close
دانلود فیلم
مقالات رشته مدیریت مالی
loading...

ورد پیپر :: دانلود مقالات isi با ترجمه

مرجع کامل دانلود مقالات isi رشته مدیریت مالی با ترجمه فارسی فرمت word و pdf

مقاله isi سرمایه گذاری خصوصی و بازده های عمومی حقوق صاحبان سهام

دانلود ترجمه فارسی مقاله سرمایه گذاری خصوصی و بازده های عمومی حقوق صاحبان سهام

عنوان انگلیسی: Private investment and public equity returns
عنوان فارسی: سرمایه گذاری خصوصی و بازده های عمومی حقوق صاحبان سهام

           
 • مشخصات فایل مقاله: 25 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 41 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

به دلیل هزینه های تامین مالی خارجی، صاحبان کسب و کار خصوصی اغلب نیاز به پروژه های سرمایه گذاری خود- تامین مالی دارند. این نیازهای خود تامین مالی برای صاحبان کسب و کار محرکی است تا دارایی های مالی که بازپرداخت های آن رابطه مستقیم با نیازهای خود تامین مالی دارند،را نگه داری کنند. اگر این تاثیر جمع شود، بازده های مورد انتظار روی دارایی های مالی باید رابطهعکس با مجموع نیازهای خود تامین مالی سرمایه گذاری خصوصی داشته باشد. برای آزمایش پیامدهای قیمت گذاری دارایی مقطعی این تخمین، رشد سرمایه گذاری غیر شرکتی تحقق یافته و رشد سرمایه گذاریغیر شرکتی پیش بینی شده در آینده را به عنوان نماینده ای برای نیازهای خود تامین مالی استفاده می کنیم. ما دریافتیم مدل سرمایه گذاری خصوصی ما می تواند بخش خوبی از بازده های مقطعی پورتفولیوهای حقوق صاحبان سهام مرتب شده بر حسب اضطرار، مقدار و اندازه را تقریبا به خوبی فاکتورهای فاما- فرنچ توضیح دهد. در مقابل برای مدل فاما-فرنچ، ما نشانه هایی روی ضرایب تخمینی برای سازگاری با پیش بینی های تئوری مان یافتیم.
           

دانلود مقاله سرمایه گذاری خصوصی و بازده های عمومی حقوق صاحبان سهام

مدیر بازدید : 122 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 12:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi مدلی برای تصدیق درخواست ها برای تراکنش های بانکداری آنلاین

دانلود ترجمه فارسی مقاله مدلی برای تصدیق درخواست ها برای تراکنش های بانکداری آنلاین

عنوان انگلیسی: A model to authenticate requests for online banking transactions
عنوان فارسی: مدلی برای تصدیق درخواست ها برای تراکنش های بانکداری آنلاین

           
 • مشخصات فایل مقاله: 7 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 18 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

سیستم های بانکداری آنلاین با افزایش مشتریان استفاده کننده از آن اهداف مطلوب تری برای حملات می شوند. سازمان های مالی برای جلب اطمینان و اعتماد مشتریان به امنیت خدمات بانکداری آنلاین باید راه های به خطر افتادن حساب ها از سوی مهاجمین را شناسایی کنند و روش هایی را برای پیشگیری از آنها توسعه دهند. این مقاله بدین منظور مدل اصلاح شده ای را برای تصدیق مشتریان برای تراکنش های بانکداری آنلاین از طریق استفاده از تکنیک RSA بر اساس شناسه (IB-mRSA) در رابطه با مفهوم یک بار شناسه به منظور افزایش امنیت با اجتناب از حملات ناگهانی فرو بردن (بلع) و پیشگیری از حملات پاسخی ارائه می کند. سیستم معرفی شده از روش دو نیم کردن کلیدهای محرمانه بین مشتری و سرور منبع موثق تایید نامه (CA) بهره می جوید. نه مشتری و نه منبع تایید نمی توانند یکدیگر را فریب دهند با توجه به اینکه یک بار شناسه استفاده می شود و هر امضاء باید شامل هر دو طرف شود. مدل حاصله ظاهراً از هر دو منظر محاسباتی و ذخیره ای قابل اجرا است. نتایج آزمایشی حاکی از کارآمدی مدل مطروحه است.
           

دانلود مقاله مدلی برای تصدیق درخواست ها برای تراکنش های بانکداری آنلاین

مدیر بازدید : 127 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 12:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi تأثیر فعالیت‌های مدیریت مالی و نگرش‌های مالی بر رابطه بین مادی‌گرایی و خرید وسواسی

دانلود ترجمه فارسی مقاله تأثیر فعالیت‌های مدیریت مالی و نگرش‌های مالی بر رابطه بین مادی‌گرایی و خرید وسواسی

عنوان انگلیسی: The impact of financial management practices and financial attitudes on the relationship between materialism and compulsive buying
عنوان فارسی: تأثیر فعالیت‌های مدیریت مالی و نگرش‌های مالی بر رابطه بین مادی‌گرایی و خرید وسواسی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 20 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

اگرچه مادی‌گرایی رابطه معناداری با خرید وسواسی دارد، نظریه‌های روانشناختی حاکی از این هستند که حتی پس از کنترل مادی‌گرایی نیز، نگرش‌های مالی و فعالیت‌های مدیریت مالی به‌طور معناداری شدت خرید وسواسی را پیش‌بینی خواهند کرد. ما انتظار داشتیم که نگرش‌های مالی و فعالیت‌های مدیریت مالی ارتباط بین مادی‌گرایی و خرید وسواسی را نیز تعدیل کنند؛ نتایج تحقیق هم تاحدودی فرضیات ما را اثبات کرد. پس از کنترل مادی‌گرایی، فعالیت‌های مدیریت مالی شدت خرید وسواسی را به‌طرز معناداری پیش‌بینی می‌کردند ولی نگرش‌های مالی چنین کاری را انجام نمی‌دادند. به‌علاوه، فعالیت‌های مدیریت مالی به‌طرز معناداری ارتباط بین مادی‌گرایی و خرید وسواسی را تعدیل می‌کردند ولی بازهم نگرش‌های مالی چنین کاری را انجام نمی‌دادند. این یافته‌ها برلزوم جای دادن اجزای مدیریت مالی در مداخلات روانی-اجتماعی کنونی تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که افراد شدیداً مادی‌گرا و دارای فعالیت‌های مدیریت مالی ضعیف بسیار بیشتر در معرض مشکلات مربوط به خرید وسواسی قرار دارند. در این مقاله درمورد کاربردهای دیگر تحقیق حاضر نیز بحث و پیشنهاداتی هم برای تحقیقات آینده مطرح شده است.
           

دانلود مقاله تأثیر فعالیت‌های مدیریت مالی و نگرش‌های مالی بر رابطه بین مادی‌گرایی و خرید وسواسی

مدیر بازدید : 101 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 11:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi روش های مهندسی مالی: استراتژی مرتبط با رکود اقتصادی

دانلود ترجمه فارسی مقاله روش های مهندسی مالی: استراتژی مرتبط با رکود اقتصادی

عنوان انگلیسی: Methods of Financial Engineering: Strategy on Locking Periods
عنوان فارسی: روش های مهندسی مالی: استراتژی مرتبط با رکود اقتصادی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 9 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله، از دیدگاه مهندسی مالی، تلاش دارد تا آزمون هایی تستی برای سنجش اهمیت اصلاحات سهام(به جریان انداختن سهام غیر معامله) از طریق روش های مطالعه ی رویداد، طراحی نماید. نتایج حاکی از برگشت سود مثبت و منفی در شرایط مختلف می باشد. این تغییرات بر روی سهام اشخاص حقیقی تاثیر به سزایی دارد. با این حال، پیش بینی نقض های سبکی از قبیل صنایع، سرمایه گذاری در بازار، میزان جریان سهام و تعداد سهامداران دشوار می باشد.
           

دانلود مقاله روش های مهندسی مالی: استراتژی مرتبط با رکود اقتصادی

مدیر بازدید : 95 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 11:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi سرمایه گذاری در انرژی تجدید پذیر: اثرات بازار و سیاست

دانلود ترجمه فارسی مقاله سرمایه گذاری در انرژی تجدید پذیر: اثرات بازار و سیاست

عنوان انگلیسی: Renewable energy investment: Policy and market impacts
عنوان فارسی: سرمایه گذاری در انرژی تجدید پذیر: اثرات بازار و سیاست

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 16 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

آزادسازی بازارهای برق در سال‌های اخیر رقابت را میان شرکت‌های تولید کننده برق، در مواجه با تصمیمات نامشخص رقیبان و در نتیجه قیمت‌های نامشخص، افزایش داده است. همزمان با آن، پیشرفت انرژی تجدیدپذیر یک عنصر کلیدی در سیاست انرژی بوده که دی‌کربنیزه کردن ترکیب انرژی را دنبال می‌کرده است. انگیزه‌های عمومی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های تجدیدپذیر، مواردی چون تعرفه‌های تشویقی (تغذیه در تعرفه) تا یارانه‌های سرمایه‌گذاری، اعتبار مالیاتی، الزامات سبد سهام و سیستم‌های گواهینامه را در بر می‌گیرد. ما از یک مدل گزینه‌های واقعی در زمان گسسته با سرمایه‌گذاری‌های چندگانه متلاطم استفاده کرده‌ایم تا تصمیمات تولیدکننده برق برای سرمایه‌گذاری در ظرفیت جدید تولید برق، انتخاب نوع فناوری و بهینه‌سازی عملیات آن تحت شرایط نامطمئن قیمت و تاثیرات بازار را تحلیل کنیم. هر دو ویژگی خاص تجدیدپذیری و تاثیرات بازار در تصمیمات سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است. قیمت‌ها به صورت درونزا با تامین برق در بازار و به صورت نامطمئن با قیمت برق برون‌زا تعیین می‌شود. این چارچوب برای تحلیل سیاست انرژی و همینطور واکنش تولیدکنندگان به عدم قطعیت در چارچوب سیاسی و نظارتی بکار می‌رود. به این ترتیب، می توانیم سیاست‌های مختلف برای بکار گرفتن سرمایه در انرژی‌های تجدیدپذیر را با هم مقایسه کنیم و تاثیرشان را بر بازار تحلیل نماییم.
           

دانلود مقاله سرمایه گذاری در انرژی تجدید پذیر: اثرات بازار و سیاست

مدیر بازدید : 94 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 10:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi پشتیبانی تصمیم گیری برای استراتژی سرمایه گذاری خارجی تحت عدم قطعیت ترکیبی

دانلود ترجمه فارسی مقاله پشتیبانی تصمیم گیری برای استراتژی سرمایه گذاری خارجی تحت عدم قطعیت ترکیبی

عنوان انگلیسی: Decision support for foreign investment strategy under hybrid uncertainty
عنوان فارسی: پشتیبانی تصمیم گیری برای استراتژی سرمایه گذاری خارجی تحت عدم قطعیت ترکیبی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 19 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

شواهد تجربی نشان می دهند که شرکت های مستقر در ژاپن، در دهه ی 1980به دلیل ارزش ین ژاپن عملیات اصلی شان را به آمریکاانتقال دادند. با این حال، شرکت های چند ملیتی که عملیات های شان را به خارج از کشور منتقل می کنند همچنانبا ریسک قیمت خارجی و ریسک نرخ ارز خارجی مواجه هستند.نرخ ارز خارجی با توجه به برابری قدرت خرید (PPP) و برابری نرخ بهره (IRP) انجمن هایی با قیمت نسبی و نرخ بهره نسبی بین دو کشور دارد.بنابراین، زمانی که قیمت و نرخ بهره به طور تصادفی تکامل یابندمانند آنچه که بسیاری از محققان مطرح می کنند، می توانیم اعداد تصادفی نرخ ارز خارجی را پیش بینی کنیم. با ادغام این سه منشأ ریسک به عنوان عدم قطعیت ترکیبی، چارچوبی برای ارزیابی شرکت ها و استراتژی سرمایه گذاری ارائه می کنیم.ما ارزش شرکت را به صورت تحلیلی برای آن دسته از شرکت های چند ملیتی مورد نظراستنتاج می کنیم و سپس ارزش گزینه ی واقعی رابا شبیه سازی مونت کارلوبه صورت عددی به دست می آوریم که اساس آن، استراتژی ورود بهینه را بررسی می کنیم. میزان حساسیت ارزش شرکت ها، زمان ورود بهینه و مقدار گزینه واقعی آنالیز می شوند. این نتایج،روند پشتیبانی تصمیم گیری را برای استراتژی زمان سرمایه گذاری خارجی تحت عدم قطعیت ترکیبی نشان می دهند.مفهوم مدیریتی این اثر این است که استراتژی سرمایه گذاری بهینه برای شرکت های چند ملیتی با عملیات خارجی،به بازار و فاکتورهای ریسک و همچنین ارتباط (همبستگی) میان آنها بستگی دارد.
           

