدیدی در خصوص رابطه‌ی بین وضعیت تأهل و تعادل میان کار و زندگی فراهم‌شده است.
           

دانلود مقاله وضعیت تأهل و تعادل میان کار و زندگی

مدیر بازدید : 104 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 22:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi ارتباط بین عملکردهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی: یک مطالعه میدانی

دانلود ترجمه فارسی مقاله ارتباط بین عملکردهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی: یک مطالعه میدانی

عنوان انگلیسی: The relationship between human resource management practices and organizational commitment: A field study
عنوان فارسی: ارتباط بین عملکردهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی: یک مطالعه میدانی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 12 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

برای شروع بحث باید گفت که یکی از فاکتورهای مهمی که فعالیت های عملیاتی شرکت ها را تحت الشعاع قرار می دهد منابع انسانی می باشد. بنابراین، توسعه تعهد سازمانی نیاز به عملکردهای مدیریت منابع انسانی دارد. در رفتار سازمانی و روان شناسی صنعتی و سازمانی، تعهد سازمانی عبارت از وابستگی روان شناختی فرد به سازمان می باشد. در واقع با تعهد سازمانی می توان متغیرهای مربوط به کار را از قبیل مقدار فروش، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی پیش بینی نمود. این مطالعه درصدد آنالیز ارتباط بین عملکردهای HRM و تعهد سازمانی در شرکت هایی می باشد که در استان کُنیای ترکیه قرار دارند. با توجه به مطالعات متعدد، 65 عملکرد HRM برای این مطالعه مورد پذیرش واقع شد که شامل تناسب تولید و منابع انسانی، رفتار و کردار، فعالیت های تیمی، تسهیلات تعاملی، انگیزه هایی برای تحقق اهداف، آموزش مهارت های شغلی، آموزش عملکردهای متعدد، ارتباطات استراتژی و بازخوراند عملکردی بوده است. در این مطالعه، مقیاس فِفِر (1998) در مورد عملکردهای مدیریت منابع انسانی و مقیاس مودی و استیرز (1979) در مورد تعهد سازمانی و ورژن احمد و شرودر (2003) مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی برای نشان دادن پروفایل پاسخ دهنده ها و نیز الگوهای عمومی واریانس ها در متغیر HRM و تعهد سازمانی صورت گرفت. همبستگی ها و رگرسیون متعدد، تحلیل رگرسیون آماری نیز برای پی بردن به ارتباط بین متغیر موجود در مطالعه کاربرد داشت. نتیجه تحلیل یافته های بدست آمده از مدیران ارشد، متوسط و ردیف اول (169 = n ) به استثنای آموزش مهارت های شغلی نیز بیان شد. در واقع ارتباط قوی و آماری مثبت بین سایر متغیرهای HRM و تعهد سازمانی وجود داشت. یافته های این مطالعه از ارتباط متغیرها پشتیبانی نموده و با توجه به نتایج مطالعات قبلی به تأیید می رسد.
           

دانلود مقاله ارتباط بین عملکردهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی: یک مطالعه میدانی

مدیر بازدید : 111 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 22:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi برابری بعنوان معیاری برای مجازات و پاداش شرکتهای واسطه : تعدیل نقش عدم اطمینان در معضلات اج

دانلود ترجمه فارسی مقاله برابری بعنوان معیاری برای مجازات و پاداش شرکتهای واسطه : تعدیل نقش عدم اطمینان در معضلات اجتماعی

عنوان انگلیسی: Equality as a benchmark for third-party punishment and reward: The moderating role of uncertainty in social dilemmas
عنوان فارسی: برابری بعنوان معیاری برای مجازات و پاداش شرکتهای واسطه : تعدیل نقش عدم اطمینان در معضلات اجتماعی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 9 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 28 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

مقاله حاضر بر تصمیم گیری های شرکت های واسطه برای مجازات و پاداش در معضلات اجتماعی و تعدیل نقش عدم اطمینان محیطی (برای مثال عدم اطمینان درباره اندازه منابع مشترک) تمرکز دارد. ما بحث می کنیم و نشان می دهیم که شرکتهای واسطه در معضلات اجتماعی از قانون برابری بعنوان معیاری دقیق برای تعیین مجازاتها (مطالعه 1) و نیز پاداشها (مطالعه 2)، اما تنها تحت اطمینان محیطی استفاده می کنند. شرکتهای واسطه تحت عدم اطمینان محیطی چنین معیار دقیقی را برای تشخیص همکاران از جداشدگان (غیرهمکاران) به کارنمی برند، درعوض، آنها به نظر می آید از قانون زیر استفاده می کنند :‌ یک عضو گروه هر چه بیشتر همکاری کرده است کمتر مجازات می بیند (مطالعه 1) و بیشتر پاداش می گیرد (مطالعه 2). همینطور، این یافته ها درابتدا نشان می دهند که تصمیمهای اجرایی شرکتهای واسطه توسط عدم اطمینان محیطی تعدیل می شوند.
           

دانلود مقاله برابری بعنوان معیاری برای مجازات و پاداش شرکتهای واسطه : تعدیل نقش عدم اطمینان در معضلات اجتماعی

مدیر بازدید : 108 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 21:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi سیستم هوشمند ارزیابی، انتخاب و توسعه تأمین کننده

دانلود ترجمه فارسی مقاله سیستم هوشمند ارزیابی، انتخاب و توسعه تأمین کننده

عنوان انگلیسی: An intelligent supplier evaluation, selection and development system
عنوان فارسی: سیستم هوشمند ارزیابی، انتخاب و توسعه تأمین کننده

           
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 22 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

فرایند انتخاب و ارزشگذاری تأمین کننده نقشی حیاتی و تاثیری قابل ملاحظه بر مدیریت خرید در زنجیره عرضه دارد. همچنین این امر یک مسئله تصمیم گیری چند معیاری پیچیده است که تحت تاثیر چند عامل متناقض است. با توجه به تاثیرات چند معیاری فرایند ارزشگذاری و انتخاب، تصمیم گیری بر اینکه کدام ضوابط دارای حیاتی ترین نقش در تصمیم گیری هستند را گامی بسیار مهم برای انتخاب تأمین کننده، ارزشگذاری و به خصوص توسعه کرده است. همراه با این پژوهش، ترکیب تکنیک های متوسط های فازی c (FCM) و نظریه مجموعه دقیق (RST) به صورت راه حلی جدید برای مسئله انتخاب، ارزشگذاری و توسعه تأمین کننده پیشنهاد شده است. نخست فروشندگان با الگوریتم FCM خوشه بندی شده اند آنگاه خوشه های تشکیل یافته توسط نمونه های ابتدایی خود ارائه شده اند و برای برچسب زنی بر خوشه ها استفاده شده اند. RST در گام بعدی مدل سازی استفاده شده است در جایی که ویژگی های اصلی و به عبارت دیگر ضوابط ارزیابی هسته ای عرضه کنندگان را کشف می کنیم و قواعد تصمیم گیری برای مشخص سازی خوشه ها را استخراج می کنیم. نتایج حاصل شده نشان می دهند که روش پیشنهادی نه تنها به انتخاب بهترین عرضه کنندگان می پردازد، بلکه تمام فروشندگان را با توجه به درجات تشابه فازی خوشه بندی می کند، بر حیاتی ترین ضوابط برای ارزشگذاری تأمین کننده تصمیم گیری می کند و قواعد تصمیم گیری در مورد داده ها را استخراج می کند.
           

دانلود مقاله سیستم هوشمند ارزیابی، انتخاب و توسعه تأمین کننده

مدیر بازدید : 104 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 21:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi بازدهی و کارایی خرده فروشی های کوچک: نقش مشتری مداری و کارآفرینی مداری

دانلود ترجمه فارسی مقاله بازدهی و کارایی خرده فروشی های کوچک: نقش مشتری مداری و کارآفرینی" target="_blank">کارآفرینی مداری

عنوان انگلیسی: Efficiency and effectiveness of small retailers: The role of customer and entrepreneurial orientation
عنوان فارسی: بازدهی و کارایی خرده فروشی های کوچک: نقش مشتری مداری و کارآفرینی" target="_blank">کارآفرینی مداری

            
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 29 صفحه word
            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

گرچه به طور کلی این نکته پذیرفته شده است که مشتری مداری و کارآفرینی" target="_blank">کارآفرینی مداری می تواند منجر به بهبود عملکرد شرکت در سازمان های بزرگ چند ملیتی بشود ولی دانش اندکی درباره چگونگی تاثیر این متغیرها بر روی خرده فروشی های کوچکی که بخش مهمی از رفاه اقتصادی مردم را تشکیل می دهند، وجود دارد. این مطالعه به بررسی اثرات بالقوه این عوامل بر روی عملکرد خرده فروشی های کوچک در سویس می پردازد زیرا این کشور دارای شهرتی طولانی در خلاقیت، نوآوری و مشتری مداری است. عملکرد را یک مفهوم دو سویه می دانند که شامل کارایی و بازدهی می شود. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه شخصی از دویست و شصت و یکSME جمع آوری شد. در حالیکه یافته ها نشان داد که مشتری مداری به طور مثبت هم با بازدهی و هم کارایی مربوط است ولی نتایج حاکی از آن است که کارآفرین مداری تنها بر روی کارایی اثر گذار است. همزمان مشاهده شد که کارآفرین مداری محرکی برای مشتری مداری است و لذا اثر غیر مستقیمی بر روی بازدهی خرده فروشی های کوچک دارد. با این همه این پژوهش نشان می دهد که خرده فروشی های کوچک هم بر مشتری مداری و هم بر کارآفرین مداری تاکید دارند و این به رغم منابع محدود آنها است. این ویژگی خود منجر به افزایش مزیت رقابتی آنها می شود. در پرتو مقالات موجود به محدودیت ها و جهت گیری های پژوهش های آینده نیز پرداخته شده است.
            

دانلود مقاله بازدهی و کارایی خرده فروشی های کوچک: نقش مشتری مداری و کارآفرینی مداری

مدیر بازدید : 107 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 20:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi چیزی را که به خوبی نسنجیده باشید نمی‌توانید به درستی مدیریت کنید: کارایی نوآوری تکنولوژیک

دانلود ترجمه فارسی مقاله چیزی را که به خوبی نسنجیده باشید نمی‌توانید به درستی مدیریت کنید: کارایی نوآوری تکنولوژیکی

عنوان انگلیسی: You can’t manage right what you can’t measure well: Technological innovation efficiency
عنوان فارسی: چیزی را که به خوبی نسنجیده باشید نمی‌توانید به درستی مدیریت کنید: کارایی نوآوری تکنولوژیکی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 12 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 37 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله رویکرد جدیدی را برای مدیریت رابطه‌ی نوآوری – عملکرد پیشنهاد می‌کند. این مقاله به نتایج غیر قطعی و ترکیبی مطالعاتی که تا کنون این رابطه را آنالیز کرده‌اند می‌پردازد. این گونه بحث می‌کنیم که استفاده‌ی غیر متمایز از ورودی‌ها و خروجی‌های نوآوری برای سنجش نوآور بودن شرکت بدون مشکل نیست و،از دیدگاه بهره‌وری، بایستی هر دوی آنها را به صورت همزمان آنالیز کرد. این مطالعه از نوعی آنالیز تجربی دو مرحله‌ای پیروی می‌کند که نمونه‌ی عملی آن شرکت‌های تولیدی اسپانیایی در بازه‌ی زمانی 1992 تا 2005 هستند. با بررسی دو ورودی و دو خروجی فرایند نوآوری در مرحله‌ی نخست، کارایی نوآوری تکنولوژیکی را با استفاده از خودراه‌انداز آنالیز پوششی داده‌های بین زمانی(DEA) برآورد می‌کنیم و تغییرات کارایی سالانه را نیز بر مبنای شاخص عمومی مالمکوئیست مشاهده می‌کنیم. در مرحله‌ی دوم و از طریق سیستم روش تعمیم یافته‌ی گشتاورها (GMM)، اثر کارایی نوآوری تکنولوژیکی را بر روی عملکرد شرکت آنالیز می‌کنیم. این نتایج از بحث‌های ما پشتیبانی می‌کنند: بهترین سنجش برای خروجی‌های نوآوری تکنولوژیکی از طریق کارامدی است که آنها با آن توسعه داده می‌شوند. به علاوه، اثر تعدیل‌کننده‌ی سطح شدت تکنولوژیکی و اندازه‌ی شرکت روی رابطه‌ی کارامدی – عملکرد را نیز تست می‌کنیم.
           

دانلود مقاله چیزی را که به خوبی نسنجیده باشید نمی‌توانید به درستی مدیریت کنید: کارایی نوآوری تکنولوژیکی

مدیر بازدید : 99 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 20:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: نقش سرمایه انسانی

دانلود ترجمه فارسی مقاله رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: نقش سرمایه انسانی

عنوان انگلیسی: Economic Growth in Developing Countries: The Role of Human Capital
عنوان فارسی: رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: نقش سرمایه انسانی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 22 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 31 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

تأکید بر سرمایه انسانی به عنوان محرک رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منجر به توجه بیش از حد به پیشرفت تحصیلی شده است. کشورهای در حال توسعه در پر کردن شکاف بین آنها و کشورهای توسعه یافته بر حسب پیشرفت تحصیلی بهبود زیادی داشته اند، اما تحقیقات اخیر بر اهمیت مهارت های شناختی در رشد اقتصاد تأکید کرده اند. این نتیجه توجهات را به سمت مسائل مربوط به کیفیت آموزش جلب کرده اند و کشورهای در حال توسعه در پر کردن شکاف با کشورهای توسعه یافته مؤفقیت های بسیار کمی داشته اند. بدون ارتقای کیفیت آموزش، بهبود برنامه های اقتصادی بلندمدت در کشورهای در حال توسعه دشوار خواهد بود.
           

دانلود مقاله رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: نقش سرمایه انسانی

مدیر بازدید : 110 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 19:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi بازدهی و سازمان‌های انحصاری

دانلود ترجمه فارسی مقاله بازدهی و سازمان‌های انحصاری

عنوان انگلیسی: Lock-in institutions and efficiency
عنوان فارسی: بازدهی و سازمان‌های انحصاری

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 21 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

اقتصادهایی که بر وابستگی مسیر تکیه می‌کنند به طور کلی در تخمین اول، بازدهی انتخاب منطقی را در درک سازمان‌ها مختلف می‌کنند. این اقتصاددان‌ها که متعلق به اقتصادهای سازمانی اصیل (قدیمی) و مکتب‌های قدیمی هستند، مدعی هستند که تابع محدودیت با فناوری‌‌ها و سازمان‌های ناکارآمد تفسیر می‌شود به طوری که مدیران آن‌ها حتی هنگامی که هزینه‌ی تعویض به وضوح پائین‌تر از سود قابل انتظار است جای خود را به مدیران شایسته‌تر نمی‌دهند. این مسئله در نهایت به نظریه‌ی عملیاتی آل هربرت سیمون وابسته است که در آن مدیران به یک سازمان پیش‌فرض عادت می‌کنند. این نظریه نشان می‌دهد که مدیران می‌توانند عادت‌های خود را با انواع پایدارتر جایگزین کنند – ولی فقط هنگامی که با شوک و بحران روبرو می‌شوند. با این حال، این شناخت امکان انتخاب منطقی را در پاسخ به محرک‌ها و ورود به یک روزنه‌ی وسیع‌تر فراهم می‌کند: در ضمن، شوک‌ها و بحران‌ها از محرک‌های شدید به شمار می‌روند.
           

دانلود مقاله بازدهی و سازمان‌های انحصاری

مدیر بازدید : 108 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 19:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi رهبری تحول گرا، رضایت شغلی و عملکرد تیمی: مدل میانجی گری چندسطحی برای اعتماد

دانلود ترجمه فارسی مقاله رهبری تحول گرا، رضایت شغلی و عملکرد تیمی: مدل میانجی گری چندسطحی برای اعتماد

عنوان انگلیسی: Transformational leadership job satisfaction, and team performance: A multilevel mediation model of trust
عنوان فارسی: رهبری تحول گرا، رضایت شغلی و عملکرد تیمی: مدل میانجی گری چندسطحی برای اعتماد

           
 • مشخصات فایل مقاله: 14 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 27 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

علیرغم ضرورت تفکیک آگاهانه بین سطوح تحلیلی فردی و تیمی، تحقیقاتی که بر مبنای نظریه های استوار و برخاسته از سطوح چندگانه باشند، در حوزه رهبری بسیار کمیاب هستند. ما با تحلیل روابط بین رهبری تحول گرا، اعتماد به تیم و ناظر، رضایت شغلی و عملکرد تیمی از طریق تحلیل های چند سطحی به دنبال پر کردن این خلا هستیم. نتایج حاصل از نمونه ای 360 نفره از کارمندان 39 تیم آکادمیک است. رهبری تحول گرا دارای رابطه ای مثبت با رضایت شغلی زیردستان در سطوح فردی و تیمی و همچنین با عملکرد منفعل تیمی بود. رابطه بین درک فردی از رهبری تحول گرای ناظر و رضایت شغلی به واسطه اعتماد به ناظر و همچنین اعتماد به تیم محقق می گردد. اما، اعتماد به تیم میانجی رابطه بین درک تیمی از رهبری تحول گرای ناظر و عملکرد تیمی نمی باشد. مفاهیم نظری و عملی تحقیقات رهبری در سطوح مختلف مورد بحث قرار گرفته اند.
           

دانلود مقاله رهبری تحول گرا، رضایت شغلی و عملکرد تیمی: مدل میانجی گری چندسطحی برای اعتماد

مدیر بازدید : 109 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 18:34 دیدگاه ها ()
مقاله isi تحصیلات و حفظ اشتغال

دانلود ترجمه فارسی مقاله تحصیلات و حفظ اشتغال

عنوان انگلیسی: Education and employment protection
عنوان فارسی: تحصیلات و حفظ اشتغال

           
 • مشخصات فایل مقاله: 21 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 57 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در این مقاله، بازده تحصیلات در محیطی که در آن ارتباط بین تحصیلات و تخریب شغل در نظر گرفته شده، مثلاً در تحقیقاتی همانند لاینگ و همکاران (1995) و بوردت و اسمیت (2002)، تعمیم داده شده است. این تعمیم ما را قادر می سازد تا بررسی کنیم که چگونه قوانین حفظ شغل (EPL) نوع اروپایی با قراردادهای بلندمدت به شدت قانونمند و قراردادهای کوتاه مدت انعطاف پذیر بر برگشت به تحصیل، تعادل بیکاری و رفاه تاثیر می گذارند. در این زمینه، نشان دادیم که هزینه های اخراج و استخدام موقت تاثیرات مثبتی بر نرخ استفاده از سرمایه انسانی و در نتیجه سرمایه گذاری های آموزشی دارند. هم چنین نشان دادیم که اقتصاد آزاد بدون تنظیم ناکارآمد است زیرا مشخصه این اقتصاد سرمایه گذاری ناکافی در تحصیلات است که منجر به حذف بیش از حد شغل و ایجاد ناکافی شغل می شود. با تثبیت اشتغال، هزینه های اخراج باعث تحریک سرمایه گذاری های آموزشی و در نتیجه ایجاد رفاه و بهره وری می شود، هر چند بهترین سیاست اعطای کمک به تحصیلات است. البته، احتمال کمی نیز وجود دارد که افزایش هزینه های اخراج در یک EPL مضاعف (نوع اروپایی) منجر به افزایش انگیره ها برای تحصیل و رفاه عمومی شود.
           

دانلود مقاله تحصیلات و حفظ اشتغال

مدیر بازدید : 107 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 18:1 دیدگاه ها ()
مقاله isi ریسک بیمه اتکایی و اوراق بهادار بیمه عمر: اثرات محدودیت های نظارتی

دانلود ترجمه فارسی مقاله ریسک بیمه اتکایی و اوراق بهادار بیمه عمر: اثرات محدودیت های نظارتی

عنوان انگلیسی: Reinsurance and securitisation of life insurance risk: The impact of regulatory constraints
عنوان فارسی: ریسک بیمه اتکایی و اوراق بهادار بیمه عمر: اثرات محدودیت های نظارتی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 32 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

افزایش ریسک های نظام مند گسترده ای، مثل ریسک هایی که از بلایای طبیعی وتغییرات آب و هوا ناشی می شوند و مهم تر از آن ها، ابهام در روند طول عمر در سطح اجتماع تبدیل به موضوع مهمی برای صنعت بیمه شده اند. با وجود این پیش زمینه، ترکیب بیمه اتکایی و راه کارهای بازار سرمایه (بیمه و اوراق بهادار مربوطه) سود فزاینده ای نصیب آن ها کرده است.در این مقاله مدل کلی از توزیع-ریسک بهینه بین سه کارگزار، بیمه، بیمه گذار اتکایی و سرمایه گذار مالی را توسعه داده ایم که تمایزی بین ریسک های نظام مند و ریسک های خاص ایجاد کرده است. با تفاوت قائل شدن بین بیمه اتکایی و اوراق بهادار بر حسب اثراتی که بر نیازمندی های معکوس دارند، روی اثرات تنظیمی بر انتقال ریسک تمرکز کرده ایم. نتایج حاصل شده نشان می دهند که احکام تنظیمی مختلف بر حسب توزیع-ریسک جهانی منجر به نتایج بسیار متفاوتی خواهند شد.
           

دانلود مقاله ریسک بیمه اتکایی و اوراق بهادار بیمه عمر: اثرات محدودیت های نظارتی

مدیر بازدید : 106 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 17:36 دیدگاه ها ()
مقاله isi حوادث ایمنی منفی به عنوان عوامل تنش ایمنی کار

دانلود ترجمه فارسی مقاله حوادث ایمنی منفی به عنوان عوامل تنش ایمنی کار

عنوان انگلیسی: Negative safety events as correlates of work-safety tension
عنوان فارسی: حوادث ایمنی منفی به عنوان عوامل تنش ایمنی کار

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 11 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

ما در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم که تا چه حد حوادث ایمنی منفی (یعنی، صدمه دیدن در محیط کار، عادت های کاری ناایمن، تماشای عادت های کاری ناایمن دیگران) با تنش ایمنی کار مرتبط هستند. تنش ایمنی کار یک مسئله ی دو بُعدی ست که در این مقاله به عنوان یک تضاد درک شده بین تولید و پیروی از قانون های امنیتی (موانع موجود در سر راه قبول قوانین ایمنی) و بین تولید و روش های کاری ایمن تر (موانع بر سر راه مشارکت ایمنی) در نظر گرفته می شوند. تجربه و یا مشاهده ی مستقیم حوادث ایمنی منفی می تواند کارمندان را از این موضوع مطلع سازد که سازمان آنها تا چه حد تولید را بر ایمنی مقدم می دانند. ما با استفاده از داده های نظرسنجی مربوط به 316 سرپرست (97% مرد، با میانگین سنی 44 سال) که در یک شرکت نگهداری از خطوط راه آهن انگلستان کار می کردند، به آزمون مدلی از حوادث منفی ایمنی به عنوان پیش بینی کننده موانع بر سر راه قبول قوانین ایمنی، و موانع مشارکت ایمنی پرداختیم. تعداد مصدومیت ها رابطه ی مثبتی با موانع درک شده بر سر راه قبول قوانین ایمنی داشت، درحالیکه تعداد دفعاتی که پاسخ دهندگان عادت های کاری نا ایمن دیگر کارکنان را شاهد بودند، رابطه ی مثبتی با مواد درک شده در مشارکت ایمنی داشت.
           

دانلود مقاله حوادث ایمنی منفی به عنوان عوامل تنش ایمنی کار

مدیر بازدید : 97 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 17:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi نحوه ساخت یک محصول یادگیری الکترونیکی: عواملی برای رضایت دانشجویان/مشتریان

دانلود ترجمه فارسی مقاله نحوه ساخت یک محصول یادگیری الکترونیکی: عواملی برای رضایت دانشجویان/مشتریان

عنوان انگلیسی: How to build an e-learning product: Factors for student/customer satisfaction
عنوان فارسی: نحوه ساخت یک محصول یادگیری الکترونیکی: عواملی برای رضایت دانشجویان/مشتریان

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 18 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

افزایش استفاده از فناوری‌های وب موجب تغییر نحوه انجام کسب‌وکارها شده است که شامل حوزه آموزش نیز می‌شود.در دهه اخیر توسعه سیستم‌های یادگیری الکترونیکی برای رفع نیازهای دانشجویان اهمیت زیادی یافت.در این تحقیق ما دیدگاه بازاریابی" target="_blank">بازاریابی رابطه را به کار می‌بریم و با استفاده از مدل کانو شیوه‌ای برای ساخت یک دوره یادگیری الکترونیکی غیر آکادمیک پیشنهاد می‌دهیم که می‌تواند رضایت دانشجویان را جلب کند.ما از دیدگاه دانشجویان ارتباط الزامات یادگیری الکترونیکی را ارزیابی می‌کنیم تا از انتظارات انها راجع به دوره‌های یادگیری الکترونیکی مطلع شویم و ویژگی‌های مرتبطی را به دست بیاوریم که می‌تواند به برنامه‌ریزی یک محصول یادگیری الکترونیکی با قابلیت دستیابی به رضایت حداکثری مشتریان کمک کند.تحقیق ما مبتنی ست بر مصاحبه با 239 دانشجوی دانشکده اقتصاد در دانشگاه پالرمو.به واسطه بررسی‌ها ما میزان رضایتمندی کاربران از دوره‌های یادگیری الکترونیکی را ارزیابی می‌کنیم و انتظارات مشخصه کیفیت را بر اساس دسته‌بندی‌های مدل کانو طبقه‌بندی می‌کنیم.شاخص‌هایی که ایجاد می‌کنیم نشان‌دهنده عناصر کلیدی هستند که موجب افزایش یا کاهش رضایت مفروض مشتریان از دوره‌های یادگیری الکترونیکی می‌شود این تحقیق برای دانشگاهیانی که درباره توسعه محصول جدید در حوزه رضایتمندی مشتریان فعالیت دارند ارزش ویژه‌ای دارد. با پررنگ سازی ارتباط بین دسته‌بندی انتظارات و سطح رضایت، ما موانع عملی برای نهادهای آموزشی و یا سایر شرکت‌های علاقه‌مند به توسعه و فروش دوره‌های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر نیازهای دانشجویان را با استفاده از شیوه مشتری محور می‌یابیم.