دانلود مقاله پشتیبانی تصمیم گیری برای استراتژی سرمایه گذاری خارجی تحت عدم قطعیت ترکیبی

مدیر بازدید : 98 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 10:2 دیدگاه ها ()
مقاله isi نظارت بر شبکه های پیچیده و سیستم های بانکداری

دانلود ترجمه فارسی مقاله نظارت بر شبکه های پیچیده و سیستم های بانکداری

عنوان انگلیسی: Complex networks and banking systems supervision
عنوان فارسی: نظارت بر شبکه های پیچیده و سیستم های بانکداری

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 14 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

همانطور که بحران های بانکداری اخیر نشان می دهد نظارت جامع و کامل بر تمام موسسات بانکی تحت کنترل نظارتی بانک مرکزی ضروری است. شناسایی فوری مسائل اشاعه و بحران بانکی برای تنظیم کنندگان اهمیت زیادی دارد. این مقاله روشی را مطرح می کند که علاوه براین می تواند برای روش های استاندارد نظارت بانکی و یا روش های جدیدی که گفته می شود باید اجرا شوند به کار رود. به این ترتیب فرد می تواند میزان ارتباط بانک ها را نشان دهد و صرفا به جای بانک های «بزرگ» بانک های «مرکزی» را شناسایی کند. بانک های مرکزی از این حیث که گفته می شود برای نظارت بر شبکه بسیار مهم هستند در این شبکه مرکزی هستند. بانک های مرکزی می تواند در شبکه های فرعی و افزایش سریع علامت خطر به عنوان معیارهای بحران بانکی به کار رود به طوری که بانک مرکزی به طور موثر و به سرعت می تواند بر منطقه متناظر موسسات مالی تمرکز کند. به عنوان مثال در این مقاله با استفاده از متغیر بازده سرمایه طرح پیشنهادی را نشان می دهیم. ممکن است این روش با متغیرهای جایگزین نیز به کار رود و باید به کار رود.
           

دانلود مقاله نظارت بر شبکه های پیچیده و سیستم های بانکداری

مدیر بازدید : 105 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 9:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi رقابت در بازار‌های بخش بندی شده: مدارک و شواهد جدید در مورد صنعت بانکداری آلمان با توجه به

دانلود ترجمه فارسی مقاله رقابت در بازار‌های بخش بندی شده: مدارک و شواهد جدید در مورد صنعت بانکداری آلمان با توجه به بحران مالی درجه دو

عنوان انگلیسی: Competition in fragmented markets: New evidence from the German banking industry in the light of the subprime crisis
عنوان فارسی: رقابت در بازار‌های بخش بندی شده: مدارک و شواهد جدید در مورد صنعت بانکداری آلمان با توجه به بحران مالی درجه دو

            
 • مشخصات فایل مقاله: 12 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 23 صفحه word
            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

از بین همه‌ی دولت‌های عضو EU، آلمان دارای بزرگ ترین بازار بانکداری است. با این حال، همه‌ی مؤسسات بانکداری آلمان با رقابتی شدید رو به رو نیستند. چون این صنعت بشدت بخش بندی شده است. تفکیک شدید سه محور بانکداری کنونی می‌‌تواند مانع رقابت شود و تاثیراتی منفی بر ثبات مالی داشته باشد. با استفاده از آزمایش درآمد Rosse – Panzar (P-R)، جایگاه ۱۸۸۸ بانک جهانی را بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ از لحاظ رقابت ارزیابی می‌کنیم. ما مدارکی می‌‌یابیم که نشان می‌دهند که اندازه گیری رقابت در یک کشور در سطح متوسط ضرورتا باعث ارزیابی معتبر بازارهای بخش بندی شده نمی‌شود. به علاوه، مدرک خاصی وجود ندارد که نشان دهد که اهداف خاص بانک‌های تعاونی و پس‌انداز یا حمایت قانونی از این مؤسسات مانع رقابت یا تبعیض بر ضد بانک‌های خصوصی می‌شود. بنابراین، تا وقتی که رابطه‌ی بین رقابت و ثبات مالی نامشخص باشد، تاثیر کلی و هزینه‌ها یا منافع اقدامات سیاسی تاثیرگذار بر ساختار بازار بانکداری آلمان حداقل نامشخص است.
            

دانلود مقاله رقابت در بازار‌های بخش بندی شده: مدارک و شواهد جدید در مورد صنعت بانکداری آلمان با توجه به بحران مالی درجه دو

مدیر بازدید : 92 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 9:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi همجوم بانکی لکه‌ی خورشیدی در سیستم‌ بانکداری رقابتی در مقایسه با سیستم بانکداری انحصاری

دانلود ترجمه فارسی مقاله همجوم بانکی لکه‌ی خورشیدی در سیستم‌ بانکداری رقابتی در مقایسه با سیستم بانکداری انحصاری

عنوان انگلیسی: Sunspot bank runs in competitive versus monopolistic banking systems
عنوان فارسی: همجوم بانکی لکه‌ی خورشیدی در سیستم‌ بانکداری رقابتی در مقایسه با سیستم بانکداری انحصاری

           
 • مشخصات فایل مقاله: 3 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 9 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این پژوهش مدل دیاموند و دیبویگ (1983) را گسترش داده تا دو اقتصاد بانکی را با هم مقایسه کند: یکی سیستم بانکداری رقابتی و دیگری سیستم بانکداری انحصاری. نشان داده می‌شود که سیستم بانکداری رقابتی از سیستم بانکداری انحصاری آسیب‌پذیرتر است، از این لحاظ که مجموعه پارامترهای بانکداری رقابتی که تصریح می‌کنند تعادل هجوم بانکی وجود دارد، بر مجموعه پارامترهای بانکداری انحصاری تسلط دارند
           

دانلود مقاله همجوم بانکی لکه‌ی خورشیدی در سیستم‌ بانکداری رقابتی در مقایسه با سیستم بانکداری انحصاری

مدیر بازدید : 88 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 8:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi ریسک شکایت های قانونی، کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری

دانلود ترجمه فارسی مقاله ریسک شکایت های قانونی، کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری

عنوان انگلیسی: Litigation risk accounting quality and investment efficiency
عنوان فارسی: ریسک شکایت های قانونی، کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 24 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله به بررسی اثر تعدیل ریسک شکایت های قانونی بر رابطه بین کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری می پردازد. ما از مدیران و متصدیان ‘(D & O) بیمه مسئولیت به عنوان نماینده برای ریسک شکایت های قانونی، کیفیت اقلام تعهدی برای کیفیت حسابداری و سرمایه گذاری حساسیت جریان نقدی برای بهره وری سرمایه گذاری (بیدل و هیلاری، 2006؛ Hovakimian و Hovakimian، 2009) استفاده کردیم. با استفاده از داده های 1998 تا 2008 کانادا، ما نشان دادیم که شرکت های با پوشش D & O اقلام تعهدی بالاتر با کیفیت پایین تر را نشان می دهند. علاوه بر این، پیش از این اسناد ارتباط منفی بین کیفیت اقلام تعهدی و سرمایه گذاری نقدی حساسیت قوی تر (ضعیف تر) است در حالی که پوشش نامعمول D & O پایین تر(بالا)، نشان می دهد که نقش کیفیت حسابداری در بهره وری تسهیل سرمایه گذاری مشروط به ریسک شکایت های قانونی قابل مشاهده است.
           

دانلود مقاله ریسک شکایت های قانونی، کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری

مدیر بازدید : 102 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 8:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi تأثیر ریسک سیاسی در حوزه بین‌المللی شرکت‌های کنترلی: بینش‌هایی از یک نمونه اسپانیایی

دانلود ترجمه فارسی مقاله تأثیر ریسک سیاسی در حوزه بین‌المللی شرکت‌های کنترلی: بینش‌هایی از یک نمونه اسپانیایی

عنوان انگلیسی: The influence of political risk on the scope of internationalization of regulated companies: Insights from a Spanish sample
عنوان فارسی: تأثیر ریسک سیاسی در حوزه بین‌المللی شرکت‌های کنترلی: بینش‌هایی از یک نمونه اسپانیایی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 11 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 27 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

ریسک سیاسی فقط تهدیدی برای شرکت های چندملیتی نیست بلکه می‌تواند منبعی از فرصت‌ها باشد. قرارگیری در معرض و اندوختن تجربه برخورد با ریسک سیاسی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد مجموعه گسترده‌ای از اقدامات سیاسی مانند مذاکره شرایط ورود، اعمال نفوذ، منازعه، شرکت در کمپین و تشکیل ائتلاف داشته، به شرایط ترجیحی منتهی شده، عدم اطمینان محیطی را کاهش داده، هزینه‌های معامله را کاهش داده و پایداری دراز مدت شرکت را افزایش می‌دهد. این مزایا سرمایه‌گذاری را در کشورهای با سطوح بالاتر و متنوع‌تر ریسک را تسهیل کرده و ریسک سیاسی را به طور مثبت با حوزه بین‌المللی شرکت مرتبط می‌کند. این اثر در سراسر شرکت همگن نیست. با ترسیمی از یک نمونه ۱۶۴ شرکت اسپانیایی که در ۱۱۹ کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، دریافتیم که تأثیر برای شرکت‌های بخش صنعتی بزرگ‌تر است چرا که مقررات دولتی بزرگ‌تری برای آنان وضع شده است تا شرکت‌هایی که در بخش‌های صنعتی غیر آیین‌نامه یا خدمات کار می‌کنند که تعامل مکرر کمتری با نهادهای وطن و کشور میزبان دارند.
           

دانلود مقاله تأثیر ریسک سیاسی در حوزه بین‌المللی شرکت‌های کنترلی: بینش‌هایی از یک نمونه اسپانیایی

مدیر بازدید : 102 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 7:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi نقش محیط‌های محلی در ایجاد صلاحیت در شرکت‌های چند ملیتی

دانلود ترجمه فارسی مقاله نقش محیط‌های محلی در ایجاد صلاحیت در شرکت‌های چند ملیتی

عنوان انگلیسی: The Contribution of Local Environments to Competence Creation in Multinational Enterprises
عنوان فارسی: نقش محیط‌های محلی در ایجاد صلاحیت در شرکت‌های چند ملیتی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 13 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 29 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله ایجاد صلاحیت شرکت‌های تابعه در شرکت‌های چند ملیتی را بررسی خواهد کرد. در این مقاله نحوه تاثیر محیط شرکت‌های تابعه محلی بر توسعه صلاحیت‌های فناوری و کسب و کار در میان سایر واحد‌های شرکت چند ملیتی را تحلیل خواهیم کرد. پیش‌بینی‌های خود را با استفاده از داده‌های به دست آمده از 2107 شرکت ‌تابعه تحت مالکیت افراد خارجی که در هفت کشور اروپایی مستقر هستند و با استفاده از مدل‌سازی معادله ساختار یعنی LISRL آزمون خواهیم کرد. با بررسی محیط محلی در منابع موجود در مورد ظهور و تعیین‌کننده‌های مزایای خاص شرکتی نقش داریم. در این مقاله محیط‌های شرکت‌های تابعه محلی را به توسعه صلاحیت‌های سایر واحدها در شرکت چند‌ملیتی پیوند می‌دهیم. شرکت چند‌ملیتی نقش منسجم‌کننده دارد زیرا ممکن است آن صلاحیت‌های محلی و محیط‌هایی را پیوند دهد که موجب ایجاد صلاحیت می‌شوند و هم‌چنین کاربرد منابع موجود محلی را در سراسر سازمان تسهیل می‌کند. بنابراین در این مقاله درک از مکان را به عنوان تعیین‌کننده ایجاد واحد‌های صلاحیت و مراکز برتری در شرکت چند ملیتی افزایش خواهیم داد. به عبارت دیگر نشان می‌دهیم که مزایای خاص کشوری برای ایجاد صلاحیت در واحدهایی غیر از شرکت فرعی محلی مفید هستند. در نتیجه مزایای خاص کشوری را به ایجاد مزایای خاص شرکتی در شرکت چند‌ملیتی پیوند می‌دهیم. یعنی شرکت چند‌ملیتی می‌تواند مزایای خاص شرکتی را با کسب بیشتر مزایای خاص کشوری ایجاد کرده و افزایش دهد.
           