           

دانلود مقاله نحوه ساخت یک محصول یادگیری الکترونیکی: عواملی برای رضایت دانشجویان/مشتریان

مدیر بازدید : 112 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 16:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi رهبری تحول‏گرا، رضایت شغلی، عملکرد تیمی: یک مدل وساطت چند سطحی اعتماد

دانلود ترجمه فارسی مقاله رهبری تحول‏گرا، رضایت شغلی، عملکرد تیمی: یک مدل وساطت چند سطحی اعتماد

عنوان انگلیسی: Transformational leadership job satisfaction and team performance: A multilevel mediation model of trust
عنوان فارسی: رهبری تحول‏گرا، رضایت شغلی، عملکرد تیمی: یک مدل وساطت چند سطحی اعتماد

           
 • مشخصات فایل مقاله: 14 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 28 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

علی‏رغم درخواست‏ها برای تمایز بین سطوح فردی و تیمی تحلیل‏ها، پژوهش‏های رهبری بر اساس نظریه‏ی مستحکمی مرتبط با چند سطحی کمیاب هستند. ما به دنبال پر کردن این شکاف پژوهشی با تحلیل روابط بین رهبری تحول‏گرا، اعتماد به ناظر و تیم، رضایت شغلی و عملکرد تیمی توسط تحلیل چند سطحی هستیم. نتایج بر اساس نمونه‏ی 360 کارمند از 39 تیم آکادمیک هستند. رهبری تحول‏گرا قطعاً مربوط به رضایت شغلی پیروها در سطوح فردی و همچنین تیمی تحلیل و برای عملکرد تیمی عینی بود. رابطه‏ی بین ادراک رهبری تحول‏گرا ناظران و رضایت شغلی توسط اعتماد به ناظران و همچنین اعتماد به تیم واسطه شده بود. با این وجود، اعتماد در تیم رابطه‏ی بین ادراک تیم از رهبری تحول‏گرا ناظران و عملکرد تیمی را وساطت نمی‏کرد. استنباط‏ها برای نظریه و پژوهش رهبری در سطوح چندگانه و همچنین در عمل مورد بحث قرار می‏گیرند.
           

دانلود مقاله رهبری تحول‏گرا، رضایت شغلی، عملکرد تیمی: یک مدل وساطت چند سطحی اعتماد

مدیر بازدید : 84 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 16:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi تراز مالکیت، اثربخشی نظارت مدیران مستقل و کیفیت پیش بینی‏های درآمدی مدیریت

دانلود ترجمه فارسی مقاله تراز مالکیت، اثربخشی نظارت مدیران مستقل و کیفیت پیش بینی‏های درآمدی مدیریت

عنوان انگلیسی: Ownership balance, supervisory efficiency of independent directors and the quality of management earnings forecasts
عنوان فارسی: تراز مالکیت، اثربخشی نظارت مدیران مستقل و کیفیت پیش بینی‏های درآمدی مدیریت

           
 • مشخصات فایل مقاله: 20 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 34 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

آیا مدیران مستقل می‏توانند نقش نظارتی را که از ایشان انتظار می رود در مورد قواعد مربوط به اوراق بهادار بازار اوراق چین ایفا کنند؟ بازاری با ویژگیهای خاص از قبیل تأثیر‏پذیری از روابط شخصی (Guanxi) و استانداردهای رشد نیافته قانونی و اجرایی. در این تحقیق از درجه‏ی دقت و صحت در پیش بینی درآمدهای شرکت به عنوان عامل نشانگر(نماینده‏ی) کیفیت افشای اطلاعات توسط شرکتهایی که سهام آن‏ها در بازار پذیرفته شده بودند استفاده کردیم و با توجه به افشای اطلاعات به بررسی کارایی نظارت مدیران مستقل پرداخته‏ایم. با استفاده از داده های سالهای 2007 تا 2009 متوجه شدیم هنگامی که تراز مالکیت موجود نباشد، مدیران مستقل تأثیری مثبت و معنادار بر صحت پیش‏بینی‏های مدیریتی داشته‏اند. علاوه بر آن، پیش‏زمینه‏ها و سابقه‏ی شخصی مدیران مستقل نیز تأثیر ویژه‏ای بر پیش‏بینی‏های درآمدی مدیریت دارد. مدیرانی که دارای گواهی تخصصی از انجمن حسابداران عمومی (حسابداران قسم خورده) (CPA) هستند به طور قابل توجهی دقت پیش‏بینی‏های مدیریتی را افزایش می‏دهند. اما مدیران با سابقه و تخصص صنعتی به طور قابل توجهی دقت پیش‏بینی‏های مدیریتی را کاهش می‏دهند. به عبارت دیگر، داشتن مدیرانی با تخصص حسابداران عمومی (حسابداران قسم خورده) (CPA) استقلال هیأت مدیره را افزایش می دهد، اما داشتن مدیران مستقل با تخصص های صنعتی دارای اثر مخالف است.
           

دانلود مقاله تراز مالکیت، اثربخشی نظارت مدیران مستقل و کیفیت پیش بینی‏های درآمدی مدیریت

مدیر بازدید : 94 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 15:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi توانمندسازی و مشارکت در فعالیت و جلسات دوچرخه سواری

دانلود ترجمه فارسی مقاله توانمندسازی و مشارکت در فعالیت و جلسات دوچرخه سواری

عنوان انگلیسی: Bicycle lessons activity participation and empowerment
عنوان فارسی: توانمندسازی و مشارکت در فعالیت و جلسات دوچرخه سواری

           
 • مشخصات فایل مقاله: 7 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 20 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله تأثیر جلسات دوچرخه سواری برای زنان مهاجر و پناهنده را بر استفاده از دوچرخه و مشارکت در فعالیت ها بررسی می کند. به ویژه زنان مهاجر و پناهنده ی غیرغربی به عنوان یکی از گروه های جمعیتی شناخته شده اند که اغلب احتمالا با مشکلات دسترسی مواجهند و به دنبال آن محرومیت های اجتماعی مربوط به حمل و نقل را تجربه می کنند. دوچرخه سواری از پتانسیل قابل ملاحظه ای را برای افزایش تحرک درا ین زنان برخوردار است. بنابراین در هلند و هر جای دیگری دولت ها و سازمان های غیردولتی برای زنان مهاجر و پناهنده جلسات دوچرخه سواری طراحی می کنند. این مقاله تأثیر این جلسات را بر استفاده از دوچرخه توسط آنها و مشارکتشان در فعالیت ها بررسی می کند و بر اساس یک پیمایش کمی و مجموعه ای از مصاحبه های عمیق در بین زنان مهاجر غیرغربی در آمستردام انجام شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر جلسات دوچرخه سواری متفاوت است. برخی از شرکت کنندگان در فعالیت های روزمره از دوچرخه استفاده می کردند در حالی که برخی دیگر همچنان با محدودیت های ممنوعیت استفاده از دوچرخه در کارهای منظم مواجه هستند. تأثیر بر مشارکت در فعالیت محدود است. همزمان این دوره ها اساسا احساس زنان را در رابطه با اعتماد به نفس و عزت نفس بهبود بخشید.
           

دانلود مقاله توانمندسازی و مشارکت در فعالیت و جلسات دوچرخه سواری

مدیر بازدید : 94 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 15:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi آیا رهبری تحول‌گرای مدیرعامل تعهد هنجاری مدیر ارشد اجرایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

دانلود ترجمه فارسی مقاله آیا رهبری تحول‌گرای مدیرعامل تعهد هنجاری مدیر ارشد اجرایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

عنوان انگلیسی: Does CEO transformational leadership influence top executive normative commitment?
عنوان فارسی: آیا رهبری تحول‌گرای مدیرعامل تعهد هنجاری مدیر ارشد اجرایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

           
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 23 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

بر پایه‌ی منطق نظریه‌ی تبادل اجتماعی این مطالعه پیشنهاد می‌کند که رهبری تحول‌گرای مدیرعامل موجب بوجود آمدن تعهد هنجاری بالایی در میان مدیران اجرایی می‌شود اما این رابطه غیرخطی است. بطور خاص مدیران ارشد اجرایی در ترکیه زمانی که مدیرعاملان آنها سطح میانه‌ای نسبت به سطوح بالا یا پایین رهبری تحول‌گرا را نشان می‌دهند تعهد هنجاری کمتری دارند. بعلاوه رهبری تحول‌گرای مدیرعامل رابطه‌ی غیرخطی مشابهی را برای تعهد عاطفی نشان می‌دهد که کاملاً رابطه‌ی J شکل میان رهبری تحول‌گرای مدیرعامل و تعهد هنجاری را متعادل می‌کند. این یافته‌ها بر نیاز برای در نظر گرفتن تأثیرات غیرخطی انواع رهبری علاوه بر استنباط‌ها برای بررسی‌های بعدی پیش‌نیازهای تعهد هنجاری تأکید دارند.
           

دانلود مقاله آیا رهبری تحول‌گرای مدیرعامل تعهد هنجاری مدیر ارشد اجرایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

مدیر بازدید : 122 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 14:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi سازمان یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی: چارچوب پیشنهادی برای موسسات

دانلود ترجمه فارسی مقاله سازمان یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی: چارچوب پیشنهادی برای موسسات دولتی مالزی آموزش عالی

عنوان انگلیسی: Learning Organization and its Effect On Organizational Performance and Organizational Innovativeness: A Proposed Framework for Malaysian Public Institutions of Higher Education
عنوان فارسی: سازمان یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی: چارچوب پیشنهادی برای موسسات دولتی مالزی آموزش عالی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 8 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

بقای موسسات دولتی آموزش عالی (PIHE) کنونی به چگونگی پذیرش تغییرات و ارتقای تجربیّات و رقابت پذیری آنها بستگی دارد. سازمان یادگیرنده که به عنوان سازمانی تعریف شده که یادگیری تمامی اعضای خود را تسهیل می کند، از ویژگی های مشخصی برای تحقق نیازهای محیط که پیوسته در حال تغییر هستند، برخوردار است. با توجه به اینکه موسسات دولتی آموزش عالی مالزیایی بازیگران مهمی در زمینه ی فراهم کردن فرصت های تحصیلی برای دانشجویان کشور هستند، از این رو گرایش به یادگیری برای اینگونه موسسات حیاتی است. براین اساس، این مقاله بر آن است که اصول فرهنگی سازمان یادگیرنده اثرات مستقیمی بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی دارد که به طور بالقوه به موفقیّت سازمان در بلند مدّت می انجامد.
           

دانلود مقاله سازمان یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی: چارچوب پیشنهادی برای موسسات دولتی مالزی آموزش عالی

مدیر بازدید : 109 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 14:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi بازاریابی بازنشستگی یا ماندن سر کار

دانلود ترجمه فارسی مقاله بازاریابی" target="_blank">بازاریابی بازنشستگی یا ماندن سر کار

عنوان انگلیسی: Marketing retirement or staying on the job
عنوان فارسی: بازاریابی" target="_blank">بازاریابی بازنشستگی یا ماندن سر کار

           
 • مشخصات فایل مقاله: 9 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 20 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

بسته‌های مالی شایع‌ترین انگیزه برای برآورده کردن الزامات قانونی را فراهم می‌سازند تا بازنشستگی داوطلبانه باشد. با این حال، مدیران ابزارهای دیگری برای تشویق بازنشستگی یا تشویق به ماندن در شغل دارند – که همگام با محدودیت‌های قانونی و مطابق با تغییرات فعلی بیمه درمانی که ممکن است بازنشستگی قبل از 65 سالگی را ایجاد کند، مطلوب تر اند. در استفاده از این ابزارها، مدیران باید واقعیت‌های جمعیتی را در نظر گیرند که کوهورت بزرگی را ارائه کند که برای جایگزینی بازنشستگان در دسترس باشد. برای کمک به مدیران، مطالعه ای کیفی در میان کارشناسان منابع انسانی در مورد اینکه چگونه شرکت‌ها بین تشویق به بازنشستگی و تشویق به ماندن در کار تصمیم می‌گیرند و همچنین اینکه چگونه هر کدام از این موارد با هدف حفظ بهترین نیروی کار منطبق با نیازهای شغلی انجام شده، صورت گرفت. پیشنهادات برای بازاریابی" target="_blank">بازاریابی دوران بازنشستگی شامل شروع زود هنگام برای تشویق به صرفه جویی است، به طوری که کارکنان قادر باشند از عهده بازنشستگی و بهبود «دستاورد» بازنشستگی توسط گزینه‌های انعطاف پذیر کار تمام وقت، از جمله خود اشتغالی برآیند. پیشنهادات برای نگه داشتن کارکنان شامل تطبیق دادن برنامه و پاداش به ترجیحات و نیازهای افرادی است که ممکن است در غیر این صورت بازنشسته شوند. 2014 دانشکده بازرگانی کیلی، دانشگاه ایندیانا، منتشر شده توسط شرکت ثبت شده السویر. کلیه حقوق این اثر محفوظ است.
           

دانلود مقاله بازاریابی بازنشستگی یا ماندن سر کار

مدیر بازدید : 99 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 13:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi رهبری تحول‌گرا و عملکرد شغلی: دیدگاه هویت اجتماعی

دانلود ترجمه فارسی مقاله رهبری تحول‌گرا و عملکرد شغلی: دیدگاه هویت اجتماعی

عنوان انگلیسی: Transformational leadership and job performance: A social identity perspective
عنوان فارسی: رهبری تحول‌گرا و عملکرد شغلی: دیدگاه هویت اجتماعی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 9 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 24 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

با استفاده از نظریه هویت اجتماعی، تحقیق حاضر مدلی برای شرح فرایندی زیربنایی فراهم می‌کند که از آن طریق رهبری تحول‌گرا بر رفتار خلاق و رفتارهای شهروند سازمانی تاثیرگذار است. تمایز فردی و هویت گروهی به عنوان سازوکارهای هویت اجتماعی پیشنهاد شده‌اند، این سازوکارها مشخصات جهت‌گیری‌های هویت جمعی و شخصی را منعکس می‌سازند که زیربنای تاثیرات متمایز رفتارهای رهبری تحول‌گرا بر پیامدهای عملکرد است. این مدل با داده‌هایی از نمونۀ 250 کارمند خط مقدم و مدیران بلافصل‌شان آزمایش شده است، این افراد در پنج بانک در جمهوری خلق چین کار می‌کنند. نتایج مدل‌سازی خطی سلسله‌مراتبی از این مدل حمایت می‌کند در حالی که رفتارهای رهبری تحول‌گرا متمرکز بر فرد و متمرکز بر گروه تاثیرات متمایز بر تمایز فردی و هویت گروهی اعمال می‌کنند. علاوه بر این، تمایز فردی واسطۀ رابطه بین رهبری تحول‌گرا متمرکز بر فرد و رفتار خلاق است، در حالی که هویت گروهی واسطۀ روابط بین رهبری تحول‌گرا متمرکز بر گروه و OCBهای مربوط به افراد و گروه‌ها است. کاربردهای آتی نظریه و عمل بررسی شده‌اند و جهت‌گیری‌های تحقیقات آتی ترسیم شده‌اند.
           

دانلود مقاله رهبری تحول‌گرا و عملکرد شغلی: دیدگاه هویت اجتماعی

مدیر بازدید : 91 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 13:2 دیدگاه ها ()
مقاله isi چشم انداز های اسلامی در مورد مدیریت تضاد در محیط های تحت مدیریت پروژه

دانلود ترجمه فارسی مقاله چشم انداز های اسلامی در مورد مدیریت تضاد در محیط های تحت مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی: Islamic perspectives on conflict management within project managed environments
عنوان فارسی: چشم انداز های اسلامی در مورد مدیریت تضاد در محیط های تحت مدیریت پروژه

           
 • مشخصات فایل مقاله: 7 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 16 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

هدف این مقاله بررسی چشم انداز های اسلامی در مورد مدیریت تضاد در محیط های تحت مدیریت پروژه است. تحقیق پیش رو به بررسی تجربی نقطه نظر اسلامی در مورد مدیریت تضاد در زمینه های سازمانی معاصر نمی پردازد، بلکه نشان می دهد که در اسلام تضاد ناگزیر بوده و بخشی از ماهیت انسان است، و اگر به خوبی مدیریت شود مثبت و سازنده خواهد بود. هدف این مقاله این است که با نمایش تحلیلی تجربی از مدل های اسلامی مدیریت تضاد این شکاف را مورد خطاب قرار دهد. اینطور بیان می شود که سه مدل اسلامی مورد بحث به طور جزئی و محرمانه در محیط ها وجود دارند. در نتیجه، این مقاله در می یابد که حوزه ای برای بررسی جنبه های صریح و کاربردی مدل های اسلامی وجود دارد. این مقاله اینطور نتیجه گیری می شود که وجود مدل های اسلامی در مورد مدیریت تضاد مشهود است و این پتانسیل را دارند که توسط مدیران پروژه بدون هر گونه محدودیتی به کار گرفته شوند.
           

دانلود مقاله چشم انداز های اسلامی در مورد مدیریت تضاد در محیط های تحت مدیریت پروژه

مدیر بازدید : 93 چهارشنبه 24 آذر 1395 زمان : 23:5 دیدگاه ها ()
مقاله isi انگیزش و توانایی در تصمیم گیری برای دستیابی

دانلود ترجمه فارسی مقاله انگیزش و توانایی در تصمیم گیری برای دستیابی

عنوان انگلیسی: Motivation and ability in the decision to acquire
عنوان فارسی: انگیزش و توانایی در تصمیم گیری برای دستیابی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 7 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 17 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این بررسی به تصمیم دستیابی با استفاده از چهار چوبی پیرامون مفاهیم انگیزه و توانایی می پردازد. مقاله مدل یکپارچه ای را برای بررسی چگونگی سهم مشخصه های انگیزه و توانایی ی شرکت در پیش بینی احتمال دستیابی توسعه داده و دو جریان را از منابع برای انگیختن مدل به هم متصل می کند: نظریه ی رفتاری شرکت برای توضیح انگیزه ی شرکت به اندوخته و ظرفیت جذب برای بیان توانایی شرکت به اندوختن. نتایج نمونه ی داد و ستد عمومی نشان می دهند که شرکت های ناکام در پرداختن به آرمان ها (شرکت های با انگیزه) با احتمال بیشتری کسب می کنند چون شرکت های برخوردار از ظرفیت جذب بالا (یعنی شرکت های توانمند) هستند. ظرفیت جذب در کمال تعجب تاثیر افت کارایی را در تصمیم به کسب تعدیل کرده و وقتی انگیزه ی کسب پایین باشد مهم تر می شود.
           

دانلود مقاله انگیزش و توانایی در تصمیم گیری برای دستیابی

مدیر بازدید : 117 چهارشنبه 24 آذر 1395 زمان : 20:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi نقش فرهنگ و شخصیت در انتخاب برنامه راهبردی مدیریت تعارض

دانلود ترجمه فارسی مقاله نقش فرهنگ و شخصیت در انتخاب برنامه راهبردی مدیریت تعارض

عنوان انگلیسی: The role of culture and personality in choice of conflict management strategy
عنوان فارسی: نقش فرهنگ و شخصیت در انتخاب برنامه راهبردی مدیریت تعارض

           
 • مشخصات فایل مقاله: 25 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 39 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

جهانی شدن بر تنوع فرهنگی و تاثیرات آن در رویه های سازمانی، اجتماعی و فردی تاکید زیادی دارد. هر چقدر جهان کوچکتر شود توانایی تعارض در تعاملات روزانه ما افزایش می یابد. تحقیقاتی که تاثیر فرهنگ را بر روی مدیریت تعارض و راه حل های آن بررسی کرده اند نشان داده اند که فرهنگ فرد گرایی و جمع گرایی در واقع بر روی سبک فردی در حل تعارض تاثیر گذار هستند. با این حال این نتایج با ساختارهای مرتبط با فردگرایی و جمع گرایی عمودی و افقی مرتبط نیستند]همانگونه که توسط تریاندیس، اچ سی(1994) در فرهنگ و رفتاراجتماعی. نیوروک: مک گرو-هیل تعریف شده است[ که این موضوع مفهوم پذیرش قدرت را با تمرکز بر روی خود در برابر گروه معرفی می کند. تشابه زیادی بین ابعاد فردگرایی و جمع گرایی عمودی و افقی و متغیر قدرت وجود دارد. اهمیت این متغیر قدرت ممکن است از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد و نه تنها بر روی ماهیت خود فرهنگ تعارض تاثیر گذارد بلکه بر روی برنامه های راهبردی پذیرفته شده حل تعارض نیز تاثیر گذار باشد. علاوه بر این مطالعاتی که به بررسی تاثیر مقیاس های ترتیبی متفاوت مانند خودکنترلی و هوش هیجانی می پردازند این تاثیرات را هم به متغیرهای فرهنگی و هم به سبک های حل تعارض مرتبط می کنند. اگرچه هر یک از این یافته هایی که متغیر فرهنگی یا فردی را با سبک خاصی از حل تعارض پیوند می دهند واقعا مفید هستند اما در عین حال محدود کننده نیز هستند. این مطالعه به بررسی روابط میان فرهنگ، قدرت، شخصیت و سبک های حل تعارض می پردازد. ارتباط یافته ها و پیامدهای آنها با توجه به مدیریت تعارض و راه حل آن در میان فرهنگ ها مورد بحث قرار گرفته است.
           

دانلود مقاله نقش فرهنگ و شخصیت در انتخاب برنامه راهبردی مدیریت تعارض

مدیر بازدید : 99 سه شنبه 23 آذر 1395 زمان : 18:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi بهره وری فنی در بانک های سعودی

دانلود ترجمه فارسی مقاله بهره وری فنی در بانک های سعودی

عنوان انگلیسی: Technical efficiency in Saudi banks
عنوان فارسی: بهره وری فنی در بانک های سعودی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 12 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله به تحلیل کارآیی فنی بانک های عربی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها می پردازد. در مرحله اول ما از مدل تحلیل پوششی داده ها- وی آر اس بوت استرپ شده برای تعیین امتیازات کارآیی و در مرحله دوم از مدل رگرسیون ناقص بوت استرپ شده برای تعیین متغیرهای کمکی استفاده نمودیم که کارآیی فنی را توضیح می دهد. مفهومات خط مشی به دست آمده است.
           

دانلود مقاله بهره وری فنی در بانک های سعودی

مدیر بازدید : 98 سه شنبه 23 آذر 1395 زمان : 13:1 دیدگاه ها ()
مقاله isi آیا هوش هیجانی در تعدیل روابط بین سلامت روانی و عملکرد شغلی نقش دارد؟ یک مطالعه اکتشافی

دانلود ترجمه فارسی مقاله آیا هوش هیجانی در تعدیل روابط بین سلامت روانی و عملکرد شغلی نقش دارد؟ یک مطالعه اکتشافی

عنوان انگلیسی: Does emotional intelligence moderate the relationship between mental health and job performance? An exploratory study
عنوان فارسی: آیا هوش هیجانی در تعدیل روابط بین سلامت روانی و عملکرد شغلی نقش دارد؟ یک مطالعه اکتشافی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 11 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 21 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

سابق بر این، محققان اثرات مستقیم هوش هیجانی بر عملکرد مرتبط با سلامت را بررسی کرده اند؛ اما همچنان تحقیقات گسترده برای کشف جنبه های دیگر هوش هیجانی در حال انجام است. با استفاده از طراحی چند منبع (مانند اعضای تیم و ناظران، n=57 و در مجموع N=137) و وسایلی با پروتکلهای ارزش‌گذاری مختلف (مانند داده های توانایی و خوداظهاری). یافته های نظرسنجی‌های انجام شده در بخش عمومی انگلستان نشان می دهد که هوش هیجانی تنها تا یک اندازه روابط بین سلامت روانی و جنبه های عملکرد شغلی را تعدیل می کند. در این مقاله، پیامدهای تئوری های مدیریت و عملکرد مورد بحث قرار گرفته است.
           