دانلود مقاله نقش محیط‌های محلی در ایجاد صلاحیت در شرکت‌های چند ملیتی

مدیر بازدید : 115 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 7:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi مدل دینامیک قیمت گذاری اموال با نیت (احساسات) ناهمگن

دانلود ترجمه فارسی مقاله مدل دینامیک قیمت گذاری اموال با نیت (احساسات) ناهمگن

عنوان انگلیسی: Dynamic asset pricing model with heterogeneous sentiments
عنوان فارسی: مدل دینامیک قیمت گذاری اموال با نیت (احساسات) ناهمگن

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 24 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

نقش نظام مند و مهم نیت (احساس) سرمایه گذار تحت حمایت برخی تألیفات نظری و تجربی جدید قرار گرفته است در این مقاله ما مدل قیمت گذاری دینامیک اموال را با نیت (احساس) ناهمگن ارائه می دهیم و در می یابیم قیمت سهام موازنه، میانگین اندازه گیری سهام – ثروت قیمت سهام است که در اقتصاد با سرمایه گذاران با احساس رایج است. علاوه بر آن، احساسات ناهمگن، کارآمد بودن در توزیع سرمایه را موجب می شود و بر فراریت عواید سهام می افزاید و میانگین تبدیل عواید سهام را موجب می شود. این مدل، توضیحی برای ناهنجاری مالی تبدیل میانگین است.
           

دانلود مقاله مدل دینامیک قیمت گذاری اموال با نیت (احساسات) ناهمگن

مدیر بازدید : 100 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 6:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi تصمیم سرمایه گذاری در کارخانجات مجتمع فولادسازی در شرایط عدم اطمینان

دانلود ترجمه فارسی مقاله تصمیم سرمایه گذاری در کارخانجات مجتمع فولادسازی در شرایط عدم اطمینان

عنوان انگلیسی: Investment decision in integrated steel plants under uncertainty
عنوان فارسی: تصمیم سرمایه گذاری در کارخانجات مجتمع فولادسازی در شرایط عدم اطمینان

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 29 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

فولاد آلیاژی مرکب از آهن و کربن است و تولید آن در مقیاس وسیعبه دو روش انجام می شود: استفاده از مواد خامِ سنگ آهن و ذغال سنگ در کارخانجات مجتمع با کوره های ذوب آهن،یاذوبِ آهن قراضه در کوره های الکتریکیِ فولادسازی های کوچک یا کارخانجات نیمه مجتمع. تولید فولاد در کارخانجات مجتمع،معمولا به سرمایه-گذاری بیشتری احتیاج دارد، ولیبه دلیل بالا بودن مقیاس تولید، مقرون به صرفه است.عملکرد بدون وقفه ی کوره-های ذوب آهن، ایراد اصلی این روش است ومانع تنظیم حجم تولید کارخانهبر اساستقاضای بازار می شود. جهت رفع این مشکل معمولا با سرمایه گذاری در بخش تجهیزات نورد کارخانه ، امکان تولید محصولات متنوع و گزینه-هایباارزش تغییر محصولفراهم می شود. در این مقاله گزینه ی تغییر محصول در یک کارخانه ی فولادسازی مجتمع فرضی متشکل از یک کوره ی ذوب و یک دستگاه نورد گرم ارزیابی می شود.نتایج نشان می دهند که استفاده از این گزینه می تواند سبب افزایش قابل ملاحظه ای در ارزش خالص فعلی (NPV) کارخانجات مجتمع شود. همچنین بر اساس نتایج معلوم شده که انتخاب صحیح فرایند تصادفی برای شرایط عدم اطمینان مربوطه،اهمیت ویژه ای داشته و تاثیر بسزایی بر گزینه ی تغییر محصول دارد.
           

دانلود مقاله تصمیم سرمایه گذاری در کارخانجات مجتمع فولادسازی در شرایط عدم اطمینان

مدیر بازدید : 88 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 6:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi تأثیر ویژگی های خشم و اضطراب بر تصمیمات سرمایه گذاری

دانلود ترجمه فارسی مقاله تأثیر ویژگی های خشم و اضطراب بر تصمیمات سرمایه گذاری

عنوان انگلیسی: Investment Decision Making and Risk
عنوان فارسی: تأثیر ویژگی های خشم و اضطراب بر تصمیمات سرمایه گذاری

           
 • مشخصات فایل مقاله: 11 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 27 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

تحقیق حاضر بررسی می کند افراد تا چه حد بر اساس آمادگی سرشتی که برای هیجانی خاص مانند خشم یا اضطراب دارند اقدام به تصمیم گیری مالی می کنند. پیش بینی کردیم که ویژگی خشم با تصمیم برای سرمایه گذاری ارتباط داشته باشد اما ویژگی اضطراب باعث می شود افراد از سرمایه گذاری خودداری کنند. ازپرسشنامه شش سؤالی استفاده کردیم که تصمیمات سرمایه گذاری در زندگی واقعی، قابلیت پیش بینی روند تغییرات سهام و ترجیح دادن سرمایه گذاری های پرریسک را بررسی می کند، برای اندازه گیری نگرش شرکت کنندگان نسبت به ریسک در حوزه مالی نیز از سه سناریوی فرضی استفاده کردیم. نتایج نشان داد که ویژگی خشم تصمیمات پرریسک را پیش بینی می کند: خشم با تمایل به سرمایه گذاری پول در انواع مختلف سهام، ترجیح دادن سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت و برآورد بالای قابلیت پیش بینی روند تغییرات قیمت سهام ارتباط مثبتی داشت. در مقابل، ویژگی اضطراب تصمیمات مالی محافظه کارانه را پیش بینی می کند: اضطراب با تصمیم به عدم سرمایه گذاری پس اندازها، داشتن حساب بهره دار و قابلیت پیش بینی اندک روند سهام ارتباط داشت. در سناریوهای فرضی، ویژگی خشم پورتفوی با ریسک متوسط و تصمیم برای منتظر ماندن قبل از فروش سرمایه گذاری با سود یا با زیان را پیش بینی می کند، در حالی که ویژگی اضطراب با ترجیح دادن پورتفوی با ریسک اندک و تصمیم برای فروش فوری سهام در صورت افزایش یا کاهش ارزش آن ارتباط داشت. این اطلاعات همسو با مدل های شناختی هیجانات است که بر کاربرد عملی آنها تأکید می کند و به اطلاعات پیرامون رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در زندگی واقعی می افزاید.
           

دانلود مقاله تأثیر ویژگی های خشم و اضطراب بر تصمیمات سرمایه گذاری

مدیر بازدید : 102 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 5:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر سرمایه گذاری داخلی

دانلود ترجمه فارسی مقاله نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر سرمایه گذاری داخلی

عنوان انگلیسی: Exchange rate volatility and its impact on domestic investment
عنوان فارسی: نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر سرمایه گذاری داخلی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 12 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 23 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

رابطه بین نوسانات نرخ ارز و سرمایه گذاری داخلی توجه برخی افراد را در منابع کلان جلب کرده است. مطالعات قبلی که این رابطه را بررسی کردند بر روی داده های سطح شرکت که دارای نتایج ترکیبی است تمرکز کردند. در این مقاله می گوییم که این رابطه در مجموع به طور برابر اعمال می شود. تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری داخلی را با استفاده از داده های سری زمانی در هر 36 کشور موجود در مدل خود ارزیابی می کنیم. کاربرد روش ارزیابی محدوده نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری داخلی در 27 کشور تاثیرات کوتاه مدت قابل توجهی دارد. تاثیرات کوتاه مدت تنها در 12 کشور به بلند مدت منتقل می شوند.
           

دانلود مقاله نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر سرمایه گذاری داخلی

مدیر بازدید : 98 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 5:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi اثرات سرمایه گذاری عمومی در سرمایه گذاری های خصوصی بخشی: یک رویکرد VAR عامل افزوده

دانلود ترجمه فارسی مقاله اثرات سرمایه گذاری عمومی در سرمایه گذاری های خصوصی بخشی: یک رویکرد VAR عامل افزوده

عنوان انگلیسی: Effects of public investment on sectoral private investment: A factor augmented VAR approach
عنوان فارسی: اثرات سرمایه گذاری عمومی در سرمایه گذاری های خصوصی بخشی: یک رویکرد VAR عامل افزوده

           
 • مشخصات فایل مقاله: 13 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 26 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

تاکائو فوجی، کازوکی هیراگا، ماسافومی کازوکا – اثرات سرمایه گذاری عمومی در سرمایه گذاری های خصوصی بخشی: یک رویکرد VAR عامل افزوده سرمایه گذاری عمومی در هر دو مدل نئوکلاسیک و کینزی موجب کاهش سرمایه گذاریهای خصوصی جمعی می شود. اما، در خصوص چگونگی تاثیر سرمایه گذاری عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی با معیاری متمایز، مانند سرمایه گذاری خصوصی بخشی، هیچ پژوهشی یافت نشده است. علی الخصوص اینکه پژوهش های قبلی تفاوتهای رفتار سرمایه گذاری بخشی را در پاسخ به سرمایه گذاری عمومی و امکان تاثیر خروج سرمایه در برخی از صنایع نادیده گرفته اند، مثل صنایعی که با سیلی از تقاضای عمومی روبرو هستند. در ضمن، سرمایه گذاری عمومی سرمایه گذاری های خصوصی بخشی را نه تنها با بالا نگه داشتن هزینه اجاره، بلکه تاثیر متفاوت تخصیص نامناسب در منابع سرمایه گذاری عمومی کاهش می دهد. در یک بخش تاثیر مثبت از سرمایه دریافت می کند و در بخش دیگر حالت عکس اتفاق می افتد. در این مقاله، ما از VAR عامل افزوده (FAVAR) استفاده می کنیم، مدلی که قادر به تجزیه و تحلیل مدلهای VAR در مقیاس بزرگ است، تا میزان خروج یا ورود سرمایه در رده های مختلف سرمایه گذاری صنعتی را مورد بررسی قرار دهیم. یافته های ما نشان می دهد که سرمایه گذاری عمومی اثرات مختلفی هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی در بخشهای خصوصی دارد. این نشان می دهد که سرمایه گذاری عمومی امتیازات مختلفی را در بخشهای متفاوت به ارمغان می آورد و بدترین تاثیر را از تخصیص نامناسب منابع در برخی از بخشها به دنبال دارد.
           

دانلود مقاله اثرات سرمایه گذاری عمومی در سرمایه گذاری های خصوصی بخشی: یک رویکرد VAR عامل افزوده

مدیر بازدید : 109 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 4:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi چگونه تغییرات رتبه بندی اعتباری مستقل بر سرمایه گذاری خصوصی تاثیر می گذارد؟

دانلود ترجمه فارسی مقاله چگونه تغییرات رتبه بندی اعتباری مستقل بر سرمایه گذاری خصوصی تاثیر می گذارد؟

عنوان انگلیسی: How do sovereign credit rating changes affect private investment?
عنوان فارسی: چگونه تغییرات رتبه بندی اعتباری مستقل بر سرمایه گذاری خصوصی تاثیر می گذارد؟

           
 • مشخصات فایل مقاله: 14 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 46 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

تغییرات رتبه بندی اعتبار مستقل بر روی سرمایه گذاری خصوصی واقعی کشورهایی با رتبه بندی مجدد موثر هستند. پس از رتبه بندی مستقل شاهد افزایش معنی دار در رشد سرمایه گذاری خصوصی بوده ایم. با این حال، این افزایش موقتی است. علاوه بر این پس از تنزیل رتبه بندی مستقل کاهش موقتی و معنی دار در رشد سرمایه گذاری خصوصی به دست می آوریم. این نتایج بعد از ملاحظه فرصت های رشد کشورها، درون زایی و سایر عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی به دست می آیند. ماهیت غیرقابل برگشت سرمایه گذاری ممکن است توضیحی برای تغییرات موقتی در نرخ رشد سرمایه گذاری سرمایه فیزیکی مرتبط با بازبینی های رتبه بندی اعتبار مستقل باشد.
           

دانلود مقاله چگونه تغییرات رتبه بندی اعتباری مستقل بر سرمایه گذاری خصوصی تاثیر می گذارد؟

مدیر بازدید : 92 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 4:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi سیاست سرمایه گذاری بهینه در فرمول بندی متوسط – واریانس سازگار با زمان

دانلود ترجمه فارسی مقاله سیاست سرمایه گذاری بهینه در فرمول بندی متوسط – واریانس سازگار با زمان

عنوان انگلیسی: Optimal investment policy in the time consistent mean–variance formulation
عنوان فارسی: سیاست سرمایه گذاری بهینه در فرمول بندی متوسط – واریانس سازگار با زمان

           
 • مشخصات فایل مقاله: 12 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 40 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

سازگاری زمانی به عنوان شرط ضروری برای معیار ریسک چند دوره ای می تواند از 2 جنبه بررسی گردد: معیار ریسک پویا و سیاست سرمایه گذاری بهینه. در این مقاله، در ابتدا به مطالعه ی رابطه ی بین سازگاری زمانی معیار ریسک پویا و سازگاری زمانی سیاست سرمایه گذاری بهینه می پردازیم و نتایج ذیل را به دست می آوریم: اگر نگاشت ریسک پویا با زمان سازگار و تکنوا باشد، درآنصورت سیاست سرمایه گذاری بهینه ی مرتبط، تامین کننده ی شرایط سازگاری زمانی است؛ با اینحال، اگر نگاشت ریسک پویا سازگاری زمانی داشته باشد اما یکنوا نباشد، درآنصورت شرایط سازگاری زمانی سیاست سرمایه گذاری بهینه دیگر تامین نخواهند شد. ازآنجاکه عملگر واریانس تامین کننده ی ویژگی هموارسازی نیست، سیاست سرمایه گذاری بهینه ی ناشی از مدل فعلی متوسط – واریانس چند دوره ای سازگاری زمانی ندارد. برای غلبه بر این کمبود، نمادگذاری نگاشت شرطی مورد انتظار تفکیک پذیر را پیشنهاد می کنیم و سپس یک مدل متوسط – واریانس پویای سازگار با زمان را ایجاد می کنیم. ما اثبات می کنیم که سیاست سرمایه گذاری بهینه ناشی از مدل ما سازگاری زمانی دارد. به علاوه، برای دو نمونه ی دارای یا فاقد دارایی بدن ریسک، سیاست سرمایه گذاری بهینه ی تحلیلی سازگار با زمان و مرز موثر متوسط – واریانس مدل جدید با محدودیت خودکفا [با تامین مالی از داخل] را به دست می آوریم. درنهایت، نتایج عددی نشان دهنده ی انعطاف پذیری و برتری مدل متوسط – واریانس چند دوره ای و سیاست سرمایه گذاری بهینه ی ما بر موارد موجود در منابع هستند
           

دانلود مقاله سیاست سرمایه گذاری بهینه در فرمول بندی متوسط – واریانس سازگار با زمان

مدیر بازدید : 96 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 3:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi سرمایه‌گذاری بهینه زمان سازگار و استراتژی‌های بیمه اتکایی برای بیمه‌گذارهای با واریانی

دانلود ترجمه فارسی مقاله سرمایه‌گذاری بهینه زمان سازگار و استراتژی‌های بیمه اتکایی برای بیمه‌گذارهای با واریانیس میانگین و مغایرت مخاطره وابسته به حالت

عنوان انگلیسی: Optimal time-consistent investment and reinsurance strategies for mean–variance insurers with state dependent risk aversion
عنوان فارسی: سرمایه‌گذاری بهینه زمان سازگار و استراتژی‌های بیمه اتکایی برای بیمه‌گذارهای با واریانیس میانگین و مغایرت مخاطره وابسته به حالت

           
 • مشخصات فایل مقاله: 12 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 42 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در این مقاله، استراتژی های ثابت رویه و بهینه را تحت معیار میانگین-واریانس با ریسک گریزی وابسته به حالت مطالعه می‌کنیم. فرض بر این است این روند مازاد، توسط یک روند انتشار تخمین زده می‌شود. بیمه گر می‌تواند بیمه اتکایی متناسب را خریداری کرده و در یک بازار مالی سرمایه‌گذاری کند که متشکل از یک دارایی بدون ریسک و چند دارایی‌ پر ریسک باشد که روندهای قیمتشان از حرکت هندسی براونی پیروی می‌کند. تحت این موارد، دو مسئله بهینه‌سازی، یک مسئله بیمه اتکایی – سرمایه‌گذاری و یک مسئله صرفاً-سرمایه‌گذاری را در نظر می‌گیریم. به طور خاص، هنگامی که شرایط ریسک گریزی به‌صورت پویایی به ثروت جاری بستگی دارد، مدل واقعی تر است.
           

دانلود مقاله سرمایه‌گذاری بهینه زمان سازگار و استراتژی‌های بیمه اتکایی برای بیمه‌گذارهای با واریانیس میانگین و مغایرت مخاطره وابسته به حالت

مدیر بازدید : 94 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 3:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi آشکارسازی هوشمند فیشینگ و طرح محافظتی برای تراکنش‌های آنلاین

دانلود ترجمه فارسی مقاله آشکارسازی هوشمند فیشینگ و طرح محافظتی برای تراکنش‌های آنلاین

عنوان انگلیسی: Intelligent phishing detection and protection scheme for online transactions
عنوان فارسی: آشکارسازی هوشمند فیشینگ و طرح محافظتی برای تراکنش‌های آنلاین

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 30 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

فیشینگ یک نمونه‌ از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی است که به منظور فریب دادن کاربران برای فرستادن اطلاعات حساس‌شان با استفاده از وبسایتی قانونی به کار گرفته می‌شود که دقیقاً ظاهری شبیه وبسایت سازمان هدف دارد. بیشتر رویکردهای آشکارسازی فیشینگ از لیست سیاه مکان‌یاب واحد منبع یا URL و مشخصه‌های وبسایت فیشینگ در ترکیب با تکنیک‌های یادگیری ماشینی برای مبارزه با فیشینگ بهره می‌برند. علیرغم رویکردهای موجودی که از لیست سیاه URL بهره می‌گیرند، هنوز به خاطر ضعف انسانی در تأیید لیست‌های سیاه نمی‌توانند به‌خوبی با حمله‌های فیشینگ جدید تعمیم پیدا کنند، در حالیکه روشهای مشخصه‌محور از نرخهای مثبت و بالای کاذب و مشخصه‌های فیشینگ ناکافی رنج می‌برند. در نتیجه، این امر به نوعی نارسایی در تراکنش‌های آنلاین منجر می‌گردد. برای حل این مشکل عمده، مطالعه پیشنهادی چندین ورودی جدید را معرفی می‌کند که تاکنون در پلتفرم محافظتی منفرد در نظر گرفته نمی‌شدند؛ از جمله قواعد سایت قانونی، پروفایل رفتار کاربری، فیش تانک ، سایتهای خاص کاربر، پاپ‌آپهای ایمیل. این ایده حول محور بهره‌گیری از طرح عصبی-فازی با پنج ورودی برای آشکارسازی سایتِ فیشینگ با دقت بالا می‌چرخد. در این مطالعه، اعتبارسنجی متقاطع 2-لایه برای آموزش و آزمایش مدل پیشنهادی به کار گرفته می‌شود. تعداد 288 مشخصه با پنج ورودی استفاده شد و تا به حال بهترین عملکرد را در مقایسه با نتایج گزارش‌شده در مطالعات قبلی در این زمینه کسب کرد.
           

دانلود مقاله آشکارسازی هوشمند فیشینگ و طرح محافظتی برای تراکنش‌های آنلاین

مدیر بازدید : 97 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 2:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi تاثیرگرایش های تفکر به معاملات آنلاین خرده فروشان هیبریدی

دانلود ترجمه فارسی مقاله تاثیرگرایش های تفکر به معاملات آنلاین خرده فروشان هیبریدی

عنوان انگلیسی: Influence of thinking tendencies on online transaction of hybrid retailers
عنوان فارسی: تاثیرگرایش های تفکر به معاملات آنلاین خرده فروشان هیبریدی

            
 • مشخصات فایل مقاله: 9 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 20 صفحه word
            
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این تحقیق به تفاوت های میان فرهنگی در مدل های تفکر در زمینه خرده فروشان هیبریدی می پردازد (خرده فروشان زمینی که عمل خرده فروشی خود را با ساخت مغازه های آنلاین زیاد می کنند). تحقیقات قبلی نشان می دهد که مصرف کنندگان، انجمن های مربوط به خرده فروشی را از خرده فروشان هیبریدی فیزیکی به مغازه های آنلاین منتقل می کنند و اعتماد آنها به مغازه های آنلاین عاملی حیاتی در فضای خرده فروشی آنلاین است. از جمله یافته های این مطالعه استفاده از پاسخگوهای کره جنوبی و ایالات متحده به ترتیب به عنوان پاسخگوهای همه جانبه و تحلیلی فرهنگ تفکر است و همچنین تفاوت های گرایش های تفکر را که بر انتقال اعتماد از خرده فروشان هیبرید زمینی به مغازه های آنلاین تاثیر می گذارد، می آزماید. تحقیق از مدل ساختاری مساوی برای آزمودن مدل های رفتاری مصرف کننده و تفاوت های گروهی استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد که نقش اعتماد در فرهنگ تفکر همه جانبه نسبت به فرهنگ تفکر تحلیلی بیشتر است. همچنین از نتایج چنین بر می آید که تبادل اعتماد از خرده فروشان همه جانبه زمینی به مغازه های آنلاین و رابطه میان اعتماد و روش خرده فروشان هیبرید مغازه های آنلاین برای متفکران همه جانبه نسبت به متفکران تحلیلی بیشتر است. یافته ها شامل پیامدهای تحقیق و تمرین و پیشنهاد راه حل برای تحقیقات آتی است.
            

دانلود مقاله تاثیرگرایش های تفکر به معاملات آنلاین خرده فروشان هیبریدی

مدیر بازدید : 95 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 2:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi وضعیت کنونی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و استانداردهای بین‌المللی حساب‌رسی:

دانلود ترجمه فارسی مقاله وضعیت کنونی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و استانداردهای بین‌المللی حساب‌رسی: پژوهشی در حساب‌داری حرفه‌ای در قونیه

عنوان انگلیسی: Status Quo of International Financial Reporting Standards and International Standards on Auditing: A Research on the Accounting Professionals in Konya
عنوان فارسی: وضعیت کنونی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و استانداردهای بین‌المللی حساب‌رسی: پژوهشی در حساب‌داری حرفه‌ای در قونیه

           
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 14 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

بنابر دستاوردها و تلاش‌های هم‌آهنگ‌سازی و هم‌گرایی در ارتباط با استانداردهای حساب‌داری، ساختارهای ملی و بین‌المللی درسراسر جهان به تلاش‌های خود درخصوص به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و استانداردهای بین‌المللی حسابرسی (ISAها) سرعت بخشیدند. دولت ترکیه، به عنوان بخشی از برنامه‌ی اصلاحی برای [دست‌یابی به] سیستم اقتصادی جامع و کامل، کدهای اصلاحی جدیدی را برای تجارت ترکیه وضع کرد. این کدها همراه با اقداماتی در جهت پذیرش و استفاده از استانداردهای بین‌المللی بودند. برهم‌کنش‌های گریزناپذیر میان کدهای تجارتی و استانداردهای حساب‌داری و حساب‌رسی منجر به تغییرات جامع و [ایجاد] ابهاماتی برای هر دو استاندارد وضع شده و طرف‌های ذینفع شد. هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت کنونی IFRS و ISA است. این تحقیق، حساب‌داری حرفه‌ای در سازمان‌های مختلف با سطوح متفاوت آموزش و تجربه را بررسی می‌کند تا آگاهی و تلقی آن‌ها از IFRS و ISA را منعکس کند. پرسشنامه‌ای طراحی شد تا سطح آگاهی حساب‌داران گروه نمونه را مشخص کند و داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. مطابق با یافته‌های این تحقیق، راه‌حل‌های محتمل ارائه خواهند شد.
           