دانلود مقاله آیا هوش هیجانی در تعدیل روابط بین سلامت روانی و عملکرد شغلی نقش دارد؟ یک مطالعه اکتشافی

مدیر بازدید : 90 دوشنبه 22 آذر 1395 زمان : 11:2 دیدگاه ها ()
مقاله isi قواعد متناقض و جرقه های خلاقیتی : بهبود خلاقیت فردی از طریق تعارض و یکپارچگی

دانلود ترجمه فارسی مقاله قواعد متناقض و جرقه های خلاقیتی : بهبود خلاقیت فردی از طریق تعارض و یکپارچگی

عنوان انگلیسی: Paradoxical frames and creative sparks: Enhancing individual creativity through conflict and integration
عنوان فارسی: قواعد متناقض و جرقه های خلاقیتی : بهبود خلاقیت فردی از طریق تعارض و یکپارچگی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 12 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 39 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در همه صنایع، سازمان‌ها در محیط‌هایی با پیچیدگی و عدم اطمینان روزافزون فعالیت می‌کنند. برای موفقیت در چنین محیط‌هایی، سازمان‌ها نیازمند آن هستند که اعضایشان خلاقانه اندیشیده و خواسته های متضاد را یکپارچه سازند. اعتقاد ما این است که اتخاذ قواعد متناقض – قالب‌های ذهنی که افراد را به تشخیص و پذیرش تناقض‌ها ترغیب می‌کنند – باعث افزایش خلاقیت می‌گردد. در چهار مطالعه آزمایشگاهی با استفاده از آزمایشات خلاقیت و دست‌کاری های مختلف جهت فراخواندن قواعد متناقض، شرکت کنندگانی که قواعد متناقض را اتخاذ نمودند بیشتر از آن‌هایی که این کار را نکردند خلاقیت نشان دادند. نتایج ما دلالت بر آن دارند که تأثیر مثبت قواعد متناقض بر خلاقیت به سبب ارتباط متناقض بین مؤلفه‌های آزمایش در کنار فعال‌سازی مشترک آن‌ها است. این ارتباط متناقض در افراد حس تعارض ایجاد می‌نماید و توانایی آن‌ها برای یکپارچه نمودن تناقض‌ها را افزایش می‌دهد که در عوض خلاقیت را بهبود می‌بخشد.
           

دانلود مقاله قواعد متناقض و جرقه های خلاقیتی : بهبود خلاقیت فردی از طریق تعارض و یکپارچگی

مدیر بازدید : 81 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 23:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، نهادها، و توسعه

دانلود ترجمه فارسی مقاله سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، نهادها، و توسعه

عنوان انگلیسی: Trust-based social capital, institutions, and development
عنوان فارسی: سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، نهادها، و توسعه

            
 • مشخصات فایل مقاله: 12 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 29 صفحه word
            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

ما اثرات ثابت و معادلات GMM آرلانو-باند را با استفاده از داده های پانل از یک گروه بزرگ از کشورهای در حال توسعه را تخمین می زنیم و بررسی میکنیم که آیا سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، با جایگزینی پول قرارداد بر، مکمل نقش نهادها در توسعه خواهد شد یا خیر. نتایج ما شواهد قوی به دست آورده است مبتنی بر اینکه سرمایه اجتماعی سهم نهادها را زمانی که ما در نهادهای سیاسی متمرکز میشویم افزایش و هنگامی که ما از آزادی های مدنی استفاده میکنیم شواهد ضعیف تری به دست می آید. هم سرمایه و هم نهادهای اجتماعی اثرات مثبت بر درآمد دارند اما روابط این متغیرها با درآمد متمایل به غیر یکنواخت شدن است. علاوه بر این، سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر اثربخشی سرمایه انسانی نیز دارد.
            

دانلود مقاله سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، نهادها، و توسعه

مدیر بازدید : 77 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 20:4 دیدگاه ها ()
مقاله isi استراتژی های تکامل دانش و عملکرد سازمانی: تحلیل تناسب استراتژیک

دانلود ترجمه فارسی مقاله استراتژی های تکامل دانش و عملکرد سازمانی: تحلیل تناسب استراتژیک

عنوان انگلیسی: Knowledge evolution strategies and organizational performance: A strategic fit analysis
عنوان فارسی: استراتژی های تکامل دانش و عملکرد سازمانی: تحلیل تناسب استراتژیک

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 28 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

رشد سریع تجارت الکتروینک در اینترنت سکویی برای تغییر سریع تر از همیشه دانش سازمانی فراهم می کند. فرایندی که به وسیله آن دارایی های دانش سازمان طی زمان تغییر می کنند تا بر فشار ناشی از تغییر محیط غلبه شود تکامل دانش نامیده می شود. در این مقاله به منظور بررسی این مسئله که آیا استراتژی های مختلف تکامل دانش بر عملکرد سازمانی در شرایط مختلف تأثیر می گذارند نظریه تناسب استراتژیک را انتخاب می کنیم. این مفهوم را از تکامل طبیعی انتخاب می کنیم تا دو استراتژی تکامل دانش را تعریف کنیم: جهش دانش که به منابع داخلی دانش تکیه دارد و انتقال دانش که از منابع خارجی از قبیل جوامع آنلاین و مشاوران حرفه ای بهره می جوید. به منظور بررسی آثار استراتژی های مختلف بر عملکرد سازمانی ارزیابی با کارت امتیاز متوازن (BSC) صورت گرفت. نتایج نشان می دهند که جهش و انتقال دانش بر جنبه های مختلف عملکرد سازمانی تأثیر دارند. به علاوه، دیده شده که بسیاری از عوامل صنعتی از قبیل تغییر محیط، فشردگی دانش و عوامل سازمانی از جمله توانایی IT و اشتراک گذاری فرهنگ تأثیر تعدیل کننده ای دارند. یافته های این پژوهش به سازمان ها کمک خواهد کرد که استراتژی مناسبی برای افزایش دانش انتخاب کنند و مسیرهای جدید بیشتر را روشن کنند.
           

دانلود مقاله استراتژی های تکامل دانش و عملکرد سازمانی: تحلیل تناسب استراتژیک

مدیر بازدید : 165 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 18:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi انگیزه خرید مسافران هوایی و رفتارهای اطلاع یابی

دانلود ترجمه فارسی مقاله انگیزه خرید مسافران هوایی و رفتارهای اطلاع یابی

عنوان انگلیسی: Air passengers’ shopping motivation and information seeking behaviour
عنوان فارسی: انگیزه خرید مسافران هوایی و رفتارهای اطلاع یابی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 4 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 9 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این تحقیق به مطالعه ی فروشندگان مسافرت های بین المللی تایوان می پردازد. با یک نمونه ی 500 نفری متوجه شدیم که انگیزه های خرید داخل فرودگاه مشابه است و فاکتوری وابسته به محیط و فرهنگ خرید محلی است. به هر حال سادگی تصمیم گیری مهمترین اطلاعاتی است که مسافران در فرودگاه به دنبال آن هستند و البته فاکتورهایی از جمله میزان زمان آزاد پیش از سفر و همچنین مسافرت های گروهی از جمله همراه داشتن بچه ها نیز بی تاثیر نیست. این نتایج نشان می دهد که اطلاعات همگن می توانند باعث ایجادرفتارهای خرید در فروشگاههای داخل فرودگاه شود.
           

دانلود مقاله انگیزه خرید مسافران هوایی و رفتارهای اطلاع یابی

مدیر بازدید : 97 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 14:1 دیدگاه ها ()
مقاله isi مذهب، نابرابری درآمد و اندازه دولت

دانلود ترجمه فارسی مقاله مذهب، نابرابری درآمد و اندازه دولت

عنوان انگلیسی: Religion income inequality and the size of the government
عنوان فارسی: مذهب، نابرابری درآمد و اندازه دولت

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 34 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

تحقیقات تجربی اخیر نشان داده اند که کشورهای مذهبی تر نابرابری درآمد بیشتری دارند. معتقدیم که این موضوع به علت سطح پائین تر خدمات دولتی موردتقاضا در این کشورها است. مذهب افراد را تشویق می کند که کمک خیریه کنند و این موضوع باعث می شود که آنها کمک خصوصی و داوطلبانه را به کمک از طریق دولت ترجیح دهند. به میزانی که اولویت های شهروندی در نتایج سیاستی منعکس می شود، مذهبی بودن منجر به سطوح پائین تر مالیات و از این رو سطوح پائین تر مصرف کالای عمومی و بازتوزیع می شود. از این رو معیارهای درآمد معمولاً انتقال های خصوصی را به طور کامل در نظر نمی گیرند و این موضوع نابرابری درآمدی اندازه گیری شده را افزایش می دهد. این ایده ها را در مدل تعادل عمومی اقتصاد سیاسی فرموله می کنیم و همچنین نشان می دهیم که داده های فراکشوری مفاهیم مدل مان را تأیید می کنند.

           

دانلود مقاله مذهب، نابرابری درآمد و اندازه دولت

مدیر بازدید : 105 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 10:35 دیدگاه ها ()
مقاله isi اثربخشی و ویژگی مدیریت تغییر در یک سازمان دولتی: رهبری تحول گرا و ساختار بوروکراتیک سازمان

دانلود ترجمه فارسی مقاله اثربخشی و ویژگی مدیریت تغییر در یک سازمان دولتی: رهبری تحول گرا و ساختار بوروکراتیک سازمانی

عنوان انگلیسی: The effectiveness and specificity of change management in a public organization: Transformational leadership and a bureaucratic organizational structure
عنوان فارسی: اثربخشی و ویژگی مدیریت تغییر در یک سازمان دولتی: رهبری تحول گرا و ساختار بوروکراتیک سازمانی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 26 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

تحقیقات گسترده‌ای درزمینه‌ی مدیریت تغییر سازمانی مربوط به بخش خصوصی وجود دارد. بااین‌حال، مطالعات اخیر نشان می‌دهند که زمینه‌ی اختصاصی سازمان‌های عمومی ممکن است برای تغییر سازمانی مدیریت پیامدهایی داشته باشند. این مطالعه نیز به بررسی میزان تأثیر روش‌های تغییر مختلف و رهبری تحول ناظران مستقیم بر پیاده‌سازی بهینه‌ی تغییر سازمانی در سازمان‌های عمومی می‌پردازد و بررسی می‌کند که تا چه اندازه ساختار بوروکراتیک سازمان‌های عمومی، پیاده‌سازی تغییر سازمانی را اختصاصی می‌کنند. پیاده‌سازی یک تغییر سازمانی در یک سازمان عمومی هلندی با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های کمّی موردمطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند که سازمان‌های بوروکراتیک ممکن است به شکلی بهینه به پیاده‌سازی تغییر سازمانی با هردو روش تغییر نوظهور و برنامه‌ریزی‌شده بپردازند. تأثیر رهبری تحول نیز به نوع روش تغییر و ساختار سازمانی وابسته است. رفتار رهبری تحول سرپرست‌های مستقیم تأثیر اندکی بر فرآیندهای برنامه‌ریزی‌شده‌ی تغییر دارد ولی در فرآیندهای تغییر یک زمینه‌ی غیر بوروکراتیک ضروری است. اگرچه بحث مربوط به مدیریت تغییر بیشتر بر رهبری مدیران ارشد متمرکز است، نقش رهبری سرپرست‌های مستقیم نباید در طول تغییر سازمانی در سازمان‌های عمومی نادیده گرفته شود.

           

دانلود مقاله اثربخشی و ویژگی مدیریت تغییر در یک سازمان دولتی: رهبری تحول گرا و ساختار بوروکراتیک سازمانی

مدیر بازدید : 114 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 7:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi رشد بالاتر از طریق استراتژی اقیانوس آبی : مفاهیمی برای سیاست های اقتصادی

دانلود ترجمه فارسی مقاله رشد بالاتر از طریق استراتژی اقیانوس آبی : مفاهیمی برای سیاست های اقتصادی

عنوان انگلیسی: Higher growth through the Blue Ocean Strategy: Implications for economic policy
عنوان فارسی: رشد بالاتر از طریق استراتژی اقیانوس آبی : مفاهیمی برای سیاست های اقتصادی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 11 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 29 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2012
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

رشد بالاتر، هدف اصلی شرکت ها، دولت ها و جوامع است. سیاست های اقتصادی اغلب در تلاش برای رسیدن به این هدف، شرکت هایی با اندازه مشخص که در صنایع خاصی کار می کنند و بر روی فعالیت های کسب و کار خاصی تمرکز دارند، را هدف قرار می دهند. این رویکرد به سیاستگذاری، کاستی های قابل توجهی دارد و به نظر می رسد در افزایش رشد اقتصادی به طور کامل موثر نیست. ما یک روش جدید برای سیاستگذاری را نشان می دهیم که ناشی از دیدگاه کارآفرینی" target="_blank">کارآفرینی است. این رویکرد به بررسی چارچوب استراتژی کسب و کار موفق – استراتژی اقیانوس آبی – برای کشف شرایط لازم برای رشد بالا می پردازد. ما بر روی داده های تجربی برای دو مورد کسب و کار موفق با رشد بالا یعنی آهوی اسلونی و Amazon. com، آزمایش انجام می دهیم. نتایج به دست آمده فاصله بین سطح سیاست های کلان اقتصادی برای دستیابی به رشد بالاتر و سطح رشد خرد کسب و کار را نشان می دهد. یافته ها نشان دهنده یک تغییر در تمرکز سیاست های اقتصادی از شرکت های با اندازه خاص، صنایع و فعالیت های کسب و کار خاص به تعاون و همکاری بین شرکت های با اندازه های مختلف، نوآوری ارزش و ایجاد بازارهای بلامنازع است.