دانلود مقاله وضعیت کنونی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و استانداردهای بین‌المللی حساب‌رسی: پژوهشی در حساب‌داری حرفه‌ای در قونیه

مدیر بازدید : 100 پنجشنبه 25 آذر 1395 زمان : 1:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi جریان نقدی در معرض خطر: ابزاری برای برنامه ریزی مالی

دانلود ترجمه فارسی مقاله جریان نقدی در معرض خطر: ابزاری برای برنامه ریزی مالی

عنوان انگلیسی: Cash Flow at Risk: A Tool for Financial Planning
عنوان فارسی: جریان نقدی در معرض خطر: ابزاری برای برنامه ریزی مالی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 5 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 8 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

میزان پول نقد کمپانی در گذر زمان می تواند بسته به دوره ی پرداخت و وصول، متغیر باشد. برای پرداخت کامل و به موقعِ هزینه ی کافیِ عملیات به منظور ادامه دادن یا قطع عملیات، مهم است که سطوح نقدینگی به درستی پیش بینی شود. جریان نقدی در معرض خطر و همچنین استراتژی های مالی و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری بلندمدت بر اساس مبانی علمی تولید، می تواند تخمینی از ساختار سرمایه به ما بدهد. در موقعیت های مختلف که به ندرت ممکن است رخ بدهند رویدادها را در نظرمی گیرد. در محاسبات جریان نقدی در معرض خطر در یک تاریخ خاص، میزان نقدینگی تا چه میزان می تواند در چارچوب فاصله ی اطمینان سقوط کند و چگونه می توان پیشرفت در شرایط بازارِ مطلوب را تحلیل کرد.در نتیجه ی این آنالیزها در برنامه ریزی نقدینگی برای رسیدن به سطح خاصی از پرداخت های نقدی، احتمال وقوع تغییرات معین در جریان نقدی، و سرمایه در گردشِ مورد نیاز برای ریسک بازار تعیین شده است. هدف این مطاله ارزیابی خطراتی است که ممکن است در نتیجه ی انحراف جریان نقدی رخ بدهند. در این زمینه بر اساس بودجه ی یک کسب و کار ساده در سال 2014 جریان نقدی در معرض خطر محاسبه می شود. برای مدیریت ریسک نقدینگیِ کسب و کارِ نمونه، آنالیزها در دو حالت مختلف انجام می شوند؛ با استفاده از credit (اعتبار، نسیه، تخفیف) و بدون استفاده از آن.
           

دانلود مقاله جریان نقدی در معرض خطر: ابزاری برای برنامه ریزی مالی

مدیر بازدید : 100 چهارشنبه 24 آذر 1395 زمان : 2:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi بررسی مقایسه ای از ابعاد نظری در مدل ریسک اعتباری

دانلود ترجمه فارسی مقاله بررسی مقایسه ای از ابعاد نظری در مدل ریسک اعتباری

عنوان انگلیسی: Comparative Analysis of Theoretical Aspects in Credit Risk Models
عنوان فارسی: بررسی مقایسه ای از ابعاد نظری در مدل ریسک اعتباری

           
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 14 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

هدف اصلی از مقاله ارائه شده مقایسه از ویژگی های اساسی و مقایسه متقابل دو مدل اساسی ریسک اعتباری است. به عبارت دیگر ما مدل مرتون و KMV را مقایسه کنید. در اینجا افزایش معناداری از اهمیت ریسک اعتباری در اقتصاد جهانی و همچنین در بخش کسب و کار کنونی دیده می شود. ما بر تفاوتهای روش های محاسباتی، تکنیک های مدل سازی ریسک اعتباری فرد، به عنوان تنوع در پارامترهای ورودی مورد استفاده برای تعیین مقدار ریسک تمرکز کرده ایم. نتیجه، بازنگری جامع تفاوت مدل ها و همچنین ارائه توصیه های اساسی برای استفاده از آنها همراه با بیان مزایا و معایب می باشد. همچنین نتایج آزمون ادارات مختلف مشهور، که منعکس کننده دقت این مدل است اشاره خواهد شد.
           

دانلود مقاله بررسی مقایسه ای از ابعاد نظری در مدل ریسک اعتباری

مدیر بازدید : 109 چهارشنبه 24 آذر 1395 زمان : 1:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi ریسک اعتباری و مدلسازی LGD

دانلود ترجمه فارسی مقاله ریسک اعتباری و مدلسازی LGD

عنوان انگلیسی: Credit Risk and LGD Modelling
عنوان فارسی: ریسک اعتباری و مدلسازی LGD

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 8 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله به روش‌ها تخمین پارامترهای ریسک اعتباری ناشی از قیمت‌های بازار مانند قصور در پرداخت (PD) و زیان ناشی از عدم پرداخت (LGD)می‌پردازد. ارزیابی دقیق این پارامترها نه تنها برای بانک جهت محاسبه سرمایه تنظیمی،بلکه برای سرمایه گذاران جهت قیمت گذاری اوراق ریسک دار و اعتبارات اخذشده نیز مهم است. در این مقاله، ما روش‌های تحلیلی صورت کاهش یافته را برای محاسبه LGD جهت قیمت گذاری قراردادهای معاوضه اعتباری معرفی می‌کنیم. مدل‌های صورت کاهش یافته‌ی ریسک اعتباری به صورت عکس العملی نسبت به رویکرد ساختاری معرفی شدند، به ویژه در زمان مدلسازی ریسک سعی داشتندتا دشواری آگاهی را کاهش دهند. در رویکرد صورت کاهش یافته، ارزش بازاری اوراق قرضه معوق به همان میزان درصدبازیافت شده از مبلغ ناشی از عدم پرداخت (قصور) است. ما از پیمان ارزش اسمی که هال و وایت در مدلشان معرفی کردند و این مدل سبب تمدید بازیافت پیمان ارزش اسمی برای اوراق قرضه شد بهره می‌گیریم.
           

دانلود مقاله ریسک اعتباری و مدلسازی LGD

مدیر بازدید : 146 چهارشنبه 24 آذر 1395 زمان : 1:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi تخصیص بهینۀ بانک‌های خازنی در سیستم‌های توزیع شعاعی به منظور کمینه‌سازی تلفات توان حقیق

دانلود ترجمه فارسی مقاله تخصیص بهینۀ بانک‌های خازنی در سیستم‌های توزیع شعاعی به منظور کمینه‌سازی تلفات توان حقیقی و بیشینه‌سازی صرفه‌جویی‌های شبکه با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی الهام‌گرفته از محیط‌زیست

عنوان انگلیسی: Optimal allocation of capacitor banks in radial distribution systems for minimization of real power loss and maximization of network savings using bio-inspired optimization algorithms
عنوان فارسی: تخصیص بهینۀ بانک‌های خازنی در سیستم‌های توزیع شعاعی به منظور کمینه‌سازی تلفات توان حقیقی و بیشینه‌سازی صرفه‌جویی‌های شبکه با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی الهام‌گرفته از محیط‌زیست

           
 • مشخصات فایل مقاله: 15 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 32 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در این مقاله ، دو الگوریتم جدید برای حل جایابی بهینۀ خازن‌ها در سیستم‌های توزیع شعاعی به دو روش پیاده‌سازی شده‌اند که عبارتند از : جایابی بهینۀ بانک‌های خازنی با اندازه ثابت (بانک‌های خازنی ثابت با مکان‌های متغیر- VLFQ) و یافتن اندازه و مکان بهینۀ خازن‌ها (سایزبندی متغیر با مکان‌های متغیر از خازن ها- VLVQ) برای حداقل‌سازی افت توان حقیقی و حداکثرسازی صرفه‌جویی شبکه . دو الگوریتم الهام گرفته شده از محیط زیست (BA) و جستجوی Cuckoo (CS) : جستجو برای تمام مکان‌های محتمل در سیستمی ‌همراه با اندازه‌های مختلف از خازن‌ها که در آن، سایز‌های بهینه از خازن برای سایزهای استانداردی انتخاب شده‌اند که در بازار موجود هستند. برای بررسی امکان‌پذیری، الگوریتم‌های پیشنهادی بر روی سیستم‌های توزیع شعاعی 34 و 85 شینۀ استاندارد استفاده می‌شوند و نتایج نیز با نتایج حاصل از روش‌های دیگر مانند بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) ، جستجوی هارمونیک (HS) ، الگوریتم ژنتیک (GA) ، کلونی زنبورعسل مصنوعی (ABC) ، بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (TLBO) و الگوریتم شبیه‌سازی رشد گیاه (PGSA) ، (قابل دسترسی در این مقاله) ، مقایسه شده‌اند . رویکردهای پیشنهادی قادر به تولید راه‌حل هایی با کیفیت بالا به همراه عملکردی خوب همگرایی هستند. تمام این شبیه‌سازی در نرم افزار MATLAB R2010a توسعه یافته است .
           

دانلود مقاله تخصیص بهینۀ بانک‌های خازنی در سیستم‌های توزیع شعاعی به منظور کمینه‌سازی تلفات توان حقیقی و بیشینه‌سازی صرفه‌جویی‌های شبکه با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی الهام‌گرفته از محیط‌ زیست

مدیر بازدید : 96 چهارشنبه 24 آذر 1395 زمان : 0:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi تعیین مکان و اندازۀ بهینۀ پارکینگ خودروهای برقی هیبریدی پلاگین (PHEV) در سیستم توزیع

دانلود ترجمه فارسی مقاله تعیین مکان و اندازۀ بهینۀ پارکینگ خودروهای برقی هیبریدی پلاگین (PHEV) در سیستم توزیع

عنوان انگلیسی: Optimal allocation sizing of PHEV parking lots in distribution system
عنوان فارسی: تعیین مکان و اندازۀ بهینۀ پارکینگ خودروهای برقی هیبریدی پلاگین (PHEV) در سیستم توزیع

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 14 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

ظهور خودروهای برقی هیبریدی پلاگین (PHEV) موجب افزایش بهره‌برداری از باتری‌ خودروها با هدف پشتیبانی از شبکه شده است. این مقاله یک الگوریتم چندهدفه برای تعیین تعداد بهینۀ پارکینگ‌هایی که باید در سیستم توزیع قرار گیرند ارائه می‌دهد. بعلاوه، این الگوریتم مکان و اندازۀ این پارکینگ‌ها را نیز انتخاب می‌کند. الگوریتم‌های ارائه‌شده همچنین تعیین‌کنندۀ زمان‌بندی انرژی متناظر منابع سیستم هستند. هدف الگوریتم‌ ارائه‌شده حداقل‌کردن هزینۀ انرژی کلی سیستم است. این مساله به‌صورت یک مسالۀ بهینه‌سازی فرمول‌بندی شده و با کمک الگوریتم‌های کلونی زنبور مصنوعی (ABC) و پروانه و با در نظر گرفتن قیود سیستم قدرت و قیود عملکردی خودروهای برقی هیبریدی حل می‌شود. الگوریتم‌های ارائه‌شده به یک شبکۀ توزیع شعاعی 33 شینه اعمال می‌شوند. نتایج تست نشان دهندۀ بهبود شرایط عملکردی (بهره‌برداری) سیستم است.
           

دانلود مقاله تعیین مکان و اندازۀ بهینۀ پارکینگ خودروهای برقی هیبریدی پلاگین (PHEV) در سیستم توزیع

مدیر بازدید : 94 چهارشنبه 24 آذر 1395 زمان : 0:0 دیدگاه ها ()
مقاله isi آیا تناقضی میان درآمد و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی اتحادیه اروپا وجود دارد؟

دانلود ترجمه فارسی مقاله آیا تناقضی میان درآمد و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی اتحادیه اروپا وجود دارد؟

عنوان انگلیسی: Is it any EU Corporate Income Tax Rate-Revenue Paradox?
عنوان فارسی: آیا تناقضی میان درآمد و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی اتحادیه اروپا وجود دارد؟

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 25 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

کشورها در نتیجه‌ی جهانی‌سازی نرخ مالیات شرکت‌های سهامی خود را از روی رقابت کاهش می‌دهند تا سرمایه‌گذاری ثابت خارجی را تطمیع و تقویت کنند. این زمینه موجب رقابت در کاهش نرخ‌های مالیاتی شرکت‌ها می‌شود و درآمد مالیاتی بر درآمد شرکت‌های را در اتحادیه اروپا تهدید می‌کند. این نوشتار به دنبال اثبات وجود تناقض در رابطه‌ی نرخ مالیات شرکت‌ها و نسبت مالیات شرکت‌ها بر تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا است، چراکه محققان نیز چنین روندی را مورد پژوهش و مشاهده قرار داده‌اند (کاهش نرخ‌های مالیات شرکت‌ها موجب کاهش نسبت مالیات شرکت‌ها بر تولید ناخالص داخلی نشده است). به منظور ارزیابی حاصل رقابت‌های مالیاتی شرکت‌ها، همان‌طور که در واکنش‌های رفتاری شرکت‌ها بازتاب یافته است، از داده‌های پانلی برای کشورهای اتحادیه اروپا استفاده شده است. یافته‌ها موید این امر نیستند که فشارهای کاهشی بر نرخ مالیات‌ شرکت‌ها به مرور زمان موجب نزول عایدی شرکت‌ها نمی‌شوند.
           

دانلود مقاله آیا تناقضی میان درآمد و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی اتحادیه اروپا وجود دارد؟

مدیر بازدید : 104 سه شنبه 23 آذر 1395 زمان : 23:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت

دانلود ترجمه فارسی مقاله تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت

عنوان انگلیسی: Robust analysis for downside risk in portfolio management for a volatile stock market
عنوان فارسی: تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت

           
 • مشخصات فایل مقاله: 11 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 25 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

واریانس و ریسک نامطلوب عوامل مختلفی در مدیریت پرتفوی هستند. در این مقاله میانگین انحراف و چارچوب‌های ریسک نامطلوب در ارتباط با مدیریت پرتفوی بررسی شده است. نمونه مورد نظر در این جا بازاری با نوسان قیمت زیاد به نام بورس سهام کراچی در پاکستان است. عواملی که بهینه سازی پرتفوی را تحت تأثیر قرار می‌دهند مانند انداره مناسب پرتفوی، پروسه مرتب سازی پرتفوی، اثر پروانه‌ای در انتخاب الگوریتم‌های مناسب و مسأله درون زایی مطرح شده و از راه حل‌های آن‌ها برای انجام یک تجزیه و تحلیل قوی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که چارچوب ریسک نامطلوب بهتر از چارچوب میانگین واریانس مارکوویتز عمل می‌کند. بعلاوه، هرگاه بازده‌های دارایی دارای چولگی زیاد باشد آن گاه میزان اختلاف معنی دار خواهد بود.در نتایج استفاده از ریسک نامطلوب به جای واریانس به عنوان معیار ریسک در تصمیمات سرمایه گذاری توصیه شده است.
           

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت

مدیر بازدید : 124 سه شنبه 23 آذر 1395 زمان : 23:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi دینامیک غیرقطعی، اثرهای همبستگی و تصمیم‌های نیرومند سرمایه‌گذاری

دانلود ترجمه فارسی مقاله دینامیک غیرقطعی، اثرهای همبستگی و تصمیم‌های نیرومند سرمایه‌گذاری

عنوان انگلیسی: Uncertain dynamics correlation effects and robust investment decisions
عنوان فارسی: دینامیک غیرقطعی، اثرهای همبستگی و تصمیم‌های نیرومند سرمایه‌گذاری

           
 • مشخصات فایل مقاله: 21 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 37 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در این مقاله، مسئله سرمایه‌گذاری بنگاه را در صورت غیرقطعی بودن دینامیک ارزش پروژه و هزینه‌ سرمایه‌گذاری مورد تحلیل قرار می‌دهیم. با در نظر گرفتن این امر، جواب صریحی را با استفاده از روش نیرومند برای بنگاه ابهام‌‌گریز فراهم می‌کنیم. ابهام‌گریزی در خصوص عامل ریسک متداول تاثیر متفاوتی نسبت به ابهام‌گریزی نسبت به ریسک بازماند هزینه سرمایه‌گذاری دارد. همبستگی بین ارزش پروژه و هزینه سرمایه‌گذاری از موضوعات مهم است؛ ابهام‌گریزی در خصوص ریسک متداول تنها در صورتی موجب کاهش احتمال سرمایه‌گذاری می‌شود که این همبستگی مثبت باشد. ابهام‌گریزی در خصوص ریسک‌ بازماندی همیشه موجب افزایش احتمال سرمایه‌گذاری می‌شود. تنها در صورت پرریسک‌ بودن‌ ارزش پروژه، فراریت می‌تواند موجب کاهش یکنواخت آستانه سرمایه‌گذاری شود؛ این امر در مورد روش مضرب قبلی برقرار نیست.
           

دانلود مقاله دینامیک غیرقطعی، اثرهای همبستگی و تصمیم‌های نیرومند سرمایه‌گذاری

مدیر بازدید : 86 سه شنبه 23 آذر 1395 زمان : 22:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi توسعه پولی و اعتبار بانکی: فقدان جرقه

دانلود ترجمه فارسی مقاله توسعه پولی و اعتبار بانکی: فقدان جرقه

عنوان انگلیسی: Monetary expansion and bank credit: A lack of spark
عنوان فارسی: توسعه پولی و اعتبار بانکی: فقدان جرقه

           
 • مشخصات فایل مقاله: 11 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 15 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مطالعه نشان می دهد که خط مشی اخیر برای بسط پولی که از سوی خزانه داری فدرال ایالات متحده دنبال شده است، کانال اعتباری انتقال خط مشی را غیرفعال کرده است. ما مدلی را از تغییرات در پایه پولی به عنوان تابعی از تغییرات در ذخایر اضافی، سقف نقدینگی، و اعتبار بانکی و همچنین اوراق بهادار سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجاد می کنیم. ما از رگرسیون کوچکترین مربعات معمولی استفاده می کنیم که برای فاصله اثرگذاری بهینه سازی شده است، همچنین مدل خطی تعمیم یافته با تابع ارتباط لگاریتمی در تست های تجربی برای یک دوره نمونه از 1999 تا 2014، استفاده گردید. ما قدرتمندی نتایج بدست آمده را با تخمین های بردار رگرسیون خودکار و توابع پاسخ تکانه ای تایید می کنیم. این تست ها مدارکی فراهم می کنند که با افزایش پایه پولی مربوط به ذخایر اضافی بالاتر، افزایش در سرمایه گذاری های اوراق و کاهش اعتبار بانکی همخوانی دارند.
           

دانلود مقاله توسعه پولی و اعتبار بانکی: فقدان جرقه

مدیر بازدید : 96 سه شنبه 23 آذر 1395 زمان : 22:5 دیدگاه ها ()
مقاله isi اثرات پرداخت الکترونیکی بر سیاست پولی و بانکهای مرکزی

دانلود ترجمه فارسی مقاله اثرات پرداخت الکترونیکی بر سیاست پولی و بانکهای مرکزی

عنوان انگلیسی: The Effects of Electronic Payments on Monetary Policies and Central Banks
عنوان فارسی: اثرات پرداخت الکترونیکی بر سیاست پولی و بانکهای مرکزی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 9 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

هدف مطالعه، مشخص کردن اثرات احتمالی پرداخت الکترونیکی -که متفاوت از سیستم‌های پرداخت مرسوم هستند- بر بانک‌های مرکزی و سیاست‌های آن‌ها است. از زمان وجود تمدنها، ارزش های مختلفی برا تبادل محصولات، کالاها و خدمات مورد استفاده قرار گرفته اند. با پیشرفت نظریه‌ی اقتصادی نوین، استفاده از اسکناس‌ها که تولیدشان راحت‌‌تر است، جایگزین استفاده از فلزهای باارزش شده است. مسئولیت ارزش پولی اسکناس‌ها و ضرب سکه به بانک‌های مرکزی واگذار شد. این بانک‌های مرکزی به کنترل سیاست های پولی، به طور کلی با هدف رشد اقتصادی، تثبیت قیمت و ثبات سیستم‌های مالی گماشته شده اند. اخیرأ، شناخت رشدیابنده از پول، نسبت به پول سنتی کاملأ تفاوت پیدا کرده است و توسط بانک‌های مرکزی کنترل و تولید نمی شود. با این حال به عنوان پول به کار گرفته می شود و همان ویژگی منحصربه فرد را دارد. مصرف‌کنندگان همچنین می توانند بدون واسطه و ]استفاده از[ بانک‌های مرکزی به پول الکترونیک دسترسی یابند و آن را انتقال دهند. پول الکترونیکی به وسیله‌ی کدهای اینترنتی تولید و ایمن می‌شوند. علی رغم کدهای ماتریکسی پیچیده، در مورد ایمن بودن آن تردیدهایی وجود دارد. برخی کشورها، به عنوان یک تصمیم مبتنی بر سیاست، استفاده از آن را ممنوع کردند. رایج‌ترین وجوه پولی الکرونیکی در سراسر جهان، بیت کوین ، ای-کش ، ویزا ، پی پل ، چک-فری هستند.
           

دانلود مقاله اثرات پرداخت الکترونیکی بر سیاست پولی و بانکهای مرکزی

مدیر بازدید : 99 سه شنبه 23 آذر 1395 زمان : 21:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi توزیع درآمد و جهانگردی: شواهد به دست آمده از یک اقتصاد منطقه‌ای توسعه یافته

دانلود ترجمه فارسی مقاله توزیع درآمد و جهانگردی: شواهد به دست آمده از یک اقتصاد منطقه‌ای توسعه یافته

عنوان انگلیسی: Tourism and income distribution: Evidence from a developed regional economy
عنوان فارسی: توزیع درآمد و جهانگردی: شواهد به دست آمده از یک اقتصاد منطقه‌ای توسعه یافته

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 30 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

روش‌هایی که براساس آن مصرف توریسم بر توزیع درآمد تأثیر می‌گذارد شامل سه کانال هستند: تغییرات قیمت‌ها، درآمد خانوارها و سودهای دولتی. در این مقاله تحلیل خود را از طریق یک مدل ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) از گالیسیا برای سال 2008 بر دو کانال آخر متمرکز می‌سازیم. این SAM که با یک طرح ویژه برای ارزیابی سیاست‌های توریسم همراه است، برای مجموعه‌ی وسیعی از خانوارها (هشت نوع مختلف که براساس سطح درآمد تفکیک می‌شوند) دو حکومت (منطقه‌ای و مرکزی)، چهار نوع مالیات، چهار حقوق‌بگیر ( که براساس مهارت آموزشی طبقه‌بندی می شوند) و 29 بخش از آمار دیگر داده‌ها را ترکیب می‌کند. علاوه بر این با هدف اثرات توزیعی، تجزیه‌های ضرب‌کننده‌ی SAM ضربی و جمعی ارائه شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که آثار مثبت بر گروه‌های کوچک معنادار هستند. با این حال، خانوارهای پردرآمد بیشتر از خانواده‌های کم درآمد سود می‌برند که در افزایش اندک نابرابری درآمد در یک منطقه دخالت دارند.
           