           

دانلود مقاله رشد بالاتر از طریق استراتژی اقیانوس آبی : مفاهیمی برای سیاست های اقتصادی

مدیر بازدید : 88 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 1:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi سیستم های هوش کسب و کار موفقیت: اثر بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی

دانلود ترجمه فارسی مقاله سیستم های هوش کسب و کار موفقیت: اثر بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی

عنوان انگلیسی: Towards business intelligence systems success: Effects of maturity and culture on analytical decision making

عنوان فارسی: به سوی سیستم های هوش کسب و کار موفقیت: اثر بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی

           

 • عنوان انگلیسی: Towards business intelligence systems success: Effects of maturity and culture on analytical decision making
 • عنوان فارسی: به سوی سیستم های هوش کسب و کار موفقیت: اثر بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی
 • مشخصات فایل مقاله: 11 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 31 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2012
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
مقدمه
ابعاد موفقیت سیستم های هوشمند کسب و کار
مفهوم سازی مدل پژوهش
بلوغ سیستم های اطلاعاتی کسب و کار
بلوغ سیستم های هوشمندکسب و کار و کیفیت اطلاعات
استفاده از اطلاعات فراهم شده توسط BIS در فرآیندهای کسب و کار
فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی و تاثیر آن بر استفاده از اطلاعات
طرح و روش پژوهش
ابزار پژوهش
جمع آوری داده ها
تدوین مدل اندازه گیری
تحلیل داده ها
نتایج

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

ادبیات سیستم های اطلاعاتی (IS) مدت زیادی است که بر تاثیر مثبت اطلاعات ارائه شده توسط سیستم های هوشمند کسب و کار (BIS) در تصمیم گیری، تأکید دارد به خصوص هنگامی که سازمان ها در محیطی به شدت رقابتی کار می کنند. ارزیابی اثربخشی BIS در درک ما از ارزش و اثر بخشی عملیات و سرمایه گذاری مدیریت، حیاتی است. با این حال، در حالی که موفقیت سیستم های اطلاعاتی به خوبی مورد تحقیق قرار گرفته است، درک ما از چگونگی ارتباط بین ابعاد BIS با یکدیگر و اینکه چگونه آنها بر استفاده از BIS تاثیر می گذارند، محدود است. در پاسخ، ما مطالعه ای مبتنی بر بررسی کمی به منظور بررسی روابط بین بلوغ، کیفیت اطلاعات، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، و استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری به عنوان عناصر مهم موفقیت BIS خواهیم داشت. تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از 181 سازمان متوسط و بزرگ با استفاده از آمار توصیفی و مدل سازی معادله ساختاری ترکیب شده است.

           

دانلود مقاله سیستم های هوش کسب و کار موفقیت: اثر بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی

مدیر بازدید : 109 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 13:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP

دانلود ترجمه فارسی مقاله ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP

عنوان انگلیسی: Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP

عنوان فارسی: ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP

           

 • عنوان انگلیسی: Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP
 • عنوان فارسی: ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 23 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2012
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
مقدمه
چارچوب نظری
روش ها و داده ها
کاربرد فرایند سلسله مراتب تحلیلی
نتیجه گیری

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

اندازه گیری عملکرد سازمانی یک فرایند پیچیده ای است با توجه به اینکه عملکرد بخودی خود یک پدیده چند وجهی است که عناصر اجزای آن ممکن است متمایز از اولویت های مدیریتی و یا حتی متقابلاً متناقض باشند. این مقاله یک شرکت مخابراتی برزیلی را برای بررسی و بیان ادغام دو روش کارت ارزیابی متوازن (BSC) (که یک چارچوب چشم انداز متعدد برای ارزیابی عملکرد است)9 و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (که ابزاری برای تصمیم گیری در جهت اولویت بندی دیدگاه های عملکرد چندگانه و شاخص ها و برای ایجاد یک استاندارد واحد برای رتبه بندی گزینه ها می باشد)، ارائه می کند.(در این مورد، عملکرد واحدهای عملیاتی). روش تعامل و تکرار به همراه یک رویکرد برای توافق ساخت در میان مدیرانی است که به ایجاد مقادیر اولویتی برای ابعاد عملکرد و شاخص های مربوطه میپردازد.

           

دانلود مقاله ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP

مدیر بازدید : 110 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 11:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi رابطه بین رشد شغلی و تعهد سازمانی

دانلود ترجمه فارسی مقاله رابطه بین رشد شغلی و تعهد سازمانی

عناون انگلیسی: The relationship between career growth and organizational commitment

عنوان فارسی: رابطه بین رشد حرفه ای و تعهد سازمانی

           

 • عناون انگلیسی: The relationship between career growth and organizational commitment
 • عنوان فارسی: رابطه بین رشد حرفه ای (شغلی) و تعهد سازمانی
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 21 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2010
           
            فهرست مطالب مقاله ترجمه شده :

چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه
رشد شغلی و تعهد سازمانی
رشد شغلی و تعهد مؤثر
رشد شغلی و استمرار تعهد
رشد شغلی و تعهد اصولی
روش‌ها
معیارها
رشد شغلی
تعهد سازمانی
متغیرهای نظارت
جدول ۱: مشخصات آماری
نتایج
جدول ۲: نتایج تحلیل همبستگی
جدول ۳: نتایج تحلیل رگرسیون
تعهد مؤثر به‌عنوان متغیر وابسته
تداوم تعهد به‌عنوان متغیر وابسته
تعهد اصولی به‌عنوان متغیر وابسته
بحث
مفاهیم مدیریتی
محدودیت هاو تحقیق آینده
قدردانی

           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این تحقیق رابطه بین رشد شغلی کارمندان و تعهد سازمانی را بررسی می‌کند. رشد شغلی با چهار عامل تفسیر می‌شود: پیشبرد هدف شغلی، توسعه مهارت حرفه‌ای‌ای، سرعت رشد و افزایش حق‌الزحمه، درحالی‌که تعهد سازمانی با کاربرد مدل میر و وسه مدل آلن تعبیر می‌شود. اطلاعات تحقیق از ۹۶۱ کارمند در ۱۰ شهر جمهوری چین جمع‌آوری شده است که نشان می‌دهد چهار بعد از رشد شغلی به‌طور مثبت با تعهد مؤثر و سه بعد دیگر به‌طور مثبت با تعهد مستمر و اصولی ارتباط دارد. فقط سه هیجده‌ام تعامل طرفین در میان عوامل رشد شغلی بر تعهد سازمانی تأثیر می‌گذارد، پیشنهاد می‌کند که عوامل رشد شغلی به‌جای رفتار افزاینده برافزایش تعهد تأثیر می‌گذارد.

           
            ترجمه مقدمه مقاله isi :

اقتصاد جدید روش ساختاری و مدیریتی سازمان‌ها را تغییر داده است. همچنین روابط سازمان- کارمند را اصلاح‌کرده است و سؤالاتی را مطرح کرده است درباره کیفیت فعالیت‌های رشد شغلی که امروزه برای تبادل روابط بین سازمان‌ها و کارمندان مناسب است. آن روزها گذشت که شغل شخص به یک سازمان متصل باشد، درحالی‌که شغل متغیر و حرفه پویا پدیده متداولی است. این تغییرات بر افراد و سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد. تحقیق نشان دادده است که رشد شغلی یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم‌گیری شغلی دانشجویان است. امروزه، درعین‌حال، افراد در جستجوی کسب رشد شغلی شخصی در میان سازمان‌های متفاوت هستند. اگر چنین فرصت‌هایی برای کارفرمای مهیا نباشد، تعهد سازمانی در میان افراد بی‌اهمیت می‌شود. فقدان چنین قابلیتی، به‌عبارت‌دیگر، برای سازمان‌ها زیان‌آور است، طوری که سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا از کمبود چنین قابلیتی با افزایش نیروی کاری متعهد جلوگیری کنند. هدف این مقاله بررسی روابط بین رشد حرفه‌ای‌ای فردی و درخواست سازمان به نیروی کاری متعهد است. بخش‌ها و قسمت‌های تحقیق تائید می‌کنند که رشد شغلی با تعهد سازمانی نسبت دارد. آلوی و احمد در بررسی ۲۰۰۰ کارمند پاکستانی، دریافت که کارمندانی که فرصت‌های پیشرفت بشری در سازمان دارند میزان تعهد سازمانی بالاتری دارند. فرصت رشد فردی، تساوی حق ترفیع و آموزش و فرصت یادگیری به‌طور مستقل نشان داده شده است که بر تعهد کارمندان سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد. چنین تحقیقی تائید می‌کند که، به‌طورکلی، قابلیت کارمندان به رشد فردی و توسعه جایگاه کاری‌شان بر رابطه روانی با کارفرما تأثیر می‌گذارد. بعلاوه، این تحقیق تائید می‌کند که سازمان‌ها با شناسایی و تصدیق چنین رشدی می‌توانند بر تعهد کاری تأثیر بگذارند. مشخصه‌های مرتبط با این روابط کمی نامشخص است. برای مثال، تعهد سازمانی مفهوم چندبعدی است، این تحقیق که کدام بعد تعهد تحت تأثیر رشد شغلی قرار می‌گیرد، همچنان ادامه دارد. بعلاوه، رشد شغلی به‌عنوان یک ساختار چندبعدی همچنین می‌تواند موردبررسی قرار بگیرد. ونگ و هیو تائید کردند که رشد شغلی شامل تأمین اهداف شغلی، توسعه قابلیت‌های حرفه‌ای شخصی و دریافت ترفیع و پاداش متناسب با این قابلیت‌ها هستند. ابعاد رشد شغلی به‌طور مشخص بر تعهد سازمانی تأثیر می‌گذارند.

           

دانلود مقاله رابطه بین رشد شغلی و تعهد سازمانی

مدیر بازدید : 97 جمعه 19 آذر 1395 زمان : 8:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi تجزیه و تحلیل تاثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری crm

دانلود ترجمه فارسی مقاله تجزیه و تحلیل تاثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری crm

عناون انگلیسی: Analyzing the impact of knowledge management on CRM success: The mediating effects of organizational factors

عنوان فارسی: تجزیه و تحلیل تاثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری crm : اثرات واسطه عوامل سازمانی

           

 • عناون انگلیسی: Analyzing the impact of knowledge management on CRM success: The mediating effects of organizational factors
 • عنوان فارسی: تجزیه و تحلیل تاثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری crm : اثرات واسطه عوامل سازمانی
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 26 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2011
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت دانش (KM) برای همه شرکت ها بویژه در محیط رقابتی کنونی به ابزار استراتژیک کلیدی تبدیل شده اند. علاوه بر این، دانش مشتری یک موضوع مهم برای اجرای CRM است. با بررسی مقالات، ما دریافتیم بسیاری از مطالعات به تجزیه و تحلیل نقش حیاتی ایفا شده توسط طرح های KM به عنوان عوامل تعیین کننده موفقیت CRM پرداخته اند. علاوه بر این، ما دربافتیم مطالعات متنوعی نشان می دهد که در زمان اجرای این استراتژی نرخ بالایی از شکست وجود دارد، به طوری که هنوز هم هیچ چارچوب مفهومی یکپارچه ای برای هدایت شرکت ها جهت اجرای موفقیت آمیز آن وجود ندارد. در این مقاله، با استفاده از داده های 153 هتل اسپانیایی، روابط بین KM وموفقیت CRM را با استفاده از مدل معادلات ساختاری بررسی می کنیم. ایده اصلی این است که داشتن قابلیت های مدیریت دانش برای موفقیتCRM کافی نیست، بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارد که می توان در نظر گرفت. در واقع، به طور خاص، عوامل سازمانی بر موفقیت CRM تاثیر گذار هستند و به نظر می رسد آنها واسطه تاثیر گذاری عوامل دیگر (قابلیت های KM / فن آوری / عوامل مشتری گرایی) در موفقیت CRM (در قوانین و مقررات مالی و بازاریابی" target="_blank">بازاریابی) می باشند.
           
            ترجمه مقدمه مقاله isi :
در حال حاضر، جامعه دانش یا اقتصاد مبتنی بر دانش با عواملی از قبیل افزایش رقابت، نوآوری های تکنولوژیک و طبیعت جهانی بازار (Castells، 1998) مشخص می گردد. در این جامعه، شرکت ها باید در هنگام انجام کسب و کار خود به دانشتوجه کنند زیرا تبدیل به یک عامل کلیدی برای ساخت یک مزیت رقابتی (Beijerse، 1999؛ Salmador و Bueno، 2007) شده است. علاوه بر این، در سال های اخیر، دانش به عنوان یک منبع مهم سازمانی در نظر گرفته شده است و علاقه رو به رشدی به این مفهوم (Leidner و Alavi، 2001؛ Drucker، 1993) وجود دارد. به همین دلیل است که KM در حال تبدیل شدن به یک اولویت پژوهشی در جامعه دانشگاهی است (Salmador و Bueno، 2007)، و یکی از حوزه هایی است که شرکت ها سهم هزینه بیشتری جهت اجرای آن اختصاص می دهند (Beijerse، 1999، Call، 2005).
           