دانلود مقاله توزیع درآمد و جهانگردی: شواهد به دست آمده از یک اقتصاد منطقه‌ای توسعه یافته

مدیر بازدید : 95 سه شنبه 23 آذر 1395 زمان : 21:2 دیدگاه ها ()
مقاله isi تجارت دو جانبه و شباهت توزیع درآمدها: نقش لحظات دوم

دانلود ترجمه فارسی مقاله تجارت دو جانبه و شباهت توزیع درآمدها: نقش لحظات دوم

عنوان انگلیسی: Bilateral trade and similarity of income distributions: The role of second moments
عنوان فارسی: تجارت دو جانبه و شباهت توزیع درآمدها: نقش لحظات دوم

           
 • مشخصات فایل مقاله: 4 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 10 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله از مدل جاذبه افزوده برای بازنگری اثر شباهت توزیع درآمدها بر جریان تجارت دوجانبه استفاده می کند. به قواعد تجربی جدید قوی استناد می کنیم: در حالی که تفاوت درآمد متوسط بین دو کشور تجارت را افزایش می دهد، تفاوت پراکندگی درآمد آن را کاهش می دهد. نتایج ما به فرضیه لیندر اشاره می کند و بر اهمیت تئوری های مبتنی بر تقاضای تجارت بین المللی تأکید دارد.
           

دانلود مقاله تجارت دو جانبه و شباهت توزیع درآمدها: نقش لحظات دوم

مدیر بازدید : 95 سه شنبه 23 آذر 1395 زمان : 20:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi رویکرد نوین برای کشف کلاهبرداری تراکنش کارت اعتباری خودکار با استفاده از الحاقیات مبتنی ب

دانلود ترجمه فارسی مقاله رویکرد نوین برای کشف کلاهبرداری تراکنش کارت اعتباری خودکار با استفاده از الحاقیات مبتنی بر شبکه

عنوان انگلیسی: APATE: A novel approach for automated credit card transaction fraud detection using network-based extensions
عنوان فارسی: APATE: رویکرد نوین برای کشف کلاهبرداری تراکنش کارت اعتباری خودکار با استفاده از الحاقیات مبتنی بر شبکه

           
 • مشخصات فایل مقاله: 11 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 31 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

در دهه اخیر، سهولت پرداخت آنلاین فرصت‌های جدید بسیاری برای بازرگانی الکترونیک ایجاد کرده است و محدوده‌های جغرافیایی را برای خرده‌فروشی کاهش داده است. در حالی که بازرگانی الکترونیک هنوز در حال کسب محبوبیت است، زمین‌بازی متقلبانی نیز هست که تلاش دارند از شفافیت خریدهای آنلاین و انتقال سوابق کارت اعتباری سوء استفاده کنند. این مقاله APATE را پیشنهاد می‌کند، رویکردی نوین برای کشف تراکنش‌ها‌ تقلبی کارت اعتباری که در فروشگاه‌های آنلاین انجام شده است. رویکردمان به ترکیب موارد ذیل می‌پردازد (1) ویژگی‌های ذاتی مشتق از مشخصه‌های تراکنش‌ها‌ ورودی و تاریخچه خرجکرد مشتری با استفاده از اصول RFM (تاخر-تکرار-پولی)؛ و (2) ویژگی‌های مبتنی بر شبکه با استفاده از شبکه دارندگان کارت اعتباری و تجار و مشتق گرفتن از امتیاز بدگمانی وابسته به زمان برای هرکدام از موضوعات شبکه. نتایج‌مان نشان می‌دهد هردو ویژگی مبتنی بر شبکه و ذاتی دو جنبه کاملاً در هم تنیده از یک تصویر هستند. ترکیبی از این دو نوع ویژگی منجر به بهترین مدل‌های اجرایی می‌شود که به امتیازهای بالاتر از 0.98 برای AUC می‌رسد.
           

دانلود مقاله رویکرد نوین برای کشف کلاهبرداری تراکنش کارت اعتباری خودکار با استفاده از الحاقیات مبتنی بر شبکه

مدیر بازدید : 86 سه شنبه 23 آذر 1395 زمان : 20:6 دیدگاه ها ()
مقاله isi برنامه ی مرکز تحقیقات تعاونی استرالیا: چشم انداز نظریه ی هزینه ی تراکنش

دانلود ترجمه فارسی مقاله برنامه ی مرکز تحقیقات تعاونی استرالیا: چشم انداز نظریه ی هزینه ی تراکنش

عنوان انگلیسی: Australia’s Cooperative Research Centre Program: A transaction cost theory perspective
عنوان فارسی: برنامه ی مرکز تحقیقات تعاونی استرالیا: چشم انداز نظریه ی هزینه ی تراکنش

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 27 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

مراکز تحقیقات تعاونی (CRCs) در استرالیا با تامین بودجه دولتی استرالیا پی بنده شده اند. هدف اصلی شان، هدایت به سمت روابط پایای طولانی مدت بین انستیتوهای دانشگاهی و صنعت بدون نیاز به تامین بودجه ی دولتی بیشتر است. با وجود این مشاهده ی کلی که CRC ها برای اجتماع و اقتصاد استرالیا به طور کلی مفید ثابت شده اند نگرانی هایی از گزارش ها و بررسی های متعدد در توانایی CRCها برای دستیابی به همکاری پایا ماورای عمر اولیه ی هفت ساله شان ناشی شده اند. این بررسی به نظریه ی هزینه ی تراکنش در تعیین موانع همکاری های پایای طولانی مدت بین صنعت و دانشگاه می پردازد. این کار از طریق بررسی روابط بین اعضای CRC در سطح سازمانی عضو بجای سطح برنامه یا تحقیقات انفرادی که در مطالعات قبلی صورت گرفته اند صورت می گیرد. مقاله با ارائه ی مشخصه های نظارتی قابل تست به پایان می رسد که از پتانسیل کمینه سازی هزینه های تراکنش بین شرکا در همکاری صنعت- دانشگاه و لذا پرورش همکاری های تحقیقاتی طولانی مدت برخوردارند.
           

دانلود مقاله برنامه ی مرکز تحقیقات تعاونی استرالیا: چشم انداز نظریه ی هزینه ی تراکنش

مدیر بازدید : 92 سه شنبه 23 آذر 1395 زمان : 19:32 دیدگاه ها ()
مقاله isi بهره وری فنی در بانک های سعودی

دانلود ترجمه فارسی مقاله بهره وری فنی در بانک های سعودی

عنوان انگلیسی: Technical efficiency in Saudi banks
عنوان فارسی: بهره وری فنی در بانک های سعودی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 6 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 12 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

این مقاله به تحلیل کارآیی فنی بانک های عربی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها می پردازد. در مرحله اول ما از مدل تحلیل پوششی داده ها- وی آر اس بوت استرپ شده برای تعیین امتیازات کارآیی و در مرحله دوم از مدل رگرسیون ناقص بوت استرپ شده برای تعیین متغیرهای کمکی استفاده نمودیم که کارآیی فنی را توضیح می دهد. مفهومات خط مشی به دست آمده است.
           

دانلود مقاله بهره وری فنی در بانک های سعودی

مدیر بازدید : 98 سه شنبه 23 آذر 1395 زمان : 13:1 دیدگاه ها ()
مقاله isi ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

دانلود ترجمه فارسی مقاله ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

عنوان انگلیسی: The link between supply chain fit and financial performance of the firm
عنوان فارسی: ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

           
 • مشخصات فایل مقاله: 14 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 33 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

اثر مالی مبنا و کمیته ی مدیریت زنجیره ی تامین همواره مورد توجه بوده است. براساس پیشینه تحقیقات مربوط به استراتژی عملیات ها، چهارچوب مفهومی فیشر، تحقیقی در مورد 259 شرکت تولیدی امریکایی و اروپایی و داده های مالی ثانوی، به بررسی رابطه ی بین تناسب زنجیره ی تأمین و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته ایم؛ یعنی در مورد تناسب بین تأمین محصولات و عدم قطعیت تقاضا و همچنین طرح های پایه ای زنجیره ی تأمین تحقیق کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که بالاترین تناسب زنجیره ی تأمین به همراه نرخ بالاتر بهره ی دارایی های شرکت (آر او ای) و شرکت های دارای سوء تناسب منفی، عملکرد پایین تری نسبت به شرکت های با سوء تناسب مثبت دارند
           

دانلود مقاله ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

مدیر بازدید : 114 دوشنبه 22 آذر 1395 زمان : 15:6 دیدگاه ها ()
مقاله isi رقابت بازار محصول، ساختار نهایی کنترل و معاملات گروه مرتبط

دانلود ترجمه فارسی مقاله رقابت بازار محصول، ساختار نهایی کنترل و معاملات گروه مرتبط

عنوان انگلیسی: Product market competition ultimate controlling structure and related party transactions
عنوان فارسی: رقابت بازار محصول، ساختار نهایی کنترل و معاملات گروه مرتبط

           
 • مشخصات فایل مقاله: 14 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 17 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

تحقیقات گذشته نشان میدهد که رقابت بازار محصول تاثیری عمده بر استراتژی های شرکت و مکانیسم های مدیریت داخلی دارد. با استفاده از شرکت های لیست شده در چین از سال 2004 تا 2009 ما ارتباط بین رقابت بازار محصول و تبادلات گروه مرتبط نرمال را مورد بررسی قرار دادیم و به یک رابطه معنی دار مثبت رسیدیم. به علاوه اثر جانشینی رقابت بازار محصول و حقوق جریان نقدی توسط سهامداران کنترلی نهایی بر حیطه گروه مرتبط نرمال بررسی کردیم. مخصوصاً نتایج ما یک رابطه مثبت بین حقوق جریان نقدی توسط سهامداران کنترلی نهایی و تبادلات گروه مرتبط نرمال را نشان می دهد که در صنایع غیر رقابتی قوی تر است و هنگامی که رقابت بازار محصول افزایش می باد، ضعیف می شود.
           

دانلود مقاله رقابت بازار محصول، ساختار نهایی کنترل و معاملات گروه مرتبط

مدیر بازدید : 92 دوشنبه 22 آذر 1395 زمان : 8:31 دیدگاه ها ()
مقاله isi چگونه شرکت های کوچک باقی می مانند؟ مطالعه تطبیقی مهارت های بازاریابی و زیرساخت تدارکات عمد

دانلود ترجمه فارسی مقاله چگونه شرکت های کوچک باقی می مانند؟ مطالعه تطبیقی مهارت های بازاریابی" target="_blank">بازاریابی و زیرساخت تدارکات عمده فروش های کوچک و بزرگ

عنوان انگلیسی: How do small firms possibly survive? A comparison study of marketing skills and logistics infrastructure of small and large wholesalers
عنوان فارسی: چگونه شرکت های کوچک باقی می مانند؟ مطالعه تطبیقی مهارت های بازاریابی" target="_blank">بازاریابی و زیرساخت تدارکات عمده فروش های کوچک و بزرگ

           
 • مشخصات فایل مقاله: 12 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 24 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

اکثر عمده فروشان شرکت هایی خانوادگی هستند که خیلی اوقات مهارت های بازاریابی" target="_blank">بازاریابی و زیرساختی که قابلیت ورود به بالاترین سطح توسعه عمومی سیستم توزیع بازاریابی را فراهم سازد ندارند. آن ها بیشتر مشغول به فعالیت های روزانه، اعتبارات و وصول کارها تا افزایش مهارت های بازاریابی و شبکه های تدارکات هستند. هدف این تحقیق کاوشی شناسایی عناصر مهارت های بازاریابی و تدارکات مرتبط با عملکرد عمده فروشان کوچک و بزرگ و مقایسه تباین این متغیرها است. داده ها از 4500 عمده فروش کوچک و بزرگ در منطقه اداری هیوگو و اوساکای ژاپن گردآوری شده است. تحلیل رگرسیون چندگانه در این تحقیق نشان داد که عوامل کمک مالی توزیع کنندگان و خدمات خریداران به عمده فروشان عملکرد عمده فروشان کوچک و عوامل خدمات توزیع کنندگان به عمده فروشان و خدمات خریداران به عمده فروشان عملکرد عمده فروشان بزرگ را تشریح می کند. تحلیل چندمتغیره واریانس و تحلیل مشخص کننده چندگانه نشان داد که عمده فروشان بزرگ و کوچک با توجه به خدمات توزیع کننده به عمده فروش، کمک مالی توزیع کننده و فعالیت های بین تدارکات عمده فروش متفاوت هستند. استنباط ها مورد بحث قرار می گیرند.
           