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل تاثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری crm

مدیر بازدید : 110 پنجشنبه 18 آذر 1395 زمان : 3:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi عملکرد مالی و خدمات به مشتریان: بررسی با استفاده از فعالیت های مبتنی بر هزینه از 38 خطوط هوای

دانلود ترجمه فارسی مقاله عملکرد مالی و خدمات به مشتریان: بررسی با استفاده از فعالیت های مبتنی بر هزینه از 38 خطوط هوایی بین المللی

عناون انگلیسی: Financial performance and customer service: An examination using activity-based costing of 38 international airlines

عنوان فارسی: عملکرد مالی و خدمات به مشتریان: بررسی با استفاده از فعالیت های مبتنی بر هزینه از 38 خطوط هوایی بین المللی

            

 • عناون انگلیسی: Financial performance and customer service: An examination using activity-based costing of 38 international airlines
 • عنوان فارسی: عملکرد مالی و خدمات به مشتریان: بررسی با استفاده از فعالیت های مبتنی بر هزینه از 38 خطوط هوایی بین المللی
 • مشخصات فایل مقاله: 3 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 9 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2012
            
            ترجمه چکیده مقاله isi :
این مطالعه نگاهی دارد به عملکرد مالی مجموعه‌ای از خطوط هوایی بین‌المللی بزرگ از آمریکای شمالی، اروپا، آمریکای لاتین، آسیا، و خاور میانه. معیارهای بهره‌وری به استراتژی آن‌ها مربوط است که بر مخارج عملیاتی و خدمات مشتری متمرکز است. نتایج، بر اساس تحلیل پوششی داده‌ها، نشان می‌دهد که مدیریت عملیات، از جمله ارزیابی ویژگی خدمات مشتری، از طریق اتخاذ تحلیل هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت بهبود می‌یابد.
            
            ترجمه مقدمه مقاله isi :
روند رو به افزایش بازار تجاری برای خدمات هوایی بین‌المللی به همراه آزادسازی توافق‌های دوجانبۀ خدمات هوایی، و بحران‌های مالی تکراری در صنعت خطوط هوایی، ناوگان‌های بزرگ را بر آن داشته است شیوۀ عملیاتی خود و ماهیت خدمات مشتری را که ارائه می‌دهند مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. حوزۀ عمدۀ صرفه‌جویی در هزینه‌ها زمان ترانزیت و هزینۀ پرواز است، اما صرفه‌جویی‌های بالقوه‌ای را نیز می‌توان با پروسه‌های عملیاتی بهتر و رفع کاستی‌های دیگر صورت داد. سیستم‌های هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) راهی بالقوه برای کمک به شناسایی راه‌های کنترل هزینه‌ها و ارتقائ خدمات مشتری هستند. این راه نه تنها به تخصیص دقیقتر هزینه‌ها که به بهبود ناکارآمدی نیز مربوط است. در این مقاله، رابطۀ بین عملکرد مالی و خدمات مشتری را با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) به عنوان بخشی از پروسۀ ABC بررسی می‌کنیم.
            

دانلود مقاله عملکرد مالی و خدمات به مشتریان: بررسی با استفاده از فعالیت های مبتنی بر هزینه از 38 خطوط هوایی بین المللی

مدیر بازدید : 94 پنجشنبه 18 آذر 1395 زمان : 0:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi تفاوت های فردی در رابطه با رضایت از پاداش کار و رضایت شغلی

دانلود ترجمه فارسی مقاله تفاوت های فردی در رابطه با رضایت از پاداش کار و رضایت شغلی

عناون انگلیسی: Individual differences in the relationship between satisfaction with job rewards and job satisfaction

عنوان فارسی: تفاوت های فردی در رابطه رضایت از پاداش کار و رضایت شغلی isi

           

 • عناون انگلیسی: Individual differences in the relationship between satisfaction with job rewards and job satisfaction
 • عنوان فارسی: تفاوت های فردی در رابطه رضایت از پاداش کار و رضایت شغلی
 • مشخصات فایل مقاله: 9 صفحه PDF
 • مشخصات فایل ترجمه: 20 صفحه WORD
 • سال انتشار مقاله: 2013
           
            ترجمه چکیده مقاله:
اگرچه پژوهش های قبلی اغلب یک ارتباط مثبت بین رضایتمندی از دستمزد و رضایت شغلی نشان داد، ولی در مورد جهان شمولی این یافته ها اختلاف وجود دارد. تجزیه و تحلیل رگرسیون خوشه دانا در سه نمونه به طور مداوم نشان می دهد که دو نوع از افراد هر یک با رابطه های رضایت و پاداش شغلی مختلف متمایز می شوند. برای نوع اول، رضایت شغلی به رضایتمندی از پاداش مالی و روانی مربوط است در حالی که رضایت شغلی دومین نوع فقط به رضایتمندی از پاداش روانی مربوط می شود. علاوه بر این تفاوت بین فردی در مورد امنیت مالی ارزش کاری و نه شناخت مشخص شد که این امر نشان می دهد تفاوت در ارزش کاری ممکن است بر مبنای تفاوت های بین فردی در رابطه رضایتمندی از پاداش نهفته باشد. علاوه بر این افراد نوع 1 و 2 از لحاظ قصد ترک خدمت و تعهد سازمانی موثر متفاوت هستند که این امر نشان می دهد تفاوت ها در رابطه رضایتمندی از پاداش همچنین به نتایج مهم سازمانی مربوط می شود. مفاهیم نظری و عملی این یافته ها مورد بحث قرار گرفت.
           
            ترجمه مقدمه مقاله:
رضایت شغلی بدون شک یکی از نتایج بسیار مورد مطالعه قرار گرفته در تحقیقات سازمانی (اسپکتور، 1997) است. احتمالا یکی از دلایل، پیوند بصری آن با طیف گسترده ای از رفتارهای مهم کارکنان مانند ترک خدمت، غیبت و عملکرد است (چلیچر، هانسن و فاکس، 2010). بنابراین تحقیق در مورد رضایت شغلی گسترده است. به طور سنتی پاداش کاری به عنوان عامل اصلی تعیین کننده رضایت شغلی در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال با توجه به مدل ارزش ویژه آدامز (1965) مردم نسبت ورودی / خروجی خود – که نشان دهنده پاداش دریافتی آنها در ازای انجام کار است – را به منظور تعیین اینکه آیا در کار خود احساس رضایت می کنند، نسبت به فرد دیگر مقایسه می کنند. به طور مشابه در مدل تفاوت پورتر و لاولر (1968) رضایت شغلی افراد توسط یک مقایسه از شرایط شغلی فعلی آنها (از جمله پاداش دریافتی آنها) با شغل ایده آل آنها تعیین می شود. به غیر از نقش آن در نظریه های رضایت شغلی، هنگام غربالگری ابزارهای مورد استفاده برای اندازه گیری رضایت شغلی محوریت پاداش نیز آشکار است. به طور خاص دو ابزار مهم شاخص توصیفی شغل (JDI) و پرسشنامه رضایتمندی مینه سوتا (MSQ) هر دو شامل یک خرده مقیاس هستند که به رضایت از پاداش شغلی اشاره می کنند (رجوع کنید به چلیچر و همکاران، 2010). از مطالب فوق نتیجه می گیریم که پاداش برای رضایت شغلی ضروری است. اگرچه نظریه های مهم در مورد رضایت شغلی حدس می زنند که پاداش شغلی (همیشه) بر رضایت شغلی تاثیر نمی گذارد. به طور خاص تئوری دو عاملی هرزبرگ (1959) دستمزد را به عنوان یک عامل بهداشتی در عوض عامل ارضاء کننده تعریف می کند. از این رو پیش بینی شده است که رضایت از دستمزد بر رضایت شغلی تاثیر نمی گذارد. از نظریه خود مختاری (دسی و رایان، 1985، 2002) که فرض می کند رضایتمندی در نتیجه انگیزه درونی است، می توان نتیجه مشابهی به دست آورد و انگیزه درونی تحت تاثیر پاداشهای بیرونی نبوده و یا حتی به صورت منفی از طریق پاداشهای بیرونی تحت تاثیر قرار نمی گیرد (به عنوان مثال با ارائه پاداش های مالی گاگنه و فارست، 2008). در مجموع دیدگاه های ضد و نقیضی در مورد نقش پاداش شغلی در ارتباط با رضایت شغلی وجود دارد. استدلال می کنیم که در مطالعه حاضر نباید هر دو دیدگاه دیگری را رد کنند. در عوض بسته به فرد مورد نظر ممکن است دیدگاه اول یا دوم اعمال شود. به عبارت دیگر نشان دادیم که تفاوت های فردی در ارتباط با پاداش و رضایت شغلی وجود دارد و در واقع برای برخی افراد پاداش های بیرونی با رضایتمندی در ارتباط است، در حالی که برای افراد دیگر این چنین نیست. در ادامه این نقطه را با دقت شرح خواهیم داد. اول اینکه بین دو دسته پاداش شغلی تمایز قائل می شویم؛ دوم استدلال می کنیم که چرا تفاوت های فردی در ارتباط با پاداش و رضایت شغلی بر اساس کارهای موجود در ارزش کاری مورد انتظار است و در نهایت استدلال می کنیم که آیا این تفاوت های فردی به نتایج کاری دیگر نیز مربوط هست.
           

دانلود مقاله تفاوت های فردی در رابطه با رضایت از پاداش کار و رضایت شغلی

مدیر بازدید : 88 چهارشنبه 17 آذر 1395 زمان : 10:34 دیدگاه ها ()
مقاله isi جذابیت دادن و تغییر سازمانی : مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای درک شده، تعهد به تغییر و عم

دانلود ترجمه فارسی مقاله جذابیت دادن و تغییر سازمانی : مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای درک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی

عناون انگلیسی: Charisma and organizational change: A multilevel study of perceived charisma, commitment to change, and team performance

عنوان فارسی: جذابیت دادن و تغییر سازمانی : مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای درک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی

            

 • عناون انگلیسی: Charisma and organizational change: A multilevel study of perceived charisma, commitment to change, and team performance
 • عنوان فارسی: جذابیت دادن و تغییر سازمانی : مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای درک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی
 • مشخصات فایل مقاله: 12 صفحه PDF
 • مشخصات فایل ترجمه: 25 صفحه WORD
 • سال انتشار مقاله: 2013
            
            ترجمه چکیده مقاله:
چه عاملی باعث می شود تا افراد رهبر خود را کاریزماتیک بدانند و رهبران تیم چگونه نتایج عملکرد را از پیروان خود به دست می آورند؟ ما رهبران را در دوران تغییر سازمانی بررسی می کنیم و به جستجوی مکانیزم هایی می پردازیم که رفتارهای مشوقِ تغییر در رهبران را با عملکرد تیمی مرتبط می سازد. در یک مدل تعدیلی چندسطحی نشان می دهیم که رابطه غیر مستقیم بین رفتارهای مشوقِ تغییر و عملکرد تیمی به ترتیب از طریق ادراک پیروان از کاریزمای رهبر و تعهد پیروان به تغییر منتقل می شود. مطالعه ای بر روی 33 رهبر و 143 پیرو با استفاده ازمدل یابی چندسطحی معادلات ساختاری برای تحلیل روابط بالا به پایین بین رهبران و پیروان و روابط پایین به بالا بین پیروان و نتایج تیمی این مدل را به لحاظ تجربی تأیید می کند. نتایج نشان می دهد که وقتی رهبران تیم به رفتارهای مشوقِ تغییر دست می زنند به عنوان رهبران کاریزماتیک شناخته می شوند. این رفتارها عملکرد تیمی را از طریق کاریزمای ادراک شده از سوی پیروان مختلف و تعهد آن ها به تغییر تسهیل می کنند.
            
            ترجمه مقدمه مقاله:
وقتی ماکس وبر (1947) درباره رهبران کاریزماتیک صحبت کرد مردان و زنانی با قدرت های استثنایی و تقریباً نمادین را به تصویر کشید که پیروان را وادار می کنند تا به شدت از آن ها پشتیبانی کنند. همچنین پژوهشگران کنونی رهبران کاریزماتیک را تافته ای جدابافته از افراد عادی (کانگر و کانونگو، 1988) و دارای توانایی افزایش سطح عملکرد کارکنان و تیم در سازمان ها می دانند (دی گروت، کیکر و کراس، 2000). هرچند پژوهشگراندر طول نیم قرن گذشته مجموعه گسترده ای از مطالعات را درباره رهبری کاریزماتیک انجام داده اند (برای مرور، اثر والتر و بروک، 2009 را مشاهده کنید) اما چند سوال مهم بی پاسخ مانده است. یکی از این سوالات این است چه عاملی باعث می شود تا پیروان رهبران خود را کاریزماتیک بدانند؟ وبر (1947؛ همچنین بایر، 1999؛ هاوس، 1999 را مشاهده کنید) معتقد بود که دوران بحران و تغییرات تا حدی به این برداشت ها کمک می کند. سایر پژوهشگران نشان می دهند که جاذبه کاریزما ناشی از رفتارهای خاص رهبر است (کانگر و کانونگو، 1988) یا این که ناظران آن صفات را به رهبران نسبت می دهند (گالوین، بالکوندی و والدمن، 2010؛ هاول و شامیر، 2005). با این حال، پژوهش های اندکی دیدگاه های مربوط به علت شناسی کاریزما را ترکیب کرده اند (والتر و بروک، 2009). ما این دیدگاه های متفاوت را ترکیب می کنیم و رفتارهای خاص رهبر را در دوران تغییر و رابطه میان سطحی آن ها با ادراک پیروان مختلف از کاریزمای رهبر (یعنی رابطه بالا به پایین) بررسی می کنیم. با توجه به این که مطالعات مختلف دریافته اند که کاریزما باعث افزایش تلاش جمعی و بهبود عملکرد تیمی می شود (دی گروت و همکاران، 2000؛ وو، تسوی و کینیکی، 2010) سوال دیگری که مطرح می شود این است که این رابطه چگونه شکل می گیرد؟ به طور خاص، ما به درک ظریف تری از نحوه تأثیرگذاری کاریزمای ادراک شده بر تک تک پیروان و سپس هدایت آن ها در جهت دستیابی جمعی به سطوح بالاتر عملکرد تیمی نیاز داریم. به عبارت دیگر، منشأ فردی عملکرد تیمی (یعنی روابط پایین به بالا) به خوبی درک نشده است (رجوع شود به کوزلوفسکی و کلاین، 2000). ما در این مقاله به بررسی نظری و تجربی این دو سوال در یک مدل چندسطحی ترکیبی از کاریزما می پردازیم. مدلی که در شکل 1 ترسیم شده است نشان می دهد که پیروان مختلف در دوران تغییر سازمانی، رهبران مشوقِ تغییر را کاریزماتیک تر می دانند. در نتیجه، تک تک پیروان خود را به تغییر اساسی متعهد می دانند و این امر به نوبه خود باعث افزایش عملکرد جمعی تیم می شود. تعهد به تغییر به معنای «طرز فکری است که فرد را به راهکار لازم برای پیاده سازی موفق اقدام در جهت تغییر مقیّد می سازد» (هرسکویچ و میر، 2002، ص 475). این مدل را به صورت میدانی در شرکتی مورد آزمون قرار دادیم که در حال انجام تغییر بود. 33 رهبر تیم و 142 عضو زیردست تیم ارزیابی شدند و رفتار رهبران تیم، ادراک اعضای تیم از کاریزمای رهبران تیم، تعهد فردی اعضای تیم به تغییر و عملکرد جمعی تیم در طول تغییر در نظر گرفته شد. مدل ما به طور خاص به ادراک از کاریزما اشاره دارد. کاریزما را به عنوان یک متغیر این گونه تعریف می کنیم: «تأثیر نمادین رهبر که مبتنی بر ریشه های احساسی و ایدئولوژیکی است» (آنتوناکیس، فنلی و لیچتی، 2011، ص 376). این تعریف بدین معنا است که قدرت رهبر بر اساس احساسات و ایدئولوژی است نه بر اساس تأثیر خبرگان یا پاداش که در سبک های رهبری وظیفه گرا یا تعاملی بر آن تأکید می شود (آنتوناکیس و هاوس، 2002؛ آنتوناکیس و همکاران، 2011). تاکتیک های مشخص ارتباطات کلامی و غیر کلامی (مثل استعاره، حکایات و حرکات بدن) معمولاً به عنوان ابزارهایی شناخته می شوند که رهبران می توانند برای برانگیختن احساسات پیروان، تأثیرگذاری بر آن ها و آغاز اقدامی جمعی در مورد یک چشم انداز از آن ها استفاده کنند (آنتوناکیس و همکاران، 2011؛ دن هارتوگ و وربورگ، 1997؛ شامیر، هاوس و آرتور، 1993). پیروان از طریق برداشت خود (درباره این که آیا رهبر طوری عمل می کند که کاریزماتیک یا غیر کاریزماتیک به نظر برسد) کاریزمای رهبر را تأیید می کنند (آنتوناکیس و همکاران، 2011؛ کانگر، 1999؛ کایس، 2002). در واقع، کانگر و کانونگو (1987، 1988) بر ادراک پیروان به عنوان عامل تعیین کننده نهایی در نفوذ رهبر تأکید می کنند، موضعی که در منابع مربوط به رهبری کاریزماتیک تکرار شده است (برای مثال، آنتوناکیس و همکاران، 2011؛ گالوین و همکاران، 2010؛ هاول و شامیر، 2005). بنابراین پیامدهای رهبری کاریزماتیک به میزان نسبت دادن کاریزما از سوی پیروان به رهبر بستگی دارد (آنتوناکیس، 2012؛ کانگر و کانونگو، 1987، 1988؛ هاوس، 1999؛ شامیر، 1999؛ یوکل، 1999). به همین دلیل، پژوهش ها نشان می دهند که کاریزمای ادراک شده با نتایج مطلوب نظیر همکاری میان پیروان (دی کرمر و فن کنیپنبرگ، 2002)، رفتارهای سودمند (دن هارتوگ، دی هوگ و کیگان، 2007)، نفوذ رهبر (یورگس، ویس و استریکلند، 1999) و قیمت سهام شرکت (توسی، میسانگی، فنلی، والدمن و یامارینو، 2004) ارتباط دارد. بنابراین ما در این مطالعه به جای رفتار رهبر کاریزماتیک بر روی ادراک پیروان از کاریزما تمرکز می کنیم. مطالعه ما از سه طریق به منابع رهبری کمک می کند. اول این که ما علت شناسی کاریزمای ادراک شده را ارائه می کنیم و رفتارهای رهبر را شناسایی می کنیم که در دوران تغییر با ادراک پیروان از کاریزمای رهبران ارتباط دارد. دوم این که نشان می دهیم رفتارهای خاص رهبر تیم باعث ایجاد منافع تیمی از طریق یک مکانیزم فردی می شود که شامل ادراک پیروان مختلف از کاریزما و تعهد به تغییر است. مطالعه ما جزء اولین مطالعاتی است که به مدلسازی و آزمون مکانیزم های چندسطحی کاریزما در تیم ها می پردازد (شکل 1) و به طور خاص رابطه بالا به پایین بین رهبران و پیروان مختلف و رابطه پایین به بالای بین پیروان مختلف و تیم خود را بررسی می کند. فرایندهای پایین به بالا به پدیده ای سازمانی اشاره دارد که مبنای نظری آن سطوح پایین تر و ویژگی های نوظهور در سطوح بالاتر است (کوزلوفسکی و کلاین، 2000). سوم این که مدل چندسطحی ما به «فعل و انفعال پویای بین افراد درون یک تیم و کل تیم کمک می کند» (چن، کرکمن، کانفر، آلن و روزن، 2007، ص 331). مدل ما جزء اولین مدل هایی است که روابط بالا به پایین و پایین به بالا را مورد توجه قرار می دهد و در نتیجه حوزه های خرد و کلان را به هم متصل می کند- موضوعی که شاید یکی از بزرگ ترین چالش های آتی در پژوهش های مدیریت باشد (آگینیس، بوید، پیرس و شورت، 2011؛ متیو و چن، 2011).
            

دانلود مقاله جذابیت دادن و تغییر سازمانی : مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای درک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی

مدیر بازدید : 91 چهارشنبه 17 آذر 1395 زمان : 10:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi ایجاد پیوند بین فعالیت تعادلی زندگی وعملکرد سازمانی

دانلود ترجمه فارسی مقاله ایجاد پیوند بین فعالیت تعادلی زندگی وعملکرد سازمانی

عنوان انگلیسی: Making the link between work-life balance practices and organizational performance
عنوان فارسی: ایجاد پیوند بین فعالیت تعادلی زندگی وعملکرد سازمانی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 14 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 25 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

موضوع فعالیت‌های تعادلی کار- زندگی توسط سازمان‌های زیادی حمایت‌شده است، با برقراری تعادل در جذب بیشتر متقاضی و کاهش تضاد کار- زندگی در میان کارمندان عملکرد سازمانی را افزایش می‌دهند. این مقاله تحقیقی مدارکی را برای ادعای موضوع استخدام ارائه می‌دهد، البته مدارک کافی وجود ندارد تا از اهمیت افزایش عملکرد فعالیت‌های کار- زندگی با مفهوم کاهش تضاد کار-زندگی پشتیبانی کرد. توصیه می‌کنیم که موضوع کار لازم است اصلاح شود تا تعداد مسیرهای بیشتری را انعکاس دهد که فعالیت‌های تعادلی کار- زندگی می‌تواند بر عملکرد سازمانی، ازجمله افزایش فرایندهای تبادل اجتماعی، افزایش صرفه‌جویی هزینه، اصلاح بهره‌وری، و کاهش تغییر و تبدیل تأثیر بگذارد. تأثیر این فرایندها شاید با تعدادی عوامل ازجمله شرایط ملی، سطح شغلی و حمایت مدیریتی متعادل شوند. تحقیق اهمیت تأثیرات این فعالیت‌ها را مطرح می‌کند.
           

دانلود مقاله ایجاد پیوند بین فعالیت تعادلی زندگی وعملکرد سازمانی

مدیر بازدید : 100 سه شنبه 16 آذر 1395 زمان : 4:2 دیدگاه ها ()
مقاله isi الگوهای توانمندسازی و سبک رهبری در محیط پروژه

دانلود ترجمه فارسی مقاله الگوهای توانمندسازی و سبک رهبری در محیط پروژه

عنوان انگلیسی: Patterns of empowerment and leadership style in project environment
عنوان فارسی: الگوهای توانمندسازی و سبک رهبری در محیط پروژه

           
 • مشخصات فایل مقاله: 12 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 23 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در این تحقیق به روابط میان توانمندسازی، سبک رهبری و خدمات مشتری به عنوان معیاری از مدیریت کارآمد پروژه با درجات مختلف مجازی بودن پرداخته می‌شود. در این تحقیق شرایط توانمندسازی در پروژه‌های کمتر مجازی و بیشتر مجازی مورد مقایسه قرار می‌گیرند. ما فرضیه خود را با داده‌های گردآوری شده از متخصصین مدیریت پروژه شاغل در پنج کشور با استفاده از رگرسیون خطی و تحلیل رگرسیون تعدیل شده برای تشریح فرضیه‌های پیشنهادی آزمایش می‌کنیم. نتایج ثابت می‌کنند که شرایط توانمندسازی تاثیر بارزی بر وظیفه‌گرایی، مردم‌گرایی و خدمات مشتری دارد و در پروژه های بیشتر مجازی نسبت به پروژه‌های کمتر مجازی بالاتر است بنابراین منجر به مدیریت موثر پروژه مجازی می‌شود. علاوه بر این فهمیدیم که مجازی بودن رابطه میان توانمندسازی و مردم‌گرایی را تعدیل می‌کند. با این تحقیق پیامدهای قابل توجهی برای رفتارهای رهبری و اجرای پروژه در محیط کار مدیریت پروژه حاصل می‌شود.
           

دانلود مقاله الگوهای توانمندسازی و سبک رهبری در محیط پروژه

مدیر بازدید : 96 سه شنبه 16 آذر 1395 زمان : 3:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi سنجش کارایی سیستم های شبکه ای: تاثیر فن آوری اطلاعات (IT) بر عملکرد شرکت

دانلود ترجمه فارسی مقاله سنجش کارایی سیستم های شبکه ای: تاثیر فن آوری اطلاعات (IT) بر عملکرد شرکت

عنوان انگلیسی: Efficiency measurement for network systems: IT impact on firm performance
عنوان فارسی: سنجش کارایی سیستم های شبکه ای: تاثیر فن آوری اطلاعات (IT) بر عملکرد شرکت

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 35 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

پیشرفت اخیر در تحلیل پوششی داده ها (DEA) ساختار داخلی سیستم را بررسی می کند تا درخصوص منابعی که موجب ناکارآمدی می شوند اطلاعات بیشتری بدست آید. در این مقاله در مورد مدل DEA شبکه ای بحث می کنیم، مدلی که ناکارآمدی سیستم را در فرایندهای اجزای خود پخش می کند. این مدل برای ارزیابی تاثیر فن آوری اطلاعات بر عملکرد شرکت در صنعت بانکداری بکار گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که تاثیر IT بر عملکرد شرکت به طور غیر مستقیم از طریق وصول صندوق ها صورت می گیرد. زمانیکه بودجه IT با فرایند تولید سود سهیم می شود، این تاثیر افزایش می یابد.
           

دانلود مقاله سنجش کارایی سیستم های شبکه ای: تاثیر فن آوری اطلاعات (IT) بر عملکرد شرکت

مدیر بازدید : 98 سه شنبه 16 آذر 1395 زمان : 3:1 دیدگاه ها ()

تعداد صفحات : 2