دانلود مقاله چگونه شرکت های کوچک باقی می مانند؟ مطالعه تطبیقی مهارت های بازاریابی و زیرساخت تدارکات عمده فروش های کوچک و بزرگ

مدیر بازدید : 80 دوشنبه 22 آذر 1395 زمان : 7:34 دیدگاه ها ()
مقاله isi بررسی ها در مورد ارتباطهای بین کارایی استراتژی های سرمایه گذاری و عملکردهای بازار شرکت های

دانلود ترجمه فارسی مقاله بررسی ها در مورد ارتباطهای بین کارایی استراتژی های سرمایه گذاری و عملکردهای بازار شرکت های سرمایه گذاری مالی رومانیایی

عنوان انگلیسی: Investigations Upon the Correlations between the Efficiency of Investment Strategies and the Market Performances of the Romanian Financial Investment Companies
عنوان فارسی: بررسی ها در مورد ارتباطهای بین کارایی استراتژی های سرمایه گذاری و عملکردهای بازار شرکت های سرمایه گذاری مالی رومانیایی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 8 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 16 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

تعریف، اجرا و نظارت بر استراتژی های سرمایه گذاری مختصات حساس برای حکومت سخت سازمانی در نهادهای سرمایه گذاری هستند و ممکن است در مورد عملکردهای مالی بر درک سرمایه گذاران تأثیر گذارند. ما بر اساس تحقیقاتمان فرض را بر این گذاشتیم که استراتژی های سرمایه گذاری کارآمد تأثیر عمده ای بر ارزش دارایی خالص(NAV) گزارش شده توسط شرکت های سرمایه گذاری مالی، و همینطور به طور ضمنی بر قیمت سهام دارد. این مقاله بر شناسایی یک الگوی خاص در ساختارهای پرتفوی این نهادها و اندازه گیری برخی ارتباطات احتمالی با عملکرد بازار متمرکز است. برای هدف این مقاله، ما تخفیف تجاری یا حق بیمه تعیین شده به عنوان قیمت ارزش دارایی خالص در هر نسبت واحد (NAVU) را به منظور اندازه گیری ادراک سرمایه گذاران در رابطه با عملکرد مدیریت دارایی که به عنوان عملکرد بازار تعریف شده بررسی می کنیم. با این وجود، ما در نظر می گیریم که هر وقت خطر اظهارات غلط به عنوان بخشی از برنامه ریزی ماموریت ارزیابی شود، تحقیقات ما به ابزار آن برای ماموریت های حسابرسی مالی انجام شده در نهادهای سرمایه گذاری دست می یابد. بنابراین، ما در نظر می گیریم که هنگام جمع آوری دانش کافی در مورد نهادها و صنعت مدیریت دارایی، آزمون همبستگی ما ممکن است به عنوان روشهای تحلیلی استفاده شود.
           

دانلود مقاله بررسی ها در مورد ارتباطهای بین کارایی استراتژی های سرمایه گذاری و عملکردهای بازار شرکت های سرمایه گذاری مالی رومانیایی

مدیر بازدید : 84 دوشنبه 22 آذر 1395 زمان : 3:30 دیدگاه ها ()
مقاله isi مدیریت جریان های نقدی و عملکرد مالی شرکت های تولیدی : چشم انداز طولی

دانلود ترجمه فارسی مقاله مدیریت جریان های نقدی و عملکرد مالی شرکت های تولیدی : چشم انداز طولی

عنوان انگلیسی: Cash flow management and manufacturing firm financial performance: A longitudinal perspective
عنوان فارسی: مدیریت جریان های نقدی و عملکرد مالی شرکت های تولیدی : چشم انداز طولی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 14 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 26 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

سیاست های یک شرکت در زمینه جریان های نقدی که موجب مدیریت سرمایه در گردش در قالب مطالبات نقدی از مشتریان، دارایی های موجود در انبار و پرداخت نقدی به تامین کنندگان می شود بطور اجتناب ناپذیری با عملکردهای آن شرکت ارتباط دارد. در این مطالعه با نقبی به تحقیقات قبلی انجام شده درصدد (الف) توسعه مطالعات قبل با بررسی ارتباط بین تغییرات در معیارهای وجوه در گردش و تغییرات صورت گرفته در عملکردهای مالی شرکت با استفاده از نمونه های طولی داده های شرکت بوده؛ و (ب) قصد بررسی جهات ارتباطی را بین تغییرات میان دوره ای در موقعیت های وجوه در گردش داشته و نیز عملکردهای مالی شرکت را مدّ نظر قرار می دهیم. مطالعه حاضر به روش معادلات تعمیم یافته برآوردی (GEE) برای تحلیل نمونه طولی هشت میان دوره نقدینگی ها و داده های مربوط به عملکرد مالی شرکتها صورت گرفته که از 1233 شرکت تولیدی بدست آمده است. طبق تحلیل های صورت گرفته دریافتیم که تغییرات ایجاد شده در معیارهای متری چرخه تبدیل وجوه نقد (CCC) که بطور متداول مورد استفاده قرار می گیرد ارتباطی به تغییرات عملکرد شرکت ندارد؛ هر چند تغییرات صورت گرفته در عملیات های متریک چرخه عملکردی وجوه نقد (OCC) که رواج کمتری دارد بطور قابل توجهی با تغییرات q توبین ارتباط دارد. بررسی نحوه تغییرات معیارهای ویژه نقدینگی ها در رابطه با تغییرات q توبین حاکی از کاهش حساب های دریافتنی (که در قالب روزهای فروش قابل توجه اندازه گیری شده) و هم کاهش موجودی (که در قالب روزهای قابل توجه انبار نمودن) در رابطه با پیشرفت های عملکردهای مالی شرکت می باشد که طی دوره های متعدد استمرار یافته است. ماهیت درون گرایی نیز به بررسی در مورد آن می پردازد که آیا استراتژی مدیریت وجوه نقدی یک شرکت منجر به تغییر در عملکرد شرکت خواهد شد یا اینکه می توان استراتژی وجوه در گردش را یک محصول فرعی عملکرد شرکت دانست که حاکی از کاهش در DSO و بهبود عملکردهای مالی شرکت می باشد.
           

دانلود مقاله مدیریت جریان های نقدی و عملکرد مالی شرکت های تولیدی : چشم انداز طولی

مدیر بازدید : 136 یکشنبه 21 آذر 1395 زمان : 21:35 دیدگاه ها ()
مقاله isi آیا سرمایه گذاران اسلامی باید معیار های SRI را در راهبردهای سرمایه گذاری خود لحاظ کنند؟

دانلود ترجمه فارسی مقاله آیا سرمایه گذاران اسلامی باید معیار های SRI را در راهبردهای سرمایه گذاری خود لحاظ کنند؟

عنوان انگلیسی: Should Islamic investors consider SRI criteria in their investment strategies?
عنوان فارسی: آیا سرمایه گذاران اسلامی باید معیار های SRI را در راهبردهای سرمایه گذاری خود لحاظ کنند؟

           
 • مشخصات فایل مقاله: 9 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 16 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

آیا عملکرد حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی (ESG) می تواند یک معیار برای سیاست های سرمایه گذاری انقلابی باشد؟ توسعه سرمایه گذاری های با مسئولیت اجتماعی (SRI) یا سرمایه گذاری های اخلاقی می تواند رویکرد محافظه کارانه سرمایه گذاری های اسلامی در قبال تقویق مسئولیت اجتماعی شرکت ها را به چالش بکشاند. در همین راستا، این مطالعه به آزمایش ظرفیت یکپارچه سازی غربالگری مفید ESG با سبدهای دارایی اسلامی بوسیله رده-بندی های اجتماعی KLD می پردازد تا هزینه های مالی که تبعیت دینی و مسئولیت اجتماعی آنها را طلب می کنند مشخص شوند. نتایج نشان می دهد که غربالگری ESG و اسلامی تاثیر منفی بر روی بازدهی ندارد؛ اضافه شدن معیار حاکمیتی مناسب در دوره ی پس از بحران مسکن آمریکا باعث ارتقای چشمگیر عملکرد شد.
           

دانلود مقاله آیا سرمایه گذاران اسلامی باید معیار های SRI را در راهبردهای سرمایه گذاری خود لحاظ کنند؟

مدیر بازدید : 102 یکشنبه 21 آذر 1395 زمان : 21:3 دیدگاه ها ()
مقاله isi مذهب، نابرابری درآمد و اندازه دولت

دانلود ترجمه فارسی مقاله مذهب، نابرابری درآمد و اندازه دولت

عنوان انگلیسی: Religion income inequality and the size of the government
عنوان فارسی: مذهب، نابرابری درآمد و اندازه دولت

           
 • مشخصات فایل مقاله: 10 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 34 صفحه word
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

تحقیقات تجربی اخیر نشان داده اند که کشورهای مذهبی تر نابرابری درآمد بیشتری دارند. معتقدیم که این موضوع به علت سطح پائین تر خدمات دولتی موردتقاضا در این کشورها است. مذهب افراد را تشویق می کند که کمک خیریه کنند و این موضوع باعث می شود که آنها کمک خصوصی و داوطلبانه را به کمک از طریق دولت ترجیح دهند. به میزانی که اولویت های شهروندی در نتایج سیاستی منعکس می شود، مذهبی بودن منجر به سطوح پائین تر مالیات و از این رو سطوح پائین تر مصرف کالای عمومی و بازتوزیع می شود. از این رو معیارهای درآمد معمولاً انتقال های خصوصی را به طور کامل در نظر نمی گیرند و این موضوع نابرابری درآمدی اندازه گیری شده را افزایش می دهد. این ایده ها را در مدل تعادل عمومی اقتصاد سیاسی فرموله می کنیم و همچنین نشان می دهیم که داده های فراکشوری مفاهیم مدل مان را تأیید می کنند.

           

دانلود مقاله مذهب، نابرابری درآمد و اندازه دولت

مدیر بازدید : 105 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 10:35 دیدگاه ها ()
مقاله isi توسعه‌ی مالی و اقتصاد زیرزمینی

دانلود ترجمه فارسی مقاله توسعه‌ی مالی و اقتصاد زیرزمینی

عنوان انگلیسی: Financial development and the underground economy
عنوان فارسی: توسعه‌ی مالی و اقتصاد زیرزمینی

           
 • مشخصات فایل مقاله: 12 صفحه pdf
 • مشخصات فایل ترجمه: 41 صفحه word
 • سال انتشار مقاله: 2013
           
            ترجمه چکیده مقاله isi :

ما به مطالعه‌ی نظری و تجربی رابطه‌ی بین توسعه‌ی مالی و اندازه‌ی اقتصاد زیرزمینی می‌پردازیم. در چارچوب نظری ما، واسطه‌ها سرمایه‌گذاری را بین فناوری با سود کم که بتوان آن را با وجوه داخلی به کار انداخت، و فناوری با سود بالا که مستلزم وجوه خارجی است، تقسیم می‌کنند. شرکت‌ها با افشای کل یا بخشی از دارایی‌ها و وثیقه‌گذاشتن آن‌ها می‌توانند هزینه‌ی تامین بودجه را کاهش دهند. با این حال تصمیم به این افشا نیز شامل پرداخت مالیات بیشتر می‌شود و فرار از پرداخت مالیات را کاهش می‌دهد. ما نشان می‌دهیم که توسعه‌ی مالی (کاهش هزینه‌ی تامین مخارج از منابع خارجی) می‌تواند فرار از پرداخت مالیات و اندازه‌ی اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد. با استفاده از داده‌های مربوط به اقتصاد خُرد ایتالیا که امکان ایجاد شاخصی خُرد از اقتصاد زیرزمینی را به ما می‌دهند، مفاهیم اصلی این مدل را می‌آزماییم. در راستای پیش‌بینی‌های این مدل، درمی‌یابیم که توسعه‌ی مالی محلی با اندازه‌ی کوچک‌تر اقتصاد زیرزمینی، کنترل درون‌زایی بالقوه‌ی توسعه‌ی مالی و دیگر عوامل تعیین‌کننده‌ی اقتصاد زیرزمینی در ارتباط است.

           

دانلود مقاله توسعه‌ی مالی و اقتصاد زیرزمینی

مدیر بازدید : 74 شنبه 20 آذر 1395 زمان : 0:30 دیدگاه ها ()

تعداد صفحات : 